หางาน สมัครงาน > Web Design Graphic Design

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
Web Design, Graphic Design

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ, ใบปลิว) - ออกแบบ Booth Display - จัดหาภาพประกอบที่ใช้ในสื่อการตลาด - ออกแบบแพคเกจสิ้นค้า - ผลิตและติดตั้งสื่อ (สติ๊กเกอร์โฆษณา, ป้ายต่างๆ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มี (ประเทศไทย) จำกัด
- เน้นการออกแบบนิตยสาร และ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท - มีความสามารถในการใช้เครื่อง Mac เป็นอย่างดี -มีความรู้ทางด้านการประสานงานโรงพิมพ์เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สามารถใช้โปรแกรม Photo shop ,Adobe Illustrator ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- ออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ - ประสานงานติดต่อ supplier
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด (Forviz)
ออกแบบ UI และ UX สำหรับ Website, Touchscreen App และ Mobile App รวมถึงการทำ Wireframe
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
IDEAL PHYSICS
รับผิดชอบงานด้านกราฟิกดีไซน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่ออื่นๆตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1 ออกแบบสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ 2 สามารถ แก้ไขปัญหาโปรแกรมเบื้องต้น / ปัญหา HARDWARE / LAN
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
1.ดูแลประสานงานเรื่องคอมพิวเตอร์ 2.ดูแล Websiteและแก้ไข Website ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลและควบคุมการทำโฆษณาทาง Internet
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
- มีความรู้ความชำนาญการออกแบบงาน Graphic,Artwork,Print Ad,Logo และ Web site ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ - มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ User Interface - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิกดีไซต์ - มีความสามารถในด้าน Flash Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจใน HTML,XML,JavaScript,CSS จะพิจารณาพิเศษ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Web Design จะพิจารณาพิเศษ - มีผลงานนำเสนอ โดยเฉพาะด้าน Web Design จะได้รับพิจารณาพิเศษ - สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี - มีทักษะในการสอนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
- มีความรู้ความชำนาญการออกแบบงาน Graphic,Artwork,Print Ad,Logo และ Web site ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ - มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ User Interface - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิกดีไซต์ - มีความสามารถในด้าน Flash Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจใน HTML,XML,JavaScript,CSS จะพิจารณาพิเศษ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Web Design จะพิจารณาพิเศษ - มีผลงานนำเสนอ โดยเฉพาะด้าน Web Design จะได้รับพิจารณาพิเศษ - สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี - มีทักษะในการสอนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
- มีความรู้ความชำนาญการออกแบบงาน Graphic,Artwork,Print Ad,Logo และ Web site ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ - มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ User Interface - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิกดีไซต์ - มีความสามารถในด้าน Flash Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจใน HTML,XML,JavaScript,CSS จะพิจารณาพิเศษ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Web Design จะพิจารณาพิเศษ - มีผลงานนำเสนอ โดยเฉพาะด้าน Web Design จะได้รับพิจารณาพิเศษ - สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี - มีทักษะในการสอนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
- มีความรู้ความชำนาญการออกแบบงาน Graphic,Artwork,Print Ad,Logo และ Web site ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ - มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ User Interface - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิกดีไซต์ - มีความสามารถในด้าน Flash Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจใน HTML,XML,JavaScript,CSS จะพิจารณาพิเศษ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Web Design จะพิจารณาพิเศษ - มีผลงานนำเสนอ โดยเฉพาะด้าน Web Design จะได้รับพิจารณาพิเศษ - สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี - มีทักษะในการสอนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
-ใช้โปรแกรมด้านออกแบบ เช่น Dreamweaver HTML5 Photoshop Illustrator และ Flash ได้ -มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML ASP JSP และ ASP.NET -มีความสามารถด้านพัฒนาเวบไซต์ด้วย HTML DHTML JavaScript JQuery AJAX Flash Actionscript etc.จะพิจารณาพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เวบแพกกรุ๊ป
- มีความรู้ความชำนาญการออกแบบงาน Graphic,Artwork,Print Ad,Logo และ Web site ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ - มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ User Interface - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิกดีไซต์ - มีความสามารถในด้าน Flash Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจใน HTML,XML,JavaScript,CSS จะพิจารณาพิเศษ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Web Design จะพิจารณาพิเศษ - มีผลงานนำเสนอ โดยเฉพาะด้าน Web Design จะได้รับพิจารณาพิเศษ - สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี - มีทักษะในการสอนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
ออกแบบงาน Graphic, Website, Printed ads, 3D design, Animation, Video presentation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
1.ตัดต่อรูปภาพและวีดีโอ 2.จัดทำแคตตาล็อกสินค้า 3.จัดพิมพ์เอกสารตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีที เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
o มีความสามารถในการออกแบบเวปไซต์และ กราฟฟิคบนหน้าเวปได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ออกแบบงานต่างๆ เช่น ป้าย โปรชัวร์ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
บริษัท signnow ต้องการ หุ้นส่วน / ผู้บริหาร งาน creative / graphic design / signages design / event / products design / printing etc.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ฝึกงาน graphic / ae / ธุรการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 728 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+