เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์
1. รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 4. พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า 5. ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ 6. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 7. จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่ 8. เพิ่มช่องทางลูกค้าเ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,500 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น/เบี้ยเลี้ยง/ค่าสึกหรอ)
ผู้จัดการภาคฝึกหัด (จ.ชลบุรี)
-ตรวจสอบงานร้านสาขา เช่น ใบเสร็จรับเงิน สต๊อกสินค้า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ** ค่าตอบแทน -เงินเดือน 10,000 บาท -เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เฉลี่ยเดือนละประมาณ 16,500 บาท
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000 / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เฉลี่ยเดือนละประมาณ 16,500 บาท
นิติกร
- นิติกรประจำสำนักงาน - ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างสัญญา ดูแลควบคุมสถิติคดี - ผลการดำเนินคดี ตรวจแปลสัญญาภาษาต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานราชการ
19 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการภาคฝึกหัด (จ.นครปฐม)
-ตรวจสอบงานร้านสาขา เช่น ใบเสร็จรับเงิน สต๊อกสินค้า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000 / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เฉลี่ยเดือนละประมาณ 16,500 บาท
ผู้จัดการภาคฝึกหัด (จ.ราชบุรี)
-ตรวจสอบงานร้านสาขา เช่น ใบเสร็จรับเงิน สต๊อกสินค้า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000 บาท / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เฉลี่ยเดือนละประมาณ 16,500 บาท
Programmer
Responsibilities : Develop applications with Microsoft Visual Studio 2005/2010 (VB.NET , ASP.NET Web Services) Microsoft SQL Server 2008 (Query, Stored Procedures, DTS or SSIS Package) PL/SQL for Oracle Connection Create Reports with Crystal Report XI R2 Microsoft Project / Visio Qualifications : คุณสมบัติเพิ่มเติม : พัฒนาโปรแกรมWeb application ด้วย Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา ASP.NET (C#.NET/VB.NET), Web Services, JavaScript พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS SQL Server / Oracle (SQL Scri
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเปรียบเทียบมูลค่าในทะเบียนทรัพย์สินกับ GL 2.ปรับปรุงบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าร้านสาขา และตีราคาอาคารใหม่ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานแสดงผลมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและมูลค่าใดจะต่ำกว่า (NRV) 5.ตรวจสอบการบันทึกรายการ Drop สินค้าคงเหลือ 6.บันทึกบัญชีภาษีขาย
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
- โทรติดตามลูกหนี้ตามบัญชีรายชื่อในแต่ละเดือน - ทำยอดการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ได้ตามเป้าของบริษัท
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 (+Commission ตามผลงาน)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (NCB)
- ประสานงานกับข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) - ตรวจสอบผลสรุปรายงานข้อมูลประจำเดือน - ติดตามรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขข้อมูลผ่านทาง NCB - ประสานงานติดตามรับส่งข้อมูลประวัติการชำระของลูกค้า - ดูแลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตให้ถูกต้องของผู้ยื่นของสินเชื่อกับบริษัทฯ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าหน่วยอนุมัติสินเชื่อ
- ดูแล เป็นที่ปรึกษาและคสบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ - ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อดูความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า ผู้ตำประกันภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเช่าซื้อ - Call Vefify ลูกค้า ผู้ค้ำทางโทรศัพท์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพิจารณาสินเชื่อ
- บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท - ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การพิสูจน์ตัวตนของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน และการตรวจสอบประวัติเครดิต NCB B/L - พิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้้ำประกันโดยใช้ดุลย์พินิจให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ - ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในมาตรฐานการทำงานของบริษัท
20 ตุลาคม 2561
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560