หางาน สมัครงาน > นำเข้า ส่งออก Shipping งานด้านต่างประเทศ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
นำเข้า, ส่งออก, Shipping, งานด้านต่างประเทศ

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- Gathering data from various sources for accurate reports on sales and inventory - Coordinate with logistics and warehousing teams to ensure product arrive on time - Coordinate with sales team on monitoring sales and inventory on products contributing to the overall profitability - Perform administrative and operational tasks as assigned and requested by the product team
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
VCARGO.CO.LTD
-ดูแลควบคุมงานในฝ่ายชิปปิ้งทั้งระบบ -รับผิดชอบด้านคุณภาพงาน การวางแผน การตรวจสอบการทำงาน -ดูแลประสานงานกับผู้ว่าจ้างและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานนำเข้า/ส่งออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. จัดทำใบสั่งซื้อต่างประเทศ ติดตามสถานะสินค้าที่สั่งซื้อ 2. รับผิดชอบการเคลียร์สินค้าขาเข้า 3. ติดต่อประสานงานกับ Supplierต่างประเทศ 5. ปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ หรืองานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1. Coordinate and communicate with overseas customers and distributors by replying to all enquiries and provide information about the exporting products via E-mail. 2. Verify the order in terms of product specifications / requirements, price and terms of payment prior to issue an invoice. 3. Confirm the production plan with the planner in order to have the finished goods in the timeline. 4. Follow up the payment will be due on time 5. Coordinate with Freight Center to make a booking confirmation and collect information to prepare shipping advice. 6. Prepare weekly reports about order status / Shipment status / sale report to management and order related persons. 7. Verify expense shipment control on the website. 8. Other duties / work to be assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานและจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง โดยการสื่อสารผ่านภาษาจีนเป็นหลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- จัดซื้อ, จัดหา, ต่อรองราคาสินค้าจากต่างประเทศ - เปรียบเทียบราคา คุณภาพสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อ Shipping เพื่อเคลียร์สินค้าให้ทันเวลาที่กำหนด - จัดทำและติดตามเอกสารสั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ดำเนินการส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสารส่งออก งานเอกสารส่งออก รายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ประสานงานกับต่างประเทศ ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ล -ประสานงานภายในองค์กร และโรงงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
-คีย์ใบกำกับตู้สินค้าในระบบ Paperless -ตรวจสอบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับใบขนสินค้า เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการบรรจุสินค้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
- ตรวจสอบสภาพตู้สินค้า เช็คเบอร์ตู้ Size เลข Seal ของตู้สินค้าที่เข้ามาฝากเก็บ - ตรวจคัดแยกตู้สินค้าในลานตามหมวดหมู่ - ทำรายงานข้อมูลตู้สินค้าเข้าออกให้กับลูกค้า - คีย์ข้อมูลบันทึกตู้สินค้า เข้า-ออก ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
1. ศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการทำงาน เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ กับบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งพนักงานจะต้องไปประจำอยู่ ( จังหวัดระนอง) 2.ศึกษารายละเอียดของการทำงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น - การตรวจสอบสภาพตู้สินค้า - การตรวจคัดแยกตู้สินค้าในลานตามหมวดหมู่ - การทำรายงานข้อมูลตู้สินค้าเข้า-ออกให้กับลูกค้า - การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเข้า-ออก ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป (Program CCS) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตัวแทนขายต่างประเทศ เสนอขายและปิดการขายได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
- ติดต่อประสานงานต่างประเทศ - เช็คEmail และโต้ตอบ Email - ติดต่อ / ติดตามงาน Shipping - จัดทำเอกสารนำเข้าสินค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
ติดต่อประสานงานด้านสินค้าขาเข้ากับเอเย่นต์ต่างประเทศ ประสานงานระหว่างแผนก D/O กับแผนกบริการลูกค้าขาเข้า และแผนกออกของขาเข้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
ทำบัญชีทางด้าน Freight Forwarding
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลจัดเก็บ จัดทำงานด้านข้อมูลบัญชี จัดทำสรุปรายงานยอดขาย รายงานการผลิต ประสานงานนำเข้า-ส่งออก จัดทำรายงานตัดสต๊อกเครื่องจักร,ตัดบัญชีวัตถุดิบ ติดต่อประสานงานกับทาง BOI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- ติดต่อประสานงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ร่วมวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติการเสนอราคาขายของพนักงานการตลาดและการขายก่อนและหลังการเสนอราคาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ -ร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า - สรุปผลและรายงานต่างๆ - สามารถแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 477 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+