หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบรอยเชื่อมของหม้อไอน้ำ ถังก๊าซ LPG ระบบท่อ (Piping) โดยวิธีการไม่ทำลาย (NDT) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ระบบเครื่องจักรในโรงงาน ออกแบบงานเครื่องกลโรงงาน ควบคุมการสร้างและติดตั้ง จัดทำรายงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
ดูแล ตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่เป็นtrainner ให้ความรู้กับบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด
วิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมคคานิคัล ซีล (Machanical Seals)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด
ให้บริการลูกค้าหลังการขาย ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์แมคคานิคัล ซีล ติดตามความคืบหน้างานที่ได้รับจากลูกค้าประเมินและจัดทำใบเสนอราคา รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
ช่วยหัวหน้าหน่วยฯดำเนินการจัดหา-จัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อใช้งานการผลิต หรือวัสดุ เคมี พัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ช่วยงานในการผลิต วางแผนเพื่อการจัดการกำลังคนให้พร้อมสำหรับงานการผลิตไอน้ำ และกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานภายในกะ ที่รับผิดชอบ, ควบคุมการผลิตไอน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีต้นทุนต่ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- จัดทำเอกสารราคากลาง เงื่อนไข และสนับสนุนงานจัดจ้างในงานวิศวกรรม MP - จัดทำราคากลาง เพื่อประกอบการจัดจ้างในงานวิศวกรรม MP - ตรวจรอบการเบิกจ่ายของงวดงานในงานวิศวกรรม MP - จัดทำงวดงานก่อสร้าง ในงานวิศวกรรม MP - จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ราคา และต้นทุนโครงการในงานวิศวกรรม MP - ร่วมตรวจสอบความก้างหน้าของงาน - ร่วมตรวจสอบแบบรูปและรายการ ทั้งในเชิงคุณภาพ QC และเชิงปริมาณ QA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Huhtamaki (Thailand) Limited
หน้าที่รับผิดชอบหลัก / Key Responsibilities: 1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ ( Consistency ) 2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง 3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย 5. พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D และ Technical Development 6. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 7. ทำการฝึกอมรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตลอดเวลาและให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ 8. ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และง่ายต่อการผลิต หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ / Other Responsibilities: 1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท, ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction), ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย และระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, BRC/IOP อย่างเคร่งครัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน )
เป็นตัวแทนลูกค้าคัดเลือกคุณสมบัติพิเศษ ที่ ลูกค้าต้องการ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องเรียนจากลูกค้า และสรุปแนวทางแก้ไขป้องกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน )
ควบคุมดูแลผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ผลิตวัตถุดิบให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดูแลเอกสาร และข้อร้องเรียนทางด้านคุณภาพและสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน )
กำหนดและควบคุมการวางแผนการผลิตให้ไดัตามเกณฑ์ที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน )
-การจัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ที่กำหนด พัฒนาและปรับเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม TQM,TPS,TPM,SPC -พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการทบทวนปรับปรุงหรือพัฒนาการบวนการ FMEA -รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุง -ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการตั้งทีมงานและติดตามโครงการปรับปรุงกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงผลการดำเนินการและความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ดูแลระบบ Computerized Maintenance Management Software (CMMS Administrator) และระบบสนับสนุนงานวิศวกรรมอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
ออกกแบบงานระบบเครื่องกล ปรับอากาศ และระบายอากาศ ของอาคารต่างๆ เข้าร่วมประชุมกับทีมงานและผู้ว่าจ้าง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับงานในหน้าทีของตนเอง แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
-งานควบคุมงานด้านระบบเครื่องกล รับผิดชอบในการควบคุมงาน ตรวจสอบงาน และอนุมัติวัสดุ ประสานกับ Owner และผู้รับเเหมา และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
เตรียมการผลิต/จัดทำแผนการผลิต/จัดเตรียมกำลังคน/ประสานงากับฝ่ายซ่อมบำรุง/เตรียมเครื่องจักร/วัตถุดิบ/ควบคุม/ตรวจสอบ/แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ควบคุมดูแลงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของอาคาร งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1285 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+