เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานประจำห้าง Big C สาขาภาคเหนือ
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคเหนือหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประจำห้าง Big C สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประจำห้าง Big C สาขาภาคกลาง
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคกลางหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครสวรรค์
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประจำห้าง Big C สาขาภาคตะวันออก
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคตะวันออกหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประจำห้าง Big C สาขาภาคใต้
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคใต้หลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประจำห้าง Big C สาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑลหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์: 1) พนักงานแผนกอาหารสด 2) พนักงานแผนกอาหารแห้ง 3) พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป 4) พนักงานแผนกบริการลูกค้า 5) พนักงานแผนกพลาซ่า 6) พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 7) พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย 8) พนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 9) พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า 10) พนักงานแผนกวิเคราะห์การเงิน 11) พนักงานแผนกข้อมูลสารสนเทศ (EDP) 12) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! ประจำร้าน Mini Big C สาขาภาคเหนือ
ร้าน Mini Big C เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคเหนือหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! ประจำร้าน Mini Big C สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้าน Mini Big C เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! ประจำร้าน Mini Big C สาขาภาคกลาง กทม. และปริมณฑล
ร้าน Mini Big C เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคกลาง กทม. และปริมณฑล หลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! ประจำร้าน Mini Big C สาขาภาคใต้
ร้าน Mini Big C เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคใต้หลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! ประจำร้าน Mini Big C สาขาภาคตะวันออก
ร้าน Mini Big C เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาภาคเหนือหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ด่วน! พนักงานประจำร้านยาเพรียว ทุกสาขา
ร้านยาเพรียว (Pure) เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ 1) ผู้จัดการร้าน 2) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3) พนักงานขาย
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : ตามโครงสร้างบริษัทฯ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
สรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม ดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เลย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560