หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน - มีประสบการณ์ในสานงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น - KPI ของฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- ทำการMatch สีได้ มีความเข้าใจทฤษฎีของสี - สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐานลูกค้า - ทำงานในห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือได้ - จัดทำชิ้นงาน เก็บตัวอย่างงาน บันทึกข้อมูลในระบบ สรุปรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
1.ควบคุมฝ่ายผลิต สำหรับ Plant ใหม่ PUR  2.ควบคุมการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
1. พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ค้นคว้าและทดลองผลิตภัณฑ์เคมีกาว 3. ศึกษาวิเคราะห์สินค้าและการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำงานเอกสาร Import - Export 2. ติดต่อหน่วยงานภายนอกในส่วนราชการและเอกชนเพื่อการนำเข้าและส่งออก 3. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
1.ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 2.ทดสอบคุณภาพสินค้า 3.จัดทำข้อมูลSpec สินค้า 4.ตอบคำถามปัญหากับลูกค้า 5.ออกพบลูกค้ากับทีมงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีกาว 2. ทดลอง และตรวจวิเคราะห์ผล Lab 3. ติดต่อกับสถาบัน หน่วยงานราชการ และ อุตสาหกรรม 4. มีประสบการณ์ด้านเคมีอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ในระบบ GMP/HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.วางแผนและควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแท่งและน้ำยางรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ควบคุมการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ 3.สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รายงานต่อผู้บริหาร 4.เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาสูตรผลิตยางแท่งและน้ำยาง 5.ศึกษางานวิจัยทางวิชาการแล้วนำมาประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม 6.ให้คำแนะนำตัดสินใจ แก้ปัญหา เกี่ยวกับการผลิต การวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม 7.ร่วมกับฝ่ายการตลาด กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งด้านเคมีและฟิสิกส์พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือให้เป็นไปตามมาตราฐาน ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตราฐาน FAO และ CIPCA ตรวจสอบความพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน มอบหมายและควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในการใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้อง จัดทำเอกสารรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ จัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องมือและสารเคมีที่จำเป็นและเหมาะสมในงานวิเคราะห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด โดยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในจังหวัดอุบลราชธานี งานที่รับผิดชอบ 1.งานให้สุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ติดตามภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.ติดต่อประสานงานในโครงการ 4.ตรวจสอบเอกสารโครงการ 5.บันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด
ควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนการชั่งวัตถุดิบ การผสมและการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีสปิริท จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน, จัดหาข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานEIA, เขียนรายงานEIA,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
ศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
- วิเคราะห์งานด้านจุลชีววิทยา - วิเคราะห์งานด้านกายภาพ และเคมีบางส่วน ในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.ปรับเทียบสีและทดลอง Matching ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.วางแผนการควบคุมและลำดับการ Matching 3.วิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดตาม JOB 4.งานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอน และมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนนำส่งลูกค้า - วิเคราะห์ และแก้ไขเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามมาตราฐาน - กำหนด และตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้อง - เก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลการผลิตแต่ละเดือนเพื่อทำเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
ดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์จากภายนอกเข้าสู่องค์กร และตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิต/กระบวนการสินค้าสำเร็จรูปก่อนการส่งมอบก่อนเข้าคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 401 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมากNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+