หางาน สมัครงาน > ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ธุรการ, ประสานงาน, คีย์ข้อมูล

บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
งานเอกสาร,ติดต่อประสานงาน,สามารถพูดภาษาจีนและเขียนภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
รับผิดชอบงานธุรการส่วนกลาง และ การจัดซื้อสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ถ่ายเอกสาร 2.จัดเก็บเอกสาร 3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนันต์
- ประสานงาน หน้างานกับสำนักงานใหญ่ - จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า - ประสานงานกับผู้ขายสินค้า - จัดทำรายงานอัพเดทราคาสินค้า - ควมคุมต้นทุนการจัดซื้อสินค้าจากไซท์งาน - จัดทำรายงานและเอกสารส่งสำนักงานใหญ่ - ปฏิบัติงานอยู่ที่ออฟฟิศสนามได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
รับผิดชอบงานเอกสารในหน่วยงานทีปฎิบัติให้เป็นปัจจุบันทุกๆวัน เช่นการรวบรวม การบันทึกข้อมูล ปฎิบัติงานการทำรายการบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตที่ทำการเบิกใช้ รายการคงเกลือ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำหนดให้ปฎิบัติให้เสร็จสิ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WMI GROUP
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อรับออเดอร์จากลูกค้า,ประสานงานกับลูกค้า,พนักงานขาย,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ดูแลเอกสารธุรการในสำนักงาน ,จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ,งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดับบลิวเอ็น พริ้นท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
** ต้องการเพื่อนร่วมงานด่วนที่สุด** 1. support ฝ่ายขายเช่น ทำใบเสนอราคา, ทำอาร์ตเวริ์ค, confirm นัดหมาย , ประสานงานภายในบริษัทฯ 2. ทำใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ต่างๆ ได้ เพื่อนำส่งสรรพากร 3. ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันการส่งของ หรือตรวจแบบกราฟฟิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอวี. ลีสซิ่ง จำกัด
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสทีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดทำใบเสนอราคา - จำทำใบสั่งซื้อสินค้า - ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงกับออเดอร์ของลูกค้า - รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อที่บริษัทฯ - ประสานงานเรื่องลูกค้ากับพนักงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
พิมพ์ใบเสนอราคา , ประสานงานเข้าหน้างานระหว่างลูกค้า วิศวกร และผู้รับเหมา , จัดเก็บเอกสารต่างๆ , คีย์ข้อมูลใบเสนอราคา , จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มเพื่อส่งลูกค้า ,พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด
ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงาน และงานก่อสร้าง จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสต๊อคสินค้า งานธุรการอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
1.งานด้านเอกสาร 2.งานด้านติด่อประสานงาน 3.งานด้านธุระการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ทำบัญชี การเงิน ประสานงานกับลูกค้า supplier วางแผนการดำเนินการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆ -ลงบันทึกระบบบัญชีต่างๆและเข้าระบบงานบัญชีเบื้องต้น -ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย -วิเคราะห์และพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาพร้อมทำเอกสารการขายต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดOrderสั่งผลิตงาน ฯลฯ • ติดต่อลูกค้า ประสานงานขายสินค้า และตามเอกสารอื่นๆ • ปิดยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาพร้อมทำเอกสารการขายต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดOrderสั่งผลิตงาน ฯลฯ • ติดต่อลูกค้า ประสานงานขายสินค้า และตามเอกสารอื่นๆ • ปิดยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1.คีย์ข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายขาย 2.จัดทำใบเสนอราคา, จัดทำใบสั่งซื้อ 3.ดูแลงานเอกสารทั่วไป 4.Update สินค้าตัวอย่างลงบันทึก, ถ่ายรูป จัดทำรายงาน 5.รับ-จ่าย-จัดเก็บสินค้า, ตรวจเช็คสินค้าที่มาส่ง, ดูแลสต็อกสินค้า 6. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด
จัดทำเอกสารด้านธุรการ Sale
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด
-ดูแลบัติตอกการขาดลามาสายของพนักงาน -เช็คสต็อกเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องมือช่าง -บัญชีเงินสำรองเบิกจ่ายของไซด์งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด
1.จัดทำใบเสนอราคาลูกค้าทั่วไปและโครงการ 2.ติดตามลูกค้าที่มีการเสนอราคา 3.เช็คสินค้าหินโบราณในกรณีมีการเสนอราคาหินโบราณ 4.ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 5.ประสานงานขอตัวอย่างไปยังโรงงาน 6.จัดส่งตัวอย่างพร้อมทั้งแคตตาล็อค 7.ช่วยธุรการ 2 ทำงานในกรณีที่ไม่มา หรือทำงานไม่ทัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
IDEAL PHYSICS
พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียน ลงทะเบียนเรียน งานธุรการทางด้านเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3017 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+