หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท แอล.เอส.เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานโยธาก่อสร้าง - ตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- จัดทำ BOQ , ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา - ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Specวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคปโฟร์ตี้วัน จำกัด
งานด้านออกแบบ สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคปโฟร์ตี้วัน จำกัด
งานเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งภายนอก ภายใน ควบคุมงาน และอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- จัดทำ BOQ , ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา - ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Specวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- จัดแผนงานย่อย และดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน - บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด
เขียนแบบ ออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง ออกแบบอาคารและควบคุมการติดตั้งโครงสร้างของอาคาร ถอดแบบ แนะนำสินค้า ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ควมคุมงานก่อสร้าง/งานติดตั้งวัสดุ ที่กลุ่มบริษัทลากัวร์เทค จัดจำหน่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
1.ถอดแบบ 2.คำนวณราคา 3.ตอบคำถามลูกค้ากรณีสงสัย 4.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของบ้านพร้อมโอน 5.ประสานงานกับส่วนฝ่ายขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 6.ถอด BOQ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีทรูโฮม จำกัด
- ตรวจสอบ QC งานก่อสร้าง (ในกรุงเทพฯและปริมณฑล) - บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและทีมช่าง - บริษัท มีสวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัสเมื่อจบไซท์งาน,เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินดีส์ คิทเชน จำกัด
- รับผิดชอบการวางแผนการก่อสร้างและซ่อมบำรุงร้านสาขา และงานโครงการต่างๆของบริษีท - งานด้านบริหารโครงการ ออกแบบการก่อสร้างร้านสาขา งานว่าจ้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ,ติดตามความก้าวหน้าของงาน,งานเตรียมอุปกรณ์ครัว ,อุปกรณ์ให้บริการลูกค้า,งานระบบต่าง IT,Lan,Computer,CCTY - งานส่งมอบพื้นที่ร้านสาขา - งานด้านการซ่อมบำรุงร้าน เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
1) ออกเก็บตัวอย่างลูกปูนและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้างานโครงการก่อสร้าง พร้อม สรุปรายงานการเก็บตัวอย่าง การบ่ม และ การทดสอบแรงอัด เสนอ ผู้จัดการเขตและผู้จัดการส่วนคอนกรีตเทคโนโลยี 2) เก็บตัวอย่าง ทดสอบ วัสดุสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมรายงานผล 3) ออกพบลูกค้า ให้บริการด้านการปรึกษาเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ 4) งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
1) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างลูกปูน การทดสอบคอนกรีต แรงอัด และ สารผสมเพิ่มต่าง ๆ สำหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โซนภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 2) ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้านคอนกรีตผสมเสร็จ 3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเขต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมการผลิต และวางแผนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีทักษะในการเจรจางาน ควบคุมงานก่อสร้างได้ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คิด bar cut list ประมาณราคางานโครงสร้างและสถาปัตย์กรรมได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมบริหาร ดูแลงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
1) ออกแบบงานก่อสร้างโครงสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และ งานโครงสร้างเหล็ก 2) ควบคุมงานก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร 3) ประมาณการราคางานโครงสร้างเหล็ก 4) เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Autocad หรือ ZW Cad 5) มีใบ กว. สาขาวิศวกรรมโยธา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริหารควบคุมงานภายในโครงการ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน -ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน -วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงาน -จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน/เบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา/การสั่งซื้อวัสดุ/แผนงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -อ่านแบบ/เขียนแบบ/คิดปริมาณงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -ควบคุมแรงงานของบริษัท/พนักงาน DC ในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1206 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7613 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+