หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
ช่วยการปฏิบัติงานของวิศวกรซ่อมบำรุง ควบคุมงานให้บริการในงานวิศวกรรม เพื่อให้บริการ และสนับสนุนงานการผลิตของฝ่ายผลิตของฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆ พัฒนางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้การทำงานของกระบวนการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตบรรจุกากถั่วเหลือง และถั่วเหลืองอบนึ่งไขมันเต็ม, ฉลากระบุเพื่อปิดป้ายผลิตภัณฑ์, กระสอบ, พัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยงานในการผลิต และจัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์, จักรเย็บกระสอบ, ถั่วเหลืองอบนึ่งไขมันเต็มให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างทันทีตลอดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
ดำเนินการ เตรียม ควบคุม ป้อนวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิจ ช่วยงานในการผลิตให้พร้อมสำหรับงานการผลิตน้ำมันพืช และคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
การผลิต.คีย์ข้อมูล.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานฝ่ายผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตรองเท้ากีโต้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
To respond for Packing Operation, manpower handling, Productivity, Planning, downtime
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
1.ดูแลกระบวนการขึ้นรูปถุงยางอนามัย 2.ควบคุมพนักงานให้ทำงานตามกระบวนการผลิตถุงยางอนามัย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
ประสานงานทางการตลาด ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
ทำงานภายในโรงงานตามแต่ละแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- ออกแบบและควบคุม BOM (Bill of Material) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลา (Made by Order or Stock) - ควบคุมและติดตามแผนการผลิตเพื่อสรุปและนำเสนอผู้จัดการผลิตเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/พัฒนา - ควบคุมการพัฒนาบุคคลากรในสายงานผลิตให้สามารถปฏิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
สามารถเข้างานเป็นกะได้,ตัด,ยก,เจีย,พ่นสี เคลือบเงา,ขัดขอบกระจก,สิ่งที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก , มีพาหนะเช่น มอเตอร์ไซด์หรือจักรยาน ที่สามารถเดินทางสะดวกในเวลาอยู่กะกลางคืน มีค่ากะ และโอที มีความอดทนสูง ต่อแรงกดดัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าและดำเนินงานตามแผน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหาร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
ทำงานในส่วนไลน์ผลิตทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตัด,ขัด,ยก.เจียร์ โรงงานแปรรูปกระจก , สามารถเข้างานเป็นกะได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- ซ่อมบำรุงเครื่องและที่เกี่ยวข้องตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและดำเนินงานตามแผน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหาร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด
รับสมัครพนักงานจัดกระเช้าปีใหม่ ทำงานที่คลังสินค้า ตรงข้ามบิ๊กซี ถนนศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ เริ่มงาน ตุลาคม 2559 - สิ้นปี 2559 ทำงานจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีโอทีวันอาทิตย์ สวัสดิการ 1. ค่าแรงวันละ 300 บาท 2. ค่ารถ 15 บาท 3. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (กรณีทำงานวันหยุดจ่าย 2 แรง=600 บาท/วัน) 4.มีโอทีทำทุกวัน วันละ 3-5 ชม( (168-280 บาท) 5. ทำงานในห้องแอร์ทั้งวัน ไม่ต้องเข้ากะ 6. เงินเดือนออกเดือนละ 2 ครั้ง 7. มีเงินให้ยืมเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 8. มีเงินค่าเป้า 50,100,150,200,250
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด
ทำงานติดสติกเกอร์ขนมขบเคี้ยว บรรจุสินค้า ขนมนำเข้า ทำงานในห้องแอร์ทั้งวัน สถานที่ทำงาน:คลังสินค้า ข้างคลองส่งน้ำ เทพารักษ์ กม19(ใกล้เคหะบางพลี) สวิสดิการ 1.ค่าแรงวันละ300 บาท/วัน 2.ค่าเดินทาง 15 บาท/วัน (กรณีมาทำงานเอง) 3.ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 4.มีโอทีทำ2-3 ชม/วัน ในบางวัน 5.เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 50 บาท/วัน(ในบางแผนก) 6.มีเบั้ยขยัน เดือนละ 300 บาท 7.มีรถรับส่งสายศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 8.ทำงานในห้องแอร์ทั้งวัน ไม่จำเป็นต้องเข้ากะ 9.เงินเดือนออกเดือนละ 2 ครั้งทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน 10.มีเงินให้ยืมระหว่าอาทิตย์ 500 บาท/ครั้ง 11.มีประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 12.กรณีพักอาศัยอยู่ในเคหะบางพลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โทรติดต่อสอบถามโดยตรงที่ คุณหนึ่ง 086-325-9233 คุณสุรพล 081-371-2500
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด
รับสมัครพนักงานจัดกระเช้าปีใหม่ ทำงานที่คลังสินค้า ตรงข้ามบิ๊กซี ถนนศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ เริ่มงาน ตุลาคม 2559 - สิ้นปี 2559 ทำงานจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีโอทีวันอาทิตย์ สวัสดิการ 1. ค่าแรงวันละ 300 บาท 2. ค่ารถ 15 บาท 3. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (กรณีทำงานวันหยุดจ่าย 2 แรง=600 บาท/วัน) 4.มีโอทีทำทุกวัน วันละ 1-3 ชม( (56-168 บาท) 5. ทำงานในห้องแอร์ทั้งวัน ไม่ต้องเข้ากะ 6. เงินเดือนออกเดือนละ 2 ครั้ง 7. มีเงินให้ยืมเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 8. มีเงินค่าเป้า 50,100,150,200,250
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด
จัดสินค้าแพคลงกล่อง ทำที่คลังสินค้า T-PARK คลองส่งน้ำ สุวรรณภูมิ ถนนเทพารักษ์ กม. 19 สวิสดิการ 1.ค่าแรงวันละ 450 บาท/วัน (8ชม) 2. เบี้ยขยันเดือนละ 300 บาท/เดือน 3. ค่ากะ 60 บาท/วัน (เฉพาะกะบ่าย) 4. กรณีมี OT ชมละ 86 บาท/ชม 5. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 6.ชุดยูนิฟอร์ม 7.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุหมู่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1967 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท



Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+