หางาน สมัครงาน > ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
-ให้คำแนะนำ วิเคราห์ข้อบกพร่องที่มีความซับช้อนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์อาการของรถที่เข้าช่อม -ดำเนินการทดสอบรถ และอธิบายงานซ่อมกับผู้เกี่ยวข้องให้ละเอียดและชัดเจน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
-ตรวจสอบประวัติรถที่เข้ามารับบริการทุกคันถึง Service Campaign -จัดเตรียมข้อมูลงานเคลมหรือข้อมูลแผนกเทคนิคเพื่อส่งข้อมูลให้แกสำนักงานใหญ่ เช่นถ่ายรูป บันทึกเสียง -ส่งข้อมูลงานเคลมเพื่อขออนุมัตการจ่ายเงินกับทางสำนักงานใหญ่ -ตรวจสอบและจัดเก็บอะไหล่เคลมเพื่อรอส่งคืนอะไหล่เก่ากับทางสำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
ดูแล จัดการ บริหารงานภายในศูนย์บริการรถยนต์ ประจำ Showroom Nissan สาขา วงเวียน 22 (เยาวราช)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
ช่างซ่อมรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
1.รับงานตาม Job จากหัวหน้าหน่วย 2.ตรวจสอบชิ้นงานที่จะทำการขัดสี เม็ดฝุ่น ขอบไหลของเคลียร์การกระจายตัวของเม็ดสี 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องขัดสีให้เรียบร้อย 4.ดำเนินการขัดยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
a. รับนโยบายจากบริษัท โดย กรรมการผู้จัดการ ทุกเรื่อง b. ตอบสนองนโยบาย และผลักดัน ตามนโยบายของบริษัทกำหนด ทุกเรื่อง c. ประชุม Management Meeting ทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข d. ดูแลแก้ปัญหาเรื่องงานซ่อมที่เกิดขึ้นในแผนกสีทั้งหมด e. ตรวจสอบ และติดตามอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือ , เครื่องใช้ต่างๆในแผนกสีทั้งหมด f. จัดประชุมภายในแผนก และชี้แจงเรื่องงานและนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง g. ติดต่อและประสานงานกับแผนกอื่น และบริษัทต่างๆที่ มิลเลนเนียมติดต่ออยู่ ในเรื่องงานและอื่นๆ h. ตรวจเช็ค เซ็นอนุมัติ ปิดJOB งานที่ซ่อมเสร็จ และเตรียม ออก Invoice เพื่อที่จะทำการเรียกเก็บ จากบริษัทประกันภัย และลูกค้าของแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ได้ตาม TARGET ที่บริษัทกำหนดให้ i. ติดตามงานและแก้ปัญหารถลูกค้าบางรายที่ คอมเพลน ทั้งที่นำรถเข้ามาเอง และ ที่ลูกค้าคอมเพลนเข้ามาทาง BMW Call Center j. ตรวจสอบและทดสอบรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักมา และซ่อมเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมส่งมอบลูกค้า k. ติดตามและวางแผนผลักดันงานซ่อม โดยทางหัวหน้างานรับทราบเรื่อง และนำไปปฏิบัติตาม l. ตรวจสอบ และเซ็นอนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ในแผนกทั้งหมด m. ดูแลความเป็นอยู่และการทำงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมด n. อำนวยความสะดวกให้กับแผนกอื่นที่มีการส่งงานซ่อมสี เช่น ฝ่ายขาย และฝ่ายอะไหล่ o. ควบคุมดูแล และบริหารของแผนกสี เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายทั้ง รายเดือน และ รายปี p. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
1.ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถลูกค้าตามใบสั่งซ่อม 2.สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม 3.เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้า 4.ทำความสะอาด,ติดป้ายและส่ง warranty parts ให้กับแผนกอะไหล่เพื่อเก็บ 5.รักษาพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
1. ติดตั้งชุดแต่งประกอบรถในส่วนของ BMW 2. ติดตั้งชุดแต่งตามรูปแบบของรถยนต์ก่อนส่งมอบลูกค้า 3.ประกอบชิ้นส่วนงานชุดแต่งรถยนต์ 4. ติดตั้งสติ๊กเกอร์รถยนต์ตามรูปแปป 5. ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมด้านการขายชุดแต่งรถยนต์ของบริษัท 6. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
-ซ่อมรถยนต์ตามที่ได้รับมอบมายจากใบสั่งซ่อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
ดูแล ควบคุม การช่อมรถยนต์ ในศูนย์บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015 จำกัด
ลักษณะของงาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตรวจซ่อม บริการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆ สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. วันหยุดประจำปี 3. เงินโบนัสประจำปี 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 6. ทริปท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ 7. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ตรวจเช็คสภาพรถพร้อมใช้งาน ซ้อมรถทุกชนิด เชื่อมโลหะ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อังประภา สตีล จำกัด
ซ่อมบำรุง รถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด
ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
1.บริหารจัดการทีมงานซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างถนน เช่น รถบด, รถขุด, รถเกรด, รถบรรทุก 2.ประสานงานการซ่อมบำรุง และจัดทำแผนการรักษา (PM) เครื่องจักรกลหนัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
ดูแลงานติดตั้ง, ซ่อมแซม และดูแลระบบงานต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆ ในอาคารสูง.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด
งานลักษณะ consultant ให้คำปรึกษาและ ควบคุม-ตรวจสอบการทำงาน การติดตั้งของผู้รับเหมางานระบบประกอบอาคารต่างๆเช่นระบบไฟฟ้า-สื่อสาร,ระบบปรับอากาศ,เครื่องกล,ระบบสุขาภิบาล ให้ถูกต้องตามแบบและสเปครวมทั้งหลักวิศวกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์และรถยกไฟฟ้า -ทำหน้าที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงรถยกไฟฟ้า -สาขาที่เกี่ยวข้อง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ถ้ามีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรถยก จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซ่อมบำรุงระบบ -ทำหน้าที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร -สาขาที่เกี่ยวข้อง ช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซ่อมบำรุงอาคาร -ทำหน้าที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกคลังสินค้า -สาขาที่เกี่ยวข้อง ช่างก่อสร้าง ช่างกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1.ควบคุมดูแลกระบวนการเชื่อมขึ้นรูปชิ้นส่วน, การประกอบขึ้นรูป, การปรับแต่งและติดตั้งเครื่องจักร 2.ตัดสินใจด้านคุณภาพการประกอบเครื่องจักรตามมาตรฐานการทำงานระบุไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1844 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 32 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+