หางาน สมัครงาน > เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด พนักงานขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด, พนักงานขาย การตลาด

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
-Tele Marketing เป็นงานประจำ ไม่ต้องออกพบลูกค้า -แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด โดยธนาคารมีรายชื่อฐานลูกค้าให้ -ธนาคารมีทีมงานที่จะช่วย Support ในด้านข้อมูลโปรดักซ์ พร้อมสอนเทคนิคการเปิดการขายอย่างมืออาชีพ และ แนะนำวิธีหาลูกค้า วางแผนงานการเพิ่มยอดขายในแต่ละเดือน -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ธนาคารมีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
H2O Chemical Co.,Ltd.
ขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารเคมีในระบบน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
The Singular Group Ltd
เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับลูกค้า สามารถตอบคำถามและบริการได้อย่างมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและส่งเสริมการขายจะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สำหรับบุคลากรที่ทำผลงานได้ดี จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติบโตสู่ระดับบริหาร ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมประกอบด้วย - เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า - การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Image Professional
...รับสมัครเฉพาะ... ผู้พร้อมสัมภาษณ์งานภายใน 1-2 วัน จะเรียกสัมภาษณ์ภายใน 1 วันทำการเมื่อประเมินว่าผ่านเกณฑ์การสมัคร และอยู่ในกรุงเทพ เท่านั้น !!!! ผิดนัดสัมภาษณ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงจะถูก blacklist กรุณาพร้อมถูกเรียกสัมภาษณ์งาน ลักษณะงาน 1. เรียนรู้และปฏิบัติการขายสินค้าแบบ face-to-face อย่างเต็มรูปแบบประจำบูทและอีเว้นท์ 2. ทักทายลูกค้า ประชาสัมพันธ์และปืดการขายสินค้า 3. ปฏิบัติงานขายประจำบูท 70% อบรมและวางแผนการตลาดในออฟฟิศ 30% 4. สินค้าเปลี่ยนแปลงทุกๆ6เดือน-1ปี ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเป็นใคร *รู้ผลภายใน 1-2 วันทำการ ถ้าคุณกำลังมองหางานที่แตกต่าง ที่ให้ผลตอบแทนและการเติบโตที่รวดเร็วจากผลงานไม่ใช่อายุงาน เรากำลังรอคุณอยู่ !!! *ต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์งานทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Image Professional
...รับสมัครเฉพาะ... ผู้พร้อมสัมภาษณ์งานภายใน 1-2 วัน จะเรียกสัมภาษณ์ภายใน 1 วันทำการเมื่อประเมินว่าผ่านเกณฑ์การสมัคร และอยู่ในกรุงเทพ เท่านั้น !!!! ผิดนัดสัมภาษณ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงจะถูก blacklist กรุณาพร้อมถูกเรียกสัมภาษณ์งาน ลักษณะงาน 1. เรียนรู้และปฏิบัติการขายสินค้าแบบ face-to-face อย่างเต็มรูปแบบประจำบูทและอีเว้นท์ 2. ทักทายลูกค้า ประชาสัมพันธ์และปืดการขายสินค้า 3. ปฏิบัติงานขายประจำบูท 70% อบรมและวางแผนการตลาดในออฟฟิศ 30% 4. สินค้าเปลี่ยนแปลงทุกๆ6เดือน-1ปี ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเป็นใคร 5. เรียนรู้ทักษะด้านการอบรมพนักงานกับผู้จัดการ 6. วางแผนการประชาสัมพันธ์และขายสินค้ากับผู้จัดการ *รู้ผลภายใน 1-2 วันทำการ ถ้าคุณกำลังมองหางานที่แตกต่าง ที่ให้ผลตอบแทนและการเติบโตที่รวดเร็วจากผลงานไม่ใช่อายุงาน เรากำลังรอคุณอยู่ !!! *ต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์งานทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พีวีซี
1.มีหน้าที่สร้างวามสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าักับบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้าทราบ 2.มีหน้าที่ทำใบเสนอราคา รับส่งFAX และ E-Mail ใ้ห้ลูกค้า,สรุปยอดขายและจัดทำแฟ้มใบสั่งซื้อของลูกค้า 3.มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ทางโทรศัพท์และโทรสารและจากพนักงานขาย เพื่อลงบันทึกความต้องการสิืนค้า และส่งให้ฝ่ายผลิต 4.มีหน้าที่รัีบผิดชอบ ติดตามสถานะ การสั่งซื้อ การส่งมอง เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และทันต่อกำหนดการส่งมอบ 5.มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พีวีซี
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยระบุเงื่อนไขในการขายต่างๆ ให้สมบูรณ์ - ติดต่อลูกค้าเพื่อหาข้อมูลความพึงพอใจลูกค้า - วางแผนการขายรวมทั้งดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับจนท.ประสานงานขายเพื่อติดตามสถานะของการสั่งซื้อ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พีวีซี
- ดูแลเกี่ยวกับยอดขายของพนักงานขาย - ทำโฆษณาเกี่ยวกับ Homepro ,โมเดิร์นเทรด - ทำป้ายโฆษณา โปรโมชั่น - สำรวจตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - ดูแลเอกสาร ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย - มียานพาหนะในการขับขี่เป็นของตนเอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พีวีซี
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยระบุเงื่อนไขในการขายต่างๆ ให้สมบูรณ์ - ติดต่อลูกค้าเพื่อหาข้อมูลความพึงพอใจลูกค้า - วางแผนการขายรวมทั้งดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับจนท.ประสานงานขายเพื่อติดตามสถานะของการสั่งซื้อ - วิเคราะห์และวางแผนการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
TELE SALE - โทรเยี่ยมลูกค้าทางบริษัท ซึ่งมีฐานลูกค้าเดิมให้ รับORDERจากลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดตามรักษายอดขายของลูกค้าเดิม - อยู่ประจำออฟฟิต SALES SUPPORT - ทำหน้าที่ประสานงานขาย - ออกใบสั่งขาย (SO) - ติดต่อลูกค้า - เก็บข้อมูลลูกค้าและเอกสารงานขาย - อยู่ประจำออฟฟิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.เปิดตลาดใหม่สู่ช่องทางการขายที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศูนย์บริการรถยนต์, เว็บไซต์รถยนต์ 2.สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์บริการรถยนต์, เว็บไซต์รถยนต์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 3.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 4.สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทางด้านประกันรถยนต์ให้กับบริษัท 5.สามารถสร้างการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น 6.วางแผนและจัดการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 7.สามารถปฎิบัติตามระบบและขั้นตอนที่ทางบริษัทวางไว้ให้ได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นำเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะงาน - ออกบูท, งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - แนะนำบัตรแพลทตินั่ม และโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท - เป็น Brand Image ให้กับตัวสินค้า - บริการลูกค้า และคอยช่วยเหลือ, แก้ปัญหาให้ลูกค้า - สามารถทำงานตามเวลาห้าง, เวลาตามงานนิทรรศกาล และทำงานในวันหยุดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ให้คำปรึกษาการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำบัตรอิออนให้กับทางลูกค้า - 1 สัปดาห์ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน - ค่าแรง 450/วัน+ ค่า COM (เงินเดือนออกเป็นรายเดือน)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
1.ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าประเภทเฟอร์นเจอร์ 2.ให้บริการข้อมูลการชำระเงิน การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย 3.ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตราฐานร้าน 4.ดูแลรักษามาตราฐานการบริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 5.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
ฝึกหัดเพื่อเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ ในการยอดขาย การบริการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านเบเกอรี่แลนด์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
ฝึกหัดเพื่อเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ ในการยอดขาย การบริการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านเบเกอรี่แลนด์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7730 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+