หางาน สมัครงาน > กฎหมาย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
โพสข้อมูล ประกาศต่างๆ หรืองานที่บริษัทมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- ช่วยเหลืองานของทนายความ - สืบทรัพย์-บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ศาล, สำนักงานที่ดิน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการบริหารติดตามหนี้ และบริหารแผนงานตามนโยบายขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- ว่าความในชั้นศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา - จัดเตรียมเอกสาร ยื่นฟ้อง ขึ้นสืบ ฯลฯ - จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
- จัดทำเอกสารทางด้านกฎหมาย - ติดต่อราชการ - เร่งรัดหนี้สิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
ดูแลงานทางด้านกฏหมาย สัญญาต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ติดตามร่างกฎหมาย, ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ จากส่วนงานตรวจสอบและกำกับ ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
รับแจ้งความเสียหายกรณีประกันอัคคีภัยและภัยเบ็ดเตล็ด สอบถามรายละเอียดและดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย ณ ที่เกิดเหตุ และจัดทำรายงานการตรวจสอบความเสียหาย รวมทั้งเจรจาต่อรอง สรุปเรื่องอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
- รับแจ้งอุบัติเหตุ / ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ - เจรจาค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานเข้าระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
1. กำกับและตรวจสอบการควบคุมภายในรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฟอกเงิน 2. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและออกแบบควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ศึกษากฎระเบียบคำสั่งของคปภ.เพื่อชี้แจงให้พนักงานปฏิบัติได้ถูกต้อง 4. ให้คำปรึกษาในด้านกฎระเบียบคำสั่งของบริษัทและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
คัดคำพิพากษา-หมายบังคับคดี ยื่นขอขยายอุธรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
หน้าที่เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินคือ การติดตามค้นหาและสืบสวนผู้ต้องสงสัยเพื่อป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ -สามารใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคและระบบ CCTV เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันทรัพย์สิน -สามารทำการสำรวจเพื่อตรวจสอบติดตามค้นหาบุคคลที่ยักยอกทรัพย์สินได้ -มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับร้านค้าหรือสาขาและเข้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่าที่จำเป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ -เดินสำรวจตรวจตราทางออกของสินค้า, สินค้า, สถานที่อื่นซึ่งเก็บสินค้าไว้รวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ -ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของพนักงานรวมถึงสิ่งที่น่าสงสัยต่างๆ ที่ผู้จัดการแผนกทรัพย์สินมอบหมาย -สามารถปฏิบัติตนในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทและสามารถติดต่อเบื้องต้นในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง เช้น สถานนีตำรวจ เป็นต้น -จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำเดือนให้กับผู้จัดการแผนกป้องกันทรัพย์สิน -ตรวจสอบสภาวะเหตุการณ์และสังเกตุการณ์สิ่งที่เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยพร้อมทั้งรายงานให้ผู้จัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบได้ทันที -พร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินได้ -ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพรักงานรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด -มีการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในเรื่องเวลาการทำงานเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1.เดินทางไปว่าความ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสัญญา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
- บริหารงานแผนก กฏหมาย และประสานงานราชการ งานคดีความ นิติกรรมสัญญา งานต่อ/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ขอเพิ่ม ใบอนุญาตต่างๆ งานยกเลิกสาธารณูปโภค จดทะเบียนบริษัทฯ จดทะเบียนต่างๆ ติดต่อประสานงานกับ จนท.ราชการในงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน !! จำนวนมากกว่า 150 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำธนาคารออมสิน ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound Customer Service, Call Center) ด้านบัตรเครดิตและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารภาครัฐชั้นนำของประเทศ ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปของธนาคาร สถานที่ปฎิบัติงานมีหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมลฑล Customer Service Thai รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน Customer Service Eng รายได้เฉลี่ย 25,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (มีเงินเดือนประจำ + OT + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง + ค่า Service + ค่าภาษา (TOEIC 450 Up) + รายได้อื่นๆ ) สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครวันที่ 17-19 และ 24-26 พฤษภาคม 2016 เวลา 9.00 - 10.00 น. มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน เริ่มงานทันทีวันที่ 30 พฤษภาคม 2016 นี้ สนใจสมัครงานโปรดโทรลงทะเบียนก่อนมาสัมภาษณ์ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้อง Apply ประวัติมาก่อน คุณสัญชัย: 083-540-5126, 085-911-9001, 085-155-6190 (หากไม่รับสายจะโทรกลับครับ) Email : Sanchai.K@oto.samartcorp.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน !! สถานที่สัมภาษณ์งาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **การเดินทางมาสัมภาษณ์งานอยู่ด้านล่างสุด พร้อมแผนที่ครับ**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการทางทะเบียนของบริษัท - ตรวจ จัดทำ ร่าง สัญญาต่าง ๆ - ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - จัดทำแบบรายงานและร่างหนังสือจัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น SET SEC TSD FA - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดทำบันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสาร ทะเบียน รายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จำกัด
-มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย อาทิ ร่างตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ร่างคำฟ้อง หนังสือตอบโต้ หนังสือทวงถาม เตรียมคดีขึ้นศาล ว่าความ งานเขียนอุทธรณ์ ฎีกา เตรียมเอกสารบังคับคดี งานบังคับคดี - ตรวจร่างสัญญาต่างๆ หน่วยงานราชการ ตลอดจนคดีพิเศษต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
1.คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 2.ควบคุมงานกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบ 3.ประสานงาน เป็นพิธีกรในกิจกรรม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.รับนโยบายผู้จัดการฝ่าย ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆ 2.สรุปการดำเนินคดีของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.รายงานความคืบหน้าข้อมูลทางคดีต่อผู้บังคับบัญชาทุกๆ ไตรมาส 4.ทำหน้าที่ว่าความในศาลและสำนักงานอนุญาโตตุลาการ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- ดูแลสัญญา จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ - ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา - ประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานภานในและภายนอกองค์กร - ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางราชการ เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต กรมทางหลวง สำนักงานผังเมือง สำนักงานโยธา เป็นต้น -จบปริญญาตรีด้านกฎหมาย มีความขยัน อดทนต่อการทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 308 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+