หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด รายละเอียดงานเบื้องต้น • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมาย สิ่งที่จะได้รับ • ความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากการทำงานทั่วไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด รายละเอียดงานเบื้องต้น • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมาย สิ่งที่จะได้รับ • ความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากการทำงานทั่วไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
-รับสมัครแพทย์ และจัดหาแพทย์ทดแทนกรณีแพทย์งดออกตรวจฉุกเฉิน -ประสานกับแพทย์ เกี่ยวกับประชุม สัมมนา - ออกเอกสารสำญต่าง ฯ จัดตารางการประชุมแพทย์ - ดูแลสวัสดิการของแพทย์ในด้านต่าง ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
1.รับผิดชอบจัดเตรียม ดูแล จัดเก็บเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ร.พ. สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2.ร่างจดหมายโต้ตอบ พิมพ์คำสั่งรวมทั้งประกาศของ ร.พ. และพิมพ์งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล 4.จัดเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆตลอดจนทรัพย์สินภายในห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 6.รางงานปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆจัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติผู้ป่วยเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล 7.รวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 8.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO-HA และอบรมให้พนักงานในแผนกเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮกซ่าไทยแลนด์ จำกัด
- ดูแล จัดเตรียม จัดเก็บเอกสารและบันทึกการประชุม/Memo รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับเสนองาน รายงานประจำเดือนของแผนก - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายใน/นอกองค์การ - ติดตามงานและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
-ต่อ VISA ให้พนักงานชาวต่างชาติ -ประสานงานต่าง ๆ -พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -งานด้านเอกสาร เชิญประชุม รายงานการประชุม ประสานงานภายใน-ภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ให้คำปรึกษา และเป็นเลขานุการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารและรายงานการประชุม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กร หรือบริษัท และรับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จัดทำรายงานประจำปี ประสานงานภายในและนอกองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานด้านต่างๆ และรายงานการประชุม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- คีย์ข้อมูล และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานสรุปข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ - รับสายโทรศัพท์และโต้ตอบทางอีเมล - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
- รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร - ดูแลบริหารงานเอกสารต่าง ๆ - นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ช่วยงานตามงาน มีความละเอียดรอบคอบ ขยันต่อการทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับคนอื่นทั้งภายในและภายนอก มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ติดต่อประสานงานระหว่างงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุมและการนัดหมายต่างๆ พิมพ์เอกสารงาน ร่างจดหมายและรายงานในโปรแกรมที่กำหนดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม - ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการงานประจำวันนำสรุปจัดพิมพ์รายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 2.จัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาโดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละวัน,สัปดาห์,รายเดือน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆรวมถึงร่วมประชุม โดยต้องบันทึกและสรุปรายงานการประชุมส่งให้ผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
-ประสานงานภารกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยประยุกต์ใช้ความสร้างสรรค์ของตนเองภายใต้คำแนะนำของเลขานุการ -ดำเนินงานธุรการให้กับเลขานุการ -เลขานุการสำหรับช่วยงานสต๊อกทอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ONG Group
ประสานงานทั่วไป ติดต่อนัดหมาย ทำตารางเวลา ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
-ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุม -ดุแล และจัดตารางนัดหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน -ช่วยติดตามงานที่ MD มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จํากัด
ผู้ช่วยผู้บริหารในการประสานงาน นัดประชุม เตรียมเอกสาร และจัดทำข้อมูลในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จํากัด
1. จัดทำรายงานการประชุม 2. ทำนัดการประชุม 3. สรุปรายงานการประชุม 4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 5. อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จดรายงานการประชุม, แปลเอกสารให้ผู้บริหาร ดูแลต้อนรับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 561 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+