หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์อาหาร, โภชนาการ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
   -ศึกษาและคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้า -วางแผนการทดลอง และดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ รายงาน การส่งตัวอย่าง คำนวณต้นทุนและเตรียมเอกสารให้ลูกค้า เป็นต้น
28 มีนาคม 2560
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ / R&D
   ดูแลด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่รับมอบหมายในธุรกิจแปรรูปจากเนื้อสุกร ฯลฯ
28 มีนาคม 2560
กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัท
Bakery Product Assist Supervisor (ผู้ช่วยหัวหน้าทีมจัดจำหน่ายภัณฑ์เบเกอรี่)ด่วน
   1. ช่วยติดต่อประสานงานพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และส่วนงานขายที่เกี่ยวข้อง 2. ช่วยติดต่อประสานงาน/รับออเดอร์ ทั้งในส่วน Carering และ Pre - Order และกำกับควบคุมตลอดขั้นตอนจนถึงการจัดส่งถึงลูกค้าแล้วเสร็ 3. ช่วยประสานงานระหว่างสถานที่จัดจำหน่ายและส่วนของ HQ ตามแผนกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย 4. ช่วยประสานงาน /ดูแลการ Set Up พื้นที่ Kiosk หรือ Booth Promotion 5. ช่วยจัดการและตรวจสอบเอกสาร ยอดขาย / สต๊อกสินค้ารายวัน – รายเดือน / Par ส
28 มีนาคม 2560
AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
QA Supervisor
   1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. วางแผนและกำหนดแนวทางการควบคุมวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/พรีเมียม และคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้านจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้ผลตาม KPI ที่ตั้งไว้ 4. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5. ควบคุมดูแลพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
28 มีนาคม 2560
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
นักโภชนาการ
   ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเพื่อจัดอาหารที่ถูกต้อง คำนวณพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วย ติดตามประเมินผลภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ตรวจสอบการจัดอาหารของผู้ป่วยเพื่อจัดอาหารให้ตรงตามคำสั่งแพทย์ จัดทำและพัฒนาเมนูอาหารให้กับผู้ป่วย ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
28 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลคามิลเลียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาวุโส
   - กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า และวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและความต้องการของลูกค้า
28 มีนาคม 2560
นักโภชนาการ
    ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค - นำเสนอ/ค้นหาข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค - สามารถคำนวนพลังงานด้านอาหาร กำหนดปริมาณที่พอเหมาะต่อการบริโภคในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ หรือหลักโภชนาการได้อย่างแม่นยำตามหลักวิชาชีพ
28 มีนาคม 2560
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักโภชนากร ประจำสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศ , เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีซ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ด่วนมาก
   1.ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกับลูกค้า 2.ดูแลเครื่องมือที่รับผิดชอบ BF100, TANITA , เครื่องวัดความดัน , ชุดอุปกรณ์เจาะลือด 3.วัดเปอร์เซนต์ไขมันลูกค้า , อ่านผลเครื่องStation ค่า ไขมัน น้ำ กล้ามเนื้อ 4.บันทึกรายงานน้ำหนักของลูกค้า 5.ออกบูท/Event 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถาม เปิ้ล 081-819-1260
28 มีนาคม 2560
Slim Up Center
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-17,000
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
   - รับผิดชอบวางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานกำหนดไว้ - ตรวจติดตามการจัดการ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน - เข้าร่วมกิจกรรมระบบคุณภาพตามโปรแกรมของหน่วยงาน - บริหารและพัฒนาบุคลากร,ฝึกอบรมตลอดจนควบคุมงบประมาณภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
28 มีนาคม 2560
กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Production Supervisor
   - กำหนดแผนการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายงานให้ Lead Man ควบคุมการผลิต - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ประสานงานกับหน่อยงานซ่อมบำรุง ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม - ทำรายงาานผลผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
28 มีนาคม 2560
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป - ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 193 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 20 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560