เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
ช่างซ่อมทั่วไป (General Mechanic) / ควบคุมและวางแผน (Controller) ประจำสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก 1. วางแผนงานซ่อมให้เหมาะสมกับ SKILL ช่างของแต่ละบุคคล 2. ตรวจสอบคุณภาพใบสั่งซ่อมได้ตามมาตรฐาน FIR 3. จ่ายงานซ่อมให้กับหัวหน้าช่างและช่าง 4. ควบคุมระยะเวลางานซ่อมได้ตามกำหนด 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100 % 6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายละเอียดของงาน 1. วางแผนงานซ่อมให้เหมาะสมกับ SKILL ช่างของแต่ละบุคคล 1.1 กำหนดช่าง ช่องซ่อม และระยะเวลา ให้เหมาะสม 2. ตรวจสอบคุณภาพใบสั่งซ่อมได้ตามมาตรฐาน FIR
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000++
พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor Staff ) ประจำสำนักงานใหญ่สาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ดูแลรถลูกค้าเป็นอย่างดี 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้ลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านต่างๆ ตามที่ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. การนัดหมายลูกค้าที่เข้ารับบริการรวมถึงเวลาเข้าซ่อม ประมาณเสร็จ ความพร้อมของอะไหล่ 2. การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความสกปรก 4
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10000
พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative) ประจำสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์ มาตรฐานของงาน สามารถให้คำแนะนำ ที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ตลอดเวลา 2. บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย 3. ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยไม่บิดพริ้ว 4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 5. บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานอะไหล่ ( Parts Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก 1. ประสานงานการทำงานกับฝ่ายบริการ 2. ลดระดับสต๊อคสินค้า เพิ่มอัตราการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า มาตรฐานของงาน บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านอะไหล่และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. สั่งซื้ออะไหล่เพื่อทดแทน (D/O) พื้นฐานแนวความคิด JIT คือ ขายหนึ่งชิ้น ซื้อหนึ่งชิ้น 2. ประสานงานการเบิกอะไหล่ (E/O) , ราคา, ให้กับฝ่ายบริการ, ลูกค้าภายนอก 3. เฝ้าติดตามอะไหล่ค้างรับหรือค้
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานช่างเคาะ ( Banging Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก 1.ซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนหรือกระเเทรกให้ไดเมาตราฐานตามที่กำหนด 2.เบิกอะไหล่ใหม่จากห้องอะไหล่พร้อมถ่ายรูปเทียบซากอะไหล่ใหม่เเละอะไหล่เก่าให้ได้ 100 % 3. ทำงานเสร็จให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 4. ทำกิจกรรม 5ส. ก่อนเลิกงาน 5. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานเคาะน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5%. 6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 935 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม
24 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff ) ประจำสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก 1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด 2. ดูแลความเรียบร้อยของโชว์รูม 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโชว์รูม 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 5. ติดตามลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม มาตรฐานของงาน 1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด ได้อย่างแม่นยำถูกต้อง 2. ความเรียบร้อยของโชว์รูม เช่น โบว์ชัวร์ครบ ไอศกรีมสำหรับลูกค้าไม่ขาด ฯลฯ 3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม ภายใน และภายนอกโชว์รูม 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานล้างรถฝ่ายบริการ ( Car Wash Staff General Service ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก ล้างรถตามที่ได้รับมอบหมายได้ตาม SOP มาตรฐานของงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1.1. รับงานจากผู้ควบคุมงานซ่อมในการกำหนดการเวลาล้างรถ 1.2. ในกรณีรถไม่เข้าล้างตามกำหนดเวลาให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานซ่อม 1.3. ทำการล้างรถตาม SOP 1.4. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นระเบียบตามหลัก 5ส.
24 พฤษภาคม 2561
ช่างขัดสี ( Pollising Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก 1) ขัดสีและเคลือบสีให้มีความเงางามได้มาตรฐานตามที่กำหนด 2) กิจกรรม 5 ส. มาตรฐานของงาน 1) งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานขัดสีน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5 % 2) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 900 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม รายละเอียดของงาน 1) รับใบสั่งซ่อมจากหัวหน้างาน พร้อมตรวจสอบรายการซ่อมให้ละเอียด 1.1 ตรวจสอบผิวสีเม็ดฝุ่นและสีไหล 1.2 ทำการขัดหยาบ 1.3 ขัดละเอียด 1.4 ทำความสะอาดชิ้นงาน 2) ทำความสะอาดพื
24 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ Call Center (Call Center Staff )
1.โทรเชิญลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ( Call out ) 1.1 โทรเชิญลูกค้าเข้าเช็คระยะตามแผรการโทรในแต่ละวัน 1.2 ไม่มียอดโทรออกค้างเกิน 5 วัน 2. รับนัดหมายลูกค้าที่จะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ ( Call In ) 2.1 รับนัดหมายลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการเช็คระยะ 2.2 รับนัดหมายลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจเช็คทั่วไป 3. ตอบข้อซักถามของลูกค้า 3.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามลูกค้า 4.ปฏิบัติตามหน้าที่หลักด้านสิ่งแวดล้อมตามที่บริ
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและรับชำระหนี้ (DCC Cashier ) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หน้าที่หลัก 1) ประสานงานลูกค้าเช่าซื้อ 2) ออกเอกสารการขายให้กับกลุ่มลูกค้า Fleet 3) ควบคุมและบันทึกการเบิกจ่ายการ์ดน้ำมัน 4) บันทึกการจองรถยนต์และออกเอกสาร 5) รับชำระเงินค่าประกันรถยนต์และออกเอกสารรับเงิน 6) รวบรวมเงิน ที่กลุ่มงาน DCC รับจากลูกค้าเพื่อรายงานการรับเงินประจำวันส่งแผนกบัญชีและการเงิน 7) ควมคุมลำดับการออกเอกสารการจอง (Purchase Order) 8) ควบคุมลำดับการออกเอกสารใบสำคัญรับ Receiving Note) 9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแ
24 พฤษภาคม 2561
ช่างซ่อมทั่วไป ( General Mechanic Staff ) ประจำสำนักงานใหญ่ ( สาขาเกษตร-นวมินทร์ )
หน้าที่หลัก 1. ดำเนินการตรวจเช็คระยะตามขั้นตอนให้ตรงตามมาตรฐานและครบถ้วนตามใบสั่งซ่อม 2. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขตามขั้นตอนให้ตรงตามมาตรฐานและครบถ้วนตามใบสั่งซ่อม 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านส่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100 % 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มาตรฐานของงาน 1. ปฏิบัติงานเช็คระยะซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 2. ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI ≥ 960 บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ ในหัวข้อของช่าง 14 , 15 , 16 รายละ
26 พฤษภาคม 2561
ช่างโป้ว
หน้าที่หลัก 1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเคาะ ให้พร้อมสำหรับงานพ่นสี 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส และความปลอดภัย 100% 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลจัดเก็บรักษาเครื่องมือประจำตัวช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มาตรฐานของงาน 1. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากการปรับสภาพผิวต้องน้อยกว่า 5% 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 945 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม รายละเอียดของงาน 1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเค
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานช่างประกอบชิ้นส่วน (Assembly Staff) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาเกษตร-นวมินที์
หน้าที่หลัก 1. ประกอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส และความปลอดภัย 100% 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลจัดเก็บรักษาเครื่องมือประจำตัวช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มาตรฐานของงาน 1. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานประกอบน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5 % 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 945 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม รายละเอียดของงาน 1. ประกอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 1.1 ตรวจสอบราย
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานประเมินราคารถยนต์ ( Estimation Staff )
หน้าที่หลัก 1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้า 2. ซื้อรถยนต์ใช้แล้วให้กับบริษัทเพื่อขายต่อ 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100 % 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายละเอียดของงาน 1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้า 1.1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วให้เป็นไปตาม SOP 1.2. เช็คราคาการรับซื้อรถยนต์เข้า กับทางบริษัทฯ หรือโบรคเกอร์ด้านนอก และทำข้อมูลราคากลางรับซื้อของตนเอง 1.3
24 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560