หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท แอล.เอส.เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เขียนแบบ ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อผลิต ควบคุมดูแลการผลิต เฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด พัฒนาการทำแม่พิมพ์ และวิธีการทำงานให้ทันสมัยลดต้นทุนการผลิต ควบคุมการผลิตในแผนกปั๊มให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต ประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงเพื่อดูแลรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกลของโรงงาน 2. ดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ 3. การตรวจสอบคุณภาพสายสลิงก่อนจำหน่ายต่อลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการรับข้าว-จ่ายข้าวสาลี 2. ควบคุมสต๊อกของวัตถุดิบภายในไซโล 3. ดูแลและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่มีการจัดเก็บภายในไซโล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด
ทำงานสนับสนุนฝ่ายการผลิต ปรับปรุงงานการผลิต ลดการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- ควบคุมดูแลการสร้างโรงงาน - คำนวณการใช้พื้นที่ต่อปริมาณการผลิตได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิยาบิ เซ็นทรัล คิทเช่น จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น Miyabi)
- จัดทำตารางเวลาการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมทั้งหาวิธีการใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม - ควบคุม ดูแลเตรียมความพร้อมในการซ่อมและบำรุงรักษา - ออกแบบ จัดการแบบที่เป็นผังของทางร้าน ในการควบคุมการจัดการโครงสร้างร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.วงศ์ธนาวุฒิ
แนะนำ+ขายเครื่องจักรกลงานแปรรูปโลหะแผ่น เช่นเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพันช์ เครื่องพับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคัับบัญชาการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบำรุงเครื่าองจักร เพื่อให้การผลิตดำเนินการไปตามตารางการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิศวกร ออกแบบระบบ สุขาภิบาล เครื่องกล ดับเพลิง ปรับอากาศ ในอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี เขียนแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
•Ensure that revenue and profit target of products and services for branch under responsibility are achieved •Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently • Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level management • Overseeing all operations of the branch both sales and service • Planning overall service maintenance of machines at customer’s site •Solving customer problems on site concerning machinery and spare parts •Planning, setting and monitoring schedules for the service team • Visiting customers on site to maintain customer satisfaction and good relationships • Creating a management process to follow up on customer service issues and also analyzing customer problems and utilizing customer data in the way that enhances service improvements and development •Preparing sales forecasts for all product lines such as machines, spare parts, and consumables •Initiating strategic plans to develop team effectively •Ensure that adequate knowledge and training are provided to staff under supervision in order to effectively and efficiently perform assigned tasks •Assisting to give some guidance for supporting all staff do their work more efficiently in accordance with company policy •Managing and supervising branch staff and service teams to meet their KPI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ว.และสหาย ดีซายน์ จำกัด
ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ทางด้านเครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
สามารถใช้โปรแกรม UG ได้คล่อง มีความรู้ด้านงานแม่พิมพ์ ควมคุมเครื่อง และ Operation เครื่องได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ดูแลการซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่, เครื่องปั๊มออโต้, เครื่องฉีดซิงค์, เครื่องฉีดอลูมิเนียม, การซ่อมแซมเครื่องจักรอื่นๆ, ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ พร้อมทั้งวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ดูแล ควบคุม คุณภาพงานโลหะ, ชุบสี, งานซิงค์ วิเคราะห์ปัญหา ลดของเสีย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
สามารถออกแบบแม่พิมพ์ Die Casting ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ดี เขียนแบบ 2D,3D ได้คล่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• สามารถควบคุมงานระบบได้ทั้งหมด • สามารถเขียน Auto CAD ได้ • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านพลังงานทดแทนหรือปิโตรเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
This position will be the primary selling resource for the field sales force. The prospective candidate will be responsible for creating business opportunities, delivering sales volume and sales margin, and serving customers by identifying their needs; provide selling solution of products, equipment, and services.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1288 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+