หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

โตโยต้าเมืองนนท์
รับชำระเงินลูกค้าหน้าเคาเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
1.จัดทำรายรับ - รายจ่าย 2.จัดทำวางบิล - เก็บเช็ค 3.จัดทำเอกสารทางบัญชี 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.งานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ภาษีซื้อ-ขาย ภงด 3,53 ภพ.30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S9 Thailand
สรุปยอด / วางบิล / บัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Executive Marketing Services Co.,ltd. ( EMS )
ดูแลงานบัญชีของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นซีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นซีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
ด้านระบบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด
1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย 2.ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ 3.วิเคราะห์รายการประกอบงบการเงินที่ผิดปกติ 4.ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ เปรียบเทียบกับ EXECUTIVE SUMMARY 5.ปิดงบการเงินของบริษัทฯ และจัดทำงบการเงิน 6.ทำรายละเอียดประกอบงบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 7.รับผิดชอบในการประสานงาน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินกับผู้สอบบัญชี 8.ทำรายละเอียดกระทบยอดเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 9.ทำรายละเอียดวิเคราะห์งบการเงินและรายละเอียดอื่นเพื่อสรุปรายงานประจำปี 10.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด
1.ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้ของผู้รับเหมาและเจ้าหนื้อื่นจากหน้าหน่วยงาน 2.บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้าผู้รับเหมาและต้นทุนโครงการ 3.บันทึกบัญชี เจ้าหนี้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายหน้าหน่วยงาน 4.ทำ Voucher จ่ายเจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ เจ้าหนี้การค้าผู้รับเหมาและเจ้าหนี้อื่นๆ 5.บันทึกรายการจ่ายชำระเงินและตัดเจ้าหนี้ในระบบ 6.บันทึกรายการตั้งลูกหนี้ การรับเงินและรายการโอนเงิน 7.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 8.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 และ 53 ) ประจำเดือน 9.จัดทำกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 10.รับวางบิลค่าวัสดุจากเจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ 11.บันทึกรายการการซื้อทรัพย์สินและเจ้าหนี้อื่น 12.ประมวลผลการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน 13.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้อง 14.อื่นๆที่ได้รับมอยบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด
- ลงบันทึกเอกสารงานบัญชี ในระบบ express - จัดทำรายงานยื่นแบบ ภพ. 30 ภงด. 1 3 53 ภงด. 51 50 - บันทึก และจัดเก็บเอกสารด้านภาษีซื้อ ขาย บัญชีรับ จ่าย บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ - เปิดบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล แจ้งหนี้ - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sahachaikijkarnpim Co., Ltd.
ดูแลงานบัญชีทั่วไปตั้งแต่ออกใบกำกับภาษี ใบส่งของ วางบิล สรุปยอดขาย สรุปการชำระหนี้ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sahachaikijkarnpim Co., Ltd.
ลงรายวันซื้อขาย, แยกบิล, ทำวางบิลลูกค้า, ตามเก็บเงินลูกค้า, เขียน Pay in เข้าแบงค์, เช็กบิลลูกค้า, ตรวจสอบราคาบิลซื้อ, ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวบรวมบิลซื้อขายส่งสำนักงานบัญชี, ตรวจสอบเงินสำรองจ่าย, สั่งซื้อของจากซัพพลายเออร์, คำนวณเงินกองทุนทดแทน, ทำประกันสังคม/เงินเดือน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเจริญพร 4 จำกัด
งานด้านบัญชี ภาษีซื้อ - ภาษีขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
- ประสานงานกับฝ่ายขายในรายละเอียดเรื่องสัญญาเช่ารถระยะสั้นระยะยาว - วิเคราะห์และทำรายงานรถเช่าทั้งหมดที่อยู่ใน Fleet - เสนอแนะทางเลือกและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานรถเช่า - วางแผนและหาข้อมูลเพื่อจัดทำและเสนอราคารถเช่ากับฝ่ายขาย - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรถเช่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
ช่วยทำเอกสารในส่วนของงานแผนกการเงินประมาณ 3 เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
ประจำเครื่องชำระเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรโน เทค จำกัด
ทำบัญชี ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรโน เทค จำกัด
มีความรู้ทางบุคคลและบัญชี มีความสามารถและความชำนาญ excel ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม นำเสนอ กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สามารถนำมาดำเนินการได้จริงติดตามความคืบหน้าของโครงการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรายงานรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน - ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงถามเมื่อมีหนี้ค้างชำระ - ตรวจสอบการรับเงินรายได้ เงินมัดจำค่าเช่า รวมทั้งการรับเงินประกันต่างๆ ตามสัญญาเช่า - จัดทำสรุปรายงานการรับเงินระหว่างปีค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และสรุปรายงานจ่ายคืนในกรณีชำระเกิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ - ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปพิจารณาสู่ความถูกต้อง นอกจากนั้นมีการสรุปผลการตรวจสอบ - นำเสนอข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4717 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+