หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

บริษัท สินธนโชติ จำกัด
บันทึกบัญชีในระบบ เปิดบิล จัดเก็บเอกสารทางบัญชี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
-จัดทำภาษีซื้อ/ขาย -จัดทำเจ้าหนี้/ลูกหนี้ -ประสานงานในฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ภาษีซื้อ,ขาย,บัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรมสีมาธานี
ตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารประกอบบัญชีต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษาสกินแคร์ จำกัด
- บันทึกยอดต้นทุนการผลิต - บันทึกรายการต่างๆ ของสินค้า - ตรวจเช็คยอดสินค้าคงเหลือ - ดูแลยอดรายรับ - รายจ่าย รวมถึงออกรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด
งานการเงินทั่วไป, บันทึกรายรับ-รายจ่าย, จัดทำภ.ง.ด.3,53 นำส่งกรมสรรพากร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อักษรอาร์ต กรุ๊ป จำกัด
สามารถเข้าใจระบบการทำงาน เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต ตรวจเอกสารเพื่อรวบรวม สรุปข้อมูลต้นทุน เช็คสต๊อคทุกสิ้นเดือน ตรวจใบเบิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งานบัญชีโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)จำกัด
1. รับวางบิล และจ่ายเช็คแก่ Supplier 2. ออกใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี รวมทั้งติดตามการเงินจากลูกค้า 3. จัดทำบัญชีด้านรับ (ลูกหนี้) และด้านจ่าย (เจ้าหนี้) 4. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 พร้อมรายงาน 5. จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 พร้อมรายงาน 6. จัดทำงบกระทบยอดธนาคาร (Reconcile Bank) และ เก็บยอดคงเหลือทางบัญชี 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8. ใ้ช้โปรแกรมสำเร็จรูป CD-Organizer (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 9. มีความรอบคอบ, มีความอดทน, ขยัน, และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดทำแผนงาน การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน - จัดทำ สรุป รวบรวมรายงาน ประจำเดือนแก่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น - ตรวจสอบการทำงานของแต่ละแผนกภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ - จัดทำรายงานการตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก่อนนำเสนอผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารการบัญชี ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งสรุปรายงานกับผู้รับการตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
ตรวจสอบเอกสารภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
ปิดงบการเงิน ตรวจสอบและควบคุม ดูแลการบันทึกบัญชี ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
-ลงรายการบัญชี และตรวจสอบเอกสารบัญชี -จัดทำเอกสารด้านภาษี เช่น ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 เป็นต้น -จัดทำรายการค้างรับ ค้างจ่าย จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ได้เป็นอย่างดี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. ดูแลและควบคุมงบประมาณ เช่น วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำรายงานงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. จัดทำบัญชีทั่วไป 2. ตรวจสอบบัญชี 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จัดทำเอกสารด้านเจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหนี้ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
Accounting
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดูแลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. สรุปภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน 3. ทำใบเสนอราคา 4. ทำใบเสร็จรับเงิน 5. ออกใบกำกับภาษี 6. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย 7. การรับเช็ค-จ่ายเช็ค 8. การบันทึกบัญชี 9. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4922 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+