เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างอาคาร - Technician รัชดา ซอย 5
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด
24 เมษายน 2561
หัวหน้าช่างประจำอาคาร
- จัดทำงบประมาณประจำปี - วางแผนการทำงาน, บุคลากร , แผนซ่อมบำรุง, ประหยัดพลังงาน - ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม และความเรียบร้อยของห้องพัก - จัดหา จัดจ้าง ผู้รับเหมาและวัสดุอุปกรณ์ในงาน - ประชุม และสรุปแผนงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2561
ช่างประจำอาคาร - Technician ( ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี )
- ดูแล และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร ทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร - ซ่อมแซมงานพื้นที่ส่วนกลาง หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
24 เมษายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
Sr.Site Engineer - จรัญฯ 42
- ควบคุมงาน และผลักดันงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อหัวหน้างาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2561
Asst.QS Manager
บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ - ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงบประมาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม และนำเสนออนุมัติ - จัดเตรียมรายงานนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุน - จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ,ต่อรองราคา,สรุปราคา,นำเสนอการลดต้นทุนค่าก่อสร้าง -
24 เมษายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้ช่วยพ่อครัว
- จัดเตรียมอาหาร ช่วยกุ๊ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Sales and Receptionist
- ต้อนรับลูกค้าที่มาออกกำลังกาย รับจองคิวห้องออกกำลังกาย - ให้บริการข้อมูล โปรโมรชั่น และพยายามปิดยอดขาย - ต่ออายุสมาชิก และออกบัตรสมาชิกแก่ลูกค้า - จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และสถานที่
24 เมษายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A++
Guest Service Executive
- ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแผนก - รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จ - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกและลูกค้าทั้งในเรื่องที่ร้องเรียนและร้องขอ - จัดตารางกะการทำงานประจำเดือน - ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนหัวหน้าแผนกในกรณีฉุกเฉิน - ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักตามรายละเอียดใบจอง
24 เมษายน 2561
HR Officer ( Recruiter )
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A++
Asst.Executive Housekeeping Mgr. ( ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้าน )
1) จัดสรรงานในส่วนความรับผิดชอบของห้องพักลูกค้าและพื้นที่ส่วนกลางแก่พนักงานทำความสะอาด 2) ตรวจเช็คการเตรียมห้องพักและดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละวันในระบบ Epitome 3) จัดเตรียม Report ให้กับพนักงานทำความสะอาด 4) จัดเตรียมแผนการทำงานต่างๆ ให้กับพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5) ตรวจการดูแลรักษาความสะอาดของทุกๆ จุดบนฟลอร์ ห้องพักลูกค้า พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 6) ฝึกอบรมความรู้ในด้านการทำงานต่างๆ ให้พนักงานทั้งหมด รวมถึงปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธ
24 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560