หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Responsible for ensuring that all departments are compliance with laws and regulations, including ensuring all department are complied with internal process, company policy, procedure and guideline.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PRSC Consultant Co .,Ltd.
• พัฒนาธุรกิจด้านการสรรหาทำเลเพื่อขยายสาขา จัดทำข้อมูลและลงพื้นที่สรรหาตามนโยบาย เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารตลอดจนประสานงานเรื่องการทำสัญญาเช่า-ซื้อ รายได้ • เงินเดือน 13,000-15,000 • โบนัส และสวัสดิการประกันสังคม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
รับผิดชอบบริหารจัดการระบบงานเอกสาร การควบคุมเอกสารคุณภาพของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติงาน รวมถึงงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ งานด้านธุรการ การสนับสนุนและประสานงานทั่วไป สำนักงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายควบคุมเอกสาร ทำหน้าที่วางแผนและตรวจติดตามคุณภาพภายในวางแผนการ ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อัตราเงินเดือน – ระดับปริญญาตรี 17,000 บาท ปริญญาโท 20,000 บาท ภาระงานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1. ให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจแก่ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานงานวิจัยและเทคโนโลยี 2. ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ และเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 4. ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ รวมทั้งประสานงานกับนักวิจัยเพื่อช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ 5. จัดกิจกรรมการตลาดและการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 6. ให้บริการการวิจัยตลาดและข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
SKB CREATIVE CO., LTD.
ควบคุม วิเคราะห์ จัดทำระบบ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด
1.ตรวจติดตามคุณภาพภายในของบริษัทในให้ครบทุกสาขา 2.เดินทางไปตรวจสอบการทำงานของสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ตรวจสอบรับผิดชอบระบบประกันภาพต่าง ๆ รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ Audit ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตรวจสอบการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามเป้าหมายแผนกต่าง ๆ รวมถึงเป้าหมายขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด
Establish and maintain the quality management system within the company and give advices to site / section personnel on ISO activities, arrange & support the QMR trainings, conduct the internal audit, coordinate the meetings, auditing with the consultants and related certified bodies
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sammitr motor manufacture co.,ltd.
1.จดทำแผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจ 2.ควบคุมเอกสารตามระบบงาน ISO 3.ตรวจสอบข้อมูลผลประกอบการจากฝ่ายบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายโฮม มายสไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา การเติบโตของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jiamphattana Energy International
1.ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบให้เป็นหมวดหมู่ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
จัดทำงบกระแสเงินสดของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ดูแลฐานข้อมูลโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ดูระบบ ISO14000
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
กำกับดูแลระบบบริหารงาน ISO/TS16949และISO14000 ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูงาน และระบบ ISO/GMP/HACCP ให้ตามข้อกำหนดของระบบต่างๆ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท ในการปฏิบัติตามระบบ ต่างๆ ที่มี ฝึกอบรมงานพนักงาน ตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามระบบได้ตามที่มีข้อกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Modern Publishing Ltd.,Part
บริษัท Modern Publishing ประกอบธุรกิจด้านงานแปล และ งานล่าม ต้องการรับสมัครนักแปลอิสระ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการแปลเอกสารทาง ISO ทุกคู่ภาษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.วาย.พืชไร่ จำกัด
สนับสนุน พัฒราธุรกิจ บริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 211 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7613 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+