หางาน สมัครงาน > เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด พนักงานขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด, พนักงานขาย การตลาด

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- ประชาสัมพันธ์ พูดคุย ชักชวน ชี้แจง เสนอแนะ ติดตามลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสินเชื่อของบริษัท - เรียกร้องข้อมูลเครดิต วิเคราะห์หลักทรัพย์ วิเคราะห์สินเชื่อ เบื้องต้น - จัดทำรายงานสินเชื่อ รายงานขาย หรือรายงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกบูธ นอกสถานที่ พบปะลูกค้า - อื่นๆ ตามที่บริษัท หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- วิเคราะห์สินเชื่อ - สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs - FACTORING - รถยนต์,รถจักรยานยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- วางแผน กำหนดเป้าหมายทางการตลาด และหาช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอขาย และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วให้กับลูกค้า รวมถึงการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประเมินผลแผนการตลาด เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - กำหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อรถให้บรรลุตามเป้าหมาย และสามารถสร้างยอดขายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาด เช่น ข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาด ภาวะการแข่งขัน ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการตลาด - ร่วมกับ Dealer Relationship ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับ บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Car Dealer) รวมทั้งความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการขาย ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันในเบื้องต้น - พิจารณาเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ให้ครบถ้วนถูกต้องภายใต้กรอบนโยบายของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารและเสนอแนะผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายใหม่ ขยายฐานข้อมูลของลูกค้าให้กับทางธนาคาร ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ( 09.00-18.00 น) ประจำสำนักงานเท่านั้น ไม่ต้องพบลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ในบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด
ฝึกหัดเพื่อเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ ในการยอดขาย การบริการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านเบเกอรี่แลนด์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
1.ติดต่อและประชุมประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ติดต่อและประสานงานหน่วยงานรัฐ เอกชน และคู่สัญญาของบริษัทฯ 3.เจรจา ต่อรอง นำเสนอและประชาสัมพันธ์งานตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 4.บริหารจัดการองค์กร ติดตามความก้าวหน้า การจัดการงานด้านปฎิบัติการและการตลาด 5.รับเรื่อง แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งปฎิบัติงานตามคำสั่งและหรือตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายฯ สั่งงานหรือมอบหมายงานให้บรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
-ติดต่อ/หาลูกค้าตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท -จัดส่งเอกสารโบรชัวร์และผลงานบริษัทให้กลุ่มลูกค้าของบริษัท -นำเสนอผลงาน/และนัดหมายลูกค้าเพื่อสรุปรายละะเอียดงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ -ออกตลาด/ออกบูธแสดงสินค้า/แจกโบรชัวร์ -ติดตาม/รับเรื่อง/และแก้ปัญหา/พร้อมทั้งต่อรองกับลูกค้าให้งานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
ให้คำปรึกษา ขายคอร์สความงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
ให้คำปรึกษา/ขายคอร์สความงาม จัดโปรแกรมความงามให้เหมาะสมกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
- วางแผนการตลาด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - จัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
การตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด
เสนอขายสินค้าเครื่อข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Wireless Mesh Network) ซึ่งเป็นสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศเป็นอย่างมากให้กับตัวแทนจำหน่าย, ออกงานแสดงสินค้า ติดตามและทำรายงานขาย ประสานงานให้โครงการสำเร็จลุล่วง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ให้คำปรึกษาการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• ดูรายงานเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย • ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานกับตัวเลขในระบบ • ประสานงานกับพนักงานขายของบริษัท, ฝ่ายบัญชี, บริษัทประกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Tolerance S. Marketing Limited
- สามารถติดต่อขยายฐานลูกค้า และประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขายให้กับทางผู้ว่าจ้าง - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบในการหาลูกค้าเช่าพื้นที่ ทำสัญญา จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมของพื้นที่โครงการฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บจก.เอ็น.แอล.ซานิทารีฟิตติ้งส์
1.ขายสินค้า ตามสาขาที่บริษัทมีอยู่ตามห้าง Modern trade เช่น บุญถาวร , HomePro , HomeWork 2.มีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน (ตามที่สาขากำหนด) ส่วนวันนักขัตฯที่บริษัทกำหนดให้หยุด ( 1 ปี 13 วัน ) หากไม่หยุด ได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก 1 เท่า หรือสามารถไปหยุดชดเชยวันอื่นในเดือนนั้นๆ ได้ 3.รายได้มาจาก เงินเดือน+OT.ประจำ+ค่าคอมฯ+เบี้ยขยัน (1,000 บาท)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7368 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+