หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Fitness First (Thailand) .,Ltd.
PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES • Manage and execute leases & contracts, monitor and track the register & renewals, and control all lease & contract outgoing payments. • Ensure the accuracy, integrity and timeliness of all leases & contracts. Improve control over lease management and highlight any risks related. • Achieve the best terms possible while retain good relationship with landlord. • Look for new site/business opportunities as well as maximizing current sites’ opportunities. • Liaise with all stakeholders including RSO in leasing management, new site proposal, and all landlord matters. • Be an integral part of the whole finance function. Contribute to the achievement of functional objectives (e.g. Finance KPIs). WORKING RELATIONSHIPS • Internal: o Work closely with FD, MD, Marketing, Project, and Regional Office • External: o With landlords, and lawyer KEY SUCCESS FACTORS • Provide timely and accurate lease information to Line Manager and other key stakeholders • Ensure strong internal control environment within the business related areas • Maximize business opportunities around retails and estates • Effective working relationship with all stakeholders internally & externally
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
- จัดหากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในบริษัท - ดูแลกฎหมายและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อกำหนดให้ทราบทั่วกันภายในบริษัทฯ - จัดเตรียม จัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุง แจกจ่ายเอกสารและบันทึกต่างๆในระบบคุณภาพให้สมบูรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดทำมาตรฐานการทำงาน/ระเบียบการปฎิบัติงานขององกรณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร,ข้อกำหนด ISO9001,ข้อกำหนด ISO14001, ข้อกำหนดของ Brand และระบบบริหารจัดการอื่นๆที่องค์กรได้นำมาประยุกต์ใช้, ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานได้มีการจัดทำและนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
1. ร่วมงานวิเคราะห์ สรุป และรายงานร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อให้รู้ปัญหา และโอกาส เพื่อนำไปปรับพัฒนา การดำเนินการ , สินค้า , บริการ รวมถึงช่องทางธุรกิจใหม่ 2. จัดทำ Project Planing โดยวัดความคุ้มค่า , ความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน การลงทุน ด้านเทคนิค และระยะเวลา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1.Assists in business development activities including coordinating with international partners and subsidiary offices, and following-up with parties involved for assigned reports and projects. 2.Assists in development of reports , analysis , and updates. 3.Maintains databases of market intelligence. 4.Prepares presentations , schedules and organizes meetings. 5.Supports administrative duties in the department.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
-หา Service ใหม่ มาลงตู้เติ่มเงินบุญเติม -Monitor รายได้ Service ในตู้และบริหารจัดการให้รายได้แต่ละบริการเป็นไปตามเป้าหมาย -บริหารจัดการตู้บุญเติมใหม่ๆเช่น ตู้ Vending, ตู้น้ำ RO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีพ เลิฟ จำกัด
ดูแลและฝึกอบรมองค์กร ดูแลสัวดีการพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Modern Publishing Ltd.,Part
บริษัท Modern Publishing ประกอบธุรกิจด้านงานแปล และ งานล่าม ต้องการรับสมัครนักแปลอิสระ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการแปลเอกสารทาง ISO ทุกคู่ภาษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Reangwa Standard Industry
- จัดทำเอกสารตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นดูแลให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารเพื่อการสื่อสารกับคู่ค้า -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด
- วางแผนการทำงาน และ ประสานงานหาข้อมูลในการจัดทำ ISO 17025 - จัดทำเอกสารและคู่มือคุณภาพ ตามข้อกำหนด ISO 17025 - ขอการรับรอง และ แก้ไขปรับปรุงจนได้รับการรับรอง ISO 17025 - ดูแลและรักษาให้ระบบ ISO 17025 คงอยู่ - พัฒนาขยายขอบเขตการรับรองในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีที เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001,14001 ติดต่อประสานงานให้คำแนะนำทุกหน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามข้อกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซี พลาส จำกัด
จัดการระบบคุณภาพการผลิตเม็ดพลาสติก และประสานงานกับแผนกงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ประสานงานหรืออำนวยการให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ทำการวิเคราะห์รายงานการตรวจติดตาม เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซี พลาส จำกัด
งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด,เรื่องการรับสมัครงาน,การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน,ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร รวมถึงงานควบคุมดูแลเอกสาร ISO QM/QP/QMR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบงานในระบบ ISO/TS 16949
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.ควบคุมและติดตาม ระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องตามระบบ ISO 2.ประสานงาน และตรวจสอบการธำรงไว้ซึ่งระบบ ISO 3.จัดให้มีการตรวจประเมินภายใน-ภายนอก รวมทั้งการทบทวนเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ 4.เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจและปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามระบบ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 225 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+