หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท พรีโม คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่ บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญา แบบก่อสร้าง 2.จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงาน 3.ตรวจสอบแบบและวิธีการก่อสร้างเพื่อทบทวนงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายควบคุมโครงการเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณ 4.จัดทำ Cash Flow และ Forecast Report 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีโม คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง 2.สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ 3.จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4.รวบรวมตรวจสอบรายชื่อผู้ขายและผู้รับเหมารายย่อย 5.ประสานงานและตรวจสอบรายการสินค้า วัสดุที่เก็บรักษาที่สโตร์เก็บพัสดุกลางว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีโม คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญา แบบก่อสร้าง 2.จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงาน 3.ตรวจสอบแบบและวิธีการก่อสร้างเพื่อทบทวนงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายควบคุมโครงการเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณ 4.จัดทำ Cash Flow และ Forecast Report 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เควสโก้ จำกัด
ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ ทำแบบสำหรับก่อสร้าง วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและติดตามคุณภาพงานของช่าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานปูน งานไม้ ภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เควสโก้ จำกัด
ถดดแบบ, ทำต้นทุน, technical support ให้แก่ จัดซื้อ ประมูลงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เควสโก้ จำกัด
บริหารก่อสร้างโครงการให้สำเสร็จตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ตรวจ Payment ผู้รับเหมา - ควบคุม/ตรวจสอบการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง - ติดตามการแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐานการก่อสร้าง - ตรวจรับมอบห้อง เพื่่อส่งต่อให้ Owner
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - Payment/ Weekly Report/ Monthly Report - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลบริหารจัดการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป ให้มีมาตรฐาน และทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทั้งแนวราบ และแนวสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - งานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างอาคารชุด (แนวสูง) - จัดทำ ตรวจสอบรายการวัสดุ ราคา - ประสานงานแบบงานก่อสร้างต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
งานบริหารก่อสร้าง - ตรวจสอบกฏระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องด้านก่อสร้าง - ตรวจสอบ+ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและแผนงาน - ตรวจสอบ+ควบคุมแบบ รายการวัสดุ และราคา - จัดหา+ตรวจสอบสัญญาจ้างผู้รับเหมา - ตรวจรับและตรวจสอบการเบิกงวดงาน - พิจารณาเรื่อง Claim ต่าง ๆ และยุติข้อโต้แย้ง - ประสานงานการขออนุญาตต่างๆ - ประสานงานแก้ปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง+ระยะประกัน - จัดทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหาร งานบริหารงานขาย-บริการ - ควบคุม+ประเมิน คุณภาพการขายและ บริการตามระบบ ระเบียบ มาตรฐาน - สร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า - ตรวจสอบผลงานขาย-บริการประจำวัน - ควบคุม ตรวจสอบการส่งรายงานและ เอกสารขายประจำวัน(สัญญา,ใบเสร็จ) ตามระบบ ระเบียบที่กำหนด - จัดหาผู้ให้บริการด้านต่างๆ Outsource การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆของโครงการ และวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี ของโครงการ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
- บริหารและควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำเอกสารตั้งเบิกผู้รับเหมา - จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง / เปรียบเทียบราคา / สรุปผู้รับเหมา - ตรวจสอบ payment / งานเพิ่ม-งานลด ประจำไซส์งาน บางใหญ่ บางกรวย-ไทรน้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบ แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลทีมโฟร์แมนให้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ดูแลจัดการโครงการให้เรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วางแผนโครงการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ถอดแบบประมาณราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1257 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+