หางาน สมัครงาน > เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด พนักงานขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด, พนักงานขาย การตลาด

บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าพิจารณา เข้าพบลูกค้าเพื่อเยี่ยม/สำรวจสินค้า ที่ได้ขายไปว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ โทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าพบและแนะนำสินค้า หาลูกค้าใหม่จากแหล่งข้อมูลอื่น ออกแบบสินค้าใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า ประสานงานกับแผนกอื่น เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ สาธิตแนะนำวิธีการใช้สินค้าให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ต่อลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง 2.บริหารยอดขายและกิจกรรมการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งในด้านเทคนิคและทางด้านการค้า 4.ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างสมเหตุสมผล 5.จัดทำรายงานการขาย เอกสาร และรายงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายและการตลาด 6.นำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 7.ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย อสังหาริมทรัพย์ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับ บัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ 4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย อสังหาริมทรัพย์ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ 4. ดูแบบ/เขียนแบบได้เบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
1. ดำเนินการทำการตลาด โปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ 2. ประสานงาน และติดต่อลูกค้าองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย อสังหาริมทรัพย์ และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ 4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
การขายเวชภัณฑ์การแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
bjbrothers son Co., Ltd.
รับอออเดอร์ลูกค้าทำใบเสนอราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
bjbrothers son Co., Ltd.
- เสนอขายและปิดการขายอุปกรณ์เซฟตี้ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลา - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้ากรณีเกิดปัญหา - ออกพบลูกค้าเพื่อประเมินราคางานจราจรหรือ งานเซฟตี้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็นที่ปรึกษาด้านงานเซฟตี้แก่ลูกค้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
bjbrothers son Co., Ltd.
เสนอขายสินค้าตามโครงการต่าง ๆ เช่น บริษัทก่อสร้าง โรงแรม ศูนย์การค้า หน่วยงานราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทในกลุ่มบ้านกานดา
ส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทในกลุ่มบ้านกานดา
ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ออกปฎิบัติหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสดประจำต่างจังหวัดต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ปฎิบัติงานพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ต่างจังหวัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" และ "ควิก" และเส้นหมี่อบแห้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
พนักงานส่งเสริมการขาย,จัดเรียงสินค้า, ชงชิม, รับทั้งพีซีประจำ และพีซี Part Time เป็นจำนวนมาก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วิเคราะห์สภาพทางการขายและวางแผนการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตามและดูแลลูกค้า จัดทำโบว์ชัวร์-สื่อโฆษณา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-ขายเครื่องจักรกล,เครื่องบำบัดน้ำเสีย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด
แนะนำสินค้าเพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้า ทำหน้าที่อื่นๆตามที่บริษัทกำหนดให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด
แนะนำสินค้า เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้า ทำหน้าที่อื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด
ดูแลงานขาย โซนตะวันตก ได้แก่ จังหวัด ชลบุรี พัทยา ระยอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7406 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 110 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+