หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
1. ดูแลการผลิตถุงมือในไลน์ผลิต 2. ดูแลคุณภาพถุงมือ 3. จัดการกระบวนการผลิตถุงมือ โดยเริ่มจากการควบคุมน้ำยางก่อนการผลิต กระทั่ง ถุงมือถูกผลิตออกมา
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1. Bring production plans that have been prepared workload. By targeting the production of quality material to period. The device must be used correctly. 2. Assigned ordered subordinates to perform the tasks required. 3. Control and monitor the actions of subordinates. At every step closely. 4. Provide skill enhancement Educating subordinates The meeting discussed the teaching training at least two times per month. 5. Report an issue - Obstacles and Solutions to the supervisors acknowledged.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
1. จัดทำ รวบรวม มาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน (Procedure, Work Instruction) และ กำหนดรูปแบบในการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีการกำหนดแผนในการตรวจสอบ และการติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบ และทำการติดตามผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4. การวางแผนการตรวจติดตาม (Audit Plan) 5. การจัดทำรายการกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบ (Check List) 6. การตรวจสอบ (Field Audit) 7. การรายงานผลต่อผู้บริหาร (Audit Report) 8. การติดตามผล เพื่อการปรับปรุงงาน (Follow Up)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดการออกแบบกระบวนการผลิต,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด
ประกอบม่านม้วนให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด
:ควบคุมงานรวมทั้งปฏิบัติงานด้าน - การตรวจสอบคุณภาพก่อนรับสินค้า - ติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีในสต๊อก - วางแผนงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ประสานงานการทำรายการส่งคืนสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายการสรุปประจำวัน - คิดรูปแบบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/สัปดาห์ เพื่อเสนอแก่ฝ่ายบริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1. วางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าให้บรรลุตามแผนที่กำหนด 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. พิจารณาแนวทางแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ผลิตงานตาม มาตรฐาน มีระบบ ไอเอสโอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
พัฒนาเครื่องซีล ถุงหลายประเภท ต้องมีประสบการณโดยตรง ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
1.เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ 2.เตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ห้องแลป 3.เป็นพนักงานช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
ขน+จัด+ส่ง สินค้าให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตและ พนักงงานในลายผลิต จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
ควบคุมดูแลพัฒนางานในส่วนงานซ่อมบำรุงและสาธระณูปโภค ภายในโรงงานผลิตอาหารญี่ปุ่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
1.ตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบก่อนการผลิต สินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 2.รวบรวมข้อมูล และรายงานจำนวนของเสียประจำเดือน พร้อมแนวทางการป้องกัน และพัฒนาการทำงานเพื่อลดของเสีย 3.ชี้แจง ให้คำแนะนำ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายนอกในงานประกันคุณภาพเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย 4.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านประกันคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. คิคโคเคน
ฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานในไลน์การผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
เป็นช่างทั่วไไป ทำงานตามสั่งหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
เป็นผู้ช่วยช่างทั่วไป ช่วยงานตามคำสั่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
กลึง เชื่อม มิลลิ่ง ประกอบชิ้นงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
กำกับดูแล ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระบบชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้กับพนักงานและนายจ้าง จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อประชุมปรึกษา หารือปรับปรุง แก้ไขงานด้านความปลอดภัยฯ การประเมิณความเสี่ยง การตรวจพื้นที่ การอบรมประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย การซ้อมอพยบหนีไฟ ตลอดจนการปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1907 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+