หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
-งานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 -จัดทำ และบริหาระบบเอกสารองค์กร -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ -การสื่อสารและการฝึกอบรมในระบบ ISO9001 -บริหารและควบคุม KPI ฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
- ควบคุมดูแลระบบเอกสาร ISO 9001 : 2008 รวมถึงจัดทำปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารทั้งองค์กรให้ เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนการประชุมฝ่ายบริหารพร้อมทั้งสรุปผลติดตามวาระการประชุมต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
- จัดทำและควบคุมสูตรการผลิต - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP ISO HALAL
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
คุณจะได้ใช้ความเป็นเลิศในทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และความรู้ด้านการประกันภัยในการจัดเตรียมข้อเสนอต่าง ๆ การบริการด้านอื่น ๆ ให้แก่คู่ค้า หรือตัวแทนต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
1) Age under 35 years (Men/Women). 2) Have strong interest in Mobile e-commerce market. 3) Able to do PC basic operation and use Mail, Microsoft Excel routinely. 4) Able to communicate in English. 5) Have high motivation for self-improvement for business skill. 6) Work closely with related internal and global teams to communicate campaign objectives, timing and results. 7) Provide regular results analysis, reporting and recommendations. 8) Able to negotiate with related divisions(IT team/Web creation team). 9) Can work well under pressure. 10) Experience in the mobile commerce industry or basic SEO will be more advantage.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ - วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า - วิจัยด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ - ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ และร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- Building and maintaining long-term relationships with partners and supplier to domestic and overseas - Exploring and screening new product and new marketing opportunities - Developing and implementing the business and marketing plan drive gross revenue of target marketing - Working closing with key supplier and retail shop to provide consumer insights and
 business development
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
ดูแลตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ดูแลควบคุมมาตราฐานชิ้นงาน ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ZEN RESTAURANT HOLDING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
-ดูแลและพัฒนา ระบบ ISO/TS 16949 -รับ Audit ระบบจากลูกค้า , CB และภายใน ทบทวน KPI ของบริษัท -ติดตาม CAR,PAR ในการตรวจติดตาม จาก ลูกค้า , CB และภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ดูแลด้านการวัดผล วิเคราะห์และจัดการความรู้ได้แก่การบริหารข้อมูลพัฒนาข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงพยาบาล -ติดต่อประสานงานพัฒนาคุณภาพกับทีมงานต่างๆ ระหว่างงานภายในโรงพยาบาลและองค์กรทั้งภายนอกโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์เอ็กเซอร์ไซด์ จำกัด
ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk Based Annual Audit Plan) และแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน สอบทานกระดาษทำการ (Working paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ ประชุม และประสานงานกับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจในเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงและติดตามผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำทางการปฎิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
ประจำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยมีภาระงานหลักด้านการติดต่อประสานงานในการขอ BOI และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งเสริม ด้านการประสานในการจัดทำนิติกรรมสัญญาและคดีความต่าง ๆ ด้านการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ด้านงานบริหารทางธุรการและประสานงานทั่วไป ด้านการสนับสนุนงานทางทรัพยากรบุคคล และด้านงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
ดูแลระบบเอกสาร TS และ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มซี่เส็ง เอ็กซ์เพรส 1988 จำกัด
• วางแผน และจัดทำแผนกลยุทธทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แผนการพัฒนาบริการใหม่ ๆ โอกาสทางธุรกิจ • ควบคุม แผนงานและโครงการต่างๆ ให้อยู่ในกรอบของแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ติดตามตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของแผนงานและโครงการ ตลอดจนการปรับปรุงแผนงานและโครงการให้อยู่ในกรอบของนโยบายบริษัท • ปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม และติดตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ วางแผนการลงทุนร่วมกับผู้บริหาร ติดตามงานตามโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • สื่อสาร ระดับนโยบายของแผนงานและโครงการต่างๆให้ผู้บริหารระดับต่างๆทราบ • รายงาน ความคืบหน้าในการติดตามงานตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินทาโก จำกัด
รายละเอียดของงาน - วางแผนและปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัยและคิดสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ - ตรวจสอบดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ ข้อกำหนดของลูกค้า - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบและถูกต้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 216 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+