หางาน สมัครงาน > งานโฆษณา ขายโฆษณา Creative ช่างภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
งานโฆษณา, ขายโฆษณา, Creative, ช่างภาพ

หจก.ล้มโต๊ะ
ขายโฆษณาในเว็บไซท์ , ดูแลติดตามลูกค้า , วางแผนการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง)
โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่นมือถือ SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้งาน (ฟรี) มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ไม่ต้องหาเบอร์โทรเอง บริษัทมีเบอร์โทรให้ ไม่ต้องออกทำงานนอกสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
ลักษณะงาน 1. ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้ง Online และ offline เพื่องานประชาสัมพันธ์บริษัทฯ 2. แนะนำ และควบคุม Style สื่อทั้งหมดของบริษัทให้สะท้อน Brand Character ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการตลาดแบบ Design oriented 3. บริหารทีม Graphic/Creative/Copywriter ให้ไปในทิ่ศทางเดียวกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
- ขายโฆษณาสื่อนิตยสาร, วิทยุ Sport Radio คลื่น 96 FM และ SMM TV , SMM Websize - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ - สร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับหนังสือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
- งานกิจกรรม - ชอบทำงานเป็นทีม - มีความคิดสร้างสรรค์ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้(ค้างคืน) - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ **ด่วน**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-มีประสบการณ์ด้านการจัดพร็อพจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องนอน,ห้องนั่งเล่น,ห้องครัวและห้องอื่นๆให้การถ่ายภาพออกมาสวยงาม - มีความรู้ในเรื่องหาจัดหาแหล่งการสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดพร็อพตกแต่งห้องต่างๆ - มีความกระตือรือร้น มีไอเดียเก๋ๆในการจัดพร็อพ สู้งานขยันอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่าง 09.00 - 18.00 น. ได้ - สามารถเดินมาสมัครด้วยตัวเอง สามารถเข้าชมผลงานบริษัทฯได้ทางเฟสบุ๊คและเว๊ปไซด์บริษัทฯได้ตลอดเวลาครับ เฟสบุ๊คชื่อ SP Asset ออกแบบบ้าน รับสร้างบ้านสวย รับตกแต่งภายใน เว๊ปไซด์บริษัท www.spasset.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด
งานกราฟฟิค ออกแบบ ทำป้าย สื่อโฆษณา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
-หาข้อมูล เพื่อจัดทำสคริปถ่ายทำรายการ -ควบคุมการผลิต ทั้ง Pre production วันถ่ายทำ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
ลักษณะงาน : - เปิดลูกค้ารายใหม่ - รักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ - ศึกษาข้อมูลและกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาด online - มีความสามารถในนำเสนองาน และความรู้ความเข้าใจสื่อ Online กับกลุ่มลูกค้า - สนใจเรื่องงาน Design, Creative และสายงาน Marketing - บุคลิกภาพดี พูดจารู้เรื่อง สื่อสาร Brief และความต้องการของลูกค้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - เตรียมการนำเสนองาน จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า จัดทำเอกสารรูปแบบธุรกิจให้แก่คู่ค้า - เข้าใจความต้องการของลูกค้า และตัวธุรกิจของลูกค้า - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องรายละเอียดที่อาจเกิดขึ้นในสัญญา และปิดการขาย - ส่งเสริมและผลักดันให้ลูกค้าสนใจในการทำงานของเรา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมแนวทางการแก้ไขได้ดี - บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sappe Co., Ltd
1. ออกแบบและผลิตสื่อผสมสำหรับผลิตภัณฑ์และสื่องานโฆษณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้รูปแบบของการสื่อสารการตลาดมีเอกลักษณ์และจุดขายที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในตลาด 2. รวบรวมข้อมูลหรือรูปภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆและงานขององค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำและสร้างสรรค์สื่อผสมตามความเหมาะสม 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องของงานออกแบบกับเอกลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของสินค้า (brand concept) รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate concept) ก่อนการออกสื่อโฆษณาเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลและความสอดคล้องของงานออกแบบภายใต้ concept ที่กำหนด 4. ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ // ถ่ายภาพ ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ
- ควบคุมงานด้านกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล เช่น Website , Mobile , Search engine , Blog , forum , Webboard , Social Network and etc. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการสื่อสารการตลาด - คิดเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ - นำเสนอวิธีการพัฒนาการสื่อสาร , เทคนิค , Campaign บน Social Network - ศึกษาและใช้เครื่องมือในการมอนิเตอร์,วัดผล Social Aetivity - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทเพื่อให้ภาพของ Marketing Communication เป็นหนึ่งเดียว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
- เสนอขายงานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละปี - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมผลิตรายการ และช่อง ให้ลง spot โดยถูกต้องเรียบร้อย - จัดทำชุดเอกสารขายประกอบสื่อ (powerpoint หรือ video) ให้สวยงามดึงดูดใจ - จัดแพ็กเกจการขายที่หลากหลายสำหรับลูกค้าต่างๆ - นำเสนอกิจกรรมพิเศษร่วมกับแพ็คการขาย เช่น event งานสัมมนา และหาสปอนเซอร์ - รีพอร์ตความคืบหน้าทางการขายกับ supervisor เป็นประจำทุกวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
6889 Advertising&Entertainment.,Ltd
เจ้าหน้าที่ห้องตัดต่อ/ภาพ/เสียง/
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
6889 Advertising&Entertainment.,Ltd
บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการเจรจาที่ดี มีความรอบรู้ทันเหตุการณ์ ติดต่อข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหน ใครกำลังต้องการสินค้าแบบใด และสามารถประสานผลประโยชน์ขององค์กรกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด สามารถทำงานเกินเวลาทำงานและนอกสถานที่ หรือว่าออกต่างจังหวัดได้ และสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีประสบการณ์ด้านงาน Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
6889 Advertising&Entertainment.,Ltd
คิดรูปแบบการจัดงานออแกไนซ์เซอร์ การแสดง แสง สี เสียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ขายสื่อโฆษณาลงในนิตยสาร E-Commerce ซึ่งเป็นนิตยสารที่บริษัทฯผลิตจำหน่ายเป็นรายเดือนให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
พอสส์ คลินิก
รายละเอียดโครงการ 1. เราต้องการหาคนที่ใช่ เพื่อเป็นตัวแทนของ Poss Clinic บนโลกออนไลน์ 2. ใช้เวลา 3 เดือน คนที่ผ่านจะถูกบรรจุเป็นพนักงานประจำ 3. ไม่สนวุฒิ เราสนคนเล่าเรื่องเก่ง มุมมองดี ประสบการณ์ทาง Facebook, Instagram สูง 4. การทำงานเป็นทีม เพื่อภาพลักษณ์ ของ Poss Clinic ตามนโยบายที่วางไว้ 5. เป็นโครงการที่ Poss Clinic มุ่งมั่นใน 5 ปีข้างหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ติดต่อ ประสานงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมประชุม วางแผนการดำเนินงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในช่วงวันจัดงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ดูแล และจัดทำเอกสารเสนองาน (Proposal) ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ประชุม วางแผนการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมายกับทีม -จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแล บริหาร และจัดการโครงการตั้งแต่การติดตั้งงาน วันจัดงาน รื้อถอนงาน ตลอดจนการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อย - ดูแล บริหาร ทีมงานทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพร์ มี เลี่ยน จำกัด
ออกแบบงานโฆษณา และงานออกแบบอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ การบริการ และภาพลักษณ์บริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 161 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)



Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+