หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- กำหนดกุลยทธ์ทางการตลาด ในการสร้าง Brand การพัฒนาสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด - กระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้ - วางแผนงานทางด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และควบคุมการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ - หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขาย - วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด - สร้าง Brand และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิม คอนเซ็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการวางแผนงานด้านการตลาด และ การกิจกรรมส่งเสริมการขาย ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ฯ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 2.ประสานงาน สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 3.นำเสนอข้อมูลทางการตลาด รวมถึงการนำเสนอโปรโมชั่น 4.วางแผนกลยุทธด้านการตลาด 5.สำรวจข้อมูลการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธทางการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริหารทีมงานการบริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ควบคุมดูแลการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp Thai ประเภท ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์ รายได้ 300บ./วัน +Commission+Incentive
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1.การบริหารลูกค้า - ให้คำแนะนำให้พนักงานให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในเรื่องการบริการและคุณภาพอาหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% - แก้ไขปัญหาลูกค้า Complain ด้วยกิริยามารยาทที่เหมาะสม - บริหารร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน QA ที่บริษัทกำหนดไว้ 2.การบริหารยอดขาย - กำหนดยอดขาย (Sales Target)ของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายวัน และรายเดือนอย่างชัดเจน - ชี้แจง ควบคุมและติดตาม ตามเงื่อนไขของแผนการตลาด (Marketing Program) อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ผลประกอบการสาขาทุกสิ้นเดือน - พิจารณาการทำ LSM เพื่อเพิ่มยอดขายของร้านที่รับผิดชอบ 3.การบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ - วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมายที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการบริหารร้าน ต้นทุนผลิต ต้นทุนบุคลากร รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - อธิบายละสื่อสารให้ผู้จัดการร้านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - บริหารร้านและค่าใช้จ่ายของร้านให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ร้านที่รับผิดชอบ 4.การบริหารบุคล - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพนักงานในสาขา Manpower Turnover เพื่อให้มั่นใจว่าสาขามีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -- ร่วมพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ - สอนงานและพัฒนาผู้จัดการร้านและพนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - จัดประชุมเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบปัญหา เป้าหมายการทำงาน กฎระเบียบและนโยบายของบริษัท รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 5.ประสานงานและจัดการงานทั่วไป 6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Media Hotels Group Co.,Ltd.
In connection with opening of the international representative office of Media Hotels on Phuket 2 vacancies on a position the Advertising manager are open. Duties: 1. Active sales of company services by phone. 2. Organization of meetings with the management of hotels of Phuket, carrying out presentations, commercial negotiations, conclusion of agreements and accomplishment of a sales plan. 3. Providing high sales volume of services and products for hotels. 4. Further accounting of clients. Requirements: 1. Only Thai nationality. 2. Age from 28 to 38 years. 3. High communicative skills. 4. Presentable appearance 5. Very high level of English and Thai (orally and in writing), accurate competent speech. 6. Capability to fast training and assimilation of new information in the field of advertising and IT technologies. 7. Skills of conducting business negotiations. 8. Advanced computer and Internet skills. Conditions: 1. Salary 17 000 THB+ 5 % of sales. (Total should be from 26 000 – 40 000). Test period 1-2 month. 2. Work in the international company - the leader in the field of IT Technologies in the field of tourism and hotel business. 3. Corporate training. 4. Five day work week (from 9 a.m. – 18 p.m.) (work at office + departures on negotiations with the management of hotels of Phuket). 5. Movement on the meeting on the corporate transport of company (with driver). Opening of office in 25 of July, 2016. Office is located on Chalong. Interviews will begin since July 10. For preliminary candidate screen on carrying out interview we wait for your summaries on e-mail denis@mediatravelgrup.com with the cover letter and the indication of your expectations on a salary.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเอ.เอส.อิงค์เจ็ท ซัพพลาย จำกัด
- ผู้ดูแลระบบงานของทางบริษัท - มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการตลาด ให้กับทางบริษัท - ดูแลและควบคุม บุคลากร รวมถึงการพัฒนาองค์กร - พัฒนาทีมงาน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพ - สามารถเรียนรู้งานพื้นฐานของทางบริษัทและ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา - กล้าแสดงออก ทางด้านกิจกรรม และ ความคิด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด
ควบคุม-บริหาร-จัดการ-สร้างสรรค์งานโดยรวม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
Coal Export Sales Manager Coal Export Sales Manager will report directly to Senior Overseas Director and will be responsible for the following duties: - formulating Sales and marketing plans and strategies for company products in international market. - Coordinating with all concerned parties to support and increase sales volumes in International market. - Analyzing opportunities to enlarge company network in high potential countries. - Keeping close relations with major customers. - Developing business relationships with customers to acquire business information and support. - Managing key accounts and identify new business opportunities / services. - Establishing and maintaining an update sales and marketing database. - other related issues as assigned by direct supervisors.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
- ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - บริหารยอดขายรายสาขา การอัพเซลล์ต่าง ๆ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - ควบคุมบริหารจัดการสต็อคสินค้า-วัตถุดิบสาขาที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานยอดขาย และวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอกที่จะกระตุ้ยยอดขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1.ทำหน้าที่ผู้จัดการแผนกขาย โครงการ คอนโด ดรีม จ.ตรัง 2.ติดตามลูกค้าพร้อมทั้งออกงาน Diract Sale ร่วมกับทีมขาย 3.ทำรายงานยอดขายและสรุปยอดให้ได้ตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ ให้กับร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
-เสนอขายแฟรนไชสสินค้าของบริษัท -หาลูกค้าเพื่อเสนอขายแฟรนไชส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด
- ดูแลงานธุรการของฝ่าย - ประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - เขียนข่าวและดูแลสื่อโฆษณา - ดูแลและจัดเตรียมงาน Event ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
- กำกับดูแลพนักงานขาย และบริหารงานร้านค้าประเภทกีฬา เช่น ร้าน Adidas , Nike , Reebox , Converse - ตรวจบัตรตอก คิดโอทีพนักงาน - ออกตรวจสาขา ตามต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
-บริหารงานร้านค้าของแผนกจากศูนย์การค้า 11 สาขา -จัดหาแบรนด์สินค้าและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน -เจรจาต่อรองและประสานงานร้านค้าและบริษัทภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1585 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมากNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+