หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
งานเอกสารทางด้าน ISO และงานธุรการทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- Building and maintaining long-term relationships with partners and supplier to domestic and overseas - Exploring and screening new product and new marketing opportunities - Developing and implementing the business and marketing plan drive gross revenue of target marketing - Working closing with key supplier and retail shop to provide consumer insights and
 business development
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด
Product Manager is responsible for the overall operation management of business unit includes business development and people management. Primary focus of the position is to bring strategy and process expertise and business acumen; resulting in the increase of the company’s competitive advantage and continuous growth. Key responsibilities: Business Skill:- • Identify business opportunities, prospects, and prospect's requirements • Provide a professional presentation of our service & solutions to prospect /customer • Prepare reports, account analysis and proposals. • Continuously analyze current business work flows and productivity/efficiency results in order to promote profitability through regular focus on sales improvement and cost reduction. • Establishes quality service, and ensures consistent operational performance against targets. People Skill:- • Works closely with Clients to jointly develop plans to improve the business /services • Performs all supervisory functions to efficiently manage the personnel assigned by establishing standards and communicating areas of accountability and performance expected of personnel. • Regularly reviews performance, identifies opportunities for improvement where required, for future advancement. • Fosters a cooperative and harmonious working climate
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด
1. ดูแลและควบคุมมาตรฐาน ISO9001, ISO29110 และ ISO/IEC27001 2. รับผิดชอบด้านระบบเอกสารในการจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสาร 3. วางแผนและดำเนินการในกิจกรรมต่างๆด้าน ISO(Internal Audit, Management Review) 4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนให้มีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบโครงการมาตรฐาน ISOด้านIT 6. อบรมพนักงานด้านระบบมาตรฐาน ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ZEN RESTAURANT HOLDING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
1. สำรวจศักยภาพทำเลที่ตั้ง วิเคราะห์ศักยภาพ Location 2. เจรจาต่อรองขอเช่าพื้นที่ เพื่อใช้ในการขยายสาขาและรองรับกับนโยบายของบริษัท 3. ติดต่อประสานงานในการเข้าพื้นที่ เพื่อการเปิดสาขาใหม่ ด่วนมาก !!!
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ - วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า - วิจัยด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ - ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ และร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
-ดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัยในพื้นที่ขาย และพื้นที่รอบบริษัท -สืบสวนและสอบสวน ให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันการสูญเสีย และทันต่อเหตุการณ์ -สามารถป้องกันการสูญหาย/เสียหายของสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ดูแล การดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ เปิดสาขาใหม่ รวมไปถึงการดูแลงานด้านคีย์ข้อมูล ดิวงานกับบริษํทต่างๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
Updated เอกสารในระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริงและเป็นปัจจุบัน จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพทุกเดือน จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO ปีละครั้ง ติดตามการตอบกลับและตรวจปิด CAR/PAR ที่ครบกำหนด 3 เดือน สรุปสถานะ CAR/PAR ประจำเดือน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
สรรหาและวิเคราะห์พื้นที่เปิดสาขา ต่อรองค่าเช่าอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมระบบเอกสาร และประสานงานการควบคุมระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระบบ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ติดต่อ ประสานงาน และสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงนักลงทุน นักพัฒนาโครงการ หุ้นส่วน ที่ปรึกษา นักวิจัย ซัพพลายเออร์ ลูกค้า - จัดทำ ควบคุม และดูแลแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่ รายงานการประชุม จดหมายออก เอกสารประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ไปจนถึงเอกสารนำเสนอโครงการ - จัดการประชุม การเดินทาง และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการ - ดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน จัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ - ติดตาม ประเมินงบประมาณและกระแสเงินสดของโครงการเพื่อรายงาน ต่อฝ่ายบัญชี - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างประเทศทั้งหมด - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
ดูแลงานฝ่ายประกันคุณภาพ , งาน QC
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
บริหารงานก่อสร้างทั้งโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด
- ดูแลยอดขายทุกสาขา ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้หน้าสาขา - พัฒนา / ส่งเสริมให้หน้าสาขาเป็นไปด้วยดีตาม นโยบายของบริษัท - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. รายงานผลการดำเนินงานระบบคุณภาพต่อผู้บริหารสูงสุด 2. ผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรให้บรรลุผล 3. ถ่ายทอดและฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ทางด้านคุณภาพ 4. พัฒนาระบบการบริหารของบริษัท 5. จัดทำ อนุมัติในแผนคุณภาพ และปรับปรุงระบบคุณภาพ 6. ตรวจการปฏิบัติและระเบียบในการทำงาน 7. ตรวจการจัดการและจัดการฝึกอบกับบุคลากร 8. อนุมัติกำหนดการตรวจภายในองค์กร แผนการอบรม และการออกเอกสารต่างๆ 9. กำกับดูแลเรื่องข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 10. ร่างแผนและจัดกิจกรรม ส่งเสริม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการติดตามผล 11. ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 12. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 13. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 14. ให้คำปรึกษากับหัวหน้างาน และ/หรือ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 15. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 16. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และร่วมหาแนวทางป้องกัน 17. จัดทำเอกสารทางราชการ และ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่รับผิดชอบบางโอกาส 1. เป็นตัวแทนบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมพนักงาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดการและการบังคับบัญชา 1. วางแผนและมอบหมายงาน 2. บริหารบุคลากรตามระเบียบ และนโยบายของบริษัท 3. บริหารโครงการ 4 ฝึกอบรม ตรวจสอบ ดูแล ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 5. จัดทำรายงานผลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 7.. จัดทำเอกสารทางราชการเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
วางแผน จัดทำ นำระบบไปสู่การปฎิบัติ ควบคุมและทำการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร ตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานสากล ISO ,HA วางแผนพัฒนาหน่วยงานประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนพัฒนาประจำปีของโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 220 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+