เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุประกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคลองกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ -กำหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา - คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
25 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้แก่ฝ่ายผู้บริหาร • จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น • วางแผน/ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี/ภาษี บัญชีต้นทุน ได้อย่างถูกต้อง
25 กันยายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000++(ตามประสบการณ์ในการทำงาน)
ผู้จัดการแผนกการตลาด
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน 5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
25 กันยายน 2561
ธุรการบัญชี ทองหล่อ 55
ประสานงานระหว่างร้านและออฟฟิต ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช็คเอกสารจากสาขาที่ส่งมา ตราจสอบบิล ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและสต๊อกของ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม่ให้มีการสูญหายหรือรั่วไหลทุกวัน นำส่ง Report ต่อแผนกบัญชีและผู้บริหารทุกเดือน (ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ) จัดทำรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือนให้ทันตามกำหนดและถูกต้อง 100 % กำหนดช่วงเวลาเบิกจ่ายสินค้าเพื่อให้ จ่ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว,มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจเช็คสินค้า อุปกรณ์ให้มีความถูกต้อง 100 % ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของแผนกต่าง ๆ (ดูแลให้ตรงตาม Par หรือปรับ Par ตามยอดขาย) และควบคุมสินค้าในคลังไม่ให้ Over Stoc
25 กันยายน 2561
พนักงานต้อนรับ (Hostess) ประจำร้านอาหาร
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน - นำลูกค้าไปนั่งยังโต๊ะที่เหมาะสม - ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม - แจ้งนโยบายการจองโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง - ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต๊ะให้เหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท - ดูแลการบริการลูกค้าภายในร้าน ในระบบ มาถึงก่อน ได้รับการบริการก่อน - กล่าวของคุณลูกค้าทุกครั้งที่ใช้มาบริการกับทางร้าน
25 กันยายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่สรรหา
ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งในส่วนที่ประจำสาขาและสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หนังสือ ใบปลิว โปสเตอร์ Web สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เวลาเข้างาน 10.00-19.00 น./ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
25 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560