เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าบัญชี
บริหารจัดการระบบบัญชีภายใน,ภาษี,เงินได้,รายรับ-รายจ่าย
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด มุกดาหาร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-20,000 บาท
จัดซื้อ -โลจิสติกส์ (ธุรกิจน้ำมัน)
ทำเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดส่ง ธุรกิจน้ำมัน
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์
ขายสินค้า คอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้าง หรือสินค้าที่ตามบริษัทกำหนด
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเคาะพ่นสี,ช่างซ่อมทั่วไป
เคาะพ่นสีรถยนต์, ซ่อมรถยนต์, ซ่อมอุปกรณ์ปั้มน้ำมัน และ ซ่อมอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำมัน
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
กุ๊ก อาหารไทยและอิสาน
-ประกอบอาหารตามสูตรที่ บริษัทฯกำหนด - เช็คสต๊อคของสด-แห้ง ภายในครัว ดูแลวัตถุดิบ - ดูแลเรื่องหน้าตาอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - ดูแลการทำงานของพนักงานครัวให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถน้ำมัน
ขับรถส่งน้ำมันและดูแลคลังน้ำมัน
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน
ขับรถขนส่งบรรทุกน้ำมัน ระหว่างคลังน้ำมันระยอง-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วิศวโยธา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ ตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ สามารถประสานงานคุยงานกับผู้รับเหมา วิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย รายรับ รายจ่ายได้และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย งานช่างโยธาตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวาง โครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น การรับเหมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารต่างๆ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
หัวหน้ากะธุรกิจน้ำมัน /แคชเชียร์ (สาขาอำเภอยางตลาด)
ดูดูรับผิดชอบบริหารทีมงานภายในกะ เร่งยอดขายตามเป้าหมาย สรุปค่าใช้จ่ายการขายในแต่ละกะ ดูแลรับผิดชอบเงินในการขายระหว่างกะ เป็นต้น
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
หัวหน้าควบคุมการผลิต
หัวหน้าควบคุมการผลิด แพล้นปูนสำเร็จรูป ควบคุมค่าใช้จ่าย และ เพิ่มรายได้ พัฒนากระปวนการทำงานของสายการผลิต และ ทีมงาน
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริหารงานระบบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ภาษี
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1.ควบคุมดูแล ตรวจเช็คตามแผนงานการผลิต 2.ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับแจ้งให้เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงส้างองค์กร+ค่าประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกขาย (ธุรกิจน้ำมัน)
บริหารงานขาย ธุรกิจน้ำมัน ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกการตลาด
สามารถบริหารงานด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้ให้องค์กร บริหารลูกค้า ให้ได้ตามนโยบาย และ เป้าหมายองค์กร
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ธุรกิจน้ำมัน)
บริหารงานรับผิดชอบดูแลระบบซ่อมบำรุงทั่วไป ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือน้ำมันบริหารค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้องค์กร
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร+ค่าประสบการณ์
กุ๊ก (อาหารไทย,อีสาน)
บริหารจัดทำอาหารให้ทันตามความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า บริหารยอดขาย สต็อกให้เพียงพอต่อความต้องการ และ ไม่เกิดความเสียหาย
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 2 ท่าน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกหน้าลาน (ปั้มCALTEX)
1.ดูแลบรอหารทีมงาน พนักงานเติมน้ำมัน 2.บริหารการตลาด และ ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าประสบการณ์
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและออกแบบก่อสร้าง
ออกแบบก่อสร้าง อาคาร บ้าน โรงงาน การควบคุมงานก่อสร้าง(Project Site)การเขียน BOQ การอ่าน BOQ การแก้ปัญหาหน้างาน การวางแผนและควบคุมการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีต
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
งานด้านออกแบบอาคาร(ภายใน-ภายนอก) การเขียนโครงสร้าง การเขียนBOQ การควบคุมงานก่อสร้างตามแบบ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตางโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560