หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ดูแลด้านเครื่องสำอางค์ของบริษัท โดยรวมทั้งระบบ ทำเอกสารยื่น อย. ดูแล พัฒนาสูตร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้ตามตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมดูแลงานจัดสวน - ดูแลสวน ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหนังศรีษะ และ ตรวจเช็คสภาพหนังศรีษะ ให้กับลูกค้า เสนอขายสินค้าและเสนอขายคอร์สเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
- ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Prima Scientific Co., ltd.
นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Prima Scientific Co., ltd.
-เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า ปิดการขาย ให้บริการหลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
-อ่านและแปลภาษาอังกฤษคุณลักษณะของสินค้าได้ -จัดทำข้อมูลคุณลักษณะสินค้า (Spec)และงานตรวจสอบสินค้า -ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านการใช้งานสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in case test result is not normal) - Control Lab equipment - Prepare chemical for - Other job may assignment from Superior
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
1.วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พืชสวนด้วยวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 3.เก็บรักษาสายพันธ์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 4.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชสวน 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสังกัด บริษัท ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิจัย ในการบันทึก รวบรวม ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแปลงทดลอง ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดทำเอกสารด้านงานวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบมาตรฐานของบริษัท โดยสังกัด บริษัท ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น - KPI ของฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
•Visit existing customers to retain our long-term customer relationships •Actively search and develop new business opportunities •Maintain good relationships with existing clients and supervise •Provide technical knowledge and support to clients •Market research and administrative tasks •Achieve sales and KPI targets •Report to Sales Manager
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- ทำการMatch สีได้ มีความเข้าใจทฤษฎีของสี - สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐานลูกค้า - ทำงานในห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือได้ - จัดทำชิ้นงาน เก็บตัวอย่างงาน บันทึกข้อมูลในระบบ สรุปรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน - มีประสบการณ์ในสานงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAA Group
ค้นหาข้อมูลสินค้า และเคมีของสินค้า ค้นหา Process การผลิตสินค้า ,การใช้สินค้า ทดสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ เวลาสินค้ามีปัญหา เป็นที่ปรึกษาให้กับ พนักงานขาย ด้านของสินค้า ทำสรุปรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ค้นหามาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1. ทำงานด้านเอกสาร ,รับโทรศัทพ์ ,ประสานงานทั่วไป 2.รับผิดชอบงานลงทะเบียนสิ่งตรวจทางด้านพยาธิวิทยา 3.ช่วยงานห้องปฏิบัติการ เช่น จัดเตรียมส่งสิ่งตรวจ ,จัดเก็บสิ่งตรวจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
- ทำ CE-Mark และระบบคุณภาพอื่นๆ - การขึ้นทะเบียนชุดตรวจกับทางอย. - ทำการประเมินคุณภาพของสินค้าในเบื้องต้น - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการออกบูธ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
1. วิเคราะห์ยา สำเร็จรูป และวัตถดิบ 2. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ต่างๆ ในตัวยาที่ไม่มี วิธี 3. ควบคุมจัดเตรียมเอกสาร SOP WI ของฝ่ายคุณภาพ 4. ควบคุม การใช้งาน เครื่องมือวิเคราะห์ HPLC, GC 5. ควบคุมการทำงานของลูกน้องในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 409 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+