หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
1.สร้างสรรค์ พัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2.กำหนดแผนกกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้มีผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์มากขึ้น (ทั้งเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพื่อให้เกิด Brand Loyalty ต่อผลิตภัณฑ์ 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อกำหนด campaing และ promotion ทางการตลาดที่เหมาะสม 4.ศีกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sammitr motor manufacture co.,ltd.
1.วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ 2.งานติดตามกลยุทธ์องค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดำเนินการวางขอบเขตและการวางแผนในการบริหารนโยบายต่างๆ 4.ติดตาม ประเมินและบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งวิเคราะห์ปัยจัยของความล้มเหลวของนโยบายธรกิจ 5.งานอื่นๆตามนโยบาย และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด
รับผิดชอบงานระบบเอกสารบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 ขององค์กรที่มีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
งานเอกสาร ดูแลและพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ควบคุมเอกสาร ISO 9001:2008 ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
-จัดทำระบบ ISO 14001 งานการจัดการอุตสาหกรรม และ อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม -ควบคุมเอกสารระบบ ISO 14001 และจัดทำเอกสารการตรวจประเมินภายใน -มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5 ส และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมการดูแลเอสารส่วนกลาง ประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจภายนอกและจัดทำระบบการจัดการ ISO 9001:2008 ควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก -ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวมถึงวางแผนติดตาม Internal Audit -การรับนโยบายจาก QMR เพื่อนำมาปฏิบัติ -ทบทวนกระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข นำไปสู่เป้าหมายขององค์กร -รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ Audit ต่างๆทั้งดภายในและภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
-กำหนดขอบเขตและรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการ -ดำเนินการจัดทำวิจัย -กำหนดตัวชี้วัดและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน -กำหนดแนวทางศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร -จัดทำข้อกำหนดทางธุรกิจและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกันภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
- สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้ตรงกับประเภทธุรกิจ และเจรจาค่าเช่า - สามารถเจรจาสัญญาเช่า ประสานงานการเข้าพื้นที่ และรู้จักศูนย์การค้าเป็นอย่างดี - รับผิดชอบการขยายสาขา BU ให้ได้ตามเป้าหมาย - เจราจาค่าเช่า รายละเอียดสัญญาเช่า และประสานการเข้าพื้นที่ตลอดจนให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
1. ตรวจสอบภายในระบบบัญชีทั้งหมด 2. ทำข้อมูลการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบระบคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
-วางแผนการปฎิบัติงาน -ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี -ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้อง -ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีการป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล -สรุปผลการตรวจขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป -ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด
๑. จัดทำและดูแลระบบ ISO ของบริษัทฯ ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
มีหน้าที่ติดตามประเมินระบบบริหารงานคุณภาพทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jiamphattana Energy International
1.ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบให้เป็นหมวดหมู่ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
ช่วยQMR ดูระบบ ISOTS16949 ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายโฮม มายสไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
รวม่กัน วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา การเติบโตของบริษัท ให้ข้อเสนอ. ความคิดเห็น แก่ผู้บริหาร...
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ ในโรงงานให้คงอยู่และปรับปรุุงให้ดีขึ้น - ควบคุมและดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโรงงาน - ประสานงานจากหน่วยงานภายนอกและภายใน ในเรื่องระบบคุณภาพ,การขอการรับรองและเอกสารต่าง ๆ - ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์ความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดทำระบบ - อื่นๆ ที่ QMR มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- ดูแลระบบงานเชิงสถิติตัวเลขทั้งหมด - วิเคราะห์ ควบคุมดูแลข้อมูลตัวเลขต่างๆ - วางแผนควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขตามนโยบายผู้บริหาร - คิด และประยุกต์งานด้านสถิติข้อมูลตัวเลขด้านงานขาย - วิเคราะห์ตัวเลขงานขายเพื่อหาแนวทางการพัฒนายอดขาย หรือแก้ไขปัญหาการลดของยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีที เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001,14001 ติดต่อประสานงานให้คำแนะนำทุกหน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามข้อกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 230 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+