เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างประจำร้านแฮปปี้พิช ( สาขาเมกา บางนา ) ด่วนมาก
น้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ส่วนหน้างาน และสำนักงาน 2. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี 3. ควบคุมการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า ภายในร้านทุกจุดให้พร้อมใช้งาน 4. มีใจรักงานบริการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ควบคุมวางแผนการทำงานของแผนกช่างให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 6. จัดทำบันทึกและการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ประจำเดือน ประจำปีและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 7. จัดฝึกอบรมผู้ใต
20 เมษายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12000-20000
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับสาขาใหญ่ -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ -ประสานในส่วนต่างๆภายในร้าน - ติดตามงานแต่ละแผนกรายวัน - จัดการบริหารแผนกให้เป็นไปตามระบบโดยประสานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ช่วยจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้งานในแผนกราบรื่น - ดูแลเอกสารสำคัญบริษัท - ดูแลเอกสารสำคัญของผู้บริหาร
20 เมษายน 2561
F&B Manager
หน้าที่และความรับผิดชอบ: ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทุกอย่างส่วนต่างๆของฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมทั้งรับผิดชอบคุณภาพของรายการอาหารและการให้บริการ จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาดในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบรายได้ประจำวันของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ควบคุมและตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในส่วนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดทำคอร์ตต้นทุนการผลิต ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ประสานงานระหว่
20 เมษายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
Head chef(เอเชียทีค)
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของโรงแรม งานประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
20 เมษายน 2561
Head Bartender [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](สาขาสุขุมวิท 24)
- ดูแลรับผิดชอบ Bar ทั้ง 3 จุด - ดูแล Par ของ Stock - ดูแลสูตร Cocktail - มีตวามสามารถในการปรุงสูตร cocktail - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เวลาทำงานระหว่าง 17.00 น - 03.00 น
20 เมษายน 2561
พนักงานต้อนรับ(เอเชียทีค)
- กล่าวต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน - รับรายการอาหารพร้อมทั้งแนะนำและติดตามรายการอาหารให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริการที่บริษัทฯกำหนด - ดูแลความสะอาดภายในร้าน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
Bartender ประจำสาขา(เอเชียทีค หรือสุขุมวิท 24 หรือเมกา บางนา)
- ให้บริการเครื่องดื่มทั้งหมดในร้าน - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ปฏิบ้ติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
เสิร์ฟ(ประจำสาขาเมกะบางนา)
- กล่าวต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน - รับรายการอาหารพร้อมทั้งแนะนำและติดตามรายการอาหารให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริการที่บริษัทฯกำหนด - ดูแลความสะอาดภายในร้าน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000-12000
Office Manager
คุณสมบัติ มีทักษะและความสามารถในการประสานงานในเรื่องต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี มีใจรักงานบริการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ควบคุม และประสานการทำงานของแผนกช่างให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ
20 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน
คุณสมบัติ ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้ / รับวางบิล/ปิดหัก ณ ที่จ่าย /ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย /ปิดภาษีซื้อ-ขาย/รายงานภาษีซื้อ-ขาย/ภพ.30 /ภงด.1,3,53 /ประมาณการค่าใช้จ่าย/Bank Reconsider/เงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย/จ่ายเช็ค/ปิดบัญชีกำไรขาดทุน/ปิดงบดุล/ปิดงบทดรอง/รายละเอียดประกอบงบการเงิน/Cash Folw จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล,คีย์รายละเอียดเงินสดย่อย, คีย์ภาษีซื้อ ด้วยโปรแกรม Express ,ติดต่อกับกรมสพัฒนาธุรกิจการค้า, จัดทำเอกสารแจ้งเข้า-ออกพนักงาน,จักทำแบบประกันสังคมสมทบ, จดจัดตั้
20 เมษายน 2561
Head chef (สาขาเอเชียทีค) ด่วนมาก
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของร้านอาหาร งานประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
20 เมษายน 2561
พนักงาน IT ด่วน
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในร้านทั้งหมดแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆในระบบคอมที่มีปัญหา
20 เมษายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
• บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้แก่ฝ่ายผู้บริหาร • จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น • วางแผน/ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี/ภาษี บัญชีต้นทุน ได้อย่างถูกต้อง และนำส่ง
20 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560