หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์อาหาร, โภชนาการ

บริษัท จัดหางาน เอ็นพีซี ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1.พัฒนา สร้างสรรค์ กิจการและกิจกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน 2.พัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ Test Run เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่และจัดทำรายงานผลการทดลอง 3.ควบคุมและจัดทำ บันทึก รายการต่างๆรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ลงข้อมูลในระบบ MPS และ TDMS ตาม Draft 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ไม่เน้นวิจัย เน้นด้านคหกรรม คิดสูตรและตกแต่งผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- สุ่มเก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงวัตถุดิบทุกชนิด - ตรวจสอบความสะอาดของโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆก่อนเริ่มทำการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
วางแผน บริหารงานและร่วมดำเนินงานด้านโภชนาบำบัด โดยมุ่งให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการด้านโภชนาบำบัดอย่างถูกต้องและแม่นยำตามหลักวิชาชีพ ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
1. สืบหาวัตถุดิบในการวิจัยและพัฒนา,ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 2.วางแผนควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์,จัดทำต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ 4.ทบทวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดทำระบบคุณภาพการควบคุมเอกสารในองค์กรให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- ควบคุมสายการผลิต - ควบคุมคุณภาพการผลิต - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า - พัฒนางานการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ -ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ -วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-วางแผน ควบคุมดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ -ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ -วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-วางแผนและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ -จัดทำเอกสารสนับสนุนควบคุมและจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย -วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ซอกแซก ซีฟู๊ด
มีประสบการณ์และเข้าใจระบบงานในครัวไทยจีน (ครัวรวม) ควบคุมปริมาณและต้นทุน เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้หลายหน้า รับผิดชอบสูง ทำงานตามนโยบายได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โกรเบสท์ ประเทศไทย
จัดการและวางแผนงานด้านการประกันและควบคุมคุณภาพของสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โกรเบสท์ ประเทศไทย
ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/HACCP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ ตรวจเช็คในไลน์การผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - มีความรู้ในด้าน GMP HACCP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
1. สามารถให้บริการคำปรึกษางานด้านระบบคุณภาพเช่น GMP/BRC / HACCP / ISO 22000/ IFS 2. สามารถเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมในหลักสูตรอบรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้ 3. จัดทำรายงานปฏิบัติงานภายหลังการเข้าให้บริการทุกครั้ง ในรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 4. ดูแล เอาใจใส่ ติดต่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมหลังจากจบโครงการเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน 5. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงาน เพื่อเสริมสร้างกับระบบคุณภาพทีมีการจัดทำไว้แล้วให้ดียิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค ซี พี เกียงเจริญ จำกัด
1. พัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงสูตรเพื่อลดต้นทุน 2. พัฒนากระบวนการผลิต 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟลี่ส์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตรวจสอบกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบ •ฝึกอบรมและแนะนำวิธีการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้าน เบเกอรี่ อาหารทะเล และ อาหารสด ให้กับทุกสาขารวมทั้งแนวคิดและมาตรฐานการทำงานเพื่อที่จะลดการสูญเสีย, เพิ่มยอดขายและกำไร •เป็นผู้เชี่ยวชาญในแผนกที่รับผิดชอบเพื่อสอนงานให้กับพนักงานสาขา และ สำนักงานใหญ่และผู้จัดการแผนกอาหารสดในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า, การผลิต, การตัดแต่ง, วิธีการขาย, การดูแลคุณภาพสินค้า, การใช้อุปกรณ์ และมาตรฐานการจัดเรียงสินค้า •เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการดูแลคุณภาพสินค้าให้กับพนักงาน •เป็นครู,วิทยากร,ผู้สอนงาน (Trainer) ให้กับพนักงาน, หัวหน้าแผนกในสาขาที่รับผิดชอบ •ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการร้าน, หัวหน้าแผนกในสาขาที่รับผิดชอบ •จัดทำคู่มือการทำงานของแผนกอาหารสด, เบเกอรี่, และอาหารทะเล •ประสานงานกับฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย และผลกำไร ในสาขาที่รับผิดชอบ •ช่วยจัดทำรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ให้กับสาขาเปิดใหม่ หรือสาขาที่ปรับปรุงพื้นที่โดยต้องสัมพันธ์กับ Layout และรูปแบบการขาย •เป็นผู้นำแผนกกลยุทธ์ของแผนกอาหารสดไปปฎิบัติให้เกิดจริงที่หน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
งานประจำ เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. หน้าที่ • เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบ • ทดสอบสอบสี เมล็ดหัก และ การหุงต้ม • ควบคุมและจัดการการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น HACCP, ISO22000, และ GMP • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
1. เช็คคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลังผลิตเสร็จก่อนนำเก็บเข้าสต๊อก 2. เช็คคุณภาพวัถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต 3. ตรวจเช็คอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากสินค้าที่ครัวกลางจัดส่งไปยังสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 184 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+