หางาน สมัครงาน > เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- Analyze data and make report for Risk Management - Monitor Promotion and Criteria of Competitors - Support information for Collection,Credit Control,Marketing department
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์และวางแผนจัดการความเสี่ยงโดยนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติอันเป็นสาระสำคัญให้กับผู้บริหาร - คำนวณเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน - ติดตามและทบทวนการรับประกันภัยประเภทต่างๆ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ขายในปัจจุบันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
- จัดทำใบเสนอราคา กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองการรับประกันภัย Non Motor ประเภทต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องเงื่อนไขความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย พร้อมทั้งจัดทำสัญญาประกันภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
-จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์งบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำข้อมูลสถิติ กราฟ และ KPI -จัดทำ Work Flow การทำงาน และขั้นตอนในการทำงาน -จัดทำการแผนการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็น QC ในการตรวจสอบกรมธรรม์หรือสลักหลังลูกค้า ให้ถูกต้องตามความคุ้มครองประภัย รวมทั้งตรวจดูคำพิมพ์ผิดถูกในกรมธรรม์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการทำงาน 1. ให้บริการและตอบซักถามลูกค้าที่โทรมายกเลิกกรรมธรรม์ และโน้มน้าวให้ลูกค้าถือกรรมธรรม์ต่อ 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกรมธรรม์ตามสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับทางโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง 2. อายุ 23-28 ปี 3. วุฒิการศึกษาม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 4. รักในงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 5. มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรองและน้ำเสียงไพเราะ 6. พูดจาฉะฉานและชัดเจน 7. มีความสามารถในการนำเสนอ และมีไหวพริบดี 8. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถพัฒนาได้ 9. **หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ** ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ เข้างาน 09.00-17.30 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงานผ่าน Broker งาน Motor และ Non-Motor ทำใบเสนอราคา ออกพบลูกค้า อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และผลกระทบกับบริษัท - จัดทำเอกสารนำเสนอผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - จัดทำแผนกลยุทธ์ แนวทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน - อัพเดตข้อมูลทางด้านการเงิน และผลการดำเนินการของธุรกิจ เพื่อตอบคำถามนักลงทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
สามารถวางแผนงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กำกับควบคุม ดูแล วิเคราะห์งาน และจัดทำรายงาน ด้านการบริหารงานการประเมินผลการทำงานทั้งในระดับฝ่าย และระดับบุคคล ได้ตามระบบการบริหารองค์กร รวมถึงเข้าใจด้าน Balance Scorecard,KPI และเครื่องมือการสนับสนุนด้านการวัดผลงานระดับองค์กร สามารถวิเคราะห์งานและวางแผนงานด้านการบริหาร มีความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ และนำมาส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ทิศทาง ภารกิจขององค์กรได้ ทั้งในปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
Job Descriptions and Responsibilities • Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office, etc. • Creating all necessary materials such as compliance checklist, plan, manual etc. Conducting physical checking of all necessary documents to ensure compliance with relevant requirements. • Conducting AML compliance review and training. • Preparing compliance report Advisory function to senior management on compliance law, rules and standards, including update on changes and developments in this area. • Monitoring and observing bank's activities to compliance with Bank of Thailand's regulations, Anti-money Laundering Office and other regulator's policy. • Making a correspondent with authorities
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการปฎิบัติงานในปัจจุบันทั้งความไม่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่สูง และในเชิงกระทบต่อลูกค้า ตลอดจนวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด ปรับปรุงและพัฒนา Responsibilities •วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหรือการแก้ปัญหา ร่วมกับทีมงานและเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม •เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงร่วมกับทีมงาน •ร่วมเป็นทีมงานหรืออาจเป็นหัวหน้าทีมงานในการประเมิน ความสามารถของกระบวนการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา เพิ่มความมั่นใจ กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จัดทำประมาณการกระแสเงินสดโครงการ งานระดมทุน และการจัดสรรโครงการ ตรวจสอบการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมดูแลสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด -ติดตามสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดลงทุน เพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมดูแลการจัดสรรเงินลงทุน และรายงานด้านทะเบียนต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน คปภ.กำหนด -ควบคุมสั่งการให่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านรับประกันภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และอื่นๆ ที่แผนกรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท ประสานงานกับกรรมการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น จัดทำงบประมาณ แผนงาน และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ปรับปรุงระบบงาน แก้ไขปัญหาตามที่ Audit Committee แนะนำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน 1.ประสานกับธนาคารเพิ่มขอ Project Finance โครงการ 2.ประสานงานธนาคารเพื่อเบิกเงินกู้ 3.จัดทำวิเคราะห์กระแสเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน 4.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5.จัดทำ Model ทางการเงินที่ได้รับมอบหมาย 6.ประสานงานกับที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ข้อมูลเพื่อเสนอนักลงทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-สำรวจเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทราปราการ -ทำงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด 2-3 วันต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด -ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน(อบรมฟรี) (ไม่ใช่งานขายสินค้า / ไม่ต้องทำยอด /ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน (ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) -เลือกเวลาทำงานเองได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจคงาน ตามบริษัทกำหนด -ทำงานตามวันเวลาที่บัริษัทกำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด -รายได้ขึ้นอยุ๋กับปริมาณงานที่เสร็จ (1 เดือน ออก 1 ครั้ง) **ไม่ใช้งานขายสินค้า***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 272 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+