หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1.จัดทำแผนการPMเครื่องจักร/ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม Planned Maintenace 2.ควบคุม จัดเตรียม Spare Part/เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงและผลิต 3.ควบคุม/ประสานงาน รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรBreak down 4.จัดทำแผนการซ่อม/ติดตั้งระบบ Utility ในกระบวนการ 5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทีมงานซ่อมบำรุง 6.สรุปผลการทำPMและรายงานการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรประจำวัน/สัปดาห์/เดือน 7.ร่วมจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนกซ่อมบำรุง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้แผนที่วางไว้ 8.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัทฯถึงแนวทางการซ่อมบำรุง 9.ควบคุมและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ(ISO9001,ISO/TS16949),ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO14001)และด้านความปลอดภัย(ISO18001) อย่างเคร่งครัด 10.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1. ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร Detail Design แผนงานและดูแล คุณภาพของงาน 2. เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing 3. จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สั่งซื้อ Part Lies
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1) ติดตามความคืบหน้างานโครงการสร้างเครื่องจักรตามแผนงาน 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการสร้างเครื่องจักร ทั้งในระหว่างเริ่มต้นโครงการ จนถึงหลังจากที่มีการส่งมอบงานให้กับลูกค้า 3) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1) ประเมินต้นทุน 2) เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ SPEC ของเครื่องจักร (รวมจัดทำเกี่ยวกับใบเสนอราคา) 3) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1. ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร Detail Design แผนงานและดูแล คุณภาพของงาน 2. เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing 3. จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สั่งซื้อ Part Lies
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Denfah Printing
1. ปะงานตามใบสั่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.Audio System Co.,Ltd.
ดูแลงานการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพ/แผนงาน/ต้นทุน และมาตราฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.Audio System Co.,Ltd.
Program and maintain Turret punch or Laser or Press break machine used for sheet metal fabrication. Assist in fabrication tooling maintenance and ordering.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.Audio System Co.,Ltd.
Sets up and operate injection-molding machines .Responsible of maintenance of injection processes to meet standard cycle times and quality requirements. Ability to properly handle material, molded product and related inventory control.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.เอ็ม แอนด์ เอ.เอ. จำกัด
วางแผน วิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จัดเตรียมเครื่องจักร และกำลังคนให้พร้อมใช้งานในการผลิต, วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ของเครื่องจักรในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรโน เทค จำกัด
คำนวณ-ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) , pressure vessel ด้วย software
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1.ควบคุม ดูแลการหลอมเหล็ก การหล่อเหล็กแท่ง เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 2.ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลในการวิเคราะห์ งานแผนควบคุมการผลิต และควบคุมปัยหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของเครื่องจักร 3.จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องเกี่ยวกับมาตราฐานการทำงานเทคโนโลยีด้านผลิตเหล็ก 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
-วิเคราะห์ผลทดสอบที่ผิดปกติ -ตรวจสอบและตรวจเช็คผลทดสอบที่พนักงานทดสอบ -ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า -รายงานผลทดลอง,ดูแลเครื่องมือวัดห้องทดสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
งานด้านเครื่องกลโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
1.ควบคุมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแผน ระยะเวลาที่กำหนด และงบประมาณ 2.สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยกอง จำกัด
1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแล งานด้านซ่อมบำรุงรักษา พัฒนา แก้ไขเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ ดำเนินงานได้ตามนโยบายองค์กร 2.โดยการนำนโยบายหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปประสานกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายอื่นๆเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา,วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา,ซ่อมแซมและออกแบบปรับปรุงพัฒนา เครื่องจักรผลิตถุงมือ 3.การควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดสรรกำลังคนในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตถุงมือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยกอง จำกัด
- ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต - ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1213 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+