หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
-ประสานงานระหว่างแผนกภายในองค์กรณ์และภายนอกองค์กรณ์ให้กับรองกรรมการผู้จัดการ -จัดตารางประชุม ตารางนัดหมาย จัดเก็บเอกสาร -และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ประสานงาระหว่างแผนกภายในองค์กร เป็นผู้ช่วยให้กับเลขานุการผู้บริหาร การจัดเก็บเอกสาร เตรียมเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ที่สำคัญสามารถ ทำ Invoid 3 % ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ประสานงานติดต่อทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานได้ทุกชนิดที่ได้รับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
วางแผนการดำเนินงาน พร้อมติดต่อประสานงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์
Handle all secretarial works including filing, making appointment, handle incoming e-mail,etc. Report directly to top management.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดทำเอกสารสำนักงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
support งานของผู้จัดการ เช่น งานนำเสนอ Report ต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม ออกงานพื้นที่ต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.วี.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.ประสานงานนำเข้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสินค้าหลักจะเป็นเครื่องจักร 2. งานเลขานุการ - จัดการตารางเวลานัดของกรรมการผู้จัดการ - จัดการนัดลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเข้า พบลูกค้า - จดบันทึกรายงานการประชุม - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนออนุมัติ - จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แบรนด์ เวลท์ จำกัด
- Reports to and works directly for the MD to ensure smooth management and operation. - Maintains the MD's appointment schedule by planning and scheduling meetings. - Assists the MD in all possible works; administrative and accounting work, preparing minute meetings, meeting notes. - Coordinates with other executives, other department manager in resolving day-to-day and operational problems. - Completes projects and special assignments by establishing objectives; determining priorities; managing time; gaining cooperation of others; monitoring progress; problem-solving; following up on results. - Responsible for driving follow daily schedule
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร 2.ประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตครียมการประชุม การบันทึกการประชุม การติดตามและรายงานผล 3.ประสานงานภายในและภายนอกองคืกร 4.รับผิดชอบดูแลระบบเอกสาร การจัดเก็บ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
DilaVie co.,Ltd.
จัดตารางการนัดหมาย เตรียมเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและนอกองค์กร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนในการทำงาน และบริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหามากกว่านำปัญหามาให้เจ้านายแก้ไข
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุม ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ - จดรายงานการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการบริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา - จัดทำทะเบียนและทำจดหมายเข้าออก - โต้ตอบจดหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบเอกสารรับเข้าก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา - ช่วยจัดการงานต่างๆของผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- ดุแลงานธุรการเอกสาร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ MD - ดูแลงานจัดซื้อพิเศษที่ทาง MD ต้องการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
ดูแลงานเอกสารการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1.งานโต้ตอบจดหมายภายใน-ภายนอก 2.การจัดประชุม นัดหมาย/ติดต่อประสานงาน/ ทำบันทึกการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม/บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 3. งานประสานงานและต้อนรับ 4. งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีตังค์ มีเดีย จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
ประสานงานต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บริหารช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมของบริษัท ดูแลข้อมูลของบริษัท อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ล้มโต๊ะ
เลขานุการผู้จัดการ ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
- โต้ตอบ E-mail กับต่างประเทศ - รับโทรศัพท์ต่างประเทศ - จดรายงานการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 596 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+