เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สุขุมวิท, ลุมพินี, ลาดพร้าว
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ 3.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน 4.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร และติดตามผลการแก้ปัญหา 5.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างประจำอาคาร - Technician ( ประจำคอนโด จ.ระยอง )
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ผู้จัดการนิติบุคคล
ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่าย OPEX & CAPEX, การไกล่เกลี่ยกรณี, การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ฯลฯ
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician)
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร • จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้ • วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ • จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ • พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานธุรการ-การเงิน (Building officer) ลาดพร้าว, ลุมพินี, บางนา
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน • ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน • ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด • .จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • นำเช็คฝากธนาคาร • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • รับวางบิลจาก Supplier • ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค • จัดทำ Invo
16 สิงหาคม 2561
ช่างประจำอาคาร (Technician) ลาดพร้าว
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Asst.QS Manager
บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ - ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงบประมาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม และนำเสนออนุมัติ - จัดเตรียมรายงานนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุน - จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ,ต่อรองราคา,สรุปราคา,นำเสนอการลดต้นทุนค่าก่อสร้าง -
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้ช่วยพนักงานขาย - คอนโด จรัญ 42
- พาลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง และอธิบายข้อมูลของโครงการ - รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
Guest Service Executive - รัชดา ซ.5
- ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแผนก - รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จ - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกและลูกค้าทั้งในเรื่องที่ร้องเรียนและร้องขอ - จัดตารางกะการทำงานประจำเดือน - ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนหัวหน้าแผนกในกรณีฉุกเฉิน - ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักตามรายละเอียดใบจอง
16 สิงหาคม 2561
Engineering Manager - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( บริหารอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ )
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดทำงบประมาณประจำปี - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษา - กำกับดูแลการทำงานของช่างประจำอาคาร - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A++
Foreman - ถ.เลี่ยงเมืองนนท์
- ตรวจสอบงานทั้งโครงสร้าง และสถาปัตย์ ของโครงการแนวราบ - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - ถอดปริมาณ สั่งซื้อวัสดุ ในงานที่เกี่ยวข้อง - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A++
Assistant Front Desk Manager
- Ensuring the front desk provides a professional and friendly service for customers. - Dealing with customers, including handling complaints when they come to the desk. - Participate morning briefing, or organize afternoon hand-over briefing weekly and disseminate information to Reception team as soon as possible. - Greet guests as time permits at lobby and assists Receptionist during busy period. - Troubleshooting emergencie. - Scheduling your staff roster.
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Waitress and Waiter (พนักงานเสิร์ฟ)
1. ต้อนรับลูกค้า 2. รับออร์เดอร์ 3. เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
16 สิงหาคม 2561
Sale Executive - Corporate
1. สร้างกลุ่มธุรกิจรายใหม่ 2. รักษากลุ่มธุรกิจรายใหม่ 3. ทบทวนประสิทธิภาพการขาย 4. เจรจาต่อรองสัญญาและแพคเกจ
16 สิงหาคม 2561
Operation Manager
- จัดทำแผนงาน Preventive Maintenance ของทุกระบบ - จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - มอบหมายงาน ควบคุม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพการใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้งานของอาคารและระบบต่างๆของอาคาร - จัดทำระบบเอกสารภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานข
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
แม่บ้าน
- ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
พนักงานเสิร์ฟ
- บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - แนะนำอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริการและอุปกรณ์
16 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยพนักงานขาย - คอนโดเพชรเกษม - ท่าพระ
- พาลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง และอธิบายข้อมูลของโครงการ - รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560