หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
ช่างยนต์ทั่วไป (General Mechanic Staff) ประจำสาขาวัชรพล
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้กับลูกค้า 4. เพิ่มยอดขายในฝ่ายบริการและอะไหล่ รวมทั้งยอดขายรถใหม่ของศูนย์บริการ มาตรฐานของงาน ซ่อมหรือแก้ไขรายการที่เสียหายให้เสร็จภายในครั้งเดียวและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ดูแล ช่วยเหลือและบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดูแลความสะอาดพื้นที่รับ
23 มิถุนายน 2560
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000
พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ดูแลรถลูกค้าเป็นอย่างดี 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้ลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านต่างๆ ตามที่ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. การนัดหมายลูกค้าที่เข้ารับบริการรวมถึงเวลาเข้าซ่อม ประมาณเสร็จ ความพร้อมของอะไหล่ 2. การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความสกปรก 4 อย่าง ( ผ้าคลุมเบาะ ,ผ้าคลุ
23 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Staff)
   หน้าที่หลัก 1. ดำเนินการสรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานว่าง และเลือกเครื่องมือในการสรรหาอย่างเหมาะสม 2. ติดตามพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และการสอนงานสำหรับพักงานใหม่ของ 3. ดำเนินการด้านแจ้งเข้า - ออก - เคลม ประกันสุขภาพกลุ่มโตเกียวมารีนให้กับพนักงาน 4. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการส่งกองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. ดำเนินการจัดสรรสวัสดิการให้พนักงาน เช่น ยูนิฟอร์ม, รองเท้าเซฟตี้, หมวก, ผ้ากันเปื้อนฯ 6.ประสานงานในกลุ่ม
23 มิถุนายน 2560
พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative)
   หน้าที่หลัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์ มาตรฐานของงาน สามารถให้คำแนะนำ ที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ตลอดเวลา 2. บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย 3. ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยไม่บิดพริ้ว 4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 5. บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั
23 มิถุนายน 2560
พนักงานอะไหล่งานซ่อมทั่วไป ( General Parts Staff ) ประจำสาขาวัชรพล
   หน้าที่หลัก 1. ประสานงานการทำงานกับฝ่ายบริการ 2. ลดระดับสต๊อคสินค้า เพิ่มอัตราการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านอะไหล่และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. สั่งซื้ออะไหล่เพื่อทดแทน (D/O) พื้นฐานแนวความคิด JIT คือ ขายหนึ่งชิ้น ซื้อหนึ่งชิ้น 2. ประสานงานการเบิกอะไหล่ (E/O) , ราคา, ให้กับฝ่ายบริการ, ลูกค้าภายนอก 3. เฝ้าติดตามอะไหล่ค้างรับหรือค้างจ่าย ให้กับพนักงานเคาน์เตอ
23 มิถุนายน 2560
พนักงานช่างโป๊ว - เตรียมพื้นผิว ( BP Mechanic Staff )
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการทำงานให้เสร็จตรงตามเวลานัดหมาย 2. เชื่อฟังและรับผิดชอบในส่วนที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มาตรฐานของงาน ซ่อมหรือแก้ไขรายการที่เสียหายให้เสร็จภายในครั้งเดียวและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ตรวจเช็คงานก่อนทำการซ่อม 2. ลงเวลาการทำงานทุกครั้งเวลาเริ่ม-เสร็จ 3. ทำการโป๊วตามขั้นตอนมาตราฐานและให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 4. ติดกระดาษ + พ่นสีรองพื้น 5. ขัดสีรองพื้นให้เร
23 มิถุนายน 2560
พนักงานช่างเคาะ ( Banging Staff ) ประจำสาขาเกษตร - นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1.ซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนหรือกระเเทรกให้ไดเมาตราฐานตามที่กำหนด 2.เบิกอะไหล่ใหม่จากห้องอะไหล่พร้อมถ่ายรูปเทียบซากอะไหล่ใหม่เเละอะไหล่เก่าให้ได้ 100 % 3. ทำงานเสร็จให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 4. ทำกิจกรรม 5ส. ก่อนเลิกงาน 5. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานเคาะน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5%. 6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 935 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม
23 มิถุนายน 2560
พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร ( Driver Staff )
   หน้าที่หลัก ขับรถประจำตำแหน่งประธาน, รองประธาน, รถยนต์ส่วนกลางตามเอกสารขอใช้รถยนต์ ได้อย่างปลอดภัย ทันตามเวลาที่กำหนด รับส่งเอกสารด้วยความรวดเร็ว - ปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบบริษัทและปฎิบัติตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด มาตรฐานของงาน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือในด้านการบริการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการ เดินทางทางรถยนต์อย่างปลอดภัย และทันตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วย
23 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560