หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง -จัดตารางนัดหมายสำคัญ -จดบันทึกรายงานการประชุม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
-รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -งานเอกสาร/จัดตารางงาน -นัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายการการประชุม -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานนอกเวลาได้บ้างเป็นบางกรณี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-จัดตารางนัดหมาย และทำบันทึกกรประชุมของผู้บริหาร -ดูแลงานเอกสารของผู้บริหาร -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ดูแลตารางการนัดหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด - รับผิดชอบงานธุรการของแผนก จัดทำเอกสารต่าง ๆเช่น รายงานการประชุม บันทึกช่วยจำ ใบเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ถวัลย์ มีสม
ผม อายุ 65 ปีเป็นผู้ป่วยที่ประกาศหาพนักงานหญิง เพื่อมาช่วยทำงาน และเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล ผมป่วยมา 12 ปีแล้วแต่ ยังทำงานได้ เพราะป่วยเป็นอัมพฤกษ์ แขน,ขาข้างซ้ายใช้งานได้ 30% ข้างขวาใช้งานได้ 40%เดินไม่ค่อยได้เดินช้ามากต้องใช้ไม้เท้าช่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส จำกัด
ดูแลเรื่องเอกสารและประสานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
ดูแลจัดการงานเอกสาร จัดการประชุม ติดต่อประสานงาน และติดตามผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รักชาติ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สามารถอ่านเขียน จดหมายราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
- ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร - ติดตามผู้บริหารไปประชุมนอกสถานที่ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบ/ประสานงานต่างๆของผู้จัดการ - จัดเตรียมเอกสารให้ผู้จัดการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ติดต่อประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร - บันทึกรายงานการประชุม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
- ติดต่อนัดหมาย ทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานท้้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำ report ตามที่ได้รับมอบหมาย - ต้อนรับและคอยดูแลผู้ที่มาติดต่อกับผู้บริหาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ดูแลนัดหมายประชุมต่างๆ, งานเลี้ยง และงานอื่น ๆ ของผู้บริหาร - บริหาร กำกับดูแลงานของสำนักบริหาร - งานอืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนงาน - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการนัดหมาย จัดประชุมของผู้บริหาร การรับเข้าส่งออกหนังสือ - ติดตาม CEO ในการประชุมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ติดต่อประสานงานทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย -งานเลขานุการทั้งหมด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้ -เคยทำงานเลขา ฯ ด้านโครงสร้าง (งานก่อสร้าง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด
•Managing overall administrative works that related to GM Office IE. appointment , calendar , daily , weekly and monthly reports •Responsible for overall secretarial support to the GM ; Minutes of meeting , fax , email •Responsible for attending meetings, taking minutes and keeping notes •On time preparation and organization of English Version of minute of Board of Director Meeting. •Translate Minute of BOD Meeting into thai version •Manage documents from all departments which required signature of GM •Manage company guested that related to GM function i.e. Hotel reservation, Transportation arrangement etc. •Reserve meeting room for the meeting •Responsible for travel of Gm and Management Team •Coordinate with accounting for all expenses of GM and Payments of pretty cash to support smooth flow of the meeting day •Coordination with other department for courier arrangements and contact with courier service company •Responsibility as a Telephone Switch board including Manage incoming call to GM office •Ensure and co-ordinate with other departments on all GM administrative items. •Aware and implement Safety, Health and Environmental policy.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารการตลาด การจัดทำตารางการประชุมนัดหมาย งานเอกสาร การรับรองแขก การกลั่นกรองเอกสารนำเสนอและงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- จัดทำข้อมูล/เอกสารของผู้บริหาร - จัดตารางนัดหมาย การประชุม และหมายกำหนดต่างๆ - จัดเตรียมห้องประชุม สถานที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
ดูแลงานจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่,ช่วยงานเลขานุการเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานต่างๆ, งานคัดแยกเอกสาร/จดหมาย/รายงานต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ -บริการ ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเล่ม เพื่องานบริหารจัดการ ในสำนักงานเลขานุการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอ.เค. เบส โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
• Perform duty most confidentiality. • Manage the MD’s calendar. • Handling airline, hotel and transportation bookings for the MD. • Arrange daily appointments and travel calendar as required. • Arrange and facilitate professional meetings, conferences and seminars. • Arrange meetings and events, including participant’s invitation and venue arrangement. • File all matters by way of a system which provides unique, easy and swift identification and retrieval of all material as and when needed. • Research, information and data gathering and the provision of brief reports on all relevant matters of the business. • Develop presentations for internal and external use. • Coordinate with both Thai and foreign customers / suppliers • Handle and provide a full range of secretarial and administrative duties/assignments. • Take minutes of meetings • Work effectively with heads of division/department, business units in the company and external parties • Attend to all administrative matters as and when required • Represent of the Company when required. • Follow up and ensure execution of task and assignment given • Follow up on tasks and assignment given to staff for report back to MD.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ติดตามนาย จัดทำรายงานการประชุมทั้งการประชุมย่อยและประชุมใหญ่พร้อมทั้งตารางนัดหมายต่างๆ, ต้อนรับบุคคลที่เข้าพบนาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอก , ประสานเรื่องข้อมูล-แบบกับทีมวิศวกร สถาปนิก,จัดเตรียมข้อมูลต่างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการใหม่,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการประกวดราคาการก่อสร้างโครงการใหม่,เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมงาน,ออกตรวจโครงการ,ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียน,ประสานงานและควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทั้งในระยะประกันและ/หรือหลังหมดระยะประกัน,ดูแลปรับปรุง(UPDATE)เวปไซด์ของบริษัทฯและตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 643 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+