หางาน สมัครงาน > เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย

AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
1.ควบคุมการวางแผนด้านการเงินของบริษัท 2.จัดทำรายงานด้านการเงิน เสนอผู้บริหาร 3.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Access Adjustment Co., Ltd.
- สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรวมรวมข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความเสียหาย (ยกเว้นภัยยานยนต์) - ติดต่อและประสานงานกับบริษัทประกันภัย - อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในด้านเอกสารและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน - ทำการเจรจาตกลงเกี่ยวกั้บจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน ฐานเงินเดือน ไม่รวม 1. ค่าโทรศัพท์ 2. ค่าล่วงเวลา 3. ค่าพาหนะ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีไปต่างจังหวัด 5. โบนัส 6. Incentive
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า 2. ประเมินราคาความเสียหาย 3. ประสานงานและดำเนินการเรื่องการจ่ายค่าสินไหม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับคู่ค้า อู่ รวมทั้งตัวแทน/นายหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
ดำเนินงานและประสานงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อเคาร์เตอร์สินไหม เพื่อคุมราคา, ตรวจสอบความเสียหายและประเมินราคาซ่อมรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประจำสาขา เชียงราย, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา, ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ชลบุรี, ระยอง, หัวหิน, ภูเก็ต, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยและ บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันภัย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบความเสียหายและประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ รวมทั้งการทำจ่ายค่าซ่อม ค่าอะไหล่ให้กับศูนย์บริการและอู่ในสัญญา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Responsibilities : - Performing in-house software development and testing according to provided software specification, using Oracle developer 2000, PL/SQL. - Participating in software design when necessary. - Preparinguser manual.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดูแล ติดต่อและให้บริการลูกค้า, ตัวแทน และประสานงานกับฝ่ายพิจารณารับประกันภัย และพิจารณารับประกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับประกันภัยทางรถยนต์ ( Motor )หรือประกันภัยอื่น ๆ ( Non-Motor )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสาขาโดยรวมเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานใหญ่ ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยภายในจังหวัดที่ประจำอยู่ และจังหวัดใกล้เคียงและ ให้บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในจังหวัดที่ประจำอยู่และจังหวัดใกล้เคียงโดยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันภัย รวมถึงติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปในฝ่ายสินไหมทดแทน, การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน • ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายบัญชีการเงินเกี่ยวกับการจ่ายสินไหม , การปิดบัญชีและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความเสียหายของลูกค้า • ให้บริการและตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านสินไหมทดแทนต่างๆ เช่น เรื่องการซ่อม เรื่องการจ่ายสินไหม ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Responsibility To manage and conduct the staff of administrative team to complete tasks within agreed KPI and delivers an excellent service to customers (Agent & Broker). Manage and coordinate the workload of all administrative in the team both Motor and Non-Motor and also coordinate and work with relevant departments to complete the tasks. Conduct effective communication, handle the complaints and response to customer on time.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Responsibilities : - Prepare statutory financial statements. - Prepare OIC report and relevant requirments. - Reconcile premium and VAT. - Prepare Premium Bordereau. - Bank reconciliation in relevant with investments. - Record major accounts on monthly basis. - Record investment's transactions. - Financial analysis against market. - Any other assigments by VP of accounting.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการในการบริการรับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุทั้งในส่วนของสินไหมทดแทนรถยนต์ และสินไหมทดแทนทั่วไป เปิดเรื่องบันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในระบบ รวมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลและจำนวนเงินค่าเสียหาย สำรวจและประเมินค่าเสียหายต่างๆ ได้ รวมทั้งการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ออกสำรวจอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง ให้บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการด้านสินไหมทดแทนต่างๆ เช่น เรื่องการซ่อม เรื่องการจ่ายสินไหม ฯลฯ ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหน่วยงานและองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อประสานงาน และให้บริการตัวแทนโดยปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ ออกใบเสนอราคาสำหรับงานที่จัดอยู่ในมาตรฐานให้กับลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับฝ่ายพิจารณารับประกันภัยกรณีที่เป็นงานนอกเหนือจากมาตรฐาน จัดเตรียมเอกสารให้กับทีมการตลาด และจัดการระบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกันภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าฝึกงาน : 1. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2- 3 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2.75/ 4.00 2. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีสัญชาติไทย เท่านั้น 3. สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน: เศรษฐศาสตร์ การเงิน/ การธนาคาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีความประพฤติดี โดยได้รับการรับรองความประพฤติจากสถาบัน 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด กำหนดการรับสมัคร: - เปิดรับสมัคร : DD-MM-YYYY – DD-MM-YYYY - ประกาศผลการพิจารณา : DD-MM-YYYY - เวลาการฝึกงาน : ขึ้นอยู่กับการปิดภาคของแต่ละสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำหนดเวลาฝึกงาน ค่าตอบแทน: วันละ 150 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน) วันทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น. **บมจ.นวกิจประกันภัย จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ รวมทั้งมีการคัดเลือกตามกระบวนการของบมจ.นวกิจประกันภัย และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบ DD-MM-YYYY การออกใบรับรองการฝึกงาน: นิสิตนักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก บมจ. นวกิจประกันภัย เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามเกณฑ์ที่บมจ. นวกิจประกันภัยกำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด บมจ. นวกิจประกันภัย อาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- วิเเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ - มีความชำนาญในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด
นักวิชาการโครงการ (สายงานประเมินผล)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 301 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+