หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

1577 Home Shopping
-ดำเนินการการเงิน-การบัญชี ,การจัดงาน ด้านรับวางบิล,จ่ายเช็ค,ตั้งหนี้, จัดการด้านเงินสดย่อย,การเงิน Advance, -ติดต่อประสานงานเอกสารใบเสร็จรับเงิน,ประสานงานเรื่องการเงินกับ Supplyersพร้อม Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี -ดูแลรับผิดชอบงาน ควบคุมดูแลลูกทีมบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - จัดทำรายงานการขายประจำเดือน - สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ปิดบัญชีด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า (Sale Report) ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 3 เอ็มฟูดโปรดัก จำกัด
บัญขีเงินเดือนและบันทึกข้อมูล จัดทำบัญชีเงินเดือน งานด้านธุรการบัญชี และบันทึกKeyข้อมูลทางบัญขี รายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ช่วยดูแลสต๊อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Inter Real Estate Managers
1. จัดการด้านการจัดทำใบแจ้งหนี้และส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า 2. เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ 3. จัดการเอกสารด้านงานแจ้งหนี้ ( เวลาทำงาน 8.30 น. - 17.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์แบง อินเตอร์เนชั่นแนล (2551) จำกัด
เงินสดย่อย Cashier เบิกจ่าย เงินสด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์แบง อินเตอร์เนชั่นแนล (2551) จำกัด
- มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับระบบ SAP - จัดทำและดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการรับเงินและการจ่ายเงิน - ทำโปรมแกรมประมาณการเงิน,ปรับปรุงข้อมูล Forcast - จัดเตรียมข้อมูลรายการรับของยอดลูกหนี้และรายการจ่ายของเจ้าหนี้ประจำเดือน รวมถึงรายการรับและรายการจ่ายล่วงหน้า เพื่อ Cash Folw - ดำเนินการและบริหารจัดการรายการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินระหว่างบริษัท - ตรวจสอบ Voucher รายการรายรับและรายจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย ทุกธนาคารเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร - เช็ครายงานการเงินจากทุกธนาคารเพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากทางธนาคาร - รับผิดชอบต่อการปิดบัญชีและให้ข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯทั้งรายเดือนและรายปี - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของหนังสือค้ำประกันต่างๆ ,ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจนภาระผูกพันทั้งหมดที่มีอยู่ทุกๆเดือนและรายงาน ต่อผู้บริหาร รวมถึงการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันและตั๋วสัญญาใช้เงิน - ประสานงานกับธนาคารในการขอหนังสือค้ำประกันสัญญาทุกชนิด รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงินในโครงการที่ได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารแล้ว - รวบรวมเอกสารและจัดทำรายงานกระแสเงินสำหรับโครงการที่จะทำการขอวงเงินสินเชื่อ - เตรียมเอกสารสำหรับธุรกรรมการโอนเงินต่างธนาคาร(Bath Net) การเปิดบัญชี - จัดทำ Bank Reconciliation ทุกบัญชีและทุกเดือน -จัดเก็บเอกสารที่จ่ายเงินแล้วให้เรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหา และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-จัดทำเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า -ทำการวางบิลลูกค้า -จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี -Cash Flow -ดูแลเงินสดย่อย -บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ทั้งระบบ -โอนเงิน/ฝากเช็ค -จัดทำรายงานภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ทำสรุป Stock เกี่ยวกับน้ำมัน -ปิดงบภายในนำส่งผู้จัดการ/ผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.สรุปเงินสดย่อย 3.บันทึกรับ-จ่าย 4.ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศรีบุญมา โฮมแคร์
1.ตรวจสอบ รายงานการเงินทุกวัน 2.ตรวจชุดจ่าย ,ส่วนต่าง 3.ตรวจและเซ็นต์ Invoice ขาย 4.ควบคุมการรับ(ลูกหนี้) และบริหารการจ่าย(เจ้าหนี้) 5.รายงานลูกหนี้ครบกำหนด ศุกร์ 2 และศุกร์ 4 ของเดือน 6.สรุปประมาณการรับ - จ่าย ทุกพุธที่ 2 , 4 7.คุมเงินสดย่อย (สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย) 8.ทำชุดวางบิล และใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 9.จัดและเตรียมงานให้ Massenger 10.ดูแลการทำงานของทีมงานให้เป็นระบบ 11.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศรีบุญมา โฮมแคร์
1.ดูแลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2.สรุปภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน 3.ออกใบกำกับภาษี 4.คีย์บิลซื้อ-ขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศรีบุญมา โฮมแคร์
- ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้าหน้าร้าน - รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง - ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด - สรุปบิลขายประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศรีบุญมา โฮมแคร์
- ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้าหน้าร้าน - รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง - ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด - สรุปบิลขายประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศรีบุญมา โฮมแคร์
- ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้าหน้าร้าน - รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง - ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด - สรุปบิลขายประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินรับ เช่น การประมาณการเงินสดรับ เป็นต้น 2. ติดตาม ตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ 3. จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้คงเหลือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. เปิดรหัสลูกค้าใหม่ 2. เปิดบิลขายสินค้า สำนักงานใหญ่ และสาขา พร้อมตรวจสอบ และเปิดบิลสินค้าโปรโมชั่น 3. จัดทำใบลดหนี้ 4. ตรวจสอบ ค่าคอมมิชชั่น และIncentive ของฝ่ายขาย 5. และจัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน 6. จัดทำรายงานภาษีขาย สวัสดิการ : 1. เบี้ยขยัน 700 บาท/เดือน 2. ประกันสังคม 3. สวัสดิการการลาแต่งงาน ลาคลอด ลางานศพ และลารับปริญญา 4. เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปีขึ้นไป 5. และอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ตรวจสอบและควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขหากพบว่าข้อมูลผิดพลาด 3.วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบงานบัญชีให้เป็นไปตามหลักบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ( สำนักงานใหญ่และสาขา ) 2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ รายงานภาษีต่าง ๆ ใบขออนุมัติต่าง ๆ 3.จัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และพาณิชย์จังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ตรวจสอบรายการบัญชีในแยกประเภท พร้อมปรับปรุง 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำงบทดลอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ตรวจสอบต้นทุนการผลิตของโรงงานในกลุ่ม - Consumption perfermance - จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4722 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+