หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1.วิเคราะห์ปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร และกำหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน 2.ตรวจสอบ/ติดตามผลการดำเนินงานระบบบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์/เครื่องจักร 3.ให้คำแนะนำช่างประจำอาคาร ในด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารสูง 4.ตรวจสอบ/ติดตามผล การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในงานอาคาร 5.ดำเนินการตรวจรับส่งมอบงานจากผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ดีไซน์ จำกัด
1. จัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแต่ละหน้างาน (ประจำสัปดาห์) 2. จัดทำนำเสนอรายงานความคืบหน้าของงานประจำเดือนและอื่นๆ 3. จัดทำแผนงานก่อสร้างหลัก และแผนปฏิบัติงานย่อย 4. ประสานงานกับฝ่ายขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 5. ตอบคำถามลูกค้าในกรณีสงสัยเกี่ยวกับตัวบ้านและงานโครงสร้าง 6. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน 7. จัดทำข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ดีไซน์ จำกัด
เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา คำนวณ BOQ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Frametek Window and Door Co., Ltd.
- ถอดแบบ จัดทำ BOQ - คำนวณราคางานอลูมิเนียมและกระจก curtain wall, Cladding, Facade และงานสถาปัตย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที้งนี้ครอบคลุมถึงปริมาณงานเพิ่ม-ลด - จัดทำ spec. โครงการ - Clear แบบ ต่อรองราคา และประสานงานการประมูล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Frametek Window and Door Co., Ltd.
- ประมาณราคางานอลูมิเนียมกระจก curtain wall clading และ facade - ดูแลการเสนอราคา ประมูลงานโครงการ - Clear แบบ และ spec. โครงการ - ดูแล Project technical analize
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Frametek Window and Door Co., Ltd.
- บริหารจัดการโครงการ วางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร งานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม Facade ทั้งระบบ - ดูแล Technical analize งานอลูมิเนียม กระจก ระบบ Curtain Wall, Facade , Cladding และ Canopy - วางแผนการส่งมอบงาน - ควบคุม ค่าใช้จ่ายและสูญเสีย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างโครงการอาคารสูง 2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง, 3. รายงานสรุปผลการก่อสร้างประจำเดือน 4. ประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 5. วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง บริหารงบประมาณและจัด ทำแผนผังบุคลากรได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาในเบื้องต้นได้ - ช่วยเหลือผู้จัดการ ดูแลทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนันต์
- จัดทำงานประมาณราคางานก่อสร้าง - จัดทำรายงานการจัดซื้อวัสดุ - ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อวัสดุ - ทำ shop drawing สำหรับประกอบแบบก่อสร้าง - ประสานงานกับวิศวกรไซท์งาน - จัดทำรายงานที่ Supervisor ต้องการได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนันต์
Prepare Bill of quantities (BOQ) from drawing - Prepare Construction material for purchasing support - Construction cost control - Prepare shop drawing for construction site - Co-ordinate with construction site
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนันต์
รับผิดชอบการในการวางแผน, ควบคุม, ติดตาม, ประสานงาน และแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง กับหรือระหว่างผู้รับเหมาในโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ และความก้าวหน้าการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด
1.ถอดเเบบคิดปริมาณงานยื่นประมูลงานก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างเเละสถาปัตยกรรม 2.ทำรายงานตรวจสอบปริมาณงานหน้างานที่โฟร์เเมนเเละเเรงงานทำในเเต่ละวันเเละรวบรวมส่งสรุปในหนึ่งสัปดาห์สำรวจคิดปริมาณงานเเละค่าเเรงงานที่เกิดขึ้นจริง 3.ทำปริมาณส่งงานให้เเก่ผู้รับเหมาย่อย 4.ตรวจเช็คคุณภาพเเละความเรียบร้อยของงานที่ได้สำรวจในการตรวจสอบกับโฟร์เเมนเเละผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โซโนม่า จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมาช่วง 3. เคลียร์แบบก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ตรวจสอบงานทั้งโครงสร้าง-สถาปัตย์ โครงการบ้าน/คอนโด (งานประปา,ไฟฟ้า) - ตรวจสอบ Inventory และวางแผนการทำงานได้ - ประสานงานกับผู้รับเหมาในการนัดซ่อมแซมงาน - ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - วิเคราะห์ปัญหาในการก่อสร้าง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไนน์ยูนีค บิสซิเนส โซลูชั่น
รับผลิตงานเหล็ก งานป้าย งานระบบเน็ตเวิร์ค จอ LED Display อลูมิเนียมคอมโพสิท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างอาคารตามความต้องการของลูกค้า ถอดแบบ ควบคุมการติดตั้งโครงสร้างอาคาร ควบคุม และ ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประสานงานกับหน่วยงานในส่วนการเช่ารวมถึงการติดตามทวงคืนเมื่อครบกำหนดแล้ว - ตรวจสอบคุณภาพงาน, ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ,งานโครงเหล็ก ดูแลงานประกอบโครงเหล็ก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-สำรวจปริมาณ(ค่าของค่าแรงเปรียบเทียบกับงบค่าใช้จ่าย) -คิดงานเพิ่ม-ลด -จัดทำรายงาน Payment,Weekly Monthly Report,S/C Agreement,QAS
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมก่อสร้าง -มีประสบการณ์ออกแบบด้านโครงสร้างชั่วคราวและถาวร -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการเกี่ยวกัีบการวางแผนงานก่อสร้าง - เขียนแผนงานและวิธีการทำงานในการก่อสร้างได้ - วิเคราะห์แผนงานและแก้ไขปัญหาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1194 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+