หางาน สมัครงาน > ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ธุรการ, ประสานงาน, คีย์ข้อมูล

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
◾ขับรถยนต์ของบริษัทรับส่งผู้บริหาร ◾บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ◾จัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัท ◾ปฎิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ ติดต่อประสานและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ตรวจเช็คกำลังพลประจำวัน วางแผนงานการจัดการร่วมกับฝ่ายอาคาร ควบคุมดูแลอุปกรณ์การใช้งานให้ได้มาตรฐานในการใช้งาน จัดการงานด้านบริหารให้พร้อมกับฝ่ายอาคาร ประสานงานกับฝ่ายต่าง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
- จัดเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า ในการเตรียมการส่งสินค้า - ควบคุมการส่งสินค้าต่างๆ ตามเอกสารอ้างอิง - จัดทำรายงานสรุปรายการสินค้า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานธุรการทั่วไป อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
- จัดทำใบเสนอราคาซ่อมสินค้าในระยะประกัน และลูกค้าสัญญา, - จัดทำรายงานการซ่อมและการปิดงานซ่อม และอื่นๆ ส่งต่อสำนักงานใหญ่, - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งภายใน - นอก บริษัทฯ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสถานีบริการ - รับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุง,เบิกอะไหล่ทดแทน ,เปิด PR - ส่งต่อสัญญาผู้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการให้กับสาขา และส่งคืนฝ่ายกฎหมาย - ประสานงานเรื่องใบอนุญาตหมดอายุของสาขา จัดทำเอกสารบันทึกภายในต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบในงาน -  จัดเตรียมรายงาน และอื่น ๆ ตามผู้บริหารมอบหมายได้ -  จัดทำใบเสนอราคา ติดตามออเดอร์ลูกค้า - ให้คำแนะนำสินค้าของบริษัทฯ - ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาสนับสนุนความต้องการของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลงใน ดาต้าเบท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ขั้นพพื้นฐานพอใช้ หน้าที่รับผิดชอบในงาน ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าเพื่อกรอกในระบบ ฐานข้อมูล โทรศัพท์แจ้ง-สอนลูกค้าเรื่องการกรอกข้อมูล ขอเอกสาร อัพเดตข้อมูลลูกค้าลงระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ประสานงานกับคนภายใน และภายนอกองค์กร ประสานงานฝ่ายขชาย ออกพบลูกค้าเพื่อติดต่อประสานงาน จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบในงาน - ประสานงานกับคนในองค์กร และ นอกองค์กร - ออกพบลูกค้าเพื่อติดต่อประสานงานบ้างครั้ง - จัดทำรายงาน และ จัดเก็บเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบในงาน - ทำงานด้านเอกสารประสานงานขาย เช่น เปิดบิล ประสานงานกับ Sale และลูกค้าในการส่งสินค้า หน้าที่รับผิดชอบในงาน - ทำงานด้านเอกสารประสานงานขาย เช่น เปิดบิล ประสานงานกับ Sale และลูกค้าในการส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
จัดทำเอกสาร / ติดต่อประสานงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
- ติดต่อ/ประสานงานกับลูกบ้าน - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดเก็บ-ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
ประชาสัมพันธ์, ทำบัญชีและออกใบแจ้งหนี้, จัดทำเอกสารและพิมพ์งาน และงานอื่นๆด้านธุรการที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
-ติดต่อ/ประสานกับลูกบ้าน -จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -จัดทำเอกสารที่การประชุมและที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วินายา
รับชำระค่าบริการ เติมเงิน ให้ข้อมูลโปรโมชั่นของดีแทค สรุปรายงานประจำวัน เสนอขายบริการเสริม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
-รับ Orderจากลูกค้า -คีย์ใบรับ Order เข้าในโปรแกรมการขาย -ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า / ราคา / สินค้าที่ขาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก -สรุปรายงานการขายของ Sale -ทำ RMA ใบขอลดหนี้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลเรื่องเอกสาร สต็อคสินค้าการรับเข้าเบิกจ่ายวัตถุดิบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและเปิดบิลขาย งานติดต่อประสานงานต่างๆ งานอิ่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3010 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+