ค้นหาจากงานประเภท
นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
มีหน้าที่เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือบทความได้เป็นอย่างดี สามารถทำความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไขซักซ้อมในแต่ละรายการ การกระจายเสียงกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 26 ก.ค. 2562
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียน เขียนสไลด์ เขียนภาพ รูปเหมือน ตัวอักษา ภาพลายเส้น ภาพลายไทย แผ่นป้าย แผ่นโปสเตอร์ เครื่องหมายต่างๆ แผนผัง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 26 ก.ค. 2562
ประมวลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักวิชาการให้เป็นข่าวกรอง รวมถึงการจัดลำดับความเร่งด่วนของข่าวได้อย่างเหมาะสม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 26 ก.ค. 2562
รวบรวมข่าวสารทั้งปวงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ และแนวร่วม และแยกประเภทเอกสารตามความสำคัญและดัยดับความเร่งด่วน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 26 ก.ค. 2562
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องมือหาข่าวต่างๆ (เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง กล้องถ่ายภาพยนต์และภาพนิ่ง วิทยุรับ-ส่ง)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 26 ก.ค. 2562
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับอ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนระหว่าง 18,500 - 35,700 บาท
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
ปฏิบัติด้านการจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดรรชนี สารสังเขป และบันทึกลงใน
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 15 พ.ค. 2562
ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจำแนกทรัพยากรสารสนเทศ เช่น จัดทำคำค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น รวมถึงการดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650
วันที่ : 15 พ.ค. 2562
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประกาศและรายงานข่าว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านข่าว บทความ ประกาศข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศ การบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 11,280 บาท
วันที่ : 2 เม.ย. 2562
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 15 ธ.ค. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 141 งาน
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.