เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาตลาดรังสิต, นวนคร, ลำลูกกา, สายไหม)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขา ท่าน้ำนนท์, บางกรวย - พระราม 7)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาโกสุมรวมใจ, สรงประภา, แจ้งวัฒนะ, ดอนเมือง)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาวัดกู้, ติวานนท์ - ปากเกร็ด)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาถนนสามัคคี, เรวดี, งามวงศ์วาน, ประชานิเวศน์, ประชาชื่น)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาบางศรีเมือง, ตลาดขวัญ, ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- ปฏิบัติงานภาพรวมด้านต่างๆ ของงานด้านบัญชี - กระทบยอดบัญชีและทำรายงานปิดบัญชี - ประสานงานกับแผนกต่างๆ และให้ความช่วยเหลือข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน - เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบภายในและภายนอก พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ - ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสรุปรายงาน เพื่อปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
ผู้จัดการสาขา
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อกับลูกค้าที่มาติดต่อ - พิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท - วางแผนการขาย ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี - ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และบริหารหนี้เสียให้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม - บริหารทีมงานภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังก
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Development and Training Officer
- Identifying training needs for the business - Translating requirements into trainings that will groom employees in next step of their career path - Developing training materials, facilitators guides and support tools - Developing new training programs for people development programs such as On the Job Training (OJT), Mentoring - Updating training record on the system and expense detail including training budget - Preparing training document to submit The Department of Skill Development -
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : สามารถต่อรองได้
[Programmer] Junior / Senior Backend Developer
- Building backend of web application for an application that supports thousands of branches within the company - Building backend of web application for an application that can supports million of users - Application
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
[Programmer] Junior/ Senior Frontend Developer
- Building intuitive, useful, and of course beautiful web application - As Interactive geek to experience design team, building valid and beautiful interactive experience for millions of user - Investigate and experiment prototype for experience research team - Able to follow interface instruction, in pixel to pixel level into the code to build wonderful digital experience - Able to build and recheck Cross browser and device compatibility - Stay up to date for technology and website trend b
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Graphic Designer
- ออกแบบกราฟฟิคทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้ตรงตาม Concept และ Brand Guideline - ประสานงานโดยตรงกับ Marketing และ Project Manager นำเสนอผลงานการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละส่วนงาน - ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับ Corporate Branding และออกแบบงานโฆษณาทุกช่องทางทั้ง Online และ Offline
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการเขตพื้นที่ (Area Manager)
- ดูแลการปล่อยสินเชื่อของสำนักงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่ของตน - สำรวจตลาดเพื่อเพิ่มสาขาในเขตพื้นที่ของตน - พัฒนา อบรม ดูแล ให้คำปรึกษา ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขา ในพื้นที่ของตน - รับผิดชอบผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ ของตนเอง
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Accounting Manager
- Execute key accounting procedures (e.g. bookkeeping, inventory control, cash control, fixed assets management). - Control and manage accounting function including tax regulation and co-operation with auditor - Training accounting staffs in accounting works - Prepare Financial Statement of company and notes to Financial Statement - Checking Financial Statement and detailed of account - Checking accounting documents i.e. payment vouchers, receipt vouchers and journal vouchers - Cooperate w
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนงานขยายสาขา (Construction Planning Officer)
- ดำเนินการสำรวจ รวบรวม จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลราคากลางสำหรับงานก่อสร้าง - จัดทำฐานข้อมูลราคากลางและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและผู้รับเหมา รวมทั้งจัดหา คัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อประมูลงานก่อสร้าง - จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง และติดตามความคืบหน้าของแผนงาน  - วัดกรอบพื้น ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง - ติดตามและสรุป scope งานก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่และขยายสาขา
- วิเคราะห์และสำรวจเส้นทาง, พื้นที่, พฤติกรรมผู้บริโภค และคู่แข่งขัน เพื่อขยายสาขาให้ได้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่เกี่ยวกับ ค่าเช่า, ระยะเวลาเช่า, รูปแบบการตกแต่งสาขา, ดัดแปลงโครงสร้าง (ถ้ามี) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Development and Training Manager
- Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill - Analyze and recommend appropriate external training which match business needs - Provide support to supervisors for on-the-job training - Support each Division in identifying effective human resource development plan and execution - Identify human resources capability gap that may occur from changes to enhance or maintain competitive advantage of the company
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ให้บริการผู้ติดต่อ และประสานงานไปยังแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลความเรียบร้อยของออฟฟิศ ทั้งส่วนงานแม่บ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของส่วนกลาง เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เนต เป็นต้น - ดูแลสต๊อกอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมจัดหารายละเอียดเบื้องต้นเพื่อประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาบางใหญ่, บางบังทอง, บางกรวย, ไทรน้อย)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือน)
เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ (Fixed Asset Officer)
- ดูแลงานด้านทรัพย์สินของบริษัท ตามขั้นตอนการทำงานของบัญชีสินทรัพย์ทั้งระบบ (บันทึกข้อมูล, อัพเดทข้อมูล, ติดป้ายรายการสินทรัพย์ และอื่นๆ) - จัดทำรายงานบัญชีสินทรัพย์และกระทบยอดกับรายการบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องและครบถ้วน - อัพเดทรายการสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในลิสต์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - นับสต๊อกสินทรัพย์ของบริษัท ตามพื้นที่และ/หรือสังกัดที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560