หางาน สมัครงาน > กฎหมาย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย

บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
- ทำสัญญา/การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ทำเอกสารกฎหมาย - ผู้ช่วยกฎหมาย - ติดต่อประสานงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักกฎหมายชุมพร จำกัด
ติดตามให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ หรือเป็นสมาชิก กับสถาบันการเงิน ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ชั้นการชำระหนี้ที่ไม่ปกติ ให้กลับมาเป็นลูกค้าที่ ชำระหนี้ตาม ที่สถาบันการเงินกำหนด ปฎิบัติอยู่ในสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไนซ เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด
สำรวจตรวจสอบความเสียหาย และ ประมาณการราคาความเสียหาย งานประกันภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการดำเนินคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ในศาลยุติธรรม ศาลแรงงานรวมถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ได้อย่างถูกต้อง จัดทำเอกสาร/รายต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
ตรวจสอบหนังสือสัญญาเเละเอกสารต่างๆในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเเละบริษัทเอกชนทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนกรรมสิทธิ์ -ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการขออนุญาต EIA /จัดสรรที่ดินและจดทะเบียนอาคารชุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
-งานขออนุญาตจัดสรร,จดทะเบียนอาคารชุด,EIA -งานขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร อารคสูง -งานจดทะเบียนสิทธิ โอนกรรมสิทธิ รังวัดที่ดิน -งานด้านเอกสารสัญญา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออกโชว์รูม / รายงานรปภ. -ตรวจสอบการโอนสินค้า / รับคืน -ตรวจสอบเอกสารปรับปรุงสต๊อก -ตรวจสอบกระบวนการทำงานในโชว์รูม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ ค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ตั้งแต่งวดที่ 1 - 4 งวด ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00น. เสาร์ 9.00 - 15.00น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP (Thailand) Public Company Limited
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ เช่น ขอเลขที่บ้าน มิตเตอร์น้ำ-ไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันความคืบหน้าของงานก่อสร้างให้มีความราบรื่น • รับข้อร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และแก้ไขเบื้องต้น/ดำเนินการประสานงานโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงการประสานงาน และทำเรื่องการโอนและส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-ติดตามเร่งหนี้สินภายนอก ตามพื้นที่จังหวัดที่ตัวเองสังกัดอยู่ - เพศชายเท่านั้น - **เป็นงานที่ต้องขับรถออกพื้นที่เพื่อไปรับเงินจากลูกค้า - สามารถส่งเอกสารสมัครงานมาได้ที่nithipongk@aeon.co.th (แนบรูปถ่ายและเอกสารอื่นๆด้วย)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ตอบข้อซักถามของลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถาม - เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ - ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- บริหารจัดการเอกสารด้านกฏหมายทั้งหมด - คีย์ข้อมูลต่างๆ - ทำรายงานสรุป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
-ดูแลการทำงานและควบคุมบริหารงานภายในฝ่ายเร่งรัดหนี้สินให้ได้ตามเป้า -ดูแลยอดจัดเก็บหนี้ ให้ได้ตามเป้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เตรียมสำนวน ยื่นฟ้อง ขึ้นสืบ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
ออกไปติดต่อลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
-จัดเตรียมเอกสาร -คีย์ข้อมูลต่างๆ -ทำรายงานสรุป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 290 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+