หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
Responsible preparation financial reports, financial analysis , business performance and budgeting
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
ดูแลและวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทรัพย์ ให้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสูด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จัดทำ ตรวจสอบด้านบัญชีต้นทุนของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในทุกหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
- ดูแลต้อนรับลูกค้า - รับชำระค่าสินค้าเงินสด บัตรเครดิต ทำเอกสารส่วนลด ทำVat Refund ให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงบิล ส่งยอดขายให้สำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- ทำงานเอกสาร ทำจดหมาย ทำสัญญา ทำข้อมูล และเกี่ยวข้องกับการเงิน - บัญชี ติดต่อธนาคาร จ่ายเช็ค วางบิล - ตรวจสอบการเงิน , รายงานทางการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วูลี จำกัด for JES(Yes) Companies
ลงรายงานขายประจำวัน วางบิล เก็บเช็ค ลงรายงานซื้อ รับวางบิล ทำเช็คจ่าย,ทำเงินสดย่อย,สรุปยอดซื้อ-ขายรายเดือนส่งบัญชี, จัดเก็บเอกสาร ทำภงด1,ประกันสังคม และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมและตรวจสอบการรับ/จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - บริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า/ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทดำเนินการฝาก / ถอนหรือขอกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด -วิเคราะห์ งบการเงิน, Cash Flow ลูกหนี้ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย - ดูแลควบคุมการออก Invoice - ตรวจสอบการบันทึกและเอกสาร บัญชีรายรับ - รายจ่าย การปิดงบการเงินและรายการภาษีประจำเดือน /ประจำปี - ปิดบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน/ประจำปี (บัญชีบริหาร) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน (บัญชีภาษีอากร) - บริหารวงเงินสดย่อย การเบิกจ่าย การบันทึกรายการ และรายการภาษีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานการใช้งบประมาณประจำเดือนเปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลต่าง ยอดคงเหลือ แยกตามต้นทุนของฝ่ายและแบบรวมกลุ่มบริษัท - ติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-รับเงินสด/เช็คจากฝ่ายต่างๆ และตรวจสอบรายการรับเงินผ่อนงวด Bill Payment -ตรวจสอบเงินและเอกสาร -นำเงินเข้าธนาคาร -บันทึกยอดเงินรับลงในระบบฯ -จัดทำรายงานสรุปการเงิน -ตรวจสอบ Statement เพื่อเช็ค Bank Reconciliation -บันทึกข้อมูลการรับลงระบบ Compu -จัดทำสรุปการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยระหว่างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ด้านบัญชี - ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีพร้อมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกประเภท - ควบคุมและตรวจสอบการยื่นแบบภาษีทุกประเภท - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงานพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานและผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น ด้านการศึกษาการลงทุนโนโครงการใหม่ - ทำความเข้าใจลักษณะ รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของโครงการใหม่ - ทำความเข้าใจลักษณะการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายและการรับเงิน จ่ายเงินของโครงการใหม่ - ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ การรับและการปรับปรุงรายการของโครงการใหม่ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับโครงการใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
G.H. Development Co., Ltd.
ทำบัญชีรายวันรับ-จ่าย เขียนเช็ค ออกใบกำกับภาษี วางบิล ออกหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซันยอง ออโต เซอร์วิส จำกัด
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการจัดทำบัญชี และภาษี - จัดทำงบการเงินและรายงานบัญชี เสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จัดเตรียมเอกสารงานด้านบัญชี : AP, AR, Payment และอื่นๆ จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ขาย สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน/ประจำปี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
บันทึกภาษีซื้อ/ขาย ยื่นส่งภาษี ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี ใช้โปรแกรมบัญชี Express
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกลเด้นนายน์ จำกัด - สำนักงานใหญ่
- ดูแลสต๊อคสินค้าของบริษัท ดูแลการรับสินค้า ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Servex Human Resources Management Co. Ltd.
ทำเงินเดือนให้พนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
1. จัดเก็บเอกสารของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2. สรุปยอดวางบิลแต่ละบริษัท 3. ประสานงานวางบิล-รับเช็ค 4. รับผิดชอบเรื่องทำเช็ค/เงินสดฝากธนาคาร 5. ประสานงานภายในและภายนอก 6. ออกใบเสร็จกำกับภาษี 7. จัดทำรายงงานให้ ผจก. แผนกบัญชี 8. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด
1.เปิดบิลขาย 2.วางบิล 3.รับชำระหนี้ 4.ตรวจ Bank Statement 5. รับเงินจากลูกค้าและนำฝากธนาคาร 6. ดูแลการรับ-จ่ายเงินสดย่อย 7. บริหารจัดการการเงิน ภายในบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจ 8. จัดทำ Cash Flow 9. กระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ตรงกับฝ่ายบัญชี 10. ติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้าตามกำหนด 11. งานอื่น ๆ ด้านการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเจริญพร 4 จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชี-การเงิน ของบริษัทฯ ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เตียวฮงไพศาล จำกัด
-มีความรู้ด้านภาษีซื้อขาย ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเก็บเงินด้านลูกหนี้และบันทึกบัญชี -ตรวจสอบและจัดทำการตั้งเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ทำรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4770 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+