เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
ผู้จัดการสาขา **เขตนครศรีธรรมราช**
-วางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริการทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน -สามารถปฏิบัติงานที่สาขาได้
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานการเงิน
1. บันทึกรายรับ-รายจ่าย 2. ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารเงินสด บันทึกลูกหนี้ ตัดรับชำระหนี้ 3. ดูแลเอกสารใบกำกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย 4. จัดทำ Report สรุปการรับเงินประจำวันและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย**เขตภูเก็ต**
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย (อุปกรณ์มือถือ)
1. แนะนำสินค้าอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2. ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3. ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขายส่ง**เขตสงขลา**
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ 2.ดูแลแนะนำบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขายส่ง**ภูเก็ต**
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ 2.ดูแลแนะนำบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานจัดซื้อ
-งานด้านธุรการจัดซื้อ -จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -จัดทำใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานตรวจสอบภายใน
วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในของสำนักงานใหญ่และสาขา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานบุคคล (งานสวัสดิการ)
1. ดูแลและควบคุม การใช้งานรถยนต์/รถจักรยานยนตร์ ของบริษัท 2. ประสานงานและตรวจสอบ พรบ.ทะเบียน กรมธรรม์รถยนต์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ 3. ติดต่อประสานงานกับตัวแทนประกันภัยรถยนต์ พร้อมศึกษาเปรียบเทียบใบเสนอราคา
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานการตลาดออนไลน์
- วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง - ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ - ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000+
พนักงานขาย (เขตนครศรีธรรมราช)
แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆของทางร้าน ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ดูแลรักษาและรับผิดชอบสินค้าของบริษัท
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000+
พนักงานขาย (เขตตรัง)
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย (เขตสตูล)
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สตูล
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงาน IT
- ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร - ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร - จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร - จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย (เขตพัทลุง)
1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน 2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560