หางาน สมัครงาน > งานโฆษณา ขายโฆษณา Creative ช่างภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
งานโฆษณา, ขายโฆษณา, Creative, ช่างภาพ

บริษัท พรีนีโค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ออกแบบสร้างสรรค์บทความ คิด concept , theme สำหรับ website, content และสื่อดิจิทัลทุกชนิด ออกแบบงานทุกอย่างที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
เขียนเนื้อหา Content ดูแล ประสานงานการทำตลาดออนไลน์ บนสื่อ Social Media เช่น facebook
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพ ควบคุมรายการถ่ายทอดสด ดูแล Web Site บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์อีเลคโทนิค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.สร้างงานสื่อ , ภาพยนต์โฆษณา , คลิป , วีดีโอ 2.ทำโปรโมทสินค้า , โปรโมชั่น , กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 3.สร้างพอทเรื่อง เขียนบทภาพยนต์ ตัดต่อภาพและเสียงตาม CONCEPT ที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ออกหาลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. ไซเคิล คัลเจอร์
-AE ดูแลลูกค้าที่ออกบูทแสดงงานกับหจก.ฯ -ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน, เสนอราคา, -รับแบบติดตั้ง-ก่อสร้าง เพื่อประสานกับซัพพลายเออร์ กลุ่มลูกค้าคือ ค่ายรถจักรยานยนต์ที่มีในประเทศไทยทั้งหมด, ผู้นำเข้า และผู้ผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. ไซเคิล คัลเจอร์
วางแผนและควบคุมดูแลการจัดงานอีเวนท์ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ดูแลการติดตั้ง – รื้อถอนโครงสร้างให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด วางอัตรากำลังคนในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายกราฟิกดีไซน์ในการออกแบบสถานที่จัดงานและโครงสร้างบูธ ฝ่ายการตลาดและ PR ในการวางแผนการจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน ประสานงานกับซัพพลายเออร์และลูกค้าในการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ตลอดจนจัดทำราคาเสนอขายพื้นที่งานให้แก่ลูกค้า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
-เป็นสมาชิก Project Team เพื่อบริหารในการจัดทำสื่อต่างๆภายในบริษัท อาทิโฆษณา และการจัด Event ในประเทศไทย พร้อมกับ OPPO ทั่วโลก -ติดต่อและประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร -รับผิดชอบต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบวินัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง)
โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่นมือถือ SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้งาน (ฟรี) มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ไม่ต้องหาเบอร์โทรเอง บริษัทมีเบอร์โทรให้ ไม่ต้องออกทำงานนอกสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
เสนอขายสื่อโฆษณาเพื่อลงในนิตยสารแจกฟรีทามาโกะ รายปักษ์ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ขายสื่อโฆษณาลงในนิตยสาร @Kitchen และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในเครือนิตยสาร @Kitchen
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
เสนอขายสื่อโฆษณา เพื่อลงในวารสารการเงินธนาคารที่จัดผลิตและจำหน่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ขายสื่อโฆษณาลงในนิตยสาร E-Commerce ซึ่งเป็นนิตยสารที่บริษัทฯผลิตจำหน่ายเป็นรายเดือนให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ติดต่อขายงานโฆษณาย่อยทางโทรศัพท์เน้นเรื่องร้านอาหาร ภัตตาคาร และ Ad.ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค/บริโภค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สร้างสรรค์งานสปอร์ตโฆษณา เขียนสคริป ควบคุมการถ่ายทำและตัดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซันเวย์ มีเดียกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกถ่ายทำภาพข่าวตามปกติ แล้วกลับมาตัดต่อ ทำกราฟฟิค 2. ถ่ายภาพทางด้านอื่นๆของสถานี 3. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซันเวย์ มีเดียกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบ : 1. วางแผนและดำเนินรายการ 2. ผลิตรายการและละครโทรทัศน์ 3. ตัดต่อรายการที่สั่งซื้อจากข้างนอก 4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบงานขายโฆษณา และดูแลลูกค้า ของนิตยสาร ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายโปรดักชั่น ความสามารถ: - สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, Power Pointได้ - สามารถทำเอกสารได้ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบราคา สื่อการขาย - ทำงานร่วมกับ ช่างภาพและGraphic Designer ได้อย่างดี - สามารถวิเคราะห์สินค้าและตลาดเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่จะเข้าเสนอขายได้เอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต จำกัด
- Capturing and processing photos. - Responsible for picture quality checking and cropping. - Di-Cut, Retouching, and preparing proofs for approval. - Setting up background, props, and equipment. - Using an extensive range of technical equipment, including cameras, lenses, lighting, and specialist software. - Coordinate with related person on daily operating works. - Maintain strong teamwork within the team. - Responsible for temporary assigned works by the team. - Recording and editing video and voice will be an extra.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพร์ มี เลี่ยน จำกัด
ออกแบบงานโฆษณา และงานออกแบบอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ การบริการ และภาพลักษณ์บริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 200 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+