หางาน สมัครงาน > เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เกษตร, ปศุสัตว์, ประมง, เหมืองแร่

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ดูแลจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูกให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
ทำงานวิจัย เพื่อปลูกพืชพลังงาน หาความคุ้มทุนในการส่งเสริม ให้เกษตรกรปลูก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด
พนักงานส่งเสริมการขายสินค้าหน้าร้าน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต วิเคราะห์ตลาดและวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ประจำอยู่ที่อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด
เข้าเยี่ยมเกษตรกร และร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวและโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จัดประชุมเกษตรกร แนะนำวิชาการและสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด
วิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด
ขายอาหารสัตว์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงสวรรค์ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
ปฏิบัติงานควบคุมแปลงปาล์มน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผู้รับเหมางานในแปลงปาล์มน้ำมัน และจัดทำรายงานประจำวัน-ประจำเดือน ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
พรพัฒนา ฟาร์ม
1.ทำงานปศุสัตว์ ดูแลสุขภาพอนามัยสัตว์ วัวขุน แพะ แกะ 2.เก็บกวาดขี้วัวในคอกบรรจุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่าย โดยมีค่าบรรจุลงกระสอบๆ 3 บาท แยกจากเงินเดือนทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานอื่น วัตถุประสงค์เพื่อลดการรังเกียจมูลวัว ในฟาร์มมีวัวเข้าออกเฉลี่ย 70-100 ตัวโดยประมาณ และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งวัวขับถ่ายทุกวัน หากคนงานรังเกียจ หรือเกี่ยงกันทำ สภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มคงไม่ดีแน่ อีกทั้งคู่สมรสที่ติดตามมาก็สามารถช่วยกันทำได้หากไม่รังเกียจ 3.งานกลางแจ้ง แปลงหญ้าอาหารสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ (หากมีความรู้เรื่องเครื่องมือการเกษตรจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) 4.ดูแลสภาพแวดล้อมภาพรวมในฟาร์มให้สะอาด สะดวกสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 5.รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักในงานปศุสัตว์ ไม่นิ่งดูดายต่อการเอื้อประโยชน์ในฟาร์ม ไม่เกี่ยงงานกับเพื่อน ร่วมงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินที่จะรับได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
1.ทำแผนการฝึกอบรมปีและ ประสานงานฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน 2.จัดทำแผนกำลังพลประจำปีแล้ว สรรหาและคัดเลือก ตามคุณสมบัติที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
1.สามารถประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้ 2.สามารถประเมินราคาได้ 3.สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานให้เสร็จตามแผน 4.สามารถแก้ไขสถานะการณ์ต่างๆและรับแรงกดดันได้ 5.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด
ประจำฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ไก่ไข่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด
1.ดูแลสภาพน้ำบ่อเลี้ยงกุ้ง 2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.ตรวจเช็คสภาพกุ้ง (HMP) ทุกๆ 10 วัน และชั่งน้ำหนังกุ้ง 4.จัดเตรียมอุปกรณ์การแพ็คกุ้ง (ช่วงที่มีการแพ็คกุ้ง) 5.เก็บตัวอย่างส่งแลปเพื่อตรวจติดตามสุขภาพกุ้ง 6.ลงข้อมูล HMP และจำนวนกุ้งทั้งหมดในระบบ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำและลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ตลอดจนช่วยแจ้งเตือนหากข้อมูลมีค่าไม่ได้ตามกำหนด 2.ตรวจสอบความถูกต้องและลงข้อมูลการตายของกุ้งในคอมพิวเตอร์ ต่อถัง ต่อวัน 3.ใช้ฐานข้อมูลและโปรเจ็คในการย้ายกุ้งหรือเก็บข้อมูลเบื้องต้นได้ เช่น การเก็บดีเอ็นเอ เป็นต้น 4.ดูแลรับผิดชอบการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบกุ้งประจำเดือน (HMP) 5.ตรวจสอบตารางอาหารและช่วยปรับการให้อาหารในแต่ละบ่อ แต่ละเฟส เพื่อให้การให้อาหารมีประสิทธิภาพสูงสุด 6.ตรวจสอบให้ระบบน้ำเวียนในแต่ละพื้นที่ทำงานได้อย่างปรกติและมีประสิทธิภาพ 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
- วางแผนการผลิตและการควบคุมการแพร่พันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ - ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต - คอยควบคุมและดูแลพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบการผลิต และ ขยายพันธุ์สัตว์ 2. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และ ส่งเสริมเกษตรกรทั้งหมูพันธุ์ และ หมูขุน 3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ 2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ 3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า หมายของบริษัทฯ 4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 208 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+