หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
ฝ่ายบุคคล ธุรการ และประสานงาน (หนองจอก เชื่่อมสัมพันธ์ 22)
   ดูแลและประสานงานด้านบุคคลากร ประสานงานกับผู้บริหาร สามารถประสานงานด้านการขายได้ และสามารถจัดทำข้อมูลต่างๆได้
24 มิถุนายน 2560
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
Recruitment Officer / Supervisor
   1. Develop job advertisement to attract the right candidates. 2. Analyzing, sourcing and reviewing applicants and organizing interview session to identify shortlist candidates. 3. To achieve placements target as assignments. 4. Initiating new methods of recruitment to serve within company. 5. Planning channels and media sources, such as website, referral, networking and etc. to serve company requirement in the appropriate time. 6. Able to conduct interview over the phone & face-to-face in o
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiate
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
   1.สรรหาว่าจ้าง ท้้งกระบวนการ 2.วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3.วางแผนการสรรหาประจำปี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสรรหา 4.ประสานงานงานเกี่ยวกับการสรรหา 5.อัพเดทเอกสารภายในแผนก ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO9001 6.สรุป KPI เกี่ยวกับงาน รายงานประจำเดือน งานฝึกอบรมที่ต้องรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนสำรวจการฝึกอบรมประจำปี ทั้งกระบวนการ 2.จัดทำแผนอบรมประจำปี รวมถึงแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอบรมทั้งหมด 3.ประสานงานการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามผลประเมินการอบรมของพนักงานหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ตามขั้
24 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนการฝีกอบรมประจำปี และจัดการทั้งกระบวนการระบบ Training 2.เอกสารงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยื่นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดหย่อนภาษี .วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร 3.ดูแลควบคุมเอกสาร ระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ 4.ให้คำปรึกษา / แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดและ Procedure 5.ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 6.สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
24 มิถุนายน 2560
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บุคคลและฝึกอบรม
   ดูแลงานบุคคล งานฝึกอบรม งานสรรหาบุคลากร และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
   รับผิดชอบการวางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การบริหารผลตอบแทน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วยบุคลากร
24 มิถุนายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
หัวหน้าส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม ประจำโรงงาน จ.นครปฐม
   - วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลการปฎิบัติการพัฒนาและฝึกอบรม - วิเคราะห์-สรุปผลการพัฒนาและฝึกอบรม - กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติ
24 มิถุนายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม
   -วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร -จัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาฯประจำปี -ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาฯตามแผน -ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาฯ -บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของลูกจ้าง -ยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกพัฒนาฝีมือลูกจ้าง -ประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มตะนาวศรี -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
24 มิถุนายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 (เพิ่มใหม่)   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll)/เจ้าหน้าที่บุคคล (Admin)
   1. สรุปสถิติการทำงานของพนักงานเพื่อคำนวณค่าแรง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับพนักงาน 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ภาษี และ ประกันสังคม 3. ติดต่องานกับทางราชการ 4. ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จ.นครปฐม
   - วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี - ดำเนินการสอบสวน รายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดซ้ำ
24 มิถุนายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1455 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 146 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560