หางาน สมัครงาน > ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ธุรการ, ประสานงาน, คีย์ข้อมูล

รูมส์ ฟอร์ ยู เฟอร์นิเจอร์
ดูแล หน้า เพจ Facebook ตอบคำถาม หน้าเพจ ประสานงาน ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รูมส์ ฟอร์ ยู เฟอร์นิเจอร์
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด
- ทำส่งภาษีได้ ทำส่งประกันสังคมได้ ทำเรื่องเบิกจ่ายต่างๆ - ดูแลและรับผิดชอบงานออกบิลขาย ทำรายรับ-รายจ่าย - สรุปภาษีซื้อ-ขาย ประสานงานทั่วไป และงานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเพาเวอร์ไลน์ จำกัด
@ทำงานประจำออฟฟิศ ขายและให้คำแนะนำกับลูกค้าหน้าร้าน และทางโทรศัพท์ @เปิดorderขาย คีย์ลงบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย @ดูแลสต๊อคสินค้า ทั้งการรับ-การจัดส่ง @ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า และบุคคลภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ประสานงานกับบริษัท Outsource เพื่อเร่งรัดหนี้สินให้บริษัทฯ 2. จัดทำรายงานสรุปผลการเร่งรัดหนี้สินของบริษัท Outsource
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ควบคุม และ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินถาวร 2. รับผิดชอบการโอนย้าย, ขาย ทรัพย์สินถาวรให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ 3. รับผิดชอบการเช็ครายการทรัพย์สิน และ ติดบาร์โค้ต ทรัพย์สินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
โทรศัพท์ติดต่อกับทางลูกค้า เจรจาต่อรองการชำระค่าบริการ ประนอมหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ควบคุม และ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินถาวร 2. รับผิดชอบการโอนย้าย, ขาย ทรัพย์สินถาวรให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ 3. รับผิดชอบการเช็ครายการทรัพย์สิน และ ติดบาร์โค้ต ทรัพย์สินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ งานเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะงาน: • ตรวจสอบเอกสารยืนยันการมีตัวตนของลูกเพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ • โทรสอบถามเพื่อยืนยันสถานะของลูกค้าเพื่ออนุมัติสินเชื่อ • ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ลูกค้ายื่นสมัครสินเชื่อ • พิจารณาสินเชื่อเพื่อปล่อยอนุมัติให้กับลูกค้า วิเคราะห์สินเชื่อ Corporate เวลาฝ่ายสินเชื่อขออนุมัติมาก็มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร -คีย์ข้อมูล -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ต้องสามารถอยู่ทำโอทีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Wine Connection Co., Ltd.
- ตรวจสอบ และต่ออายุบริษัท ประกันภัยรถยนต์ และภาษี - ตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราสำหรับร้านค้า และร้านอาหาร - ประสานงานกับกรมสรรพากร สำหรับการลงทะเบียนบริษัท ที่อยู่บริษัท การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มสาขาใหม่ - ตรวจสอบ และดูแลประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพพนักงาน - ดูวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
- รับแจ้งการซ่อม ใบแจ้งซ่อม ลงทะเบียนรับแจ้งซ่อม - จัดทำระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่การซ่อมบำรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมถึงการพิมพ์รายงานการประชุม - รับใบแจ้งซ่อมและการเบิกอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมบำรุง - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้กับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
จัดทำเอกสาร แจ้งเริ่มงาน ทำสัญญาจ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
- จ่าย - รับ งานวัตถุดิบ และงานระหว่างผลิต ของฝ่ายผลิต - ลงบันทึกข้อมูลการรับ - การจ่ายงานของฝ่ายผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - ติดตาม ประสานงาน ควบคุม การทำงานของฝ่ายผลิต - พร้อมทำสรุปยอดบัญชี และกระทบยอด การรับ - การจ่าย เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
- ติดต่อ ประสานงาน และนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมกับทางลูกค้าทุกครั้ง พร้อมทั้งส่ง Agenda ที่จะประชุมให้ลูกค้า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - รวบรวมแผนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนการพัฒนา แผนการทดสอบ แผนการติดตั้ง แผนการอบรม แผนการใช้ระบบจริง แผนการบำรุงรักษา - จัดทำรายงานการประชุม (Meeting Report) และรายงานความต้องการลูกค้าหลังการประชุมทุกครั้ง และส่งเมล์ให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบหรือรับรองการประชุม - ทำการตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของงานก่อนนำเสนอ ประสานงานและนำเสนอความคืบหน้าโครงการกับลูกค้าตามกำหนดการหรือแผนที่ได้วางไว้ หรือตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง - ติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดสามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น - จัดทำและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงานในแต่ละงวด และจัดทำเป็นรายงานเพื่อส่งมอบ -ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน ที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
- จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและเอกสารพัฒนาระบบ - ศึกษาการใช้งาน Software เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำคู่มือการใช้งาน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- จัดทำเอกสารธุรการ - ประสานงานด้านต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. ตรวจรับสินค้า , นับสต็อคสินค้าประจำเดือน 2. ลงบันทึกค่าใช้จ่าย สินค้า และอื่นๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกสต็อคสินค้า ใน โปรแกรม Excell 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3114 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+