หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท ที ที แอนด์ ที สตีล จำกัด
-สามารถประกอบหรือผลิตตู้ออฟฟิศคอนเทนเนอร์ ตู้ยาม บ้านเคลื่อนที่ และเดินระบบไฟฟ้าภายในได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคแพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด
วางแผนตามและติดตามงานในไลน์ผลิตให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคแพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด
ดูแลและตรวจสอบสินค้าภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคแพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 22000 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบหรือเทคนิคทางวิศวกรรมหรือการบริหารจัดการ 4.บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการติดตามปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อดินพ จำกัด
-ตรวจสอบวัตถุดิบ -ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ -ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ สำเร็จรูป -ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
ดูแลผลิตเครื่องสำอางภายใต้ระบบ GMP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
จัดทำตัวอย่าง ทดสอบความคงตัว training ฝ่ายขาย ออกบู๊ตให้ข้อมูล เขียนคำบรรยายและใบแทรก ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
ผสม บรรจุ จัดทำเอกสาร และงานอื่น ๆ สำหรับฝ่ายผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
กำกับดูแล ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระบบชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้กับพนักงานและนายจ้าง จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อประชุมปรึกษา หารือปรับปรุง แก้ไขงานด้านความปลอดภัยฯ การประเมิณความเสี่ยง การตรวจพื้นที่ การอบรมประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย การซ้อมอพยบหนีไฟ ตลอดจนการปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
1.ทำการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเสร็จสิ้นตาม ที่กำหนดในแผนการผลิต 2.ควบคุม ยิวด์ผลิต ของเสียในกระบวนการให้ได้ตามกำหนด ความรู้ / ความสามารถ -มีความรู้ในส่วนของหน้างานการแปรรูปและผลิตอาหาร -สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี -สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานเป็นกะได้ -สามารถทำงานในสภาวะ อากาศ ร้อน หรือเย็น กว่า อุณหภูมิปกติได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
ดูแลบริหารจัดการผลิตสินค้าวัตถุดิบอาหารจากครัวกลาง เพื่อส่งสาขาและแฟรนไชส์ -กำหนดยอดผลิตในแต่ละวัน/สัปดาห์ ให้สอดคล้องกับ ยอดขาย -กำหนดยอดสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการผลิต -ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในโรงงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Thai Eastern Industry Co., Ltd.
* Daily production status update of sewing lines until shipment / อัปเดตสถานะการผลิตประจำวันของเส้นตัดเย็บจนการส่งสินค้าออก * Plan order for all sewing lines / วางแผนงานเย็บ * Update WIP report to customers / จัดทำรายงาน WIP ให้แก่ลูกค้า * Support production data / งานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
จัดออรเดอร์สินค้า ส่งของ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
ขับรถส่งของ จัดออรเดอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
ขับรถส่งของ จัดออรเดอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
คิดบัญชี เช้คของ จัดงานให้คนเย็บ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
คิดบัญชี เช้คของ จัดงานให้คนเย็บ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
tongkee garment
คิดบัญชี เช้คของ จัดงานให้คนเย็บ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1958 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+