หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง
วิศวกรสนาม
   1.ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 3.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง 4.จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของโครงการส่งเจ้าของงาน 5.ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง 6.ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 7.ควบคุมดูแล แก้ปัญหาข้อร้องเรียนภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรQA (ประจำสำนักงานใหญ่)
   -ตรวจสอบแผนคุณภาพของโดรงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เป็นไปรายงานประกอบแบบ และมาตรฐาน -ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในทุกกระบวนการ ตามแผนคุณภาพการตรวจสอบงานของQA -สุ่มตรวจมาตรฐานที่กำหนด ตามทีระบุุความถี่ในการตรวจสอบงาน ในพื้นที่ต่างๆ -สุ่มตรวจเอกสารประกอบการทำงาน เช่นCoA,ผลการทดสอบต่างๆ,ผลการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบโดยQA โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ สรุปรายงานผลการตรวจ เพือแจ้งให้ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ ได้รับทราบ เพื่อหา
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกร QC(ประจำไซต์งานก่อสร้าง)
   1.ตรวจสอบรายการและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 2.จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 3.จัดทำเอกสารพร้อมรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบงานของโครงการส่งเจ้าของงาน 4.ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผุ้รับเหมาช่วง 5.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 6.ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 7.ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป้นไปตามแบบ 8.ควบคุมดูแล แก้ปัญหาข้อร้องเรียนภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ 9.เก็บรวบรวมข้อมูล และความต้องการของลูกค้าส่งผุ้บังคับบัญชา
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกร Metal Sheet
   1.ควบคุมและดุแลติดตั้ง Metal Sheet ทีมผู้รับเหมาช่าง และทีมงานช่างบริษัท 2.ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้งาน และเพื่อขออนุมัติ 3.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Metal Sheet 4.จัดทำ Shop Drawing เพื่อยื่นขออนุมัติ และแนบประกอบกับงานติดตั้ง 5.ถอดแบบเกี่ยวกับงาน Metal Sheet ให้ฝ่ายประมาณการเพื่อยื่นประมูลงาน 6.ถอดวัสดุและประมาณงานเพื่อสั่งวัสดุที่เกี่ยวกับงาน Metal Sheet 7.สั่งผลิตงาน Metal Sheet หลังคา ผนัง ฝ้า บานเกล็ด และ Flashing ต่างๆ 8.ตรวจสอบเบิกงวดของผู้รับเหมาช่วง ทั้งค่าวัสดุ และ
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโครงการ (ด่วน)
   1.กำหนดเป้าหมายและวางแผนงานก่อสร้าง 2.ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 3.ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการที่ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 4.วางแผนและควบคุมดูแลใช้จ่ายงานก่อสร้าง 5.จัดหาวัสดุและกำลังพอให้เพียงพอต่อการทำงาน 6.จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 7.จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของโครงการส่งเจ้าของงาน 8.ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผุ้รับเหมาช่วง 9.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 10.ควบคุม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆภายในโครงการ 11.
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโครงสร้างเหล็ก (ประจำลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
   1.ตรวจสอบ ,อ่านแบบ,และถอดปริมาณสั่งของ 2.ตรวจสอบงาน ผรม และตรวจสอบผลงานที่ผรม.เบิกงวดมา 3.วางแผนการทำงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสำนักงาน (ประจำไซร์งานบางปู สมุทรปราการ)
   เปรียบเทียบแบบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO.ที่เกิดขึ้น -ด้านแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report และ Monthly Report /การเบิกค่างวดงาน/การร่างจดหมายราชการ เป็นต้น
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสนาม(ประจำไซต์งานระยอง )
   1 ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 2 ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 3 ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง 4 จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 5 จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของโครงการส่งเจ้าของงาน 6 ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง 7 ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 8 ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 9 ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
24 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสนาม
   1.วางแผนบริหารงานก่อสร้าง,ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด. 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2560
บริษัท เอ โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
   - ทำรายละเอียดประเมินราคา - จัดทำ BOQ งาน - ตรวจสอบปริมาณวัสดุและSpecวัสดุ - และถอดแบบปริมาณ - จัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานและหน่วยงานโครงการ - จัดเก็บข้อมูลเอกสาร - ประสานงานกับหลายๆฝ่าย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1159 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 116 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560