เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
ช่างยนต์ทั่วไป (General Mechanic Staff) ประจำสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้กับลูกค้า 4. เพิ่มยอดขายในฝ่ายบริการและอะไหล่ รวมทั้งยอดขายรถใหม่ของศูนย์บริการ มาตรฐานของงาน ซ่อมหรือแก้ไขรายการที่เสียหายให้เสร็จภายในครั้งเดียวและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด กำหนด รายละเอียดของงาน 1. ดูแล ช่วยเหลือและบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดูแลความสะอาดพื้นที่รับ
19 มีนาคม 2561
พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์ มาตรฐานของงาน สามารถให้คำแนะนำ ที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1. หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ตลอดเวลา 2. บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย 3. ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยไม่บิดพริ้ว 4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 5. บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั
19 มีนาคม 2561
พนักงานขายรถยนต์มือสอง (Used Car Sales Staff) ประจำสาขาเกษตรนวมินทร์
หน้าที่หลัก ขายรถยนต์มือสอง, หาลูกค้า หรือรับซื้อรถยนต์เข้ามาขายให้กับลูกค้า , ดูแลความสมบูรณ์ความเรียบร้อยของรถยนต์ในสต๊อกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขาย มาตรฐานของงาน ปฏิบัติหน้าที่ และรักษายอดขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ รายละเอียดของงาน เมื่อรถยนต์ที่บริษัทฯ รับซื้อเข้ามา ต้องทำการปรับสภาพ ต้องช่วยทำการเช็คสภาพรถยนต์ทุกคันเพื่อความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการขายต่อให้กับลูกค้า โดยจะต้องแจ้งรายการต่างๆ เพื่อให้แผนกปรับสภาพทำตามรายการซ่อม 1. จำหน่ายรถยนต์
19 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff ) ประจำสาขาวัชรพล
หน้าที่หลัก 1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด 2. ดูแลความเรียบร้อยของโชว์รูม 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโชว์รูม 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 5. ติดตามลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม มาตรฐานของงาน 1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด ได้อย่างแม่นยำถูกต้อง 2. ความเรียบร้อยของโชว์รูม เช่น โบว์ชัวร์ครบ ไอศกรีมสำหรับลูกค้าไม่ขาด ฯลฯ 3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม ภายใน และภายนอกโชว์รูม 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
19 มีนาคม 2561
พนักงานล้างรถฝ่ายบริการ ( Car Wash Staff General Service ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก ล้างรถตามที่ได้รับมอบหมายได้ตาม SOP มาตรฐานของงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ รายละเอียดของงาน 1.1. รับงานจากผู้ควบคุมงานซ่อมในการกำหนดการเวลาล้างรถ 1.2. ในกรณีรถไม่เข้าล้างตามกำหนดเวลาให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานซ่อม 1.3. ทำการล้างรถตาม SOP 1.4. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นระเบียบตามหลัก 5ส.
19 มีนาคม 2561
ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี ( BPSA Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หลัก ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการตัวถังและสี มาตรฐานของงาน 1.ปิดjobได้100%ตามจำนวนรถที่เข้าซ่อม 2.ประเมินรายละเอียดความเสียได้อย่างถูกต้อง 3.ประเมินประเภทงานได้อย่างถูกต้อง 4.ค่าความพึงพอใจลูกค้าจากการสำรวจ BP CSI จาก TMT หัวข้อที่ 1,2,3,6,9,10 >= 900 รายละเอียดของงาน 1.1ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการซ่อมตัวถังและสี 1.2ดำเนินการตามกระบวนการ การรับรถลูกค้าศูนย์บริการตัวถัวและสี (SOP) 1.3ปิดJO
19 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและรับชำระหนี้ (Document Control & Collection Staff HO ) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาเกษตร-นวมินทร์
หน้าที่หน้าที่หลัก 1) ประสานงานลูกค้าเช่าซื้อ 2) ออกเอกสารการขายให้กับกลุ่มลูกค้า Fleet 3) ควบคุมและบันทึกการเบิกจ่ายการ์ดน้ำมัน 4) บันทึกการจองรถยนต์และออกเอกสาร 5) รับชำระเงินค่าประกันรถยนต์และออกเอกสารรับเงิน 6) รวบรวมเงิน ที่กลุ่มงาน DCC รับจากลูกค้าเพื่อรายงานการรับเงินประจำวันส่งแผนกบัญชีและการเงิน 7) ควมคุมลำดับการออกเอกสารการจอง (Purchase Order) 8) ควบคุมลำดับการออกเอกสารใบสำคัญรับ Receiving Note) 9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแ
19 มีนาคม 2561
ช่างซ่อมทั่วไป ( General Mechanic Staff ) ประจำสำนักงานใหญ่ ( สาขาเกษตร-นวมินทร์ )
หน้าที่หลัก 1. ดำเนินการตรวจเช็คระยะตามขั้นตอนให้ตรงตามมาตรฐานและครบถ้วนตามใบสั่งซ่อม 2. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขตามขั้นตอนให้ตรงตามมาตรฐานและครบถ้วนตามใบสั่งซ่อม 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านส่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100 % 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มาตรฐานของงาน 1. ปฏิบัติงานเช็คระยะซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 2. ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI ≥ 960 บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้ ในหัวข้อของช่าง 14 , 15 , 16 รายละ
19 มีนาคม 2561
ช่างโป้ว
หน้าที่หลัก 1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเคาะ ให้พร้อมสำหรับงานพ่นสี 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส และความปลอดภัย 100% 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลจัดเก็บรักษาเครื่องมือประจำตัวช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มาตรฐานของงาน 1. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากการปรับสภาพผิวต้องน้อยกว่า 5% 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 945 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม รายละเอียดของงาน 1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเค
19 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี
หน้าที่หลัก 1. การจ่ายชำระหนี้ (Checq & MTS & COPORATE I-CASH) 2. การจ่าย Petty Cash 3. จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด 53 , ภพ.30 4. จัดทำรายงานประจำเดือน"Analysis report to TTTC (QII) 5. ตรวจนับสต๊อคทุกสิ้นเดือน 6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100% 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มาตรฐานของงาน 1. จ่ายชำระหนี้ได้ตามรอบการการจ่ายถูกต้อง 2. จัดทำและนำส่งภาษีได้ตามเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
19 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560