เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 2.รายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด/ประจำปี 3.สรุปรายงานการทำงานล่วงเวลา 4.รายงานเบี้ยขยัน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
Messenger
1.เดินเอกสารเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ส่วนราชการ 2.เดินเอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกัน 3.จัดฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 4.ดำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม
1.ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ประสานงานระหว่างกะ เพื่อสรุปปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 3.ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานตลอดเวลา 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและกำหนดข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.ตรวจสอบการประกันคุณภาพถุงมือของหน่วยงานประกันคุณภาพ 3.ติดตามผล/วิเคราะห์/ปรับปรุงข้อมูลคุณภาพให้เหมาะสม 4.รายงานผลด้านคุณภาพให้ผู้บังคับบัญชา 5.ควบคุมระบบการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 6.จัดทำหนังสือรับรองคุณภาพแก่ลูกค้า 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ช่างไฟฟ้า
1.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในอาคาร และไลน์ผลิตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและไลน์ผลิต 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ผู้จัดการฝ่ายบรรจุ
1.รับแผนการส่งออกจากผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลรับผิดชอบงานบรรจุตลอดจนจบแต่ละ Order 3.ติดตาม/ปรับปรุงข้อมูลกระบวนการการบรรจุให้ได้มาตรฐาน 4.รายงานผลด้าน out put ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.ดูแลและควบคุมพนักงานฝ่ายPacking ตลอดกระบวนการการบรรจุให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
15 มกราคม 2561
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืN/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560