หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
    * รับผิดชอบ และตรวจสอบกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย * * จัดทำสรุปและเสนอผู้บังคับบัญชา * * ติดตามประเมินผลตามข้อเสนอของผู้บังคับบัญชาได้ *
24 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
   1.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุน,ปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 2.จัดทำและตรวจสอบรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและรายไตรมาส รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า รายงานต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย 3.ตรวจนับสต็อกสินค้า รายงานตรวจการหมุนเวียนสินค้า 4.ตรวจสอบและแก้ไข รายงานปริมาณสินค้าที่ติดลบ 5.รวบรวม จัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการผลิตสินค้า การรับสินค้าจากการซื้อในและต่างประเทศ การเบิกสินค้าตัวอย่าง การเบิกสินค้าใช้ในสำนักงาน เอกสารการปรับปร
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขาย (พื้นที่เช่า)
   *ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม *หาร้านค้าเช่า และดูแลการทำสัญญา ตั้งหนี้ร้านค้า เก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆของร้านค้าให้ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ *ประสานงานการเช่าพื้นที่ของร้านค้า ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งแบบ การวางเงินประกันตกแต่งร้าน รับเรื่องและแก้ไขปัญหาของร้านค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *ดูแล ควบคุม การเปิดปิดของร้านค้าและกฎระเบียบของร้านค้า *จัดทำรายงานการจ่ายเงินของร้านค้าในแต่ละเดือน สรุปและเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
24 กรกฎาคม 2560
พนักงานขับรถผู้บริหาร
   *ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร (ชาวไทย) *ดูแล/รักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
24 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
   • กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารควบคุมระบบการงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ • กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ • กำหนดนโยบาย กฎระเบียบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้า หรือคู่ค้าแต่ละกลุ่มให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการค้างชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการของลูกค้าที่เกินเวลาที่กำหนด • วางแผนติดตามหนี้ค้างชำระของลูกค้าเพื่อให้ระบบการเก็บเงินค่าสินค้า และบริการจากลูกค้า และคู่
24 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ
   *บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล และธุรการทั้งระบบ*
24 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
   *ดูแลควบคุมระบบบัญชี *ควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายบัญชี และวางแผนงานตามนโยบายตามที่ได้รับรวมถึงการตรวจสอบ และนำเสนองบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัท *จัดทำงบดุล งบกำไร-ขาดทุนประจำเดือน ประจำปี *ตรวจสอบรายการงบกระทบยอด *วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ *รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร *ตรวจสอบรายการภาษีประจำเดือน *ตรวจสอบรายการลงภาษีประจำวัน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประม
24 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
   - จัดซื้อ จัดหาสินค้า รับสินค้า ตรวจสอบ/ต่อรองสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
24 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่เงินเดือน (PAYROLL)
   - จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรม B-Plus - คิดคำนวณค่าล่วงเวลา และรายได้อื่นๆ ,จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน - นำส่งเงินเพื่ชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - นำส่งเงินประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - คำนวณภาษี - จัดทำ,จ่ายโบนัสประจำปี - จัดทำรายงานการปรับเงินเดือนประจำปี - จัดเก็บประวัติพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ IT Support
   - Support User - Network Support - Application Software Support - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560