หางาน สมัครงาน > เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด พนักงานขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด, พนักงานขาย การตลาด

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
1.ออกพบ Designer เพื่อนำเสนอ Product ใหม่ๆ 2.ผลักดัน Product ของบริษัทให้สามารถอยู่ใน Vender List ของผู้ออกแบบ 3.ผลักดันให้ผู้ออกแบบเขียน Spec และ Vender List ให้ Product ของบริษัทให้อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบคู่แข่งขันและมีโอกาสในการขายสูงสุด 4.รักษา Product ที่มีอยู่ใน Vender แล้วให้คงเดิม 5.ทำสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ Product ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 6.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในกรณีที่มีการจัดงาน Exhibition 7.สร้าง Relationship กับลูกค้าในทาง Positive เพื่อง่ายต่อการทำธุรกิจ 8.หาข้อมูลให้กับลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ 9.ออกแบบในงานระบบวิศวกรรม 10.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
ขายอุปกรณ์ Hanger & Support ติดต่อ และเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยทางบริษัท มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตรวจสอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ อันได้แก่ การตรวจร้านค้าผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ทอท. และข้อกำหนดมาตรฐานกิจกรรมเชิงพาณิชย์ KPS ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจติดตามการแก้ไขในเรื่องต่างๆที่ ทอท. แจ้งเข้ามา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำเนินการขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้า และเบิกสินค้าให้เพียงพอ กับการขาย รวบรวม Invoice ของตนเอง พร้อมสรุปยอดขายส่งผู้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องดูแลร้านค้า/สินค้า/อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เพื่อควบคุมดูแล พัฒนา การจำหน่ายสินค้า และผลักดันให้เกิดยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย การให้บริการ รวมถึงดูแลรักษา สินค้า สถานที่ และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้าและบริษัทฯ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ อุตสาหกรรม จำกัด
ไปติดต่อลูกค้า ขายสินค้าทุกเดือน เก็บบัญชื
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบการขายโครงการบ้านจัดสรรและสามารถปิดการขายได้ตามยอดในแต่ละเดือนได้ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
ดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ เมล์ อีเมล์ 1.อุปกรณ์วัดและควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 2.หัวพ่นไฟอุตสาหกรรมพร้อมระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้งโครงการออมทรัพย์แบบต่างๆของทางบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ - มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด
- Organizing monthly event as regular basis - Cooperating & responsible for new sales channel opportunity including distributor, retail or specialty channels - Execute promotion strategies
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มอเตอร์ เอ็กซ์โป(2005)
-ออกตลาดตามพื้นที่ ที่บริษัทฯ จัดให้ -ติดต่อเจรจาเพื่อเปิดลูกค้าใหม่ ตามเงื่อนไขบริษัท -แนะนำเสนอสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ - มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ - มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ - มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของออโรร่าแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย - สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท - ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ - มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.พนักงานประจำสาขา 2.ดูแลสินค้าและบริหารสินค้า 3.ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
พนักงานขายสินค้า ทองรูปพรรณ งานบริการลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7329 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 174 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+