เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ทำหน้าที่สรรหา) ด่วนมาก!
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ - จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสอนวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี งานด้านหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
อาจารย์สอนสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ระดับปริญญาตรี งานด้านหลักสูตร ทำผลงานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
18 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ด่วนมาก!
มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานสภาคณาจารย์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
18 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีภาระงานด้านการสอน การทำงานวิจัย การบริการวิชาการ โครงการ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
18 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีภาระด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท การทำงานวิจัย การบริการวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดำเนินโครงการต่างๆ ของคณะ
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์การสอน
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สอนนักศีกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อดิจิทัล
คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ถ้ามีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
หัวหน้าสำนักงานอาคารสถานที่ ด่วน
1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานอาคารสถานที่,ซ่อมบำรุงต่างๆ,งานป้าย,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. ดำเนินการประสานงานแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ต่างๆ 3. บริหารทีมงานพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่วิทยาลัยกำหนด
18 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560