เข้าระบบผู้สมัครงาน
Accounting
1. รับวางบิล และจ่ายเช็ค 2. บันทึกบัญชี รับ-จ่าย 3. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4. สรุปรายงานภาษี และ ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 5. จัดทำรายงานสรุปทางด้านบัญชีและการเงิน 6. ภงด.1 , 3 และ 53 ยื่นสรรพากร 6. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กำหนดเป้าหมายและกลุยทธ์แผนงานวิธีการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับบริษัท ติดต่อบริษัทคู่ค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่าย เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของสินค้าที่เข้ามาร่วมจำหน่าย ประสานงานกับฝ่ายสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนสิ้นสุดการสั่งซื้อ ประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า ทำบันทึกเกี่ยวกับผู้ขาย จัดทำวิเคราะห์ต้นทุน-ราคา วางตารางการซื้อและส่งของ/ต่อรองราคาและระบุข้อมูลในสัญญา
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้าน (เครื่องสำอาง)
ควบคุมยอดขายและทีมให้ได้ตาม Target ที่กำหนด ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
พนักงานขาย BA / PC / แคชเชียร์ / Assistant / Shop manager
ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
แม่บ้าน ประจำออฟฟิตและร้านเครื่องสำอาง สาขาสยามสแควร์
ดูแลรักษาความสะอาดของออฟฟิต ดูแลเรื่องเครื่องดื่มต่างๆ จัดเก็บของทำความสะอาดออฟฟิตให้เป็นหมวดหมู่ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้าน (เครื่องสำอาง)
ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้าน (เครื่องสำอาง)
ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
พนักงานขาย / BA / PC / แคชเชียร์ / Assistant / Shop manager
ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 25 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท+โอที+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
พนักงานขาย BA / PC / แคชเชียร์
ลักษณะของงาน (อธิบาย) ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท+โอที+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
พนักงานขาย BA / PC / แคชเชียร์
ลักษณะของงาน (อธิบาย) ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท+โอที+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
พนักงาน Part Time (ขายเครื่องสำอาง) พูดภาษาจีนได้
คีย์ข้อมูล เช็คสต๊อคสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 500 บาท/วัน
store manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
store manager
• ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้เหมาะสม และให้คำแนะนำใน
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
Area Manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
Area Manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
แคชเชียร์
งานแคชเชียร์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท+เบี้ยขยัน
แคชเชียร์
งานแคชเชียร์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท+เบี้ยขยัน
Senior Marketing Executive / Marketing Manager
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน 5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สามารถจัดก
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
งานวางแผน กำหนดกลยุทธ์ส งานจัดซื้อ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักศึกษาฝึกงาน / P/T ขายเครื่องสำอาง ประจำร้าน (พูดภาษาจีนได้)
ขายเครื่องสำอางประจำร้าน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 500 บาท/วัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560