หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์อาหาร, โภชนาการ

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- ควบคุมสายการผลิต - ควบคุมคุณภาพการผลิต - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า - พัฒนางานการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities): 1.ควบคุมและดูแลยอดขายของร้านภายในกะที่รับผิดชอบ โดยการดูแลการให้บริการ การส่งเสริมยอดขาย แนะนำสินค้าเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ดูแลมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า ในพื้นที่บริการ การส่งมอบอาหารตามลำดับ และแก้ไขเหตุการณ์เมื่อลูกค้าเกิดความไม่พอใจอย่างทันท่วงที 3.ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือภายในร้านให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรภายในร้านอย่างประหยัดและและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 4.ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยภายในและภายนอกร้าน เพื่อให้เกิดความพร้อมให้การให้บริการตลอดเวลา 5.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเงินยอดขายและเงินทดรองจ่ายของร้านในแต่ละกะ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องบันทึกเงินอย่างสม่ำเสมอ 6.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาการขายและยอดขายภายในกะ ตลอดจนให้คำแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด 7.ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานในร้านสาขาภายในกะ รวมถึงการให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities): 1.พัฒนาเมนู โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มยอดขายจากลูกค้าประจำ จัดทำสูตรอาหารและคำนวณต้นทุนอาหาร 2.ควบคุม สอนงาน ดูแลมาตรฐานในการปรุงให้ได้ตามสูตรและรสชาติที่กำหนด 3.ควบคุมต้นทุนอาหาร การจัดการสต๊อกและวัสดุคงเหลือ ให้เพียงพอต่อการจำหน่าย เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละช่วงเวลา ใช้ตามลำดับก่อนหลัง(First in-first out) และสูญเสียน้อยที่สุด 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือภายในครัว ให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรภายในร้านอย่างประหยัดและและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 5.ควบคุมตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยภายในครัว สุขลักษณะ และอนามัยในการปรุงอาหารและตัวพนักงาน ตามมาตรฐาน 6.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาการขายและยอดขายภายในกะ ตลอดจนให้คำแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด 7.ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานในร้านสาขาภายในกะ รวมถึงการให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities): 1.ควบคุมและดูแลยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ดูแลมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า และแก้ไขเหตุการณ์เมื่อลูกค้าเกิดความไม่พอใจอย่างทันท่วงที 3.วางแผนการสั่งสินค้าจากคลังเข้าร้าน โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงเหลือ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือภายในร้านให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรภายในร้านอย่างประหยัดและและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 5.ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยภายในและภายนอกร้าน เพื่อให้เกิดความพร้อมให้การให้บริการตลอดเวลา 6.วิเคราะห์ปริมาณสินค้าหน้าร้านให้เหมาะสมกับปริมาณลูกค้า เพื่อให้ผลิตสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย และเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้เกิดการสูญเสีย 7.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเงินยอดขายและเงินทดรองจ่ายของร้านในแต่ละวัน รวมถึงการตรวจสอบเครื่องบันทึกเงินอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนรหัสตู้เซฟเป็นประจำเพื่อรักษาความปลอดภัย 8.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาการขายและยอดขาย ตลอดจนให้คำแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด 9.ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานในร้านสาขา เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ รวมถึงการให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของ Products 2.ตรวจสอบ เเละประกันคุณภาพ สาขา 3.งานเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง - ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า - นำอาหารและเครื่องดื่มเสริฟให้กับลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
URC (Thailand) Co., Ltd.
1. Plans , Leads, Organizes and controls all product development activities for Biscuit & Snack 2. Develops mformulation for new products and endorse to Product Development Manager 3. Evaluates new product concepts based on process capability and costing 4. Work on the improvement of all process and all products in Biscuit / Snack in terms of quality and cost 5. Coordinate with local marketing group on development of new products 6. Coordinate with Purchasing and with new supplies on development of new material / improvement of existing material 7. Reniew and update approve BOM in the SAP if necessary. 8. Ensures that the design of all products conforms to all Food Regulations 9. Monitor performance of subordinatres and recommends / implements action for improvements.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
URC (Thailand) Co., Ltd.
Responsible GMP system and ISO 9001 system, follow on production schedule day by day to meet arget in standart output.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
URC (Thailand) Co., Ltd.
1. Plans, Leads, Organize and control all new procudt development activities 2. Coordinaes with concerned departments on matters concerning new product development 3. coordinates with purchasing and suppliers on the development of new ingredients or flavours or improvement of existing ingredients 4. Prepares RMRs for new products, Specifications sheets of new products and new RMs, and SMP for new products.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
URC (Thailand) Co., Ltd.
1. Handle monitoring of formulation, process parameters which direct affect to product quality 2. Handle WIP, FG inspection in production line. 3. Handle laboraory analysis such Moisture, pH and Viscocity, etc. 4. Control product release and nonconforming. 5. Monitors the implementation of GMP in the line. Executes In-line Inspection, and final inspection to assure that products conform to standards. Monitors the implemention of GMP in the factory.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
-ควบคุมงานผลิตสินค้า(อาหารแปรูป)ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใข้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร -ประยุกต์งาน,สร้าง Concept ได้ -จัดทำ Product Specification
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
ตรวจสอบงานด้าน GMP/HACCP,ISO และฺBiosafety ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข (อาหารและยา)และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.ให้ความรู้เรื่องอาหารกับคนไข้ 2.คำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารของคนไข้ 3.ตรวจเช็คอาหาร 4.งานด้านเอกสารอื่น ๆ 5.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
งานประจำ เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. หน้าที่ • เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบ • ทดสอบสอบสี เมล็ดหัก และ การหุงต้ม • ควบคุมและจัดการการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น HACCP, ISO22000, และ GMP • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมกระบวนการทดลองสินค้าตัวอย่าง , คิดค้นงานใหม่ๆ รวมถึงปรับปรุงจากงานเดิม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด
วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิต จัดทำรายงานสรุปอัตราการผลิตของแต่ละวัน/เดือน ส่งผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 183 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+