หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
-จัดทำเอกสารด้านบัญชี -ลงบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถจัดทำงบการเงินได้ -มีสวัสดิการทำประกันสุขภาพเสริมพิเศษให้พนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
หน้าที่ทั่วไป 1. จัดการงานระบบบัญชีลูกหนี้ 2. งานด้านเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
รายละเอียดของงาน - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - เก็บข้อมูลทางบัญชี - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เทส ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินสดย่อย 2.บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3.กระทบยอดบัญชีเงินสดย่อยของแต่ละโครงการ 4.สุ่มตรวจนับเงินสดย่อย 5.จัดเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd
- รับผิดชอบงานเอกสารบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คีย์ invioce จัดเก็บบิล - ประสานงานภายในแผนกบัญชี - ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ใบแจ้งหนี้ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด
สามารถ ปฏิบัติงานด้านบัญชี กรอกแบบ ภงด 3,53, ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย รับจ่ายได้ ลงรายงานประจำวัน หรือ ปิด บัญชี ขั้นต้นได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด
บันทึกบัญชี ปิดบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
-จัดทำเอกสารจ่ายเงิน (Payment Voucher) -จัดทำเอกสารจ่ายเงินสดย่อย -สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย -สรุปรายงานภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.3,53 -จัดแผนการส่งเอกสารประจำวันให้พนักงานรับ- ส่งเอกสาร -บันทึกค่าใช้จ่ายลงโปรแกรมสำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Harley ST Hair Centre
รายละเอียด: ลงบัญชี และงานเอกสารทางด้านบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
- วางแผนทางการบัญชี -การเงินเพื่อดูภาพของการเงิน - ตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำรายงานประจำเดือน เช่น รายละเอียดประกอบงบ รายการค้างชำระ ทะเบียนทรัพย์สิน - ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ/กรมสรรพากร/อื่นๆ - วางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร - เป็นทีมตรวจสอบระบบบัญชีภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1.รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ 2.ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1.จัดทำต้นทุนด้านบัญชี , การเงินของบริษัท 2.วิเคราะห์ด้านการเงิน ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของบริษัท 3.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำรายงานต้นทุน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
● รับชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ ● บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการอาคารและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง ● บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนในระบบบัญชีสำเร็จรูป ● จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี RV และ PV
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
บัญชีลูกหนี้ ออกใบเสร้จ ใบแจ้งหนี้ ติดตามทวงหนี้ และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ควบคุมงานระบบบัญชีทั้งระบบปิดงบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ช่วยดูแลงานบัญชีและการเงิน วางแผนการรับจ่ายเงินของบริษัท จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
- ดูแลและรับผิดชอบการเงินด้านรับ-จ่าย ติดต่อสอบถาม พี่ปุ้ย 0864165532
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลอรี่ เมคเกอร์ จำกัด
ทำเอกสารจ่ายเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4714 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+