เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
พนักงานบัญชี การเงิน ต้องการด่วน
จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท - จัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินทุกประเภท - จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย - วางฏีกาเบิก-จ่ายเงินงบบุคลากรทุกประเภท - วางบิล รับเช็ค - ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และเงินงบประมาณ หลักๆจะทำงานของลูกหนี้ค่ะ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : บัญชีลูกหนี้ 4 อัตร   เงินเดือน : ขั้นต่ำ13000
พนักงาน IT Support ต้องการด่วน 1 อัตรา
- จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 15,000 บาท
พนักงานขายทางออนไลน์
ขายสินค้าของบริษัททางออนไลน์ เช็คสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งของ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น คุยเก่งเสนอขายสินค้าได้ดี
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4    เงินเดือน : ขั้นต่ำ 10000
พนังานจัดเรียงสินค้า
จัดเรียงสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เช็คสินค้าทุกครั้งว่าครบจำนวนหรือป่าว
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ขั่นต่ำ 10,000
การตลาด
- บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการสามารถจัดงานอีเว้น
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขั่้นต่ำ 14,000
พนักงาน IT Support สาขา บ่อวิน ต้องการด่วน 1 อัตรา
- จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 13,000
พนักงานนำเข้า ส่งออก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ฟังเข้าใจ ใช้คอมพิวเตอร์ได้
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขั้นต่ำ 14,000
Programer Web ,SAP
- นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงจะมีการออกไปติดต่อผู้ใช้งานระบบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราวมีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและงานอื่นๆ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 14,000
Graphic Design
- แต่นิเทศศิลป์นี่หลักๆก็งานออกแบบกราฟฟิค งานพวกศิลปะ งานออกแบบต่างๆ ตามถนัดส่วนใหญ่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือทำงานออกแบบตามที่บริษัทขอ การสื่อสารที่สร้างสรรค์ เช่น มีการออกแบบตัวอักษรเกี่ยวกับสื่อทางโฆษณาต่างๆ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 15,000
พนักงานแคชเชียร์ 4 อัตตรา
คิดเงินสินค้าที่ลูกค้ามาจ่ายเงิน ยิ้มแย้มต่อลูกค้า
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4    เงินเดือน : ขั้นต่ำ 10000
พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า
ขายสินค้าที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ดูแลสินในส่วนนั้นๆ และจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในที่เรียบ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3    เงินเดือน : ขั้นต่ำ 10000
ช่างซ่อมบำรุง สาขาศรีราชา
ช่างซ่อมบำรุงงานทั่วๆไปที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 10000
ฝ่ายบุคคล
อบรมพนักงานเข้าใหม่ เช็คขาดลามาสาย ทำงานเดือน ประกันสังคม ดูเรื่องim(พนักงานต่างด้าว) สรรหานักงาน และงานอื่นๆ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขั้นต่ำ15000
พนักงานคลังสินค้า สาขาศรีราชา ด่วน 5 อัตรา
เช็คของขนของตามที่ได้รับมอบหมาย ขนของขึ้นรถ จะเน้นขนสินค้าตามเอกสารหรือขนย้ายของ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10000
เลขา เน้นผู้ชายค่ะ หรือประเภทสอง ด่วน 1 อัตรา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เข้าประชุมจดบันทึก ตามงาน สรุปงานรายวันและรายเดือน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขั้นต่ำ 15000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560