หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
• Developing and implementing the company’s risk management program in a manner that fulfills the mission and strategic goals of the organisation whilst complying with banking standards relating to safety and risk management. • Handling all aspects of cash management and banking. • Controlling and monitoring customer aging and credit risk. • Implementing an AR and AP credit time-line to match with company policy. • Monitoring and implementing operation process improvement for collection and payment activities • Ensuring collections are done properly and recorded each month. • Developing collection and payment plan programs in a manner that fulfills the company’s mission and strategic goals. • Leading, facilitating, and advising both internal and external departments in designing risk management programs.. • Forecasting and managing cash flow to meet daily cash requirements. • Managing the treasury function and managing risk for all foreign transactions. • Handling forward contracts and dealing with the bank for credit facilities. • Negotiating with banking and finance institutions to maximize benefits for the company. • Preparing the company’s budget and monitoring the actual results of operations and spending against the budget. • Providing advice to management teams related to risk management and quality improvement. • Supervising a team and monitoring them to achieve their KPI.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Supervising all reinsurance accounting/finance functions, including billing, collection and settlement. • Ensure accuracy and deliverable on timely manner of all RI reports such as reinsurance statements regarding to both reinsurance treaties and facultative reinsurance balance, cash flow reports from reinsurance transaction and monitoring overdue reinsurance balance. • Support and design additional system enhancement for all reinsurance projects.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Prepare draft financial statements and supporting details (quarterly review and annual audit) Submit mandatory financial report i.e. monthly financial statements, OIC report, etc Provide accurate and timely accounting information Coordinate with staff in other departments for accounting data to be booked Prepare JV for accurate, consistency and timely manual entry record Record keepoing of fixed assets investment and other assets Account reconcillation Perform duties as assigned
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำ stock สินค้า รับเบิกจ่ายสินค้าออก 2.เช็ค stock สินค้า เดือนละ 1 ครั้ง 3. ทำการบันทึกสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา 4. ดูแลควบคุม budget การโยกย้ายงบประมาณการเข้าออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- จัดเก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูลทางบัญชี - งานตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฎิบัติงาน = อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 29 และที่พระราม 3 (ตามความสะดวก) ถ้าสามารถปฎิบัติงานได้ดี สามารถใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำการเงินด้านรับ-จ่ายทั้งระบบ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
บันทึกภาษีซื้อ/ขาย ยื่นส่งภาษี ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี ใช้โปรแกรมบัญชี Express
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอวี่ แอคเซสเซอรี่ จำกัด
ทำบัญชีบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
- ตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงในทุกระบบงาน และรายงานผลการตรวจทาน-ตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
- ประสานงาน ควบคุม ลงบันทึกข้อมูลการรับ - การจ่ายงานของฝ่ายผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมทำสรุปยอดบัญชี การรับ - การจ่าย เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิ่มดี มีทรัพย์ จำกัด
จัดทำเช็ค จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ จัดเตรียมเอกสารเสนอเซ็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิ่มดี มีทรัพย์ จำกัด
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความ จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุดมถาวร การ์เม้นท์ จำกัด
1.เปิดบิลขาย 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.ใบลดหนี้ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
งานด้านบัญชี วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี วางแผนภาาษี บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินฃ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดทำงบประมาณ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกราช เดคคอร์ จำกัด
- จัดทำใบกำกับภาษี - จัดทำใบวางบิล - จัดทำใบเสร็จรับเงิน - สรุปภาษีประจำเดือน - สรุปลูกหนี้ค้างชำระ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
รับผิดชอบจัดทำบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
รับผิดชอบจัดทำบัญชีต้นทุน และบัญชีทั่วไป จัดทำรายงานให้ถูกต้องและเสร็จทันเวลาให้กับผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
จัดทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษี ประชุม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านรับ - จ่าย ,บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน,จัดเก็บเอกสาร,ทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
ตรวจนับสต๊อคสินค้าตามหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้า เปิดใบแจ้งงาน ติดต่อประสานงานภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4950 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+