เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานบริการทั่วไป(ค่าแรงรายวัน)
- ดูแลความสะอาด/เรียบร้อย ทั้งภายในและบริเวณรอบนอกบริษัท ฯ ** สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Packaging Designer
1. Take the design “brief” to record requirements and clients needs 2. Schedule project implementation and define budget constraints 3. Work with a wide range of media and use graphic design software 4. Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts 5. Prepare rough drafts and present your ideas 6. Amend final designs to clients comments and gain full approval 7. Work as part of a team with copywriters, designers, stylists, executives etc. 8. Doing artwork all grap
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Shipping Document Officer (ฺBKK)
- จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก/Invoice ฯลฯ -ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินงานและติดตามแผนการส่งออก ** มีประสบการณ์ทำงานส่งออก/โลจิสติกส์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
QA Manager
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - อายุ 28 ปี ขึ้นไป ** มีประสบการ์ทำงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและตรวจสอบ **
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
พนักงานCompound (ค่าแรงรายวัน)
- ผสมสารเคมี/น้ำยาง - ทำความสะอาดถังน้ำยาง
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ค่าแรงรายวัน
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีและบันทึกรายการขายทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำใบสำคํญขายและใบสำคัญรับเงิน - ดูแลเอกสารและงานด้านภาษี ** มีประสบการณ์ทำงานบัญชีมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
HR Manager
- วางแผน/วิเคราะห์/ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรมนุษย์ - จัดการ/ควบคุม/ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ** มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี **
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
Factory MGR.
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท 2.รับผิดชอบควยคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity เป็นต้น
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
Production Supervisor
1.บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ 3.วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผล KPI 4.ดูแลเกี่ยวกับ GMP, ISO 9001:2008, Kaizen, 5ส, Production plan และ TQM 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
Warehouse MGR.
• วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย • พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า • ร่วมกำหนดนโยบายและแผนการตลาดกับผู้บริหารระดับสูง • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย
23 ตุลาคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560