หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- ควบคุมดูแลการสร้างโรงงาน - คำนวณการใช้พื้นที่ต่อปริมาณการผลิตได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มหาชัย กรุ๊ป
- ท่ี่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการขาย - ที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการแก้ปัญหา จัดกระบวนการ ลดต้นทุน - ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงให้กับทีมช่าง - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ Service Maintenance - ประสานงานด้านการซ่อมบำรุง - ประสานงานด้านงานเทคนิคกับทาง Supplier - จัดตั้งมาตรฐานการซ่อมบำรุง การ Service Maintenance - ควบคุมดูลระบบการซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
ควบคุมคณภาพในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน จัดเตรียมมามาตรฐานการผลิตในกระบวนการใหม่ๆ ควบคุมและออกเอกสารในระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ปิโตรเลียม
บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย,ร่วมพิจารณาราคา,เจรจาต่อรอง,กำหนดงบประมาณ,ควบคุมงบประมาณ,ติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย,ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โตโยต้าเมืองนนท์
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน 2.ทำตรวจสอบเกี่ยวกับเครน 3.เขียนแบบอะไหล่โปรแกรม Auto Cad 4.สุปผลการซ่อมเครื่องจักรและบันทึกประวัติการซ่อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
เกี่ยวกับการทดสอบ Hydrostatic Test
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ดูแลการติดตั้ง และ การตรวจสอบ ระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิง - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สามารถถอดแบบแปลนงาน ได้ถูกต้องรวดเร็ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริหารจัดการดูแลงานภายในโครงการ - ควบคุม วิศวกร และ ผู้รับเหมา - ประชุมประสานงานในโครงการ - ควบคุมวัสดุที่ใช้ในโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ดูแลการติดตั้ง และ รอการตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิง - ควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมา - จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด
ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ระบบลม ระบบน้ำ ดีไอ ระบบดักเก็บฝุ่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.โอ.เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เขียนแบบ ออกแบบโดยโปรแกรม Solid work, AutoCad งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
1. ให้คำปรึกษาด้านการหล่อลื่นแก่ลูกค้าและพนักงานขายของบริษัทเมโทร ลูบริคแคนท์ 2. จัดฝึกอบรมพนักงานเรื่องการใช้สารหล่อลื่น ณ โรงงานของลูกค้า 3. จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้สารหล่อลื่น แก่พนักงานในบริษัทเมโทร ลูบริคแคนท์ 4. นำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุน จากการใช้สารหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5. อ่าน และ วิเคราะห์ผลตรวจทดสอบสภาพน้ำมัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ดูแลและวางแผนการผลิตของโรงงาน - ควบคุม Process งานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ลดการสูญเสียของสินค้า และช่วยเพิ่มกระบวนการผลิตส่งได้ตรงเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านPlanning, Maintenance เครื่องจักร ของโรงงาน ดูแบบระบบไฟฟ้า น้ำปะปา และเครื่องจักรประจำโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
-ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน - ดูแลเครื่องจักรในการผลิต - สามารถเขียนAuto Cad ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
ออกแบบ ติดตั้ง ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทและผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1282 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+