หางาน สมัครงาน > เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
เรียนรู้งานโปรแกรมงานด้านสินไหมรถยนตร์รวมทั้งหมด ภายในระยะ 2 ปี ที่สำนักงานใหญ่ โดยจะมีโปรแกรมการเรียนพร้อมทำงานภาคปฏิบัติด้านการพิจารณาค่าสินไหมรถยนตร์, รายงานอุบัติเหตุ, รวมถึงทำการประสานงานเจารจาทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเสียหาย และเอกสารเพื่อดำเนินการสินไหมอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
คุณจะทำหน้าที่ในการดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการออกกรมธรรม์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เพื่อรักษามาตรฐานในด้านการบริการกรมธรรม?ที่ดีของบริษัทต่อลูกค้า และคู่ค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
คุณจะได้ทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ ไม้ว่าจะเป็นตำแหน่งของทางการบริการสินไหมทดแทน หรือบริการลูกค้า ในการที่จะสนับสนุนให้กิจการสาขาในเขตภูมิภาคเติบโตต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
เพื่อจัดการงานด้านตรวจสอบงานสินไหมต่างๆ โดยจะคุมราคา ประเมินราคา ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
เพื่อจัดการงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุหรืองานสินไหมต่างๆ โดยจะประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
เพื่อจัดการงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุหรืองานสินไหมต่างๆ โดยจะประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
เขียนงานวิเคราะห์การค้นคว้าวิจัย ด้านการตลาด การจัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดของงาน ทำการติดตั้งและซ่อมแซม เครื่องตรวจวัด เรทติ้งการชมโทรทัศน์ บำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจวัด Rating การชมโทรทัศน์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ภาคสนาม (ไม่ใช่งานขาย)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- จัดเก็บข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูล - สรุปข้อมูล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
FINE DINE CO.,LTD.
- ติดตามข่าวสารประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ด้านการเงินในการลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ ในการดำเนินงานของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับธนาคารเรื่องการเบิกกู้ รวมไปถึงการชำระคืน - ประสานงานกับที่ปรึกษาการเงิน-การลงทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- จัดทำรายงานประจำวัน - จัดทำรายงานรายได้ วิเคราะห์รายได้ - ประสานงานโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AGA Services (Thailand) Co., Ltd.
Report To : Chief Operating Officer Purpose of role : • Underwriting new and existing travel insurance products. • Underwriting other non-motor insurance products as instructed • Supporting in developing claims and assistance procedures in order to develop and maintain the company’s profitable product range and deliver the company’s profitable growth. • Managing system implemantation for underwriting purposes • Managing reinsurance reporting • Preparation of policy wordings, endorsements and amendments • Portfolio review Key Responsibilities & Accountabilities : • Support the development, implementation and maintenance of the company’s technical underwriting, claims and insurance reporting standards. • Development, implementation and maintenance of new and existing products and pricing. • Contribute to tender documents and provide product/pricing and technical solutions to aid sales team to acquire profitable business. • Prepare and provide technical underwriting input into marketing materials, website content and fulfillment materials such as policy wording, certificate of insurance, fulfillment email content, and policy schedule. • Liaise with IT team to ensure that website solutions meet insurance technical requirements and produce accurate quotations. • Undertake periodic technical and profitability reviews. • Assist in improving pricing models. • Respond to enquiries from AGA Thailand’s commercial team and other departments, regional & international companies and frontiers/partners in time. • Assist in managing local fronting insurance partner relationships. • Support the implementation and maintenance of new and existing products/schemes, including. • o Assist clients to choose names for their schemes and design sales material for different purposes. o Contribute to the development of training material for various purposes / groups. o Coordinate with clients and the company’s Underwriting / Legal Department to finalize relevant contracts and support the contracts signature process. o Coordinate with and assist the company’s Finance Department to prepare monthly management reports to clients and fronting partner(s). o Assist to address enquiries from clients’ IT Manager / Admin / sales staff about IT applications. • Other tasks requested by the Chief Operating Officer.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1. ให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้ บันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 2. เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ จัดทำงานธุรการเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้อย่างเหมาะสม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วองฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- Analyze data and make report for Risk Management - Monitor Promotion and Criteria of Competitors - Support information for Collection,Credit Control,Marketing department
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รวบรวมข้อมูล รายละเอียดของผู้เอาประกันภัยและรถยนต์คันเอาประกันภัย เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกภัยที่ดี หรือมีความเสี่ยงภัยน้อยใช้เป็นตัวกำหนดอัตราเบี้ยฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.พิจารณาวางแผนระบบงาน และกำหนดกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายลงทุน 2. รับผิดชอบ บริหารเป้าหมายรายได้ของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วางแผนบริหารความเสี่ยงในเงินลงทุนให้ชัดเจน 4. เป็นกรรมการร่วมในการพิจารณาเงินกู้พนักงาน 5. ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน 6. นำเสนอแนวทาง, กลยุทธ์ และวิธีการลงทุนต่อคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและหน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กัยหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบํญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท ประสานงานกับกรรมการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น จัดทำงบประมาณ แผนงาน และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ปรับปรุงระบบงาน แก้ไขปัญหาตามที่ Audit Committee แนะนำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
สอบทานสินเชื่อ งานกำกับการปฎิบัติการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 278 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+