หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
ช่างยนต์ทั่วไป (General Mechanic Staff) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้กับลูกค้า 4. เพิ่มยอดขายในฝ่ายบริการและอะไหล่ รวมทั้งยอดขายรถใหม่ของศูนย์บริการ มาตรฐานของงาน ซ่อมหรือแก้ไขรายการที่เสียหายให้เสร็จภายในครั้งเดียวและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ดูแล ช่วยเหลือและบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดูแลความสะอาดพื้นที่รับ
22 สิงหาคม 2560
พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ดูแลรถลูกค้าเป็นอย่างดี 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้ลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านต่างๆ ตามที่ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. การนัดหมายลูกค้าที่เข้ารับบริการรวมถึงเวลาเข้าซ่อม ประมาณเสร็จ ความพร้อมของอะไหล่ 2. การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความสกปรก 4
23 สิงหาคม 2560
พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative) ประจำสาขาวัชรพล
   หน้าที่หลัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์ มาตรฐานของงาน สามารถให้คำแนะนำ ที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ตลอดเวลา 2. บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย 3. ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยไม่บิดพริ้ว 4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 5. บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั
23 สิงหาคม 2560
พนักงานอะไหล่งานซ่อมทั่วไป ( General Parts Staff ) ประจำสาขาวัชรพล
   หน้าที่หลัก 1. ประสานงานการทำงานกับฝ่ายบริการ 2. ลดระดับสต๊อคสินค้า เพิ่มอัตราการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านอะไหล่และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. สั่งซื้ออะไหล่เพื่อทดแทน (D/O) พื้นฐานแนวความคิด JIT คือ ขายหนึ่งชิ้น ซื้อหนึ่งชิ้น 2. ประสานงานการเบิกอะไหล่ (E/O) , ราคา, ให้กับฝ่ายบริการ, ลูกค้าภายนอก 3. เฝ้าติดตามอะไหล่ค้างรับหรือค้
23 สิงหาคม 2560
พนักงานช่างโป๊ว - เตรียมพื้นผิว ( BP Mechanic Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการทำงานให้เสร็จตรงตามเวลานัดหมาย 2. เชื่อฟังและรับผิดชอบในส่วนที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มาตรฐานของงาน ซ่อมหรือแก้ไขรายการที่เสียหายให้เสร็จภายในครั้งเดียวและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ตรวจเช็คงานก่อนทำการซ่อม 2. ลงเวลาการทำงานทุกครั้งเวลาเริ่ม-เสร็จ 3. ทำการโป๊วตามขั้นตอนมาตราฐานและให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 4. ติดกระดาษ + พ่นสีรองพื้น 5. ขัดสีรองพื้นให้เร
23 สิงหาคม 2560
พนักงานช่างเคาะ ( Banging Staff ) ประจำสาขาเกษตร - นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1.ซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนหรือกระเเทรกให้ไดเมาตราฐานตามที่กำหนด 2.เบิกอะไหล่ใหม่จากห้องอะไหล่พร้อมถ่ายรูปเทียบซากอะไหล่ใหม่เเละอะไหล่เก่าให้ได้ 100 % 3. ทำงานเสร็จให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 4. ทำกิจกรรม 5ส. ก่อนเลิกงาน 5. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานเคาะน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5%. 6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 935 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม
21 สิงหาคม 2560
พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร ( Driver Staff )
   หน้าที่หลัก ขับรถประจำตำแหน่งประธาน, รองประธาน, รถยนต์ส่วนกลางตามเอกสารขอใช้รถยนต์ ได้อย่างปลอดภัย ทันตามเวลาที่กำหนด รับส่งเอกสารด้วยความรวดเร็ว - ปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบบริษัทและปฎิบัติตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด มาตรฐานของงาน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือในด้านการบริการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการ เดินทางทางรถยนต์อย่างปลอดภัย และทันตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วย
23 สิงหาคม 2560
พนักงานขายรถยนต์มือสอง (Used Car Sales Staff) ประจำสาขาเกษตรนวมินทร์
   หน้าที่หลัก ขายรถยนต์มือสอง, หาลูกค้า หรือรับซื้อรถยนต์เข้ามาขายให้กับลูกค้า , ดูแลความสมบูรณ์ความเรียบร้อยของรถยนต์ในสต๊อกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขาย มาตรฐานของงาน ปฏิบัติหน้าที่ และรักษายอดขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ รายละเอียดของงาน เมื่อรถยนต์ที่บริษัทฯ รับซื้อเข้ามา ต้องทำการปรับสภาพ ต้องช่วยทำการเช็คสภาพรถยนต์ทุกคันเพื่อความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการขายต่อให้กับลูกค้า โดยจะต้องแจ้งรายการต่างๆ เพื่อให้แผนกปรับสภาพทำตามรายการซ่อม 1. จำหน่ายรถยนต์
23 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่ Call Center (Call Center Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก 1. จัดหลักสูตรและเป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน 2. ประสานงานระบบ ISO 14001 และ ISO 9001 ของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 3. ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านเทคนิค แผนกบริการ (TA) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาลูกค้าร้องเรียน มาตรฐานของงาน 1. รับโทรศัพท์จากลูกค้า 2. รับนัดหมายลูกค้าที่จะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ 3. ตอบข้อซักถามของลูกค้า รายละเอียดของงาน 1. รับโทรศัพท์จากลูกค้า 1.1 รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่โทรเข้ามาในเวลาทำก
23 สิงหาคม 2560
พนักงานล้างรถฝ่ายบริการ ( Car Wash Staff General Service ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
   หน้าที่หลัก ล้างรถตามที่ได้รับมอบหมายได้ตาม SOP มาตรฐานของงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1.1. รับงานจากผู้ควบคุมงานซ่อมในการกำหนดการเวลาล้างรถ 1.2. ในกรณีรถไม่เข้าล้างตามกำหนดเวลาให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานซ่อม 1.3. ทำการล้างรถตาม SOP 1.4. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นระเบียบตามหลัก 5ส.
21 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560