หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์อาหาร, โภชนาการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
1.ให้ความรู้เรื่องอาหารกับคนไข้ 2.คำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารของคนไข้ 3.ตรวจเช็คอาหาร 4.งานด้านเอกสารอื่น ๆ 5.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- ควบคุมสายการผลิต - ควบคุมคุณภาพการผลิต - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า - พัฒนางานการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
• Review and develop fresh food specification check list follow company standard and procedure • Coordinate with any related internal & external parties in order to complete job responsibilities • Visit Distribution Center and responsible for other jobs as assignment
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีอาร์เจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
วางแผนการผลิต ดูแลไลน์ผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
รับผิดชอบบริหารงานผลิตเครื่องดื่มชนิดผงทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอมธรรม จำกัด
- วิจัยและพัฒนาสูตรการทำอาหาร การจัดแต่งอาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อเป็นมาตรฐาน - สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เตรียมเครื่องปรุง วัตถุดิบในการประกอบอาหารในแต่ละวัน หากมีความสามารถในการปรุงอาหารด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.พัฒนาสูตรอาหารและทดสอบ , วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 2.ทดสอบคุณภาพ และ ทดลองวัตถุดิบล 3.จัดทำสูตรการผลิต มาตรฐานวัตถุดิบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities): 1.พัฒนาเมนู โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มยอดขายจากลูกค้าประจำ จัดทำสูตรอาหารและคำนวณต้นทุนอาหาร 2.ควบคุม สอนงาน ดูแลมาตรฐานในการปรุงให้ได้ตามสูตรและรสชาติที่กำหนด 3.ควบคุมต้นทุนอาหาร การจัดการสต๊อกและวัสดุคงเหลือ ให้เพียงพอต่อการจำหน่าย เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละช่วงเวลา ใช้ตามลำดับก่อนหลัง(First in-first out) และสูญเสียน้อยที่สุด 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือภายในครัว ให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรภายในร้านอย่างประหยัดและและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 5.ควบคุมตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยภายในครัว สุขลักษณะ และอนามัยในการปรุงอาหารและตัวพนักงาน ตามมาตรฐาน 6.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาการขายและยอดขายภายในกะ ตลอดจนให้คำแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด 7.ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานในร้านสาขาภายในกะ รวมถึงการให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร -ประยุกต์งาน,สร้าง Concept ได้ -จัดทำ Product Specification
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ -ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ -วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-วางแผน ควบคุมดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ -ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ -วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-วางแผนและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ -จัดทำเอกสารสนับสนุนควบคุมและจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย -วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Thai Union Frozen Products PCL.
1.ควบคุมดูแล เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในไลน์ผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติหน้าที่เป็น Internal Auditor หน่วยงานภายใน การตรวจสอบระบบสุขาภิบาล อาทิเช่น ความปลอดภัยของสถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ 3. ติดตามและตรวจสอบเอกสารระบบสุขาภิบาลของไลน์การผลิต รายงานสถานะการติดตาม รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล รวมและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา/ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 4.สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานส่วนที่รับผิดชอบ รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ - ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพทุกระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร และระบบคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคต ขององค์กรทุกระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Thai Union Frozen Products PCL.
1.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายในระยะเวลาและมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาสินค้า 3.จัดหา วัตถุดิบ และส่วนผสม เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5.ปฏิบัติตามระเบียนข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้าน Food Application 2) ออกแบบและดำเนินการทดลองภาคสนาม 3) ปรับปรุงและพัฒนา Process ร่วมกับลูกค้าโดยประยุกต์ใช้ Equipment ของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่า 4) Document Support
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
1. สืบหาวัตถุดิบในการวิจัยและพัฒนา,ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 2.วางแผนควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์,จัดทำต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ 4.ทบทวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดทำระบบคุณภาพการควบคุมเอกสารในองค์กรให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
- สอบกลับผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพเรื่องน้ำหนักสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้า - ดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ ISO 9001 , Halal, GMP, HACCP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 197 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+