เข้าระบบผู้สมัครงาน
AE / Sales Executive or Manager
• ติดต่อหาลูกค้าใหม่ด้วยตัวเองได้ นัดประชุม ติดตามงาน และนำเสนองานบริการและสินค้าของบริษัท ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัทชั้นนำในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และ Top Brand ชั้นนำขนาดใหญ่ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็น IT Manager, HR Manager, PR Manager, Marketing Manager, CEO, MD • จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการ ต่างๆ ได้ เช่น Proposal, Presentation ได้ด้วยตัวเอง (บริษัทฯ มีตัวอย่างและ Template ให้) • วางแผน และกลยุทธ์การขาย ร่วมกับทีมงาน พร้อมนำเสนอแผน ติดตาม ตรว
22 ตุลาคม 2561
Accounting
• ออกใบกำกับภาษี ใบวางบิล ประสานงานกับทีมและลูกค้า ติดตามเงินตามงวดงาน และบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรมบัญชี • ประสานและติดต่อ ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับบริษัท ที่รับดูแลและทำบัญชีให้บริษัท • บันทึก และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งผ่านระบบโปรแกรม และ Excel • ดูแลคัด แยก จัดเก็บ เอกสาร เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของบริษัท • บันทึก และแยกค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ เพื่อหาต้นทุน และจัดทำ งบกำไร ขาดทุน ของโครงการ • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงานกันเป็นทีม เน้นส่งมอบ value และผลงานที่เหนือควา
22 ตุลาคม 2561
WEB Designer / Creative Designer
• ออกแบบ Web Application, Website, Mobile App, Keynote Template, Brochure, Datasheet ที่ต้องนำเสนอลูกค้า • ออกแบบ UX/UI ของงาน WEB Design , Web Applications , Mobile Applications • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงานกันเป็นทีม เน้นส่งมอบ value และผลงานที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
22 ตุลาคม 2561
Front End Developer
• ตัด html page พร้อมเพิ่มลูกเล่น Java Script ต่างๆ เพื่อให้งานด้าน WEB Design, WEB Applications ตอบโจทย์ Brand Element ต่างๆ ของลูกค้า และสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลืองานด้านการ Support ลูกค้าที่มีปัญหาด้าน Web Programming ต่างๆ • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงานกันเป็นทีม เน้นส่งมอบ value และผลงานที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
22 ตุลาคม 2561
API WEB Programmer
• เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมระบบผ่าน API ต่างๆ ตามโครงสร้างของสินค้าหรือบริการที่บริษัท กำลังพัฒนนา • เขียนโปรแกรม WEB Base Applications ด้วย PHP เป็นหลัก, html5,Java Script,CSS3, JQuery, MS SQL, MySQL ส่วนใหญ่เป็นระบบ Web Base Applications ในรูปแบบของระบบ E-Office Automations (เป็นระบบขนาดใหญ่ วุ่นวาย และยากพอสมควร) • ช่วยเหลืองานด้านการ Support ลูกค้าที่มีปัญหาด้าน Web Programming ต่างๆ • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงา
22 ตุลาคม 2561
System Analysis
• ประชุม เก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอลูกค้าและทีมงาน พร้อมดำเนินการออกแบบ Wire Frame ระบบต่างๆ พร้อม UX/UI ให้กับทีมและลูกค้า • ให้คำปรึกษาและช่วยทีมในการพัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม WEB Base Applications ด้วย PHP เป็นหลัก, html5,Java Script,CSS3, JQuery, MS SQL, MySQL ส่วนใหญ่เป็นระบบ Web Base Applications ในรูปแบบของระบบ E-Office Automations (เป็นระบบขนาดใหญ่ วุ่นวาย และยากพอสมควร) • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงา
22 ตุลาคม 2561
Web Programmer
• เขียนโปรแกรม WEB Base Applications ด้วย PHP เป็นหลัก, html5,Java Script,CSS3, JQuery, MS SQL, MySQL ส่วนใหญ่เป็นระบบ Web Base Applications ในรูปแบบของระบบ E-Office Automations (เป็นระบบขนาดใหญ่ วุ่นวาย และยากพอสมควร) • ช่วยเหลืองานด้านการ Support ลูกค้าที่มีปัญหาด้าน Web Programming ต่างๆ • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงานกันเป็นทีม เน้นส่งมอบ value และผลงานที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
22 ตุลาคม 2561
Mobile Programmer
• วิเคราะห์ และออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ระบบโปรแกรม การทำงานของ Mobile Application ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งของลูกค้าและสินค้าของบริษัท • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท • ช่วยเหลือทีมงาน ประสานงาน ทำงานกันเป็นทีม เน้นส่งมอบ value และผลงานที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
22 ตุลาคม 2561
Social Media Contents / Copy Writer
• คิดและสร้าง Content และตอบคำถามต่างๆ สำหรับทุกๆ Online แชนแนล รวมทั้งบทความ แคปชั่นเก๋ๆ ใน Facebook / IG/ Twitter ตามโจทย์และเป้าหมายของงาน • เขียนบทความเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ ด้านเทคโนโลยี ทั้งด้าน Digital , Networking, IT Security • ทดสอบ และทดลองระบบโปรแกรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี และเขียน Review • ผลิตเนื้อหา บทความ อย่างสร้างสรรค์ ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย •
22 ตุลาคม 2561
QC (Quality Control)
• ทดสอบระบบโปรแกรมต่างๆ ที่ทีมงานพัฒนาขึ้น พร้อมจัดทำเอกสาร รายงานผลการทดสอบต่างๆ • ตรวจสอบและจัดทำ UX/UI Testing, Security Testing, Responsive Testing, WEB Master Tools Testing, All Web Browser Testing, W3C Testing และอื่นๆ ตามมาตรฐานของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล ก่อนและหลังการแก้ไขต่างๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล ข้อความ ในงานที่นำเสนอลูกค้า พร้อมปรับแต่งแก้ไขตามหลักการของ SEO (Search Engine Optimization) • ร่วมศึกษา ค้นคว้า ทดลองระบบโปรแกรม และพัฒนาทั้งตัวเองและสินค้าของบริษัท •
22 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560