หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
นำข้อมูลจากฝ่ายผลิตเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. ดูแลและให้คำแนะนำทางเทคนิคกับลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามต้องการ 3. วิเคราะห์และรายงานข้อมูล ความต้องการของตลาด / ลูกค้า ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 4. ดำเนินการ / ประสานงาน แก้ไข้ข้อร้องเรียนของลูกค้า 5. นำเสนอ / ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลและประสานงานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์สกินแคร์ให้มี่ชื่อเสียงและขายได้ในท้องตลาด, ติดต่อกับโรงงานผลิต แล็ป และ Supplier, รายงานความคืบหน้าและทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารและเจ้าของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนงานด้านการบริการทางการแพทย์ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
งานด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
- คอยควบคุมตรวจสอบการเตรียมเคมีที่ใช้ในการผลิต - ตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
- ควบคุมดูแลงานผลิต/บรรจุ - งานด้านการตรวจสอบ แก้ไข เกี่ยวกับกาผลิต/บรรจุเส้นด้ายยางยืด - การจัดการงานด้านระบบ ISO 9001:2008 - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด
นักเคมีทำงานเกี่ยวกับทางด้านการทดลองสารน้ำยาเคมี ปรับปรุงสูตรน้ำยาทำความสะอาด ซัก อบ รีด งานครัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1.ผลิตยาทดลองตามสูตรที่ได้ 2.รับ-ส่งเอกสารยาทดลองระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบยาทดลองในบางหัวข้อ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด
ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก โต้-ตอบอีเมล์ นัดหมาย ติดต่อประสานงานกับชาวไทยและต่างประเทศ ช่วยเหลืองานของผู้บริหารด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่ 6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้ 7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ 8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด 9. ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจเฉพาะรายการที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการได้ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจากเทคนิคการแพทย์แล้ว ได้แก่ 9.1 การตรวจ Bleeding Time 9.2 การตรวจ Clotting time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
1.ทดลองเทคนิคการผลิตพรมคุณภาพสูง 2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี 3.ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพรม 4.วิจัยวัตถุดิบหลัก(Yarn)และวัตถุดิบอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุคคโล เทรดดิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายควบคุณคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)
ดูแล ควบคุม การใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต ระบบบำบัดน้ำ หม้อน้ำ ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัด สารเคมี ในห้อง Lab ให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- จัดทำรายงานของโครงการทำรายงานการประชุม รายงานที่ส่งผู้ให้ทุน เอกสารโึครงการ - สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และสังเคราะข้อมูล - ร่วมวางแผนและออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการ จัดประชุมและนำเสนอ - สามารถลงพื้นที่ได้ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
“รับสมัครผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี” หน้าที่ : • ประสานงานกับภาคีในเครือข่ายของโครงการ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ • จัดกิจกรรม และการฝึกอบรม • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เตรียมการประชุม จัดทำบันทึกการประชุม และอื่นๆ • เก็บข้อมูล เขียนรายงานผลการดำเนินงาน เขียนบทความ และจัดทำสื่อนำเสนอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 419 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+