หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท ทรู เทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
ทำหน้าที่ดัดแปลงมอเตอร์เครื่องจักรและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1.จัดทำแผนการPMเครื่องจักร/ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม Planned Maintenace 2.ควบคุม จัดเตรียม Spare Part/เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงและผลิต 3.ควบคุม/ประสานงาน รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรBreak down 4.จัดทำแผนการซ่อม/ติดตั้งระบบ Utility ในกระบวนการ 5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทีมงานซ่อมบำรุง 6.สรุปผลการทำPMและรายงานการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรประจำวัน/สัปดาห์/เดือน 7.ร่วมจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนกซ่อมบำรุง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้แผนที่วางไว้ 8.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัทฯถึงแนวทางการซ่อมบำรุง 9.ควบคุมและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ(ISO9001,ISO/TS16949),ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO14001)และด้านความปลอดภัย(ISO18001) อย่างเคร่งครัด 10.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหมิตรอุตสาหกรรมโลหะ จำกัด
-งานรับจ้าง, งานให้บริการ,งานด้านซ่อมเครื่องจักรกล -ประเภทงานย่อย งานกลึง, เชื่อมโลหะทุกชนิด Machine ตามแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
ติดต่อประสานงานลูกค้า ในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำการทำงานของเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
วางแผน ควบคุมการผลิต โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต ต้องการผู้มีความรู้ด้านงานพาสเจอร์ไรซ์ สามารถถ่ายทอดงาน,สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1. ศึกษาแบบ และข้อกำหนดของโครงการที่จะทำราคาให้ละเอียด 2.ประสานงานและจัดทำเอกสาร ราคาเพื่อประมูลโครงการกับวิศวกรในฝ่ายให้ทันตามกำหนด 3.ประสานงานในการจัดส่งเอกสารให้ Supplier สำหรับการขอราคา รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจกับการจัดทำเอกสารประมูลงาน 4.ถอดจำนวนสินค้า-วัสดุจากแบบ และขอราคาจากร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลประเมินราคาโครงการ 5.จัดทำต้นทุนของระบบโครงการ 6.จัดทำใบเสนอราคา พร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ 7.จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานในแผนกให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประสานงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับทาวเวอร์เครนในหน่วยงานก่อสร้าง,ร่วมประสานงานกับวิศวกรโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับการคำนวนการใช้ทาวเวอร์เครน เหล็ก การโหลด ดูเรื่องแบบ และการคำนวนช่องลิฟท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
ประเภทงาน INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน เครน ,Boiler ,Lift ,Hydortest And Safety Valve ,Fire Pump ,GAS STATION
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAA Group
ทำPM เครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องจักร ตรวจเช็คสภาพเครื่องกลและอุปกรณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข เสนอแนวทางปรับปรุงและลงมือพัฒนา,ดัดแปลง,แก้ไข เกี่ยวกับเครื่องกลและอุปกรณ์ให้ดีขึ้น ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการทำโปรเจคที่ผ่านการนำเสนอมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทและดูแลในส่วนคลังสินค้า ปรับปรุงพัฒนาภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
มีความรู้เทคนิคการตัดผ้า และระบบขั้นตอนของงานผลิต GARMENT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
รับผิดชอบในไลน์ผลิต การวางแผน ควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการผลิต แผนก เย็บ,บรรจุ,ตัด ฯลฯเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
วางแผนควบคุมดูแลไลน์การผลิต ควบคุมงานเครื่อง Bonding และ เครื่อง Laser
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
รับผิดชอบดูแลการปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม และการซ่อมบำรุงจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
งานก่อสร้างอาคารสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
งานก่อสร้างอาคารสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิง หรือไฟฟ้าในอาคารสูง - ควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมา - จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
ดูแล ตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่เป็นtrainner ให้ความรู้กับบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด
รับผิดชอบการอธิบาย คำนวณ Spec สินค้าและบริการ ประสานงานการจัดทำเอกสารการขายบางส่วนและประสานงานการส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1222 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+