เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างประจำอาคาร
1.ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง 4. รักษาความสะอาดของห้องปฎิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู๋ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน 5. ปฎิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฎิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 7. ประสานงานกับเจ้าหน้าท
19 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการอาคาร
ดูแลเจ้าของร่วม ผู้เช่าและผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของนิติบุคคล ควคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในอาคารให้เป็นไปตมแผนที่วางไว้,รายงานปัญหาต่างๆและการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดทราบ,ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา,ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของร่วม,ผู้เช่าที่มาติดต่อ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000-25,000
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
1.ควบคุมดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัยที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 3.ดูแลงานด้านแม่บ้าน-ช่างประจำอาคาร
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000-20,000
ธุรการนิติบุคคล
1.ควบคุมดูแลงานเอกสารข้อมูลเจ้าของร่วม 2.ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด 3.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือบริษัทฯ 4.อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
1 ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชี ทั้ง AR และ AP 2 ตรวจเช็ครายงานรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3 ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และกระทบยอดGL 4 กระทบ Bank Reconcile ด้านจ่าย-ด้านรับ 5 จัดทำกระทบยอด GL และ รายงานภาษี ภ.ง.ด. 1,3,53 6 จัดทำกระทบยอด GL และ รายงานภาษี ภพ.30 7 การยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 8 จัดเก็บเอกสารจ่ายตามมาตรฐาน Document Control แต่ละเดือน 9 สามารถทำงานทดแทน หรือแก้ไข กรณีพนักงานในแผนกลา หรือขาด ได้ 10 ประสานงาน, ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาภายใน –ภายนอกแผ
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย(ปล่อยเช่าห้องชุด)
ปล่อยห้องเช่าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลผู้เช่าห้องชุด ทำสรุปรายงานยอดห้องเช่าให้กับทางผู้บริหาร อัพเดตห้องว่างให้กับทางนิติบุคคลทราบ
19 พฤษภาคม 2561
Finance Officer
Financial Officer/เจ้าหน้าที่การเงิน หน้าที่และรายละเอียดของงาน • รับผิดชอบในการรับ-จ่ายเงินและงานทางด้านการเงินของบริษัท • จัดทำ Cash Flow • ดูแลการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบโอน online • ติดต่อกับธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงิน • ติดต่อกับบริษัทภายนอกในการดำเนินการทางการเงิน • จัดทำ Research ต่างๆให้กับกลุ่ม • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
1.ควบคุมดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัยที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 3.ดูแลงานด้านแม่บ้าน-ช่างประจำอาคาร
19 พฤษภาคม 2561
System Analyst
- รวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบจากลูกค้าและออกแบบระบบ - จัดทำเอกสาร requirement specification functional specification และ Test Case สำหรับใช้ในการทดสอบระบบงาน - ให้คำแนะนำทางด้านการเขียนโปรแกรมแก่ทีมเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย - มอบหมายงานและติดตามผลงานของสมาชิกในทีม - เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม- รวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบจากลูกค้าและออกแบบระบบ - ให้คำแนะนำทางด้านการเขียนโปรแกรมแก่ทีมเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย - มอบหมายงานและติดตามผ
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Graphic design
- ออกแบบงาน Artwork เพื่อสื่อทางการโฆษณาและการตลาด - ดูแลงานกราฟฟิคสำหรับใช้บนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ - ดีไซน์กราฟฟิค ให้มีแนวคิดใหม่ๆ และทันสมัย - ออกแบบ Info Graphic และวาง Layout ได้ตรงตามไอเดียที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี - ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ สร้างโลโก้ สร้างแบรนด์ให้สินค้าหรือองค์กร
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560