เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
เจ้าหน้าที่สรรหา ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
1. สรรหา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลงหน่วยงานที่ต้นสังกัดร้องขอ 2. รายงานผลการสรรหาให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ปฎิบัติการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล
- จัดทำข้อมูลในระบบเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน - จัดหาพนักงานตามตำแหน่งที่บริษัทต้องการ - ดูแลข้อมูลการเข้าออกงานของพนักงาน - จัดงานสังสรรค์ประจำปีของบริษัท - ช่วยงานอื่นๆในส่วนของธุรการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานจันทร์-เสาร์ เข้างาน 7.30น.**
21 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประสานงาน และดำเนินงานตามโครงสร้างของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
21 มิถุนายน 2561
METROWEALTH HOLDING (THAI) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : เป็นไปตามโครงสร้างบริษัท และวุฒิการศึกษา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administration Officer)
- รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกผู้สมัคร - รับผิดชอบการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บเอกสารจัดซื้อ - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเพื่อให้อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - ดูแลแม่บ้านและ รปภ. ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท - จัดกิจกรรมต่างๆตามแผน และสรุปรายงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
21 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (HR)
- สรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ - ทำประวัติพนักงานใหม่ - อบรมพนักงานใหม่ - สัญญาจ้าง - งานตามวาระที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
21 มิถุนายน 2561
Urgent !!! จป.วิชาชีพ (Manger / Assistant Level)
1. รับผิดชอบการบริหาร และ จัดทำแผนงาน มาตรฐานความปลอดภัย จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ตำแนะนำ ประสานงานและผลักดันให้การปฏิบัติงานของแผนกความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆของคู่ค้า และกฏระเบียบบริษัท 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและค
21 มิถุนายน 2561
HR Admin / HR Support
- จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารต่างๆในสำนักงาน - จัดงานแมสเซนเจอร์ - ทำรายงานการประชุม - ดำเนินการแจ้งเข้า บัตรประกันกลุ่ม - ทำเรื่องส่งตรวจสอบประวัติ(ของพนักงานใหม่) - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการโรงงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต 2. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ 4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่อง่จักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5.ควบคุมความประพฤติของพนักงานใในทุกหน่วยงานให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัทฯ
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Time attendance)
เช็คเวลามาทำงานของพนักงาน เช็คใบลาต่าง ๆ จัดทำสถิติขาดลามาสาย คิด OT สรุปจำนวน OT จัดทำการประเมินผลประจำปี อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (KPI)
1.ประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยอาศัยตัวชี้วัดที่ได้มาตราฐาน 2.กำหนด KPI ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพในการประเมิน 3.ประมวลผล KPI และคิดค่าคำนวณ KPI เพื่อส่งไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.นำเสนอ KPI ให้กับฝ่ายบริหารพิจารณา 5.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ KPI 6.คิดค้นวิธีและหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาคิด KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1361 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 137 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560