เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ด่วนมาก)
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้รับรองลูกค้าให้เพียงพอ 5.ดูแลเรืองห้องพักให้พร้อมใช้งาน 6.สำรองห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จองห้องล่วงหน้า 7.ประสานกับงาน แม่บ้าน ช่างซ่อม เพื่อเตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งาน 8.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้า Check in-out 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Call Center/Customer Relation
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ Taxi หมายเลข 1681 เพื่อสอบถามรายละเอียดของเส้นทางในการ ประสานงานกับรถแท็กซี่เพื่อให้ลูกค้าได้รถตามกำหนดเวลาของผู้โดยสารและติดต่อประสานงานองค์กรต่างๆ ภายนอก (ทำงานเป็นกะ 1 เดือนจะเปลี่ยนกะ 1 ครั้ง ทำงาน 5วัน หยุด 1 วัน) M. 06.00-15.00 A 12.00-21.00 N 21.00-06.00
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000 +เบี้ยขยัน
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด A23
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้รับรองลูกค้าให้เพียงพอ 5.ดูแลเรืองห้องพักให้พร้อมใช้งาน 6.สำรองห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จองห้องล่วงหน้า 7.ประสานกับงาน แม่บ้าน ช่างซ่อม เพื่อเตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งาน 8.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้า Check in-out 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน อพาร์ทเม้น A18
1.ทำความสะอาดส่วนกลางของอพาร์ทเม้นท์ 2.ทำความอะอาดห้องของลูกค้ารายวัน 3.จัดเตรียมห้องให้พร้อมใช้งานก่อนลูกค้าจะเข้าพัก 4.เช็คอึปกรณ์ก่อนและหลังลูกค้าเข้าพัก 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
1.ดูแลความเรียบร้อยอาคารให้พร้อมใช้งาน 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ 4.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
System Analysis
1. วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบ 2. วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่ 3. แจกแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นจะร้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม 4. กำหนดทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ (Altermative solution) ในการแก้ปัญหา 5. เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม 6. ดีไซน์และวางระบบงาน เพื่อแก้ปัญหา 7. ให้คำแนะนำต่างๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้ 8. ให้คำแนะนำและอบรมทั้งทางด้านเอกสารและการพบปะพูดจา หรือสัมมนาในหัวข้อของระบบงาน
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Messenger
1.รับส่งเอกสารระหว่างสาขา 2.ซื้อของตามใบสั่งของ 3.วางบิลหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่มอบหมายไว้ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
PHP Programmer
1.วิเคราะห์ระบบงานขององค์กร 2.รับ Requirement ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบ 4.ออกแบบดีไซน์ UX-UI 5.พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP,Cake Framework 6.ดูแลจัดทำเอกสาร System Document,User Manual 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : 20K-40K
พนักงานขับรถ VIP
1.ขับรถให้กับลูกค้า VIP 2.ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 3.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบมาย 4.ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Full Stack Developer
1.วิเคราะห์ระบบงานขององค์กร 2.รับ Requirement ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบ 4.ออกแบบดีไซน์ UX-UI 5.พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP,Cake Framework 6.ดูแลจัดทำเอกสาร System Document,User Manual 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : 20K-50K
บัญชี อาวุโส สาขาจรัญ
1.วางแผนและควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงินและทำรายการทางบัญชีและการบริหารได้ตามกำหนดระยะเวลา 2.ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ 3.ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท 4.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทให้ถูกต้องและนำส่งให้ทันเวลาที่กำหนด 5.ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่บุคลากรตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 6.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไ
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ฝ่ายขาย
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างให้กับลูกค้าเพื่อปิดยอดขาย 3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมรถส่งให้ลูกค้า 4.ติดแผนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า 5.สรูปยอดขายส่งให้ฝ่ายการเงิน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : เงินเดือน+com
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดการรายการบัญชีและงบการเงิน 2.ดูและการจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ -จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ-จ่าย ประจำเดือน 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ประสานงานขาย (ดินแดง)
1.ให้คำแนะนำลูกค้าในรายละเอียดต่างของรถยนต์ 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ 3.ติด่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้า 4.สรุปยอดขายส่งให้กับการเงิน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโคตรงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draft Man)
1. ออกแบบและเขียนแบบผังโครงการ 2. เขียนแบบขอยื่นอนุญาติ เช่น ผังสาธารณูปโภค ผังค่าพิกัดแบ่งแปลง เป็นต้น 3. ออกแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายก่อสร้าง เช่น โครงสร้างฐานราก ผังค่าพิกัด ผังขอบเขตที่ดิน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
System Admin
1. ดูแลเรื่องอัพเดตข่าวสารใหม่ใน Web ของบริษัท 2. ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับ Programmer 3. จัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Web และ App ของทางบริษัท 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการประจำ Residence อพาร์ทเม้น
1. จัดทำเอกสารสัญญาการเช่าห้อง 2. แนะนำลูกค้าและพาลูกค้าชมห้อง 3. บริการลูกค้า 4. จัดการเอกสารต่างๆ ภายใน อพาร์ทเม้นท์ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
สมุห์บัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำและดูแล ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จำทำรายละเอียดประกอบการเงิน - สามารถวางระบบบัญชี เช่น การกำหนดผังบัญชี เป็นต้น - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560