หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1.ทำหน้าที่DC -รับผิดชอบ งานเอกสารในระบบISO 2.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด
- รับผิดชอบงานด้าน ISO, 5ส. KPI และ ระบบต่างๆ - รับผิดชอบงานด้าน BOI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริหารจัดการงานในระบบ ISO 14001,ISO 9001, โครงการอนุรักษ์ - จัดทำแผนการ Internal Audit และสรุปผลรวมถึงการออกใบCAR - จัดทำการสรุปข้อมูลวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วส่งให้กรมโรงงาน - ติดตาม/Support/ตรวจสอบเอกสารภายในองค์กร - พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขระบบเอกสารภายในองค์กร - จัดทำ Management Reviwe - ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ -QMR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
- นำเสนออัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆทั้งของไทยและสากล - ประเมินสถานะความพร้อมขององค์กร - ดำเนินการผลักดันและติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆให้สำเร็จลุล่วง - บันทึกรายงานผลการติดตามและรวบรวมข้อมูลจัดทำ KPI ในแต่ละเดือน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
-นำเสนอแผนงาน วิเคราะห์ พัฒนาแผนธุรกิจตามนโยบายองค์กร -วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการตรวจสอบแผนงานตามแผนธุรกิจและนโยบายขององค์กร -พัฒนา ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร -งานอื่นๆ ตามนโยบายและได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประสานงานกับทุกส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ (ISO9001) - จัดขึ้นทะเบียนเอกสาร ควบคุมเอกสาร เปลี่ยนแปลงเอกสาร ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - วางแผนตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) - สรุปวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Account Executive is a person who can display sales ability, be highly motivated, take initiative and thrives in a fast pace team environment. The role is to provide the highest quality management and service to a client base of 100 businesses and to be known as the most effective resource to any business by earning – through the trust, respect and support for all identified customers and team. The position demands the continual expansion of personal resources in particular: - Confidence Communication and Interpersonal skills Analytical skills Business Skills Selling and Negotiation Skills Entrepreneurship
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Account Executive is a person who can display sales ability, be highly motivated, take initiative and thrives in a fast pace team environment. The role is to provide the highest quality management and service to a client base of 100 businesses and to be known as the most effective resource to any business by earning – through the trust, respect and support for all identified customers and team. The position demands the continual expansion of personal resources in particular: - Confidence Communication and Interpersonal skills Analytical skills Business Skills Selling and Negotiation Skills Entrepreneurship
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Key Responsibilities Service provision for approximately 100 members Research, recommend and activate profitable trading options Follow up ideas and member’s requests Assist members in self-promotion throughout the Bartercard network Generating referrals for member’s business Market the member’s product and services, exceeding member satisfaction via all Bartercard promotional opportunities including member’s events and mail-outs Initiate personal visits to members to discern and discuss trading strategies and solutions so that their business flourishes Developing member trust by continually deepening understanding of the member's business and finding new ways to expand their businesses
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุม/ดำเนินการกิจกรรมบนสื่อ Online ทุกประเภทของบริษัท -นำเสนอกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม -มอนิเตอร์คู่แข่งและพัฒนา -วิเคราะห์ผลและตีความค่าต่างๆเพื่อนำเสนอและวางแผนงานต่อไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
ประสานงานด้านระบบคุณภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพของบริษัท จัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.จัดทำ/ควบคุมแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการผลิตของสินค้าจ้างการผลิต สินค้าตามเทศกาลและชุดของขวัญให้ได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับงานขาย 2.วางแผนสั่งซื้อ สั่งผลิตและควบคุมสต็อก ปัจจัยการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานและสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผน 4.สรุปรายงาน/วิเคราะห์/ประมวลผลในการวางแผนผลิตเปรียบเทียบแผนขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.ดูแล ติดตาม ควบคุม รวมถึงการให้การสมนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำแผนงานและกลยุทธ์ กำหนดแนวทางการวัดผล 2.จัดทำ Template แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน 3.จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแตะติดตาม ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อแผนงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
-ควบคุมตรวจสอบแก้ไข และพัฒนาระบบงาน internal Audit Program/ISO 9001 และ ISO 14000 -ให้คำปรึกษาและเสนอแนะระบบควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และจัดทำ Final Audit Report เพื่อนำเสนองานกับผู้บริหาร -จัดทำรายงานการตรวจ ประสานงานและติดตามแก้ไขจากหน่วยงานรับตรวจ พร้อมทั้งสรุปประเด็นผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา -สามารถเขียน Audit โปรแกรมได้ ติดต่อ พี่ปุ้ม 087-8246653 Line ID: pumulucky E-mail: gaynisa@jobbkk.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 20000 / 27001 - ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบ ISO - ดำเนินการและติดตามการประเมิณคุณภาพประจำปี - วัดประสิทธิผลและจัดทำรายงานความคืบหน้าของระบบและการตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
1. บริหารจัดการ และทำแผนงานด้านสมาชิกสัมพันธ์ และรายงานสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 2. รับผิดชอบจำนวนสมาชิกใหม่ และรักษาฐานสมาชิกเดิม 3. วิเคราะห์ และบริหารฐานข้อมูลสมาชิก 4. ติดต่อประสานงานกับทีมขายและการตลาดในการติดตามงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 5. แจ้งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ อาทิ SMS,WEBSITE,MAIL 6.อำนวยความสะดวกด้านข้อมูล แก่ทีมงานขายและการรตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
• Understand property development for retail business. • Able to research demographics, with simple analysis. • Able to use a google map application. • Well organized in filling ,easy to use. • Prepare a presentation for management. • Coordinate with a landlord, and prepare for leasing agreement. • Must be able translate smoothly and effectively (Thai to English and English to Thai). • Preform a admin job, arrange a meeting and other duties assigned by management. • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกในการหาพื้นที่เชิงพานิชย์ให้ธุกกิจร้านค้าปลีก • สามารถหาข้อมูลในการวิเคราะห์การหาพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ • สามารถให้โปรแกรม Google Map ได้ • จัดทำเอกสาร ไฟล์ เพื่อสะดวกในการใช้งานให้กับฝ่ายบริหาร • จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมนำเสนอ (Presentation) • ดูแล และประสานงานการทำสัญญาเช่า เตรียมและตรวจสอบเอกสารการเช่า • งานแปลเอกสาร ไทย เป็น อังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย • งานเอกสาร งานประชุม และงานธุรการอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
ขอบเขตงาน: หาพื้นที่ สำรวจข้อมูลเชิงธุรกิจ สำหรับการเปิดสโตร์ บริหารจัดการและจัดลำดับความสำคัญทางด้านการพัฒนาธุรกิจภายใต้นโยบายบริษัท หน้าที่รับผิดชอบ: 1. บริหารจัดการและจัดลำดับความสำคัญทางด้านการพัฒนาธุรกิจ 2. ค้นหาและอัพเดทเขตพื้นที่ชุมชนเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ โดยอาศัยปัจจัยทางด้านพื้นที่การแข่งขัน การคมนาคม พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ ความหนาแน่นของประชากร ฯลฯ 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ โดยการเก็บรวบรวมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 4. จัดลำดับความสำคัญ วางแผน พัฒนาธุรกิจ 5. วิเคราะห์ตลาดในแง่ความหนาแน่นและศักยภาพของเขตพื้นที่ชุมชน 6. ประเมินพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางด้านการบริโภค ค่าเช่าพื้นที่ และเปรียบเทียบการลงทุน 7. ศึกษาความเป็นไปรวมทั้งการสำรวจเขตพื้นที่การค้าและจำนวนผู้บริโภค • Job Scope: To identify, prioritize and secure new Business Development opportunities under the company business plan Responsibilities •Identify, prioritize and secure new Business Development opportunities •Collecting/updating community zoning and development plans, understand transportation/traffic generators, community projects, competition and new real estate projects information by trade area, Population & Density by area and trend •Identifying & prioritizing area/Site potential using the formula gathering demographic data, and working to the property strategy, •Identifying & prioritizing current/planned/upgrade development opportunities •Sizing market opportunity in terms of location number by community density and volume potential •Evaluate new sites based on traffic, competition, consumer profile, site size/capacity, rental costs and total investment ensuring profitability •Lead site checks/feasibility studies, including trade area survey and traffic count surveys
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด - จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ - ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ - ติดตามให้แต่ละฝ่ายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
งานควบคุมเอกสาร งานควบคุมบันทึก จัดทำรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 225 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+