หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พีวีซี
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทำสรุปรายงานการประชุม - นัดหมาย จัดตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - จัดการและดูแลเอกสาร - ประสานงาน เจรจา โต้ตอบ นัดหมายทางธุรกิจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
งานเลขานุการผู้บริหารและงานการจัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประสานงานติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร, จัดเก็บเอกสารของผู้บริหาร, จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย, ดูแลงานงานด้านการเงิน วางบิล-รับเช็คของบริษัท, ประสานงานซัพพลายเออร์ของบริษัท
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Responsibilities - Support top Management and handle confidential matters. - Handle secretarial duties; appointment arrangements, travel arrangements and other tasks as assigned. - Translation messages or information from Thai – Eng / Eng – Thai. - Managing flight, accommodation, travel documents, telephone roaming and business trip’s allowance. - Carry out other duties as may be requested including personal issues and other related jobs as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ติดต่อประสานงาน ตารางการประชุม คอยติดตามงานให้กับผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
-จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือนัดประชุม รายงานการประฃุม รายงานประจำปีของบริษัท -ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆด้วยความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
1. ติดต่อต่างประเทศ เขียนอีเมล์ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ 2. ประสานงานภายใน และภายนอก 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอส เจนเนอเรชั่น จำกัด
-ทำการนัดหมายและจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต - ตรวจเช็คเอกสารทุกประเภทก่อนนำส่งเข้าเสนอเซ็นต์อนุมัติ - ดูแลรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา ทั้งประจำสัปดาห์และไตรมาส - สรุปการตามงานตาม Action Plan ประจำเดือน - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - ดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา - และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
Co-ordinate all works for Expat Factory Manager.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด
เลานุการผู้บริหาร(ผู้หญิง)ธุรกิจแปรรูปหินอ่อน ผลิตและติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป
Job responsibilities: * Providing administrative and secretarial support to Director, greeting visitors and answering the telephone * Establish and maintain confidential files concerned with personnel and/or policy matters and are responsible for releasing information to authorized parties. * Receiving and distributing mails and correspondence; gathering data and compiling various reports for Director * Screening incoming correspondence and reports, handling some personal matters and forwarding appropriate materials to Director. * Scheduling appointment and travel arrangement * Coordinating and facilitating with all departments * Performing related tasks as assigned. Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume, transcript, expected salary and recent photo to:
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-สนับสนุนข้อมูลให้กับนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และร่วมปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ (PR) -สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และใช้สื่อโฆษณาทุกรูปแบบของทางบริษัท - ประสานงานจัดทำข้อมูลรายงานของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
1.จัดการประชุมฝ่ายบริหาร รับวาระ ทำหน้าที่เลขาฯในที่ประชุม 2.นัดหมายผู้มาติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ 3.รับ-จ่ายเอกสารทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอก 4.ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่างๆของกรรมการผู้จัดการ 5.ประสานงานกับพนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอก 6.รับโทรศัพท์และโอนสายให้กับกรรมการผู้จัดการ 7.บริหารเวลาให้กับกรรมการผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท - จดบันทึก และทำรายงานการประชุม - งานด้านการเงินเช่นวิเคราะห์งบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ebiz-group.com
เป็นผู้ช่วนส่วนตัว ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม และประสานงานข้อมูลธุรกิจและส่วนตัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.วี.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.ประสานงานนำเข้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสินค้าหลักจะเป็นเครื่องจักร 2. งานเลขานุการ - จัดการตารางเวลานัดของกรรมการผู้จัดการ - จัดการนัดลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเข้า พบลูกค้า - จดบันทึกรายงานการประชุม - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนออนุมัติ - จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดูแลงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท และติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก - ภายใน 2.จัดตาราง จัดเตรียมเอกสารการประชุมและบันทึกการประชุม 3.จัดเตรียมเอกสารประมูล (ฺBOQ) 4.ตรวจสอบ TOR พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา 5.ตามปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้นฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
- รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร - ดูแลบริหารงานเอกสารต่าง ๆ - นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำเอกสารด้านบัญชี-การเงิน -ขายสินค้าของบริษัทได้ (เหล็ก) ซื้อมาขายไป -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร -ควบคุมงบประมาณและจัดทำรายงานการประชุม -ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร -จองตั๋วเครื่องบิน -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 585 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+