หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด
วางแผน ประสานงานด้านการวางกลยุทธ์องค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด
ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
- ควบคุมดูแลระบบเอกสาร ISO 9001 : 2008 รวมถึงจัดทำปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารทั้งองค์กรให้ เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนการประชุมฝ่ายบริหารพร้อมทั้งสรุปผลติดตามวาระการประชุมต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
- จัดทำและควบคุมสูตรการผลิต - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP ISO HALAL
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
Updated เอกสารในระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริงและเป็นปัจจุบัน จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพทุกเดือน จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO ปีละครั้ง ติดตามการตอบกลับและตรวจปิด CAR/PAR ที่ครบกำหนด 3 เดือน สรุปสถานะ CAR/PAR ประจำเดือน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
ศึกษา Products ต่างๆที่น่าสนใจใน field Ecommerce, Price Comparison Shopping, Shopping Search Engine, Mobile Application และวิเคราะห์หาข้อดี/ข้อเสีย นำมาพัฒนาเป็น Product Requirements, ในฐานะ PD (Product Development) ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของ Users เป็นเหมือนกระบอกเสียงของ Users ที่คอยบอกได้ว่า Features ไหนที่ได้ผลดี หรือไม่ดี และควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ Users
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ติดต่อ ประสานงาน และสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงนักลงทุน นักพัฒนาโครงการ หุ้นส่วน ที่ปรึกษา นักวิจัย ซัพพลายเออร์ ลูกค้า - จัดทำ ควบคุม และดูแลแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่ รายงานการประชุม จดหมายออก เอกสารประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ไปจนถึงเอกสารนำเสนอโครงการ - จัดการประชุม การเดินทาง และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการ - ดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน จัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ - ติดตาม ประเมินงบประมาณและกระแสเงินสดของโครงการเพื่อรายงาน ต่อฝ่ายบัญชี - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างประเทศทั้งหมด - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ZEN RESTAURANT HOLDING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ - วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า - วิจัยด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ - ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ และร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
1) Age under 35 years (Men/Women). 2) Have strong interest in Mobile e-commerce market. 3) Able to do PC basic operation and use Mail, Microsoft Excel routinely. 4) Able to communicate in English. 5) Have high motivation for self-improvement for business skill. 6) Work closely with related internal and global teams to communicate campaign objectives, timing and results. 7) Provide regular results analysis, reporting and recommendations. 8) Able to negotiate with related divisions(IT team/Web creation team). 9) Can work well under pressure. 10) Experience in the mobile commerce industry or basic SEO will be more advantage.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
- Deliver and control standard operation process document - Work to comply with written document control procedure - Support ISO job as requested - Suggest service/operation improvement, in area of quality and/or cost - Other assignment from supervisor - Working Hours/Day : 8:30-17:30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ดูแลด้านการวัดผล วิเคราะห์และจัดการความรู้ได้แก่การบริหารข้อมูลพัฒนาข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงพยาบาล -ติดต่อประสานงานพัฒนาคุณภาพกับทีมงานต่างๆ ระหว่างงานภายในโรงพยาบาลและองค์กรทั้งภายนอกโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jiamphattana Energy International
1.ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบให้เป็นหมวดหมู่ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริหารและพัฒนาองค์กร ด้านระบบ,การตลาดและบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด
กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์กร และกำหนดแผนกลยุทธิ์ เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
1 จัดหา ควบคุม บุคคลกกรของบริษัทให้ดำเนินการตามระเบียบของบริษัท 2 วางแผนการฝึกอบรม ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน และควบคุมให้ตรงตามแผนฝึกอบรม 3 วางระบบในการประเมินผลจากการปฎิบัติงานของพนักงาน 4 ดูแล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามงวดงานและมาตรฐานที่โครงการกำหนด ควบคุมเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้ในการตรวจสอบ จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพโครงการ และ Weekly Report ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพสำเร็จลุล่วง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 223 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+