หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
support งานของผู้จัดการ เช่น งานนำเสนอ Report ต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม ออกงานพื้นที่ต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภคินภวัต จำกัด
1.ติดต่อนัดหมายประสานงานระหว่างผู้บริหาร 2.ดูแลเรื่องตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้บริหาร 3.จัดตารางงานให้ผู้บริหาร 4.โต้ตอบ e-mail เกี่ยวกับงานให้ผู้บริหาร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.คอนเน็คติ้ง-เอเซีย
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ - ช่วยเหลือและสนับสนุนงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ค้นหาและบันทึกข้อมูล - จัดเรียงเอกสาร คัดแยกและร่างจดหมาย ตอบอีเมล์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- จัดทำรายงานการประชุม , การจัดการประชุม - การจัดระบบสารบรรณ ทะเบียน - จัดทำรายงานส่ง กลต,ตลท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก,ผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ติดต่อประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- จดบันทึกรายงานการประชุม - ประสานงาน / ติดตามงาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-นอกองค์กร จัดทำข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มกรุ๊ปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
ช่วยงานหัวหน้าส่วนกลางสำนังาน 1.ด้านบุคคล 2.ด้านธุรการ 3.ด้านบัญชี-การเงิน 4.ด้านการตรวจสอบภายใน 5.ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
- จัดตารางนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดทำรายงานการประชุมและการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุม - จัดพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสารต่างๆ - ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อและบุคคลที่นัดหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ช่วยงานหัวหน้าส่วนกลางสำนังาน 1.ด้านบุคคล 2.ด้านธุรการ 3.ด้านบัญชี-การเงิน 4.ด้านการตรวจสอบภายใน 5.ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร นัดหมายการประชุมต่าง แปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด
- ควบคุมระบบเอกสารด้านคุณภาพ (ISO) ทั้งระบบ - ดูแล จัดเก็บ และบันทึกเอกสารของระบบ ISO - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Function House
- ประสานงานด้านต่างๆ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม - จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนสามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน - สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน - ช่วยผู้บังคับบัญชาปรับปรุงภาระการทำงาน และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน - จัดซื้อเครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนเครื่องเขียนและวัดสุที่จำเป็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยซายเคม จำกัด
Support MD in proceeding all business matters and activities of the company smoothly and completely. - Coordinate and follow up with all related parties both internal, external and overseas partners - Support all administrative works, such as collecting information, prepare documents, reports and presentations, producing formal/informal letters, correspond e-mail in Thai and English, other assigned tasks - Accompany MD in meetings which include meetings arrangement, minutes taking, preparing related information and document for meetings
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยซายเคม จำกัด
1. Support MD in general secretarial works; coordinating with all concerned parties, preparing document, arranging meeting schedules, taking minute and other assigned tasks. 2. Responsible for basic accounting works including issuing tax invoice, invoice, cheque, withholding tax receipt, as well as prepare and submit corporate tax document (PND.1, 3, 53, VAT), record all transactions of the company and produce accounting report to MD.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยซายเคม จำกัด
ช่วยเหลือผู้บริหารในการดำเนินงานต่างๆของบริษัทให้ลุล่วง 1. ติดต่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าของงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกบริษัท รวมถึงคู่ค้าในต่างประเทศ 2. รับผิดชอบงานเลขาและธุรการ เช่น จัดหารวบรวมข้อมูล เตรียมเอกสาร จัดทำรายงาน พรีเซนเทชั่น ร่างจดหมาย โต้ตอบอีเมล์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามผู้บริหารในการประชุม นัดหมายการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการประชุม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยซายเคม จำกัด
1. ทำหน้าที่ด้านเลขานุการทั่วไป ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร นัดหมายประชุม จดบันทึกการประชุม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รับผิดชอบงานด้านบัญชีเบื้องต้น จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงิน ออกเอกสารใบกำกับภาษีขาย, ใบแจ้งหนี้/วางบิล, เช็ค, หักภาษี ณ ที่จ่าย , นำส่ง ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30, บันทึกรายรับ-จ่ายของบริษัท, บัญชีเงินสดย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปยอดรายรับรายจ่ายให้กับผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
KPN MOTOR CAR
จดรายละเอียดการทำงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ติดตามนาย จัดทำรายงานการประชุมทั้งการประชุมย่อยและประชุมใหญ่พร้อมทั้งตารางนัดหมายต่างๆ, ต้อนรับบุคคลที่เข้าพบนาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอก , ประสานเรื่องข้อมูล-แบบกับทีมวิศวกร สถาปนิก,จัดเตรียมข้อมูลต่างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการใหม่,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการประกวดราคาการก่อสร้างโครงการใหม่,เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมงาน,ออกตรวจโครงการ,ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียน,ประสานงานและควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทั้งในระยะประกันและ/หรือหลังหมดระยะประกัน,ดูแลปรับปรุง(UPDATE)เวปไซด์ของบริษัทฯและตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารการตลาด การจัดทำตารางการประชุมนัดหมาย งานเอกสาร การรับรองแขก การกลั่นกรองเอกสารนำเสนอและงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 624 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+