ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้โดย คลิ๊กที่นี่
Foreman Mechanic (ช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร)

ทำหน้าที่ดูแลงานซ่อมบำรุง ควบคุมงานโครงการ และงานก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือสูญหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อส่งซ่อม ติดตามงานซ่อมบำรุงที่ได้รับแจ้งจากฝ่าย/แผนกต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตรา : -

เงินเดือน : -

สวัสดิการ :
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสประจำปี
- มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬา ให้กับพนักงาน
- มีการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, เครื่องกล
  • 2. มีประสบการณ์งานด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว


สมาคมราชกรีฑาสโมสร
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ คุณยุวดี กั้งตั้ง

รายละเอียดบริษัท
สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) ประกอบกิจการเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก รวมทั้งสิ้นมากกว่า 30,000 คน รวมทั้งให้บริการด้านห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง และในแต่ละเดือนก็จะมีการแข่งม้า 2 ครั้ง

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้โดย คลิ๊กที่นี่


สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Programmer

Programmer

มีหน้าที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาPython, Java, C พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม ตลอ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Night Duty Officer

Night Duty Officer

ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของสมาคมฯ ในเวลากลางคืน พร้อมทั้งบริหารจัดการดูแลการทำงานของพนัก..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Identity Officer

Identity Officer

ทำหน้าที่ดูแลตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกตามจุดบริการต่างๆ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกเ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


บิลเลียดมาร์คเกอร์

บิลเลียดมาร์คเกอร์

ทำหน้าที่บริการสมาชิกประจำห้องบิลเลียด ให้คำแนะนำ กฎกติกา การเล่นสนุ๊กเกอร์และบิลเลียด..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


หัวหน้าคนงาน (Leader)

หัวหน้าคนงาน (Leader)

ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานส่วนสนามกีฬา ในการบำรุงรักษาสนามหญ้า สำหรับกีฬากลา..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ช่างแมคคานิค (แผนกโต๊ด)

ช่างแมคคานิค (แผนกโต๊ด)

ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องขายตั๋วให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามท..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ช่างแมคคานิค (แผนกซ่อมบำรุง)

ช่างแมคคานิค (แผนกซ่อมบำรุง)

ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างๆ ระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ์ ดูแลบำรุงรักษาอุ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

หน้าที่ ดูแลระบบไฟฟ้า ภายในสมาคมฯ..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานปูน(ก่อ,ฉาบ) งานเทคอนกรีต งานตี..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานรักษาความปลอดภัย (หลายอัตรา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หลายอัตรา)

ดูแลความเรียบร้อยและตรวจเช็คบุคคลที่เข้า - ออก ในสมาคมฯ เขียนรายงานสถานการณ์ประจำวัน ดูแลก..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


คนงาน (กรีนที)

คนงาน (กรีนที)

ดูแลหญ้าสนามกอล์ฟบริเวณกรีน – ทีออฟ (งานตัดหญ้า, รดน้ำ, หว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมี) ตลอดจน..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Groom (พนักงานดูแลม้า)

Groom (พนักงานดูแลม้า)

ดูแลม้า ทำความสะอาดอานม้า ให้อาหาร พาม้าเดินเล่น และอาบน้ำให้ม้า..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานประจำห้องแต่งตัวหญิง (พนักงานทำความสะอาด)

พนักงานประจำห้องแต่งตัวหญิง (พนักงานทำความสะอาด)

ทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของห้องแต่งตัวสมาชิกหญิงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหน..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

ทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


พนักงานประจำห้องแต่งตัวชาย (พนักงานทำความสะอาด)

พนักงานประจำห้องแต่งตัวชาย (พนักงานทำความสะอาด)

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการในห้องแต่งตัว เช่น ดูแลความสะอาดในห้องแต่งตั..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Laundry Attendant (ซักรีด)

Laundry Attendant (ซักรีด)

หน้าที่ทั่วไป ดูแลงานซักรีดผ้าที่ใช้ในสมาคมฯ ให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำห..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


คนงาน (กองสวน)

คนงาน (กองสวน)

ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ประดับในสนามกอล์ฟ และในบริเวณสมาคมฯ ให้มีความส..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.