หางาน สมัครงาน > Web Design Graphic Design

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
Web Design, Graphic Design

บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
ออกแบบสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,โบว์ชัวร์ (สไตส์ แฟชั่น ) ออกแบบตกแต่งหน้าร้าน,บู๊ทจัดรายการ ออกแบบของ Premium+ลวดลาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำการดูแล ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา งานด้านกราฟฟิคและเว็ปไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงงานลูกค้า และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ควบคุมและผลิตสื่อที่เป็นมัลติมีเดียทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น ผลิตVDO แนะนำสินค้า สื่อฝึกอบรม VDO โปรโมชั่น ต่างๆ ของแต่ละแผนกตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการจนจบครบทุกขั้นตอน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบสร้างงานด้านกราฟฟิคด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 2.ตัดแต่งรูปภาพ 3.ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยสามารถอ่าน เขียน และแก้ไข Code บนเว็ปไซต์ได้ 4.ตัดต่อไฟล์วิดิโอและถ่ายภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหวได้ 5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง)
1.ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ graphic 2.สามารถทำ cartoon animation ได้ ถ้าที่ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ตัดต่อ VDO ได้ 4.มีความชำนาญในการใช้ photoshop, Illustrator, 3D, Flash หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- ออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ - ประสานงานติดต่อ supplier
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
รับผิดชอบงานออกแบบสร้างสรรค์และจัดทำอาร์ตเวิร์ค ให้กับแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ และ ของลูกค้า ผลิตสื่อและชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายภาพ, สแกนภาพ และ รวมถึงขั้นตอนกระบวนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน ค้นคว้าศึกษาถึงทิศทางการออกแบบ รวมถึงเทคนิควิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลเรื่องการเบิกยืมอุปกรณ์กราฟฟิคใช้งานตลอดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
-รับผิดชอบงานที่ต้องใช้การออกแบบ,จัดทำอาร์ตเวิร์คทุกชนิดให้กับแผนกต่างๆ และลูกค้า -เพื่อให้งานออกแบบถูกต้องตรงตามคอนเซปต์, ความต้องการและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
1. ออกแบบกราฟฟิกสำหรับใช้ประกอบในแต่ละโครงการ 2. ออกแบบงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์, มีกรอบความคิดที่ชัดเจน, และตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, งานหาภาพกราฟฟิกประกอบงานต่างๆ, ป้ายต่างๆ, และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3. ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ พร้อมทั้งสอบราคาต้นทุนในการจัดทำสื่อชนิดต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ, ราคา, และความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโครงการ 4. สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม 5. สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูง ตรงตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด 6. สามารถทำงานหลายโครงการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 7. เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ 8. จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
1) เช็คดูความเรียบร้อย ถูกต้อง ของ ไฟล์งาน ไฟล์อาร์ทเวิร์ค 2) ออกแบบ จัดทำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน Artwork ตามสั่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมกซ์โมชั่น จำกัด
ผลิตงาน Motion Graphic เช่น KeyScene, Title รายการ, Interlude และงาน Motion Graphic อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ล้มโต๊ะ
ออกแบบแบนเนอร์ และ จัดส่วนประกอบภาพในเว็บไซต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ล้มโต๊ะ
ออกแบบเว็บเพจ , ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาต่างๆ , ทดสอบความเข้ากันได้ของ browser ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1. บริการ/แนะนำ ลูกค้าในขั้นตอน prepress 2. ประสานงานกับsales (Sales support)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1 ออกแบบสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ 2 สามารถ แก้ไขปัญหาโปรแกรมเบื้องต้น / ปัญหา HARDWARE / LAN
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.ทำ concept งานศิลป์ 2.ออกแบบ Artwork โบชัว แผ่นพัับ 3.ออกแบบงานศิลป์ต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
• ออกแบบเว็บไซต์ E-Commerce ด้วยโปรแกรม กราฟฟิกที่ถนัด • ออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
Flash Animator งานที่รับผิดชอบ - ทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional (CS 6 / CC) - ออกแบบกราฟิก อินเตอร์เฟสและตัวการ์ตูน รวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆ ในสื่อการเรียนการสอน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขโปรเจค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ตัอต่อรายการ ใส่ Effect ตกแต่งภาพ ใส่กราฟฟิกต่างๆ ทำโปสเตอร์และสื่อต่างๆได้ดี ถ่ายภาพและใช้กล้อง DSLR ได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด
Perpectvision Multimedie กำลังแสวงหาการนักออกที่มีทักษะการออกแบบที่ดีเยี่ยมแบบมาทำงานร่วมกันและเข้ามาพัฒนาชิ้นงานร่วมกัน โดยเราต้องการเพียงสามสิ่งง่ายๆจากคุณคือ ออกแบบดี ไม่เรื่องมาก มนุษยสัมพันธ์เด่น ... กุญแจสู่ภารกิจ -- คุณจะได้รับกับความท้าทายแรกที่คุณต้องเจอก็คืองานประเภทแอพพลิเคชั่นด้านมือถือ และโปรแกรมมือถือ ด้านการประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัส รวมถึงสร้างการออกแบบที่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือคุณอาจจะต้องทำงานออกแบบตามคำสั่งโดยให้เข้าถึงง่ายที่สุด และสุดท้ายที่สำคัญเลย คุณต้องให้ผู้อื่น “มีความสุข” กับงานของคุณ ความต้องการ -- คุณกำลังชื่นชอบการออกแบบอย่างแรงกล้าและคุณเต็มใจที่จะสละเวลาบางส่วนของการออกแบบเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ -- คุณมีความคิดสร้างสรรค์สูงและอยากจะแสดงมันออกมา -- มีความรอบรู้ในการใช้โปรแกรมออกแบบ -- สามารถสร้างแบบในจินตนาการในการสร้างแบบ -- ประสบการณ์หนึ่งปีหรือสองปีในการออกแบบ- ออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) - ออกแบบงาน Interactive Design - ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) - ออกแบบสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ อาทิ Presentation, Motion Graphic, Flash Animation - ฯลฯ * * * * เราไม่สนใจว่าคุณจะจบมาจากไหน เราขอแค่ให้คุณเป็นนักออกแบบที่ดี เพราะเราเชื่อว่าบางสิ่ง ครูของคุณสอนไม่ได้ -- คุณมีความรักในการออกแบบ และเชื่อมั่นว่าตัวคุณจะต้องทำได้ดี -- คุณตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานให้ดีที่สุด -- คุณต้องการสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในการทำงาน -- คุณต้องการแสดงผลงานของคุณสู่สายตาของผู้คน ถ้าคุณคิดว่าคุณตอบคำถามตรงนี้ได้ แสดงว่าคุณ “ใช่” สำหรับเรา เอาประวัติของคุณใส่แผ่น CD แล้วส่งมาให้เราเดี๋ยวนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 646 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+