หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรทั้งระบบ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
เราเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กึ่งโรงแรมให้เช่ามากกว่า 20 ปีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1.ธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า (เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 2.โอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 3.แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์ (เพศหญิงไม่เกิน 40 ปี) 4.ช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ ( เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี) ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
• ดูแลเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ • จัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งแผนผังองค์กร • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อวกับแรงานอย่างดี • จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท • สัมภาษณ์ และจัดหาพนักงาน รวมถึงการอบรมพนักงานใหม่ • จัดทำเงินเดือน และผลตอบแทนพนักงาน • เจรจาต่อรอง และจัดซื้อทรัพย์สินขจองบริษัทฯ และจัดทำบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน • ดูแลงานด้านธุรการภายในของบริษัท รวมทั้บงการรักษาทรัพย์สินและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูล
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ • รับผิดชอบการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร • ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้สมัครงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- รับผิดชอบงานด้าน HR Admin ในส่วนการคิดคำนวณโอที และสวัสดิการพนักงาร
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- Managing a full range of HR functions. - Managing and controlling all HR operations, including manpower planning, recruitment, compensation & benefits, employee relations and welfare.
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1. รับผิดชอบกระบวนการทำงานของระบบ HRIS และรายงานผลการทำงานเป็นระยะในด้านการบันทึกข้อมูลพนักงานและการพัฒนารายงานเฉพาะกิจต่างๆ 2. รับผิดชอบในการรักษาระบบ, และเสนอแนะวิธีการ การแก้ไขปัญหาและการออกแบบการเปลี่ยนระบบของ HRIS 3. การดำเนินการรายงานการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานการจ่ายเงินเดือนและตารางการทำงานอื่น ๆ 4. รายงานกิจกรรมเวลาและปรับปรุงวิธีการทำงาน 5. คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน และคำนวณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6. เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาระบบและปรับปรุงข้อมูลของพนักงานสำหรับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลขององค์กร 7. ติดตามผลงานและติดตามความคืบหน้าโครงการ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-ดูแลประสานงานกับลูกค้าและพนักงานส่งเสริมการขาย -จัดทำเอกสาร รายงาน และเงินเดือนพนักงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่ง 2.เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 3.จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อว่าจ้างพนักงานใหม่ 4.ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สรุปรายงานอัตรากำลังคน รายงานการสรรหาและคัดเลือก หรือรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า 6.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน -คำนวณค่าจ้าง -ตรวจเช็คเงินเดิอนของพนักงาน -ทำ Back Up ข้อมูลในระบบ HR II System -ทำประกันสังคมและภาษีอื่นๆ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
-ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละฝ่ายเพื่อทำแผนึกอบรมประจำปี -ประสานงานวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม -ประสานงานการจัดอบรม บริหารค่าใช้จ่าย -จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
พิทสุลินและบริษัทในเครือ
1.บริหารและพัฒนาระบบงานบุคคลทั้งหมด 2.วางแผนงานและทำงบประมาณของฝ่าย 3.ควบคุมตรวจสอบระบบงานบุคคลทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด
- สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่จะเข้าทำงาน - ตรวจสอบวันเวลาการทำงานของพนักงาน - ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและการสัมมนาต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรอัตรากำลังที่ได้รับผิดชอบ คิดหาช่องทางสำหรับการสรรหาให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน อัพเดทหน้าที่งานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงานของบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พิจารณาคุณสมบัติในใบสมัครและทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เบื้องต้น ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดรับพนักงานเป็นไปได้ด้วยดี ต้อนรับและจัดทดสอบผู้สมัคร รวมถึงอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่มีมาสัมภาษณ์งาน สรุปข้อมูลการสรรหาว่าจ้างประจำเดือนและรายงานความคืบหน้าสม่ำเสมอ ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มงานของพนักงานใหม่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน -ดูแลทำสถิติของพนักงาน เรื่องขาด ลา สาย -วางแผนกำลังคนในองค์กร สรรบุคคลแต่ละแผนกและสัมภาษณ์ -มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ทำเอกสารทั่วไปของฝ่ายบุคคล เช่น ประวัติพนักงาน ประวัติผู้มา สมัครงาน เอกสารประกันสังคม สัญญาว่าจ้างพนักงานเป็นต้น -ประสานงานทั่วไปกับแผนกอื่นๆ -จัดทำสวัสดิการอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- คิดคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานทำความสะอาดของบริษัทฯ - ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแม่บ้านให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - ดูแลเรื่องประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่นๆ ของพนักงาน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดของบริษัทฯ - เข้าตรวจสอบ และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน - ประเมินผลหน่วยงานต่างๆ และเขตที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ -งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม -งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2.บริหารจัดการงานต่างๆที่ได้รับนโยบาย 3.ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้พร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ 4.ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท 5.รายงานผลการทำงานตาม KPI หลักให้ผู้บริการประจำเดือน 6.ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ งานสรรหาว่าจ้าง / งานฝึกอบรม งานอาคารสถานที่ / งานสวัสดิการ / งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. บริหารจัดการงานต่างๆที่ได้รับนโยบาย จากสำนักงานใหญ่ 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้พร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ 4. ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท 5. รายงานผลการทำงานตาม KPI หลักให้ผู้บริการประจำเดือน 6. ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.งานสรรหาว่าจ้าง 2.งานข้อมูลเวลา 3.งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1436 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76