เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุน,ปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 2.จัดทำและตรวจสอบรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและรายไตรมาส รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า รายงานต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย 3.ตรวจนับสต็อกสินค้า รายงานตรวจการหมุนเวียนสินค้า 4.ตรวจสอบและแก้ไข รายงานปริมาณสินค้าที่ติดลบ 5.รวบรวม จัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการผลิตสินค้า การรับสินค้าจากการซื้อในและต่างประเทศ การเบิกสินค้าตัวอย่าง การเบิกสินค้าใช้ในสำนักงาน เอกสารการปรับปร
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
* รับผิดชอบ และตรวจสอบกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย * * จัดทำสรุปและเสนอผู้บังคับบัญชา * * ติดตามประเมินผลตามข้อเสนอของผู้บังคับบัญชาได้ *
23 พฤศจิกายน 2560
Programmer / Developer
-มีความรู้พื้นฐานในระบบ ERP หรือ PHP -พัฒนาระบบ APPLICATION -แก้ปัญหา APPLICATION -วางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหางานด้านไอที Information เพื่อใช้งานทางด้าน Information เกิดความถูกต้อง -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน Software -ดูแลระบบให้มีความถูกต้อง -แก้ไขปัญหาการใช้งาน Software -พัฒนาระบบ Software
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง/โครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ IT Application
- Support User - Network Support - Application Software Support - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤศจิกายน 2560
Sale Coordinator/ประสานงานขาย
- ประสานงาน และติดตามใบสั่งซื้อจากฝ่ายขาย - จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ใบจอง,ใบส่งสินค้า) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤศจิกายน 2560
Embedded System Engineer (Senior)
- Design, simulate, develop and test electronic systems. - Design PCBA, including BOM creation, documentation and verification test. - Design logic on FPGA/CPLD devices using VHDL/Verilog language. - Test and debug electronic hardware. - Evaluate tradeoffs between hardware, firmware and software to meet requirement. - Conduct experiment of data collection for product performance test. - Participate in product development activities from concept to prototyping and document release to manufa
23 พฤศจิกายน 2560
Software Engineer
- ออกแบบ และพัฒนา Web App, Window App, Mobile App - ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์
23 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในและต่างประเทศ
- จัดซื้อ จัดหาสินค้า รับสินค้า ตรวจสอบ/ต่อรองสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
23 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
*ดูแลควบคุมระบบบัญชี *ควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายบัญชี และวางแผนงานตามนโยบายตามที่ได้รับรวมถึงการตรวจสอบ และนำเสนองบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัท *จัดทำงบดุล งบกำไร-ขาดทุนประจำเดือน ประจำปี *ตรวจสอบรายการงบกระทบยอด *วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ *รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร *ตรวจสอบรายการภาษีประจำเดือน *ตรวจสอบรายการลงภาษีประจำวัน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประม
23 พฤศจิกายน 2560
พนักงานขับรถผู้บริหาร
*ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร (ชาวไทย) *ดูแล/รักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
23 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ขาย (พื้นที่เช่า)
*ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม *หาร้านค้าเช่า และดูแลการทำสัญญา ตั้งหนี้ร้านค้า เก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆของร้านค้าให้ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ *ประสานงานการเช่าพื้นที่ของร้านค้า ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งแบบ การวางเงินประกันตกแต่งร้าน รับเรื่องและแก้ไขปัญหาของร้านค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *ดูแล ควบคุม การเปิดปิดของร้านค้าและกฎระเบียบของร้านค้า *จัดทำรายงานการจ่ายเงินของร้านค้าในแต่ละเดือน สรุปและเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
23 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560