หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
HRM (ผู้หญิงเท่านั้น)
1. ออกใบสั่งงาน ใบแจ้งขอกำลังคน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำประกาศ หนังสือแจ้ง หนังสือเวียน เอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แจกจ่าย ใบลาหยุดงาน ใบบันทึกเวลา เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณาเงื่อนไขการลาหยุดงานของพนักงานก่อนนำส่งผู้บริหารอนุมัติ 4. ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและค่าบริการติดตั้งตามระยะการเดินทางของทีมช่าง (อ้างอิงตามประกาศบริษัทฯ) 5. ดูแล วางแผนทีมช่างติดตั้ง 6. ติดตามงานพนักงาน SLA , KPI และติดตามการส่งรายงานประจำวันของพนักงาน 7. ประสานงานฝ่ายขาย ,
19 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครพนักงานธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 บาท/เดือน มีตำแหน่งที่สามารถสื่อสา่รภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ และตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ภาษา
เราเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กึ่งโรงแรมให้เช่ามากกว่า 20 ปีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1.ธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า (เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 2.โอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 3.แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์ (เพศหญิงไม่เกิน 40 ปี) 4.ช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ ( เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี) ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์***
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
HR Supervisor
1.คัดสรร/สรรหาพนักงาน ให้เพียงพอต่ออัตรากำลังพลที่บริษัทฯกำหนด 2.จัดทำสัญญาจ้าง/ประเมินทดลองงาน/จัดทำใบรับรองต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านงาน และอื่นๆ 3.ประสานงานกับหน่วยงานราชการและดำเนินการด้านประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และสวัสดิการต่าง ๆ 4.แจ้งพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม/ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม/ยื่นแบบ กท.20 ก ประจำปี/ยื่นส่งเงินกท.26 ก 5.จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payroll ตรวจสอบใบบันทึกเวลาของ พนักงาน/เก็บรวบรวมประวัติพนักงาน
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ข้าวปั้น เอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- การสรรหาพนักงาน - ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance - Trainning - พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Manager บุคคล
1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2.ทำนโยบายและแผนงานของแผนก 3.จัดทำงบประมาณของฝ่าย 4.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง/แก้ไข 5.วางแผนอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 6.คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน งานสรรหาว่าจ้าง 1.กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการสรรหา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบกระบวนการสรรหา การวัดผลและการประเมินผล 1.ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษาการจัดทำ Job Description ของแต่ล่ะตำแหน่งงาน 2.ออกแบบประเมินการทำงาน KPI 3.ประ
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่แผนกค่าจ้างและสวัสดิการ ประจำสำนักงานใหญ่
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่าการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานขององค์กร -วางแผนการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ในแต่ละงวด พร้อมแจ้งกำหนดการของแผนผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ -ดำเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงานให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกรายการรับ/รายการจ่ายประจำเด
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000-25,000
Recruitment and Administration Executive
- Recruitment Process – Active role, implementation, action, reporting and management and overall general input into the process by way of placing and designing ads - Taking of and management of all interview calls - Reception duties - General office duties and running of the location, plus the upkeep and maintenance of the office - Preparation, balancing & finalizing sales reports - Update and balance daily and weekly reports - Inventory and Stock control - Reports to Managing Director,
19 กุมภาพันธ์ 2560
Elective Marketing
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
พนักงานบุคคล
จัดทำประวัติพนักงาน รวบรวมข้อมูลสถิติการมาทำงานของพนักงาน การขาด ลา มาสาย แจ้งเข้าออกประกันสังคม สรุปรายงานการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่, สัญญาจ้างงาน, ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน, ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2560
HR ฝ่ายบุคคล สรรหา-ฝึกอบรม
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้จัดการ รายละเอียดงานเบื้องต้น • สรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย • ฝึกอบรมการทำงานของพนักงานใหม่-เก่า ในทุกๆด้าน (เน้นด้านการขายและประสานงานเป็นหลัก) • ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร และสวัสดิการของพนักงานทุกๆคน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ควบตำแหน่งผ
19 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่ Recruitment ประจำกรุงเทพ
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 รับสมัครงานกับผู้ที่มาสมัครงานภายในบริษัท 1.2 ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ 1.3 คัดเลือกใบสมัครจากสื่อต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 1.4 นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร และเข้าร่วมสัมภาษณ์กับกับสังกัด 1.5 Code of Conduct 1.6. ออกกิจกรรมจัดหางานร่วมกับองค์กรต่างๆนอกสถานที่ 1.7. Reguration 2. งานเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง 2.1 แจ้งเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ 2.2 รับเซ็นต์สัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน 2.3
19 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1468 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 147 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560