หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างบ้าน และอาคารสูง 2. วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 3. แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง บริหารบุคคลในหน่วยงาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เขียนแบบ ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
** ลูกค้าดำเนินธุรกิจประเภท ก่อสร้างหลังคาไร้โครงสร้างและรับเหมาอื่นๆ ** 1.ออกแบบโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 2.ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและนำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ 3.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง วิศวกรสนามในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแบบ 4.นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของโครงสร้าง 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริหารควบคุมงานภายในโครงการ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน - รับผิดชอบในการตรวจสอบแบบ - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาย่อย - ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน - นำเสนอข้อมูลโครงการต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ - รวบรวมข้อมูลในการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งมอบงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมดูแลการดำเนินการของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุม ออกแบบ วางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม - ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ดูแลงานแต่ละโครงการให้ได้ตามระยะเวลา - ประสานงานกับทีม จัดทำรายงานเสนอต่อผู้จัดการโครงการ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
- ออกแบบงานพื้นคอนกรีตระบบ Post-Tension และงานโครงสร้าง ต่าง ๆ - แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
-รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- เขียนแบบศูนย์บริการ บี-ควิก, วาง layout - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- Management of Building facade renovation projects - Planning and management of works to meet tight project schedules - Manage workforce, sub-contractors and vendors - Manage Quality Control & Cost control - Safety management, including design of safety systems - Client liaison, site meetings, documentation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุม/ บริหารงานก่อสร้าง - บริหารทีมงานและผู้รับเหมา - วางแผนโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมและบริหารงานติดตั้งหลังคา - บริหารผูุ้รับเหมาและติดตั้ง - คำนวณต้นทุน / พื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-คำนวณออกแบบและวิเคราะห์ -ผลิตแบบก่อสร้าง -จัดทำเอกสารสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคและวิศวกรรม -จัดเตรียมสื่อและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงเทคนิคให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน -ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน -วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงาน -จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน/เบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา/การสั่งซื้อวัสดุ/แผนงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -อ่านแบบ/เขียนแบบ/คิดปริมาณงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -ควบคุมแรงงานของบริษัท/พนักงาน DC ในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ประสานงานโครงการ จัดทำเอกสารโครงการ -ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจเช็คปริมาณงาน / คำนวนพื้นที่ / ประมาณราคาก่อสร้าง จัดหาวัสดุและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง -ทำ payment ผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้าง ร้านกาแฟ Café Amazon ทั่วประเทศ -จัดทำประมาณราคา,ทำเอกสารจัดจ้าง ร้านกาแฟ Café Amazon ทั่วประเทศ -เดินทางออกต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
-เขียนแบบและประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคาร -ควบคุมงานก่อสร้าง -ซ่อมแซมงานอาคารตามใบแจ้งซ่อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร / สถานี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-บริหารจัดการการผลิต (หล่อคอนกรีต) -บริหารจัดการการใช้วัสดุในการผลิต -บริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ -บริหารจัดการเครื่องจักร -บริหารจัดการอาคารและสถานที่ -รายงาน สรุปผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา - ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง - เคาะราคา - นำเสนองานต่อผู้บริหาร แก้ปัญหาต่างๆ - ควบคุมผู้อยู่ใต้บัญคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1195 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+