เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุน,ปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 2.จัดทำและตรวจสอบรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและรายไตรมาส รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า รายงานต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย 3.ตรวจนับสต็อกสินค้า รายงานตรวจการหมุนเวียนสินค้า 4.ตรวจสอบและแก้ไข รายงานปริมาณสินค้าที่ติดลบ 5.รวบรวม จัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการผลิตสินค้า การรับสินค้าจากการซื้อในและต่างประเทศ การเบิกสินค้าตัวอย่าง การเบิกสินค้าใช้ในสำนักงาน เอกสารการปรับปร
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
* รับผิดชอบ และตรวจสอบกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย * * จัดทำสรุปและเสนอผู้บังคับบัญชา * * ติดตามประเมินผลตามข้อเสนอของผู้บังคับบัญชาได้ *
23 พฤษภาคม 2561
Programmer / Developer
-มีความรู้พื้นฐานในระบบ ERP หรือ PHP -พัฒนาระบบ APPLICATION -แก้ปัญหา APPLICATION -วางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหางานด้านไอที Information เพื่อใช้งานทางด้าน Information เกิดความถูกต้อง -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน Software -ดูแลระบบให้มีความถูกต้อง -แก้ไขปัญหาการใช้งาน Software -พัฒนาระบบ Software
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง/โครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ IT Application
- Support User - Network Support - Application Software Support - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
Sale Coordinator/ประสานงานขาย
- ประสานงาน และติดตามใบสั่งซื้อจากฝ่ายขาย - จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ใบจอง,ใบส่งสินค้า) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารควบคุมระบบการงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ • กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ • กำหนดนโยบาย กฎระเบียบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้า หรือคู่ค้าแต่ละกลุ่มให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการค้างชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการของลูกค้าที่เกินเวลาที่กำหนด • วางแผนติดตามหนี้ค้างชำระของลูกค้าเพื่อให้ระบบการเก็บเงินค่าสินค้า และบริการจากลูกค้า และคู่
23 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ
*บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล และธุรการทั้งระบบ*
23 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
*ดูแลควบคุมระบบบัญชี *ควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายบัญชี และวางแผนงานตามนโยบายตามที่ได้รับรวมถึงการตรวจสอบ และนำเสนองบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัท *จัดทำงบดุล งบกำไร-ขาดทุนประจำเดือน ประจำปี *ตรวจสอบรายการงบกระทบยอด *วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ *รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร *ตรวจสอบรายการภาษีประจำเดือน *ตรวจสอบรายการลงภาษีประจำวัน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประม
23 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560