หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
- ดูแลความเรียบร้อยของoperation หน้าร้าน - ช่วยดูแลลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า - ช่วยกระตุ้นยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายภายในแผนกขาย ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ ขยายและเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในตัวสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ขาย หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ - วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน - พบปะลูกค้า และประสานงานต่างๆ กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ - บริหารงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน บริหารงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน บริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้ผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
1.บริการลูกค้าให้การแนะนำ เสนอสินค้า เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ 2.ให้การบริการชงเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง รวมทั้งดูแลบริเวณที่ปฎิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ 3.อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ดูแลความสะอาดและบรรยากาศภาพรวมของร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 4.ดูแลการสั่ง รับ จัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อย่างรอบคอบครบถ้วน เป็นตามมาตรฐานของสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
1.รับผิดชอบการขายและบริการภายในสถานีบริการให้ได้มาตรฐานมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีกำไร 2.ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ 3.ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขายหรือรายได้อื่นใดอันเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ และนำส่งเข้าบัญชีบริษัทฯ 4.รับผิดชอบในการถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางความต้องการของบริษัทฯไปสู่ทีมงานภายใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 5.ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน รวมถึงสร้างความเป็นมิตรและผูกันกับชุมชนรองข้างสถานีบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
1.รับผิดชอบการขายของสถานีบริการให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด 2.ช่วยผู้จัดการสาขาในการถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในบังคับบัญชาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 3.ให้บริการเติมน้ำมันและกำกับดูแลพนักงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 4.ตรวจสอบการนำเงินจากพนักงานบริการ เพื่อนำเงินเก็บเข้าตู้นิรภัย 5.ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริหารจัดการงานส่วนกลางของโครงการที่รับผิดชอบ โดยดูแลทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ ดูแลการทำงานของแม่บ้าน รปภ. ดำเนินการตาม requirement ของผู้ว่าจ้างและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
- ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - บริหารยอดขายรายสาขา การอัพเซลล์ต่าง ๆ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - ควบคุมบริหารจัดการสต็อคสินค้า-วัตถุดิบสาขาที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานยอดขาย และวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอกที่จะกระตุ้ยยอดขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
Trainee Manager ผู้จัดการร้านฝึกหัดประจำร้านเชสเตอร์กริลล์ สาขากรีนเพลส ถนนจันทน์ 43 (ซอยวัดไผ่เงิน)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
Job Responsibilities:- * Present products and designs to clients and seek new prospects. * Co-operate with all parties to complete products and services. * Follow up job progess and control time schedule.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับผิดชอบทางด้านค้าปลีก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
- วางแผนการตลาดและจัดระบบงานขายต่างประเทศ - รับผิดชอบดูแลงานขายฝาและงานเคมีภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศจนเสร็จสิ้นกระบวนการ - หาพันธมิตรทางธุรกิจ - รักษาฐานลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ ขยายพัฒนาการตลาดและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป็าหมาย - รับผิดชอบดูแลการออกบูธตามงานแสดงสินค้า - เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - บริการและติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ลูกค้า และดูแลเรื่องบริการหลังการขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด
วางแผนการขาย, เสนอขาย, ปิดการขาย, สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มลูกค้าที่ดูแลรับผิดชอบ, ดูแลลูกค้ากลุ่มสินค้าฝากขาย, สรุปยอดขายประจำเดือน, รายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด
1.ดูแลและวางแผนงานด้านสื่อ online ทั้งหมด ผ่านช่องทาง Social Media ทุกประเภท วางแผน,จัดทำ,ดูแลและปรับปรุง Website 2.ดูแลงานด้านการตลาด 3.วิเคราะห์การตลาดของแบรนด์ 4.รายงานและวิเคราะห์ยอดขาย รับผิดชอบและดูแลยอดขายในโชว์รูม 5.นำเสนอแผนการตลาดและแผนโปรโมชั่นในแต่ละไตรมาส 6.รับผิดชอบในงานโปรเจคทางการตลาดและงาน Events 7.รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์กับนิตยสาร ดีไซน์ต่างๆ, ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ 8.ตรวจเยี่ยมโชว์รูมและนับสต๊อกสินค้า 9.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า 10.มีความรู้ด้านการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด
1. คิดวิเคราะห์ วางแผนการสั่งงาน การติดตามงาน การรายงาน การแก้ไขปัญหา การเข้าพบลูกค้าที่เหมาะสม 2. บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ร่วมทำงาน กำกับดูแล พัฒนา และประเมินศักยภาพของพนักงาน 4. คิดริเริ่มและสามารถสร้างความสามัคคีให้แก่ทีมงานได้ และเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัทได้เป็นอย่างดี 5. มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างแก่ทีมงานในการทำงานตามวัฒนธรรมองค์กร 6. บริหารพื้นที่ สินค้า ลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ นำเสนอขายสินค้า และดูแลยอดขายที่ได้รับตามเป้าหมาย 7. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า ห้างสรรพสินค้า และผู้เกี่ยวข้องได้ 8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลนนทเวช
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานตลาด วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน - สรุปความเป็นไปของสภาวะตลาดให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ -จัดทำและบันทึกข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ควบคุมทีมขายให้ได้ยอดขายตามเป้า รวมถึงการตรวจสอบงานของฝ่ายขาย มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1580 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+