เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานเขียนแบบ ( Draftman )
- เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
22 มิถุนายน 2561
วิศวกรโครงการ(เครื่องกล)
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา
22 มิถุนายน 2561
โฟร์แมน(เครื่องกล)
ควบคุมดูแลประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา รับผิดชอบโครงการต่างๆ จากวิศวกร เกี่ยวกับระบบประปา แอร์ และสุขาภิบาลในอาคาร
22 มิถุนายน 2561
วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า)
บริหารควบคุมงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด
22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการโครงการ (ไฟฟ้า)
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการโครงการ (เครื่องกล)
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
22 มิถุนายน 2561
พนักงานธุรการ (พระราม 2)
รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ และปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
22 มิถุนายน 2561
พนักงานต้อนรับ(ผู้พิการ)
รับโทรศัพท์ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลต่างๆ รับผิดชอบงานดูแล และ ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณที่ต้อนรับ และ ห้องประชุม ดูแลการรับ เอกสาร จดหมาย พัสดุของบริษัท ดูแลเรื่องมาตรการความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาติดต่อ(สมุดบันทึก และ บัตรผู้เข้ามาติดต่อ) รับผิดชอบงานด้านเอกสาร และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Office)
รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างเรียบร้อย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
22 มิถุนายน 2561
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรประเมินราคา
1. รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ และ รวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา 2. ถอดแบบ ตรวจนับปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสาร ประกวดราคา 3. สอบราคาวัสดุ อุปกรณ์จาก Supplier เพื่อให้ได้ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม 4. จัดทำรายละเอียดข้อมูลต้นทุน เพื่อการเสนอราคาหรือการ ประกวดราคางาน 5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงาน 6. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้า เพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่ ต้องใช้ในการเสนอราคาหรือประกวดราคา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560