เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
พนักงานบริการ Shinkanzen Sushi สาขา ม.ธรรมศาสตร์รังสิต
- เวลางาน 11.00 - 23.30 น. - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ต้อนรับลูกค้า - บริการลูกค้า - เสิร์ฟ - รับออร์เดอร์ลูกค้า
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : รายได้รวม 9,300 - 13,000 บาท
พนักงานบริการ Shinkanzen Sushi สาขา โครงการ อยุธยาซิตี้พาร์ค
- เวลางาน 09.00 - 23.00 น. - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ต้อนรับลูกค้า - บริการลูกค้า - เสิร์ฟ - รับออร์เดอร์ลูกค้า
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : รายได้รวม 9,000 - 12,000 บาท
พนักงานบริการ Shinkanzen Sushi สาขา ศูนย์การค้าโลตัสบางกะปิ
- เวลางาน 09.00 - 23.00 น. - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ต้อนรับลูกค้า - บริการลูกค้า - เสิร์ฟ - รับออร์เดอร์ลูกค้า
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : รายได้รวม 9,000 - 13,000 บาท
พนักงานบริการ Shinkanzen Sushi สาขา ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์
- เวลางาน 09.00 - 23.00 น. - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ต้อนรับลูกค้า - บริการลูกค้า - เสิร์ฟ - รับออร์เดอร์ลูกค้า
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : รายได้รวม 9,000 - 12,000 บาท
พนักงานบัญชี
1.จัดทำบัญชีเอกสารค่าใช้จ่ายบะญ 2.ยื่นเสียภาษี 3.สามารถลงบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 4.รู้เรื่องภาษี ณ ที่จ่าย 5.และอื่นๆ
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Support
1.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 2.มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ 3..ดูแลระบบ Network, Server (Window 2003, Linux) Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 4.Support User ทั้ง Hardware และ Software 5.ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-30000
กราฟฟิต
     ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง 2.      ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง 3.      ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายนอกส 4.      ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-30000
ผู้ช่วยจัดการสาขา สรงประภาดอนเมือง
ช่วยเหลือผู้จัดการดังนี้ - บริหารงานสาขาและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุม ดูแล อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆ และวางแผนกำลังคนให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - วางแผนงานและเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่ายในสาขาตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขาและควบคุมการบริหารงานสาขา - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยอดขาย ค่าใช้จ่าย และข้อร้องทุกข์หรือความคิดเห็นของ
16 มกราคม 2561
พนักงานบริการสาขาสรงประภาดอนเมือง
- สามารถทำงานเป็นกะได้ - ต้อนรับลูกค้า - บริการลูกค้า - เสิร์ฟ - รับออร์เดอร์ลูกค้า
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9300-15000
เชฟอาหารญี่ปุ่น/ผู้ช่วยเชฟ สาขาโลตัสบางกะปิ
1.คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสำหรับเครื่องปรุงบางประเภทเช่น ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ ผลไม้  2.ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร 3.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว 4.สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร 5.ทำอาหารญี่ปุ่นได้
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000-30000
เชฟอาหารญี่ปุ่น/ผู้ช่วยเชฟ สาขายูเนี่ยมอลล์
1.คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสำหรับเครื่องปรุงบางประเภทเช่น ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ ผลไม้  2.ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร 3.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว 4.สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร 5.ทำอาหารญี่ปุ่นได้
16 มกราคม 2561
พนักงานบริการประจำสาขาสรงประภา
1.คอยตอนรับและบริการลูกค้า 2.ดูแลความเรียบร้อยของโต๊ะอาหาร
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แคชเชียร์ สาขาOPPAม.รังสิต
1.บริการลูกค้า 2.เก็บเงิน ดูแลเรื่องเงิน
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แคชเชียร์ สาขาOPPAม.ธรรมศาสตร์
1.บริการลูกค้า 2.คิดเงินทอนเงิน
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานครัว
1.เป็นพนังานครัวซูซิ 2.เป็นพนักงานครัวร้อน 3.พนักงานครัวเย็น
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตร   เงินเดือน : 9600-13000
ผุ้ช่วยผู้จัดการสาขา ยูเนียนเนียนมอลล์
1.ช้วยบริหารดูและจัดการร้าน 2.ดุแลยอดขาย 3.ดุแลพนักงาน 4.และอื่นๆ อีกมากมาย
16 มกราคม 2561
บัญชี
จัดทำเอกสารงานด้านภาษีต่างๆ
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
บริการ
ดูแลบริการลูกค้า เสริฟอาหาร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9300-15000
ผู้จัดการสาขา สยามสแคววัน
1.ดูแลบริหารการจัดการหน้าร้าน 2.ดูเเลยอดขาย 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 4.ดูแลพนักงาน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
13 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560