หางาน สมัครงาน > โฟร์แมน ช่างก่อสร้าง ช่างไม้

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โฟร์แมน, ช่างก่อสร้าง, ช่างไม้

WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ควบคุมงานผลิต /ติดตั้ง / วางแผน / งานก่อสร้าง Booth แสดงสินค้า, Exhibition และงานป้าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสูง หรือ คอนโดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ติดต่อผู้รับเหมา ดูไซต์งาน ประสานงานและควบคุม - ดูแลและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรับผิดชอบโครงการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการผลิตสินค้าให้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ออกแบบและพัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบการผลิตให้ดีขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอส.บี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ควบคุมงานโครงการบ้านจัดสรร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เทส ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ดำเนินการ/จัดเตรียม/แก้ไข/ตรวจสอบ งานด้านเขียนแบบก่อสร้าง (Shop-Drawing)ของโครงการ 2.ติดต่อ/ประสานงาน/ติดตาม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ/สรุป/รายงาน ผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ตามโครงการบ้านจัดสรร ทั้งบ้านเดี่ยวและ ทาวน์เฮ้าส์ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
-ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ -ศึกษาแบบก่อสร้างและควบคุม หัวหน้า คนงาน และผู้รับเหมาช่วงจนงานแล้วเสร็จตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ -เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมภาพของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง -เป็นผู้ช่วยในการตวรจสอบ วัดปริมาณงานของผู้รับเหมาและคนงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง ร่วมกับวิศวกร เพื่อขออนุมัติขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ จากผู้ควบคุมดูแลงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด
- วางแผนงานรายวัน - ควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงสร้างและสถาปัตย์ - สอยพนักงานรายวันและ ผรม. ให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในงาน - ดูแล ควบคุม การทำงานของพนักงานรายวันและ ผรม.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
ควบคุมคนงานของบริษัทใน การหล่อ และ ติดตั้ง งานพีคลาสคอนกรีต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
1.ควบคุม กำกับ ดูแล จ่ายงานให้กับคนงานของบริษัทฯ ตามประเภทของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 2. ควบคุมคุณภาพและการทำงานของผู้รับเหมาช่วง 3.เขียนรายงานการทำงานประจำวันตามงานที่ตนเองทำ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงนั้นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ควบคุมการทำงาน ตรวจ แก้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร ช่วยออกแบบติดตั้ง สร้าง ซ่อม และทำการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ จัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ - สามารถทำ รายงานประจำสัปดาห์ได้ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานหลังจากรับ Plan งานจากหัวหน้างาน - ควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ตรงตามแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
เป็นพนักงานของเจ้าของโครงการ...เป็นงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้านโครงสร้าง-สถาปัตย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน.... สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต-สุขภาพ ปรับเงินเดือน โบนัส กิจกรรมพนักงาน www.thanaland.co.th
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร - จัดหาและควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ - ส่งเรื่องทำเบิกค่างวดงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา - ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายบริการหลังการขาย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลีเฮ้าส์ซิ่งอินทีเรียโปรดัคส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแงานตกแต่งภายใน ออฟฟิศ บ้านพักอาศัย ฯลฯ เขียนแบบได้ มีประสบการณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.ควบคุมการเบิกจ่าย การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือสำหรับของหน่วยงานก่อสร้าง 2.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกเครื่องมือ เครื่องใช้ 3.ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยตรวจสอบและรายงานสถานะของงบประมาณ 4.ควบคุมดูแลช่างและคนงานงานของโครงการ 5.ควบคุมงานก่อสร้างประเภท โรงงานอุตสาหกรรม, ถนน, อาคารทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เควสโก้ จำกัด
ควบคุมงานสถาปัตย์,เขียนแบบ ให้เป็นไปตามกำหนดของวิศวกรและลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -คุบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ตรวจสอบพร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1166 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+