ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในการวางแผนงาน เพื่อจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย โดยมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้บริหารวางแผนโครงสร้างบุคลากร วางแผนงบประมาณทีมการตลาดและการขาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยร่วมวางแผนเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ โดยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รวมถึงการจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-วางแผนและจัดทํา Social Media Content Calendar - สร้างContent ออกแบบเนื้อหาและบทความเพื่อประกอบการโฆษณประชาสัมพันธ์บน Social media - Support contents สําหรับ Campaign ทางการตลาด ในทกๆ ุ ชองทางให้เหมาะสมกับ Objective ของ Campaign - คิด Key Message และ Artwork ตางๆ ่ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก - ตอบขอซักถามเกี่ยวกับสินค้าและการบริการผ่าน inbox/comment/email และสื่อ Social Media อื่นๆได้มีความสามารถในการให้ข้อมูล และแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ดี- -เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ เครื่
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.วางแผนการบริหารงานสาขาคลินิกความงามให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 2.บริหารจัดการดูแลที่ปรึกษาการขาย (Beauty consult)ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 3.บริหารจัดการด้านงานบริการลูกค้าให้เป็นตามมาตราฐานกำหนด 4.บริหารจัดการเบิก จ่ายสต็อคสินค้า ยาเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเกิดสภาพคล่องเสมอ 5.ดูแลด้านการจัดตารางเวรแพทย์ และตารางเวรการทำงานพนักงานในสาขา 6.ตรวจสอบข้อมูล รายงานต่างๆ ภายในสาขาก่อนส่งสำนักงานใหญ่ 7.ให้คำปรึกษา แนะแนวทางขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานในสาขา 8.จัดประชุมทีมพนักงานสาขาทุกวัน อัพเดท
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
บริหารงานด้านโปรโมทความงามของโรงพยาบาล ในรูปแบบ Online ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. วางแผนการบริหารงานสาขาคลินิกความงามให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 2. บริหารจัดการดูแลที่ปรึกษาการขาย (Beauty consult) ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 3. บริหารจัดการด้านงานบริการลูกค้าให้เป็นตามมาตราฐานกำหนด 4. บริหารจัดการเบิก จ่ายสต็อคสินค้า ยาเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเกิดสภาพคล่องเสมอ 5. ดูแลด้านการจัดตารางเวรแพทย์ และตารางเวรการทำงานพนักงานในสาขา 6. ตรวจสอบข้อมูล รายงานต่างๆ ภายในสาขาก่อนส่งสำนักงานใหญ่ 7. ให้คำปรึกษา แนะแนวทางขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานในสาขา 8. จัดประชุมทีมพนักงานสาขาทุกวัน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ดูแลการตลาดขายออนไลน์ เว็บไซต์ พัฒนาและดูแนวทางของการเสนอสินค้าผ่านเว็บไซค์
บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 38,000+ บาทหรือตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
สามารถบริหาร วางแผน ควบคุม วิเคราะห์การตลาด กลุ่มสินค้าบริโภคได้เป็นอย่างดี และวางแผนงบประมาณทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางที่มีการจัดจำหน่าย วิเคราะห์และศึกษาคู่แข่งขัน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
⁃ พัฒนาและจัดการด้านกลยุทธ์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งแคมเปญ, และการออกสื่อต่างๆ ⁃ ออกแบบสร้างสรรค์, ดูแล วางแผนและบริหาร campaign ทางการตลาดที่ถูกจัดทำขึ้นมาทั้งเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ และจัดทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers ทั้งOnline และ Offline - ออกแบบContent ทางการตลาดและจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อสาร และทำงานร่วมกับทีมgraphic และทีมที่เกี่ยวข้อง ⁃ ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ แ
บริษัท บูสเตอร์ 888 จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
- บริหารและจัดการ Target ของยอดขาย และช่วยทีมให้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกำหนด - นำทีมขายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายการขายรายเดือนและรายปี - บริหารจัดการยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด และการแก้ปัญหาของทีมให้ประสบความสำเร็จ - รับผิดชอบในการกระตุ้นทีมและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการขายทางโทรศัพท์ให้ดียิ่งขึ้นไป - วางแผนและประสานงานเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม สำหรับการพัฒนาพนักงานขายให้ดียิ่งขึ้น และมีการจัดทำสรุปรายงานประจำวัน สัปดาห์ และเดือน -เสริมสร้
บริษัท บูสเตอร์ 888 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1    เงินเดือน : 35,000 - 45,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.บริหารทีมขาย สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด 5.วางแผนในการรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่ 6.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา 7.ควบคุมดูแลการออกพบลูกค้าของพนักงานขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด มุกดาหาร   เขต : เมืองมุกดาหาร
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1265 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 127 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.