หางาน สมัครงาน > เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เกษตร, ปศุสัตว์, ประมง, เหมืองแร่

บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด
ดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย พ่นยา เก็บกวาด ทำความสะอาด อุปกรณ์การทำงาน และสถานที่ที่ดูแล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานจัดสวน/ดูแลสวน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/รายเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ดูแลควบคุมการปลูกพืชไร่เช่นหญ้าเนเปีย,ยางพารา -พร้อมที่จะเดินทางไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศและที่ต่างๆได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
ตรวจรับตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง เตรียมสารเคมี วิเคราะห์ ตรวจวัดผลด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบควบคุมการใช้งาน และบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งาน นำเข้าและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ และสรุปรายงานผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ฟาร์มสิงหราช
ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกต้นไม้ ช่วงว่างจากงานในแปลง สามารถช่วยงานในฟาร์มได้ (ทุกตำแหน่งเป็นงานประจำ มีงานให้ทำตลอดปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ฟาร์มสิงหราช
ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ฟาร์มสิงหราช
ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของชุมชน / เกษตรกร / ผุ้นำชุมชน 2.วางแผน ติดตาม ประเมินผลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับชุมชมสัมพันธ์ 3.จัดทำแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงการเกษตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.ทำการส่งเสริมพืชที่บริษัทต้องการในแต่ละพื้นที่ 2.ควบคุมปริมาณผลผลิต / เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร 3. ชักจูงเกษตรกรให้ปลูกพืชเข้าโรงงาน / สร้างนวัตกรรมพัฒนาเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1. พัฒนาพืช ทดสอบสายพันธ์ุพืชที่บริษัทต้องการ 2. ด้านโรคพืช / การหาแนวทางป้องกันโรคและวิธีแก้ไข 3. ด้านศึกษาวิจัยพืชเพื่อพัฒนาสายพันธ์การเพิ่มผลผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.ติดตามและสำรวจพื้นที่ปลูกพืชที่บริษัทต้องการ สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร 2.ควบคุมและกำกับดูแลพืช ปริมาณผลผลิต และทำเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลิต 3.พัฒนาเกษตรกรให้มีความรุ้ด้านพืชรวมทั้งสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ออกแบบภูมิทัศน์โครงการบ้านจัดสรร / คอนโดมิเนียม ทั้งในบริเวณที่พักอาศัยของลูกบ้านรวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ให้อยู่ในงบประมาณและให้ได้คุณภาพงานตามมาตรฐาน รวมถึงประสานงานกับผู้รับเหมารายย่อย แก้ไขปัญหาต่างๆหน้างาน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปนิคส์ทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลผัก ป้องกันการเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการเก็บเกี่ยว - ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในฟาร์ม - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ดูแลงานด้านการจัดสวน ดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในรีสอร์ท - ควบคุมดูแลแปลงผักทดลองภายในรีสอร์ท - ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีหนอ จำกัด
ขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีหนอ จำกัด
ทำการตลาดประจำร้าน ฝึกฝน เรียนรู้งาน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีหนอ จำกัด
งานด้านการเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเศษให้ตรงที่นักศึกษาอยากจะทำในสายงานในอนาคตหลังจบการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม ด้านการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ - ดูแลควบคุมคนงานที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด
1.เลี้ยงไก่ 2.ดูแลทำความสะอาดเล้าไก่และบริเวณทั่วไปในฟาร์ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 233 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+