หางาน สมัครงาน > บัญชี การเงิน การธนาคาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร

Memorize 2008 Ltd., Part,.
- ตรวจสอบดูแลบัญชี/การเงิน - ระบบประกันสังคม และ ประวัติพนักงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - ให้บริการพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เป็นงาน back office ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หน้าที่คือตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต สินเชื่อ กับบริษัท ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของลูกค้า **ต้องมีประสบการณ์ในงานอนุมัติสินเชื่อมาก่อนเท่านั้น** ***ต้องอยู่ทำโอทีเกือบทุกวันที่มาทำงาน(ไม่เกิน 3 ทุ่ม)*** กรุณาอ่านคุณสมบัติให้ดีก่อนสมัคร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-สามารถทำบัญชีได้ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย -บัญชีภาษีอากร -งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร,ทรัพย์สิน,Cashflow} -ปิดงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1) รับชำระเงินค่าสินค้า พร้อมออกใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี 2) ตรวจสอบความถูกต้องของบิล พร้อมจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ 3) สรุปรายงานประจำวัน 4) ดูแลเงินสดย่อย (Petty Cash) 5) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
บันทึกรับสินค้าเข้า, และคีย์ข้อมูล / จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบวางบิล, ฯลฯ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ / ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Fitness First (Thailand) .,Ltd.
1.ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัทฯ 2.ประสานงานบริษัทคู่ค้า 3.ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 18.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Fitness First (Thailand) .,Ltd.
จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายและบันทึกบัญชีถูกต้อง ดำเนินการจ่ายตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ควมคุม ดูแล และติดตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน จัดเตรียมเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง (ภงด.3,53, ภ.พ.30)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
Responsible for overall Finance activities of the Company. And report to Executive Director. • Examine detail on letter of credit or guarantees according to international trade rules and give advice to team to liaise with customer or bank to collect timely. • Review debt collection performance of each customers and investigate for long outstanding account closely. • Liaise with related departments and banks in order ensure timely processing of AR transactions and improve collection efficacy. • Provide financial report with analysis information to management timely. • Coordinate with import related functions to arrange smooth shipping / customs clearance process. • Ensure that all transactions processing are in compliance with company policies, procedures, and bank or other local requirements. • Monitor usage of treasury instruments credit facilities, Forex tools and bank facilities.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
- คีย์รายงานการผลิต - เก็บยอดค่าใช้จ่ายเบิกจากคลัง - คำนวณตันทุนสินค้าผลิต - สามารถบันทึกบัญชีได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
ดำเนินการขอสินเชื่อ Packing, P/N, Loan / ติดตามการชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ / การจ่ายค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างปรเทศ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย,จ้ดทำเช็ค,รับวางบิล - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
ดำเนินจัดทำงบการเงิน โดยใช้โปรแกรม SUN SYSTEM การยื่นแบบเสียภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานทางบัญชีเป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค จำกัด
1.ตรวจสอบงานระบบบัญชี พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุง ระบบบัญชี ของบริษัทฯให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ดูแลการเงินภายในศูนย์ สอนงานพนักงานแคชเชียร์ใหม่ ช่วยวางระบบ ตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า ดูแลฐานข้อมูลคลังสินค้า งานธุรการ เอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Supervising all reinsurance accounting/finance functions, including billing, collection and settlement. • Ensure accuracy and deliverable on timely manner of all RI reports such as reinsurance statements regarding to both reinsurance treaties and facultative reinsurance balance, cash flow reports from reinsurance transaction and monitoring overdue reinsurance balance. • Support and design additional system enhancement for all reinsurance projects.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิธิตา จำกัด
1.ทำใบวางบิล PO.ร้านค้า 2.ตรวจสอบเอกสารสำคัญจ่ายต่างๆของบริษัทฯ 3.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ-จ่ายของแผนกต่างๆ 4.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4715 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+