หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
support งานของผู้จัดการ เช่น งานนำเสนอ Report ต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม ออกงานพื้นที่ต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
• Providing administrative and secretarial support to the Managing Director, greeting visitors and screening the incoming phone calls. • Establish and maintain confidential files and data concerned with personnel and/or policy matters and are responsible for releasing information to authorized parties. • Receiving and distributing mails and correspondence; gathering data and compiling various reports for the Managing Director. • Screening incoming correspondence and reports, handling some personal matters and forwarding appropriate materials to Director. • Scheduling appointment and travel arrangement. • Coordinating and facilitating with all departments. • Performing related tasks as assigned. Benefit: • Basic Salary (Negotiable) • Fuel and Mobile phone allowance • Annual Bonus • Incentive • Health Insurance • Others as per corporate policy • Annual trip
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำเอกสารการตั้งเบิกเงินต่างๆของฝ่าย -ควบคุมงบประมาณของฝ่ายและจัดทำรายงานการประชุม -ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร -จองตั๋วเครื่องบิน -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
1. จัดทำและดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร 2. ประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3. ประสานงานในการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น แจ้งกำหนดการและนัดหมายผู้เข้าร่วมประชุม ,จัดเตรียมข้อมูล Presentation และเอกสารในการประชุม , จดบันทึกและทำรายงานการประชุม 4. ดูแลความเรียบร้อยเอกสารต่าง ๆ ของผู้บริหาร 5. ปฏิบัติงาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Surapon Foods Public Company Limited
PURPOSE OF THE POSITION The Executive Secretary is responsible for providing secretarial, clerical and administrative support in order to ensure that services are provided in an effective and efficient manner. RESPONSIBILITIES 1.Receive, and response telephone messages and fax messages as well as all correspondences 2.Maintain the general filing system and file all correspondences in good order 3.Manage and maintain the Executives' schedules. 4.Arrange and make travel arrangements for executives 5.Maintain an adequate inventory of office supplies 6.Assist in the planning and preparation of meetings 7.Perform other related duties as assigned
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง -จัดตารางนัดหมายสำคัญ -จดบันทึกรายงานการประชุม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
ดูแลงานจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่,ช่วยงานเลขานุการเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานต่างๆ, งานคัดแยกเอกสาร/จดหมาย/รายงานต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ -บริการ ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเล่ม เพื่องานบริหารจัดการ ในสำนักงานเลขานุการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เป็นล่ามช่วยแปลภาษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุม ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ - จดรายงานการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการบริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา - จัดทำทะเบียนและทำจดหมายเข้าออก - โต้ตอบจดหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบเอกสารรับเข้าก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา - ช่วยจัดการงานต่างๆของผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Progress HR Co., Ltd.
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
จัดทำเอกสาร นัดหมายการประชุมและการสัมนาต่างๆของผู้บริหาร ประสานงานกับแผนกต่างๆ และช่วยงานอื่น ๆ ของเลขานุการประธานกรรมการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ล้มโต๊ะ
เลขานุการผู้จัดการ ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ขวัญทิชา คลินิกเวชกรรม
ทำงานเอกสาร จดชวเลข ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป, word, excel รับโทรศัพท์ พิมพ์เอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
1. ติดต่อต่างประเทศ เขียนอีเมล์ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ 2. ประสานงานภายใน และภายนอก 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ,ดูแลการจัดพิมพ์เอกสารเก็บเอกสาร,รับเรืองแทนกรรมการและประธาน,มีไหวพริบปฏิฏานดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความเป็นผู้ใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- จัดตารางการนัดหมายของผู้บังคับบัญชา - จัดทำนัดหมายกำหนดการประชุม และบันทึกการประชุม - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- ให้ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. -จัดประชุมต่างๆ เช่น จัดการประชุมผู้ถือหุ้น -รับนัดหมายและอัพเดตตารางนัดหมาย -ติดต่อสื่อสารบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ด้วยช่องทางต่างๆ -รับ ผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- ให้ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. นายทะเบียนหลักทรัพย์(TSD) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมและจัดทำข้อมูลฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร รายไตรมาส - จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข Website/Newsletter ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของข้อมูลบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
DilaVie co.,Ltd.
จัดตารางการนัดหมาย เตรียมเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและนอกองค์กร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนในการทำงาน และบริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหามากกว่านำปัญหามาให้เจ้านายแก้ไข
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. ติดตามงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่ MD วางไว้ 2. แบ่งเบาภาระในการติดตามงานระหว่าง MD กับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ 3. ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน MD เซ็น 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 5. บันทึกรายงานประชุมผู้บริหารทุกวันเสาร์ 6. สรุปรายงานการประชุมและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทุกวันพุธทาง Email 7. จัดตารางนัดหมายให้นาย เช่น ไม่ให้คิวซ้อน ถามถึงนัดกี่นัดตอบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 654 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+