เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่จัดหาและเลขานุการฝ่ายแบบ
1.จัดหาSupplier ตามรายการวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบต่อรองราคากับ Supplier จัดเกรด Supplier ประเมินรายปี อัพเดทรายการวัสดุ ตามสเปคของบริษัท 2.เลขานุการฝ่ายแบบ รวบรวมเอกสาร เสนอผู้จัดการฝ่าย กรรมการผู้จัดการ และจัดทำโมเดล TIVE สรุปวาระการประชุม จัดทำหนังสือเวียน ติอต่อ Supplier
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
Call Center
1.รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call in Call out 2.ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น 3.บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM 4.บริหารฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ติดตาม นัดหมายลูกค้า ส่ง SMS / Email ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเชิญชวนและอัพเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัท 5.ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด (ประจำสาขารามอินทรา)
- โทรนัดหมายลุกค้า - ประสานงานขายให้กับ Senior Sales - เปิดและปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - สามารถออกบูทได้ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
หัวหน้าส่วนบริการสนง.และธุรการบุคคล
ควบคุมกำกับดูแลและบริหารงานสำนักงานและธุรการบุคคล เงินเดือน จัดซื้อ ซ่อมบำรุงสำนักงาน
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
พนักงานขายอาวุโส / Senior Sales (สาขาพงษ์เพชร)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อาวุโส
1.ออกแบบงานโครงสร้างในระบบสำเร็จรูป และพัฒนางานติดตั้งโครงสร้างแบบสำเร็จรูป 2.คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยทั้งงานในแนวราบและแนวดิ่ง 3.คำนวณออกแบบโครงสร้างเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
Senior Sales สาขารามอินทรา
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถาปนิกปรับแบบ ประจำสาขารามอินทรา
- ออกแบบ/ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ถนัดออกแบบบ้าน โดยใช้โปรแกรม Archicad , Autocad - ออกแบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทางหรือแผนงานที่องค์กรกำหนด - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เลขานุการและประสานงานฝ่ายบัญชีการเงิน
1.ประสานงานงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชีการเงิน 2.ดูแลเอกสารเข้า - ออก 3.ISO 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
สถาปนิกปรับแบบ ประจำสาขาบางแค
- ออกแบบ/ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ถนัดออกแบบบ้าน โดยใช้โปรแกรม Archicad , Autocad - ออกแบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทางหรือแผนงานที่องค์กรกำหนด - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
สถาปนิกอาวุโส
1.ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทางหรือแผนงานที่องค์กรกำหนดโดยผู้จัดการส่วนรับผิดชอบแบบบ้านหลังใหญ่เป็นหลัก 2.ตรวจสอบผลงานที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อพัฒนาจุดบกพร่อง หรือปรับปรุงการออกแบบ 3.ออกแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 4.ถนัดออกแบบบ้าน โดยใช้โปรแกรม Archicad , Autocad
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
วิศวกรควบคุมงาน (ฝั่งธนบุรี/พระราม 2)
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรม
- วางแผนอัตรากำลังคน - ควบคุมและดำเนินการสรรหาให้ทันตามกำหนด - จัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อความต้องการ - วางแผนจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก - KPI - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้า ประจำสาขาราชบุรี
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ฯ - ติดตามรับเรื่องต่าง ๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย ประสานงานกับวิศวกร - จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน ของส่วนต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดุแลเรื่องการดึงข้อมูลจากระบบ CRM เพื่อทำรายงานจำนวนลูกค้าแต่ละเดือน - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ประจำร้านอาหารจิราฟุ
1.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2.ตั้งเบิก 3.ทำเงินเดือนพนักงาน 4 ยื่นประกันสังคม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริการสำนักงานและธุรการบุคคล
ควบคุมกำกับดูแลและบริหารงานสำนักงานและธุรการบุคคล เงินเดือน จัดซื้อ ซ่อมบำรุงสำนักงาน
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่วนกลาง
- ประสานงานระหว่างสาขา - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี - จัดตารางนัดหมายผู้จัดการฝ่าย - จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในและภายนอก - จัดทำเอกสารสัญญา - จัดทำเอกสารหนังสือเวียน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถออกบูธได้ - ทำ ISO ให้ฝ่ายขาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด ประจำสาขาลาดพร้าว
- โทรนัดหมายลุกค้า - ประสานงานขายให้กับ Senior Sales - เปิดและปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
สถาปนิกปรับแบบ (สาขาปิยรมย์)
1.ออกแบบบ้าน / ปรับแบบบ้าน 2.ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
โฟร์แมน (กรุงเทพและปริมณฑล)
- ควบคุมงานบริการหลังการขาย งานซ่อม - ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับมอบงานจากช่างmain ช่างsub - พบลูกค้าเพื่อแจ้งความคืบหน้างานซ่อมก่อสร้าง กรณีเกิดความเสียหาย - ควบคุมงานช่างเพื่อแก้ไขงานซ่อม - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560