หางาน สมัครงาน > นำเข้า ส่งออก Shipping งานด้านต่างประเทศ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
นำเข้า, ส่งออก, Shipping, งานด้านต่างประเทศ

GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
-Responsible for coordinating with shipping company regarding the export and import clearance at destination -Responsible for checking and preparing all related documents i.e invoice packing list ,BL, etc..to shipping for export and import customs clearance at destination -Responsible for preparing data to warehouse department for making hang tag sticker -Responsible for preparing catalogue all brands of export products. -Responsible for coordinate with factory about data and document of local products under a supervision of the superviser
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าจากต่างประเทศ -ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับหน่วยงานขนส่ง เพื่อการรับสินค้า และส่งมอบบสินค้าไปยังสาขาต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
•กำหนดนโยบายบริหารงาน และตรวจสอบการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อบริหารงานโลจิสติกส์ให้ได้ประสิทธิภาพ •กำหนดนโยบายและข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้วางไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.บี.ลั๊ค.กี้
ดูแลงานด้านสต็อกสินค้า ทั้งหมดของบริษัท ทำ Report เกี่ยวกับยอดเบิกจ่าย สินค้านำเข้า และสินค้าคงคลัง ทุกวัน สามารถใช้งาน โปรแกรม Business Plus ได้ หรือโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านสต็อก รู้ระบบงาน fifo lifo หรือ frist in frist out เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานและจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง โดยการสื่อสารผ่านภาษาจีนเป็นหลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
- Manage , control and monitor the import / export process - Manage ,control and monitor export plan from the Planning Department. - Manage ,control and monitor finished goods loading to meet export plan. - Manage ,control and monitor revenue – expenses in Finance and Administration .
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
-ติดตามเอกสารใบขนสินค้าขาออก Shipping -ดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า ทาง Air และ ทางเรือ -รวบรวมเอกสารใบขนสินค้าขาออก และติดตามบัตรภาษีจากกรมศุลกากร -ตรวจเอกสาร (Shipping Document) สำหรับผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า และดำเนินการปล่อยสินค้าจนแล้วเสร็จ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
ดูแลด้านการส่งออกสินค้า การจอง (Booking) การส่งออกทางเรือ และ ทางอากาศ การจัดทำเอกสาร Invoice / Packing การยืนยัน FCR (Forwarder Cargo Receipt) การ Load สินค้าส่งออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
-จัดทำใบเสนอราคา -งานเอกสารต่าง ๆ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย -รับผิดชอบงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
- ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงาน และ กลุ่มลูกค้า - จัดทำเอกสารการใช้งาน และเอกสารต่างๆ - ดูแลและติดตามงาน - สนับสนุนให้งานประสบความสำเร็จตามแผน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
-ประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสาร ดูแล ลูกค้า ชาวจีน เป็นหลัก อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ เสนอสินค้า เดินทางออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถเจรจาการค้า เปิด-ปิดการขาย ทำใบเสนอราคา และทำข้อมูลการส่งออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบลล์โก้แบตเตอรี่ จำกัด
รับผิดชอบการหาลูกค้าต่างประเทศใหม่ วางแผนการขายและการเข้ากลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ประมาณยอดขาย คำนวณถึงต้นทุนสินค้าของบริษัท ควบคุมการจัดทำเอกสารการขายและดำเนินการประสานงานในการส่งออกสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BANGKOK RICE CO., LTD. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
Contact, handle overseas customer. Response and follow up customer inquiries. Seek new customers and introduce products to new markets. Manage export sales order and related documents. Handle sales reports,general sales function and other if any.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BANGKOK RICE CO., LTD. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
1. จัดทำเอกสารส่งออก Term T/T, D/P, L/C จัดเตรียมเอกสารพิธีการศุลกากรและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ติตต่อประสานงานส่งออก กับหน่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในและนอกบริษัทฯ 3.จัดทำ Shipping Plan, Shipment arrangement, logistics. 4.งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BANGKOK RICE CO., LTD. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
1.ติดต่อ-เจรจา จัดซื้อจัดหาบรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ต่าง ๆ ตรวจสอบติดตามการส่งมอบในเวลาที่กำหนด 2.ตรวจเช็คstock / จัดทำรายงานจัดซื้อรายเดือนรายปี 3.รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบ ติดตามการแก้ไข การป้องกัน 4.ประเมิน suppliers รายปัจจุบัน/จัดหา Suppliers รายใหม่ๆ 5.จัดหาด้าน freight, logistics 6.จัดทำแผนการส่งออกสินค้า ประสานงานโหลดสินค้ากับโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆในเรื่องการส่งออก ติดต่อบริษัท Shipping ประสานงานภายในหน่วยงาน รับ-ตอบ E-mail จากลูกค้าต่างประเทศ รับรองลูกค้า-แขกจากต่างประเทศ แปลเอกสารจากต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Alibabathailand Co.,Ltd.
งานเกี่ยวกับติดต่อ จัดซื้อ-จัดหา ประเทศจีน รูปแบบงาน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชม (9.00-18.00) หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค แอนด์ ยู ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
จัดเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นจูรี่ฮาร์ดแวร์ จำกัด
บริษัท เอส มาร์เบิล จำกัด นำเข้าหินธรรมชาติจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี่ โปรตุเกส ตุรกี นอร์เวย์ และจีน มีลูกค้าทั้งสถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ฯลฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมาย มีประสบการณ์ในการขายวัสดุก่อสร้าง มีความรับผิดชอบสูง พนักงานขายหินธรรมชาติ 1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2. ดูแลและบริหารยอดขายกลุ่มฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ 3. รับผิดชอบเป้ายอดขายตามที่บริษัทฯ กำหนด 4. สามารถประสานงานกับ Owner ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่าง 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้อย่างมีเหตุผล และถูกหลักการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 518 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+