หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
-ประสานงานในส่วนของระบบ TPM ควบคุมให้เป็นไปตามระบบ -จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอ -ติดตามการนำไปปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง -ควบคุมงานไฟฟ้า งานติดตั้ง การประสานงานเรื่องวัสดุ วางแผนการติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
ดูแล วางแผนปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาการทำงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ลูกค้าดำเนินธุรกิจ นำเข้า ติดตั้ง ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ สินค้าประเภท เครื่องจักรตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน เครื่องบรรจุที่หลากหลาย เครื้่องปั้นขนมจีบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ตู้อบแบบสายพาน ตู้นึ่ง เครื่้องปิดผนึกแนวตั้น-แนวนอน เครื่องทอดแบบสายพาน เครื่องตัดกิโยติน เครื่องเติมน้ำซอสอัตโนมัติ เครื่องล้างถังแบบสายพาน เครื่องนับลูกชิ้น เครื่องขึ้นรูปเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว เป็นต้น 1.ดูแลบริการหลังการขาย งานซ่อม งานติดตั้งและการสอนการใช้งานตัวเครื่องให้กับลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ ที่บริษัทได้จัดจำหน่ายกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบจัดทำรายงานสรุปการบริการ พร้อมการแก้ไขปัญหาเสนอแนะต่อที่ประชุม 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีสามารถสื่อสารสนทนาได้ เพราะบริษัทต้องส่งไปเทรนเรียนรู้งานต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
**ลูกค้าดำเนินธุรกิจ นำเข้า ติดตั้ง ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ สินค้าประเภท เครื่องจักรตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน เครื่องบรรจุที่หลากหลาย เครื้่องปั้นขนมจีบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ตู้อบแบบสายพาน ตู้นึ่ง เครื่้องปิดผนึกแนวตั้น-แนวนอน เครื่องทอดแบบสายพาน เครื่องตัดกิโยติน เครื่องเติมน้ำซอสอัตโนมัติ เครื่องล้างถังแบบสายพาน เครื่องนับลูกชิ้น เครื่องขึ้นรูปเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว เป็นต้น 1. ติดตั้งพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำคามความต้องการของลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากับลูกค้า 3. วางแผนและประสานงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลและสนองความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลตรวจสอบเครื่องจักรทั้งก่อนส่งและหลังส่งให้ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 6. สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
** ลูกค้าประกอบธุรกิจประเภทพลังงานทดแทนชีวมวลหรือผู้จำหน่ายกะลาปาล์ม กะลามะพร้าว นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์ 1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ในอุตสาหกรรม 2.ดูแลฐานลูกค้ารายเก่าให้กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.หาลูกค้ารายใหม่และเพิ่มยอดขายตามเป้าของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สาม หก ศูนย์ ควอลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้า ปั้มวาล์ว แหวน น๊อต สกรู ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. นำเสนอสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4. บริษัทมีการเทรนนิ่ง 3 เดือน 5. จัดทำรีพอร์ทและกิจกรรมการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคัับบัญชาการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบำรุงเครื่าองจักร เพื่อให้การผลิตดำเนินการไปตามตารางการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1.Product Engineer : Design new product, technial support. 2.Production Supervisor : ดูแลกระบวนการการผลิต 3.R&D Engineer : ดูแลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.Product Design Engineer : ออกแบบผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในโรงงานผลิตวอล์ลเปเปอร์ให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน)
• ควบคุมกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า / แม่พิมพ์ ให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ • ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า / แม่พิมพ์ อย่างมีประสิทธิภาพ • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์
ซ่อมบำรุง ตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด
1.มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคนิคได้ 2.มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดเสียและเครื่องจักรในอุสาหกรรมอาหาร 3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำงานและวันหยุดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
รับผิดชอบในไลน์ผลิต การวางแผน ควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการผลิต แผนก เย็บ,บรรจุ,ตัด ฯลฯเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
สามารถบริหารโรงงานและควบคุมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
เป็นวิศวกร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1263 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+