หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
ดูแลงานด้าน Finance จัดทำรายงานต่างๆ ภาษี งบประมาณ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - ให้บริการพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก๊อดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด
ที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงินในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
ดูแลงานการเงินด้านรับ-จ่ายของบริษัท และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ ลงบัญชีสต็อก ทำรายงานนำเสนอหัวหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ดูแลการเงินภายในศูนย์ สอนงานพนักงานแคชเชียร์ใหม่ ช่วยวางระบบ ตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า ดูแลฐานข้อมูลคลังสินค้า งานธุรการ เอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ - ทำบัญชีรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ประจำวัน - จัดทำฐานข้อมูล รายชื่อลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเตชา (ประเทศไทย) จำกัด
จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ จัดทำรายงาน เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ปิดงบทางการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำแผนธุรกิจประจำปีและวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน -วิเคราะห์และจัดทำรายงานทางการเงิน -ประสานงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-ดูแลงานด้านบัญชีรับ-จ่าย ภาษีซื้อ-ขาย -ดูแลงานภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร -ดูแลงานด้านบันทึกบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-บันทึกการตั้งหนี้ -ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ และเอกสารด้านรับ -จัดทำ Detail ประกอบงบการเงิน/cost sheet -บริหารจัดการงานต่างๆเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป -มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคาระห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี -สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้ -มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ -มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Supervising all reinsurance accounting/finance functions, including billing, collection and settlement. • Ensure accuracy and deliverable on timely manner of all RI reports such as reinsurance statements regarding to both reinsurance treaties and facultative reinsurance balance, cash flow reports from reinsurance transaction and monitoring overdue reinsurance balance. • Support and design additional system enhancement for all reinsurance projects.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- รับจอง รับเข้าอยู่ ทำสัญญา รับแจ้งออก รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย - พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง พร้อมโน้มน้าวการตัดสินใจ - รับชำระค่าใช้จ่าย คำนวณค่าใช้จ่าย - ออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ - จัดทำเอกสารสัญญาเช่า - จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง - บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน - บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน - ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของอพาร์ทเม้นท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย, จัดทำข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของการทำจ่ายทุกรายการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด
- ลงบันทึกเอกสารงานบัญชี ในระบบ express - จัดทำรายงานยื่นแบบ ภพ. 30 ภงด. 1 3 53 ภงด. 51 50 - บันทึก และจัดเก็บเอกสารด้านภาษีซื้อ ขาย บัญชีรับ จ่าย บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ - เปิดบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล แจ้งหนี้ - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โตโยต้าเมืองนนท์
ด้านการเงินและการจดทะเบียนรถยนต์ รับเช็ค วางบิล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โตโยต้าเมืองนนท์
งานด้านบัญชี บัญชี รับ จ่าย ภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โตโยต้าเมืองนนท์
รับชำระเงินลูกค้าหน้าเคาเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4716 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+