หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
ดูแลฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ดูแลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
- ควบคุม Action Plan ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการแผนการตลาดกำหนดไว้ - ดูแลส่วนงานประชาสัมพันธ์ - สามารถเขียน Content ข่าว - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ควบคุมสื่อ PR ให้เป็นไปตามแผนงาน -รับผิดชอบงานเอกสาร ค่าใช้จ่าย จัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งและจัดกิจกรรมทางการตลาด - บริหารงานในแผนก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 1. เพศชาย/หญิง อายุ 40-45 ปี 2. อัตราเงินเดือน 40,000-45,000 บาท 3. ประสบการณ์ทำงานตรง 15ปี 4. รู้กฏหมายแรงงานอย่างถ่องแท้ 5. สามารถเป็นตัวแทนบริษัทให้การเจรจา ต่อรอง ด้านกฎหมายแรงงาน ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกรณีเกิดการพิพาทการจ้างงาน 6. สามารถจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท กับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงาน โดยผ่านสื่อต่างๆได้ เช่น บอร์ดกิจกรรม เสียงตามสาย Line group 7. สามารถนำระบบการประเมินทักษะความสามารถแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมมาปรับใช้กับพนักงาน อันนำมาซึ่งการปรับอัตราค่าจ้าง หรือและการพิจารณาผ่านงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ 8. สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด 9. สามารถควบคุมระเบียบการทำงานของพนักงานตามกฏข้อบังคับของบริษัทได้ดี 10. สามารถบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ได้ดี 11. มีทักษะการโน้มน้าวใจพนักงาน ให้จงรักภักดีต่อบริษัท และมองประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ 12. สามารถเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อการอบรมภายในต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และหัวข้อการอยู่อาศัยร่วมกันในบริษัท การพัฒนางานของตน การสื่อสารในองค์กร ฯลฯ 13. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 14. มีความรับผิดชอบสูง 15. มีจรรยาบรรณ ความยุติธรรม และความเมตตาในอาชีพ 16. สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามที่บริษัทต้องการ และทันเวลาที่กำหนด 17.น้ำหนักและส่วนสูงต้องเหมาะสม 18.เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.80 19.ภาษาอังกฤษพูดและเขียนต้องพอใช้ ไม่เอานิดหน่อย 20.ทำงานระบบ ISO, จป., และเป็น Audit ได้ - อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (แถว เส้น เกษตรนวมินททร์) สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - ประกันสุขภาพ - ชุดฟอร์ม - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี **** เป็นพนักงาน ของ บริษัทฯ นั้น โดยตรง *****
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย - วิเคราะห์ข้อมูลการขายและสภาพตลาด - สนับสนุนและพัฒนาทีมขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำในการพัฒนา บริหาร และสร้างแรงบรรดาลใจให้กับที Telesales จำนวน 10 - 15 คน ให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเคหะให้กับลูกค้ารายย่อย หลังติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัท 3. โค้ช หรือบริหารทีมงานโดยมีระบบช่วย ซึ่งสามารถวัดสถิติการทำงานของทีมงานทุกคนในแบบ Real - time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. ดูแลทีม Telemarketing ซึ่งรองรับงานที่ผ่านมาจากระบบ Online 2. สร้างแรงจูงใจพนักงานในทีมและผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถปฎิบัิติงานตามแผนได้และอย่างน้อยผลงานได้ตามมาตรฐาน 3. มีความรู้และแม่นยำในทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานได้ย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาการทำงานและประเมินปรับปรุงจุดอ่อนจุดแข็งการขายของทีมได้เป็นอย่างดี 4. สามารถจัดรูปแบบการทำงานในฝ่ายให้ปรับตัวตามระบบงานใหม่ๆ ได้ดี 5. ดูและระบบการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. Plan and develop new products/services that adds to company's profitability and/or competitiveness 2. Plan and lead a cross-functional teams (including IT, design, editorial, sales, etc.) to deliver successful product/service launches, promotion or updates 3. Plan, design and set up operation process for relevant project 4. Act as the relationship manager with banks, insurers or other business partners to ensure effective, professional and positive communication, before and after launches 5. Negotiate suitable contractual terms/conditions with all partners 6. Create a project feasibility analysis and present to the management team
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. Plan and create successful marketing activities to enhance company's competitiveness 2. Plan and lead IT, design, editorial and/or Sales departments to initiate new and existing product/service/features/marketing activities to expand company's market reach such as mobile apps, social media, etc. 3. Manage and improve existing customer "Loyalty" program 4. Manage and expand existing "Affiliate" Program of 200+ web partners 5. Oversee and successfully execute all marketing activities via both online and offline channels, i.e., E-Newsletter, Affiliate banners, Main site, SEO, Adwords, Facebook, etc.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. ดูแลทีม Telemarketing ซึ่งรองรับงานที่ผ่านมาจากระบบ Online 2. สร้างแรงจูงใจพนักงานในทีมและผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้และอย่างน้อยผลงานได้ตามมาตรฐาน 3. มีความรู้และแม่นยำในทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาการทำงานและประเมินปรับปรุงจุดอ่อนจุดแข็งการขายของทีมได้เป็นอย่างดี 4. สามารถจัดรูปแบบการทำงานในฝ่ายให้ปรับตัวตามระบบงานใหม่ๆ ได้ดี 5. ดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. จัดทำ และหรือบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชน เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน 5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 6. พัฒนางานบริการของสาขา วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ - บริหารสาขา และ พัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Job Descriptions: - Plan effective branch strategies to achieve bank's objectives. - Manage branch support as well as provide a superior level of customer relations. - Monitor branch internal control, provide counseling and employees development to be able to response positively to changes. - Increase the Bank's visibility and enhance new and existing business opportunities.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-บริหารงานควบคุมดูแลงานต่างๆภายในสาขา -ติดต่อประสานงานและเยี่ยมยียนตัวแทนร้านค้า -สรรหาสถานที่ในการจัดบู๊ทเพื่อเพิ่มยอดขาย -เคยผ่านงานการบริหารสาขาหรือด้านการตลาดแบบเดียวกับบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-บริหารงานควบคุมดูแลงานต่างๆภายในสาขา -ติดต่อประสานงานและเยี่ยมยียนตัวแทนร้านค้า -สรรหาสถานที่ในการจัดบู๊ทเพื่อเพิ่มยอดขาย -เคยผ่านงานการบริหารสาขาหรือด้านการตลาดแบบเดียวกับบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ดูแลพื้นที่ขายและยอดขายของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิก - หรือดูแลลูกค้ารายย่อย ร้านค้าต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายและสมาชิกเพิ่ม - ดูแลน้องๆทีมขาย - หาพื้นที่หรือช่องทางเพิ่มหรือร้านค้าใหม่ๆในการเพิ่มยอดขาย - สามารถทดแทนผู้จัดการสาขาได้ในกรณีจำเป็น - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ - สามารถโยกย้ายพื้นที่การทำงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดของสาขาทั้งหมด เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ และเพิ่มผลกำไรสาขา - การบริหารสาขา และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์ทันตกรรม เด็นทัลแพลนเน็ต
-พัฒนาธุรกิจคลินิกทันตกรรมให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดยการเพิ่มรายรับกระตุ้นยอดขายโดยวิธีการบริหารและการตลาด - เพิ่มBrand Royalty ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มารับบริการ -สร้างBrand ให้แข็งแรงโดยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและการบริการที่เหนือกว่าความคาดหมายทำให้เกิดการบอกต่อ (ปากต่อปาก) ในกลุ่มลูกค้าสร้างจุดแข็งทางธุรกิจได้แก่การบริการความสะอาด, ความสามารถของแพทย์, สถานที่ตั้ง, เทคโนโลยี -เสริมความหลากหลายของสินค้าให้พนักงานมีความรู้ความมั่นใจในการนำเสนอproduct ทุกตัวเมื่อพนักงานเชื่อมั่นสามารถตอบคำถามได้ลูกค้าก็มั่นใจ - สร้างความสามัคคีในองค์กรทำให้Turn overate ของพนักงานลดลง - ลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -สร้างให้พนักงานมีService Mind (ทั้งทันตแพทย์และบุคลากร) ให้บุคลากรมีความสามารถในการขายproduct เพื่อกระตุ้นยอดรายรับและบุคลากรได้ค่าcommission ในการขาย - คัดเลือกเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน (คนไหนไม่เหมาะสมก็ให้ออก) -สามารถว่ากล่าวตักเตือนพนักงานให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนโยบายที่องค์กรได้วางเอาไว้มีการลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม - ประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไป -รายงานต่อผู้อำนวยการ (และ / หรือผู้จัดการ) ถึงความก้าวหน้าของงานทุกๆสัปดาห์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขต่างๆ - งานหลักคือการคิดวิเคราะห์ถึงการพัฒนาและวางแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนำเสนอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BJC Retail Group
•บริหารทีมงานภายในร้าน เกี่ยวกับมาตราฐานของสาขา รวมถึงกฏระเบียบข้อปฏิบัติของบริษัทฯ •ผลักดันยอดขายและกำไร รวมทั้งดัชนีวัดผลการทำงานของสาขา •บริหาร สต๊อกสินค้า สินค้าภายในร้าน •ดูแลการบริการลูกค้า ให้ดีต่อลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
1.วางแผนการตลาดและดูแลยอด 2.ประเมินและวิเคราะห์ช่องทางการตลาด 3.พัฒนาดูแลบริหารทีมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
- ติดตามงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สามารถควบคุมดูแลแผนการทำงานของ Sales และอัพเดทสถานะ พร้อมทั้งช่วย Support ให้ Sales สร้างยอดขายได้ - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1699 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+