เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัล มหาชัย
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-15000
ผู้จัดการฝ่าย Department store (โรบินสัน)
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี • จัดทำแผนการตลาดและบริหารให้ได้ตามเป้าหมายและทันเวลา • คิดและจัดกิจกรรมการตลาด การจัดบูธ อีเว้นท์ ให้มีประสิทธิภาพ • สร้างยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด • บริหารและออกแบบการสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขยายฐานลูกค้า • วิเคราะห์ผลงานจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอด หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลงานตามที่บริษัทกำหนด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย ประจำสาขา Teen Shop (สยามสแควร์)
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
I.T. Manager/ Assistant I.T. Manager
1. วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบ Network, Server, ระบบกล้องวงจรปิด, อีเมล, ฐานข้อมูลต่างๆ และระบบรักษาข้อมูลภายในบริษัท 2. ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้ 3. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน (User) รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน (User Training) 4. สามารถให้คำแนะนำประเมินผลการลงทุนทาง IT ที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธและการดำเนินงานขององค์กร 5. มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 6. งานอื่นๆที่ได้รั
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Digital Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาดสื่อดิจิตอล)
1. บริหารจัดการเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ออกแบบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 2. มีความรู้ในสายงาน Digital Marketing 3. ดูแลแก้ปัญหาเบื้องต้น จัดส่งข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ เสนอขายสินค้าตามความเหมาะสม 4. ให้คำแนะนำบริการลูกค้า ส่งต่อลูกค้าให้ทางฝ่ายขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถคิดกิจกรรม วางแผน และควบคุมงาน นิทรรศการ หรืองาน Event ได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย ประจำสาขา ZEN (เซ็นทรัลเวิล์ด), เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม 3
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายอบรมและแรงงานสัมพันธ์
1. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน (ข้อพิพาทแรงงาน) 2. สอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย และให้คำปรึกษาต่างๆ 3. ดูแลตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ 4. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน 5. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ประสานงานและจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผน 6. จัดเตรียมเอกสารพัฒนาฝีมือแรงงาน 7. รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท 8. มีความสามารถในการเป็นผู้นำของกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงพิธีกรในงานต่างๆ 9. สามารถทุ่มเทให้กับทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติและวันหยุ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หน่วยแทน (เซ็นทรัลชิดลม-เซ็นทรัลบางนา)
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
หน่วยแทน (ZEN (เซ็นทรัลเวิล์ด),เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์)
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
หน่วยแทน เดอะมอลล์รามคำแหง, เดอะมอลล์บางกะปิ
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. บริหารและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับจัดซื้อของห้างฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 3. สรุปยอดขาย และค่าใช้จ่ายสาขาส่งให้ส่วนทีเกี่ยวข้อง 4. อบรม และแนะนำข้อมูลสินค้าให้กับพนักงานขาย รวมทั้งผลักดันการขาย 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานประจำสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย 3. ดูและความสะอาด และรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ในพื้นที่ขาย 4. ดูแล และตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขาย 5. สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้
19 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560