เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานบัญชีการเงิน (บางพลีใหญ่) AR AP GL
ตรวจสอบรายการบัญชีและเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน สนับสนุนการทำงานของฝ่ายบัญชีการเงิน ประสานงานกับฝ่ายบริหารและดำเนินการตามนโยบาย สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมของฝ่ายบัญชี
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000-19,000 ตามความสามารถ
ธุรการ ฝ่ายบัญชีการเงิน (บางพลีใหญ่) AR AP GL Admin - หลายตำแหน่ง
บันทึกรายการบัญชี รับมอบหมายงานและทำงานร่วมกันเป็นทีม ตรวจสอบรายการบัญชีและเอกสาร สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมของฝ่ายบัญชี ตรวจนับสต้อกและทรัพย์สินคลังสาขาตามรอบระยะ
23 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและ​ตรวจสอบคุณภาพ ​(บางพลีใหญ่)
ดูแลขั้นตอนและเอกสารประจำวันของฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ดูแลขั้นตอนและระเบียบการทำงานของฝ่ายช่างผลิตและช่างเครื่องจักร ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลัง และ ฝ่ายจัดส่ง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า
23 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ธุรการ ฝ่ายคลังและจัดส่ง (บางพลีใหญ่)
บันทึกรายการและวางแผนฝ่ายคลังและโลจิสติกส์ จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการเข้าฝ่ายผลิต รับเข้าและจ่ายออกคลังต่างๆ บันทึกรายการประจำวันในระบบข้อมูล ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดส่ง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า
23 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ธุรการ ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ (บางพลีใหญ่)
บันทึกรายการและวางแผนฝ่ายผลิต ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดส่ง สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมของฝ่ายผลิตและQC รับผิดชอบงานเอกสารให้ถูกต้องและทันเวลา ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกสินค้า เตรียมสรุปรายสัปดาห์
23 พฤษภาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอาคาร (บางพลีใหญ่)
ดูแลและเซอร์วิสเครื่องจักรภายในโรงงาน และอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ดี จัดทำอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานที่ใช้งานอยู่ได้ ดูแลตารางงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอาคาร ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆและหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
วิศวกรตรวจสอบปรับปรุงเครื่องจักรและไฟฟ้าโรงงาน (บางพลีใหญ่)
ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอาคาร ระบบไฟฟ้าต่างๆ ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี จัดทำอุปกรณ์ต่างๆเพื่อปรับปรุงงานที่ใช้งานอยู่ได้ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆและหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
วิศวกรควบคุมคุณภาพ และ ผู้ดูแล QA ฝ่ายผฏิบัติการ (บางพลีใหญ่)
รับผิดชอบการดูแลคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต จนถึงการจัดส่ง ประสานงานกับฝ่ายช่างเพื่อการดูแลสภาพเครื่องจักรและอาคาร ไฟฟ้า ให้พร้อมอยู่เสมอ นำเสนอข้อมูลคุณภาพรายสัปดาห์ และประสานงาน ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาและนำเสนอเพื่อการดำเนินการเป็นทีม (ต้องการรับในตำแหน่งผู้ช่วยและ supervisor)
23 พฤษภาคม 2561
พนักงานขาย ประจำสำนักงาน (บางพลีใหญ่) - หลายตำแหน่ง
ดูแลการติดต่อและนำเสนอข้อมูลสินค้าทางเทคนิคให้ลูกค้าใหม่สม่ำเสมอ ที่สำคัญคือการปิดการขายและประสานงานกับฝ่ายภายใน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ติดตามการซื้อขายกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คอยสอบถามถึงปัญหาการใช้งานและการปรับปรุงต่อไป มีส่วนร่วมในการเตรียมงานการตลาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการทำงานรายสัปดาห์ วัดผลตนเองได้ รักการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4   เงินเดือน : เริ่มต้น 13,000 - 15,000 + คอมมส์และเป้าพิเศษ
แม่บ้าน ออฟฟิศ (บางพลีใหญ่)
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณออฟฟิศและห้องสโตร์ ห้องน้ำ หาวิธีดูแลความสะอาดและใช้น้ำยาและวัสดุที่เหมาะสมในแต่ละส่วนงาน
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : เริ่มต้น 9,000 - 12,000
วิศวกรฝ่ายจัดการ (โรงงาน) (บางพลีใหญ่)
งานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นสินค้าและเข้าคลังหรือส่งให้ลูกค้า ดูแลการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมของฝ่ายผลิต ฝ่ายช่าง QC ซ่อมบำรุง ควบคุมและรายงานผลการดำเนินการรายสัปดาห์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และการปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
พนักงานกราฟฟิคและ IT e-commerce (Part-Time, Full-Time)
คอยปรับปรุงพัฒนา content และเทคนิค SEO Setup และ Admin Web Server ได้ พัฒนา website และ graphics สิ่งพิมพ์ packaging โดยรับโจทย์จากฝ่ายการขายการตลาดหรือฝ่ายอื่น ควบคุมคุณภาพการทำ production ต่างๆได้ และนำเสนองาน สามารถวางแผนงานและดำเนินงานตามเวลาที่กำหนดได้ จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ตามความสามารถ
พนักงานขายและการตลาด พื้นที่ต่างจังหวัด
ออกสำรวจและปิดการขายลูกค้ารายใหม่ ในพื้นที่ที่มอบหมาย ดูแลลูกค้าต่อเนื่อง สื่อสารโปรโมชั่น และรายงานการเข้าเยี่ยม ให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า บริษัทฯมีค่าเดินทางค้างคืนและเบี้ยเลี้ยงให้
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 + คอมมส์และเป้าพิเศษ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560