หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
-ดูแลจัดการเรื่องการประชุมของบริษัท -ดูแลข้อมูลบริษัท อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อบังคับต่างๆ สัญญา -มีควาวมรู้เรืองตลาดหลัทรัพย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
พิมพ์จดหมาย/บันทึกการประชุม/ร่างการประชุม/รวมงานเอกสารและเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร นัดหมายการประชุมต่าง แปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1. Manages all administration task for managing director as required 2. Perform as a part of human resources role :Employee Reimbursement. Leave summary and monthly update, Employee letter as requested, Training course, etc 3. Manage employee travelling, customer oversea trip, meeting etc. 4. Handle Purchase order for oversea vendors. 5. Process for warranty claim with overseas and local suppliers, follow up timely. 6. Work with forwarder, shipping for shipment from oversea, custom clear, local transportation (Ex-Works, FCA, CIP terms) 7. Other as assignment.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- งานประสานงาน - งานเอกสาร ทุกชนิด - งานบุคคล - งานคลังเก็บของ - งานออกแบบสื่อภายใน - งานเบ็ดเตร็ดทั่วไป - งานจัดซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ติดต่อประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร -ตรวจสอบงานและเอกสารต่างๆ -สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี -งานอื่นๆที่ไดรับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด
- เขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งาน เขียนรายงาน ร่างสุนทรพจน์ ร่างเอกสาร และสรุปรายงานการประชุม - จัดทำรายงานหรือจัดเตรียมข้อมูลเสนอผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดตารางการนัดหมาย , จองโรงแรม , จองตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร - เก็บบันทึก และรวบรวมเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท - เป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าประชุมต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 3.สรุปและวิเคราะห์การดำเนินงานกับลูกค้าแฟรนไชส์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู.เอส.จี. จำกัด
-ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1. กำกับดูแลระบบตารางเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ให้ข้อมูล Update อยู่เสมอ 2. จัดทำ และจัดเก็บระบบข้อมูลบริหารจัดการในส่วนงานประชุมคณะแพทย์ของโรงพยาบาล, การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ให้การบริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่แพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานในโรงพยาบาล 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายการแพทย์ 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
- จัดทำตารางนัดหมาย - ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท - งานด้านเอกสารโต้ตอบระหว่างหน่วยงานและภายนอกบริษัท - ปฎิบัติตามคำสังผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-จัดตารางนัดหมาย และทำบันทึกกรประชุมของผู้บริหาร -ดูแลงานเอกสารของผู้บริหาร -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
ต้อนรับผู้มาติดต่อ /รับโทรศัพท์โอนสายไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง /ประสานงานทั่วไปภายในองค์กรณ์ /ดูแลห้องประชุด /รับจองห้องประชุม/จัดตารางห้องประชุม/จัดทำใบ PR สั่งซื้อของใช้สำนักงาน /ควบคุมการแจกจ่ายไปรษณีย์ พัสดุ /รับเบิกของใช้สำนักงาน /งานส่งเอกสาร Massenger /งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร/ควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน /งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ - ทำหน้าที่ช่วยผู้บริหาร ในการดูแลภารกิจภายในบริษัท เช่น ติดตามการปฏิบัติงาน, จัดทำบันทึกรายงานการประชุม, นัดหมายลูกค้าสำคัญ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
- ประสานงานกับทุกโรงพยาบาล - บันทึกกการประชุม IT - จัดทำรายงาน - ติดตามงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซสจำกัด
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ติดตามผู้บริหารในการประชุม/พบปะกับลูกค้า 2. จัดทำรายงาน จดหมาย หรือเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อนำเสนอผู้บริหารและดูแลจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ประสานงาน นัดหมายการประชุม / จัดทำระเบียบวาระการประชุม / จัดทำรายงานการประชุม ให้กับผู้บริหาร 4. ติดตามความคืบหน้างานภายหลังการประชุม 5. ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน จัดทำสรุปรายงานการประชุม นำเสนอผู้บริหาร 6. ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งให้ผู้บริหารอนุมัติให้ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
1. Perform full secretary duties for Managing Director 2. Prepare mange and ensure professional handing of correspondence and report document 3. Schedule appointment and meeting 4. Coordinate and facilitate with all department 5. Perform other related duties as required
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผุ้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
ดูแลจัดการงานเอกสาร จัดการประชุม ติดต่อประสานงาน ติดตามผู้บริหาร และสามรถปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 629 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+