หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
วิทยากรฝึกอบรม ด้านบัตรเครดิตรและสินเชื่อ (Manager Level)
   1. ทำหน้าที่ในการจัดเตรียม และวางแผนการฝึกอบรม (อาจต้องลงพื้นที่ตามสาขา) 2. ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขาย 3. เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรอบรู้ในเรื่องเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 4. มีความรู้ความเข้าด้านสินเชื่อและบัตรเครดิต สนใจติดต่อคุณหมู 02-6274162 : 091-5493099 E
27 เมษายน 2560
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Recruitment ประจำกรุงเทพ
   1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 รับสมัครงานกับผู้ที่มาสมัครงานภายในบริษัท 1.2 ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ 1.3 คัดเลือกใบสมัครจากสื่อต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 1.4 นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร และเข้าร่วมสัมภาษณ์กับกับสังกัด 1.5 Code of Conduct 1.6. ออกกิจกรรมจัดหางานร่วมกับองค์กรต่างๆนอกสถานที่ 1.7. Reguration 2. งานเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง 2.1 แจ้งเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ 2.2 รับเซ็นต์สัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน 2.3
27 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง
   วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี ตรวจเวลาการทำงาน สรุปสภาพพนักงาน จัดทำและเตรียมเอกสารในการทำงาน ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก จัดทำเอกสารงานบุคคลทั้งระบบ วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน อื่นๆ ที่โครงสร้างบริษัทกำหนดไว้
27 เมษายน 2560
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: - ช่วยเหลือดูแลกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง - รับผิดชอบเอกสารการจ้างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบทะเบียนประวัติพนักงาน - ช่วยเหลือในกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์และอื่น ๆ
27 เมษายน 2560
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
   ช่วยในการการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ กำหนดแผนกลยุทธ์ของงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาองค์กรโดยปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ร่วมในการบริหาร HR เชิงสมรรถนะ การออกแบบและบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจ การสรรหาว่าจ้างและวางแผนอัตรากำลังคน งานกิจกรรมสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
27 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย) รับด่วน!!!!
   - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามช่องทางต่างๆ ที่วางแผนไว้ เช่นคัดกรองผู้สมัคร นัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - จัดสอบ,เซ็นสัญญาจ้างพนักงาน - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
27 เมษายน 2560
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)
   1. จัดทำเงินเดือน, ค่าจ้าง, ประกันสังคม, และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 2. รับผิดชอบสรรหา, ฝึกอบรม, และบริหารอัตรากำลังบุคลากร 3. ดำเนินการประสานงานด้าน MOU แรงงานต่างด้าว 4. ดูแลและควบคุมเรื่องสุขอนามัยของบุคลากรตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 5. ร่วมกำหนดและพัฒนากฎระเบียบ, ทำเนียบหน้าที่, และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรให้กับองค์กร 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27 เมษายน 2560
บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกบุคคล
   1.บริหารงานบุคคล 2.จัดทำข้อมูล และรายงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00น.-18.00น.
27 เมษายน 2560
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล (จังหวัดสงขลา) ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯก่อนลงพื้นที่
   1 สามารถดำเนินการงานด้านการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี 2 ควบคุมงานด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ดูแลงานด้านแรงงานต่างด้าว 4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 ดูแลเอกสารด้านงานบุคคล
27 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่งานบุคคล ( สาขาตลิ่งขัน )
   1 สามารถดำเนินการงานด้านการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี 2 ควบคุมงานด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ดูแลงานด้านแรงงานต่างด้าว 4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 ดูแลเอกสารด้านงานบุคคล
27 เมษายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1460 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 146 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560