เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลพญาไท 2
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยเภสัช ประจำ รพ.พญาไท2 และ รพ.พญาไท3
ดูแลการจัดยา /บรรจุ/ตรวจสอบยา ตามที่ได้รับมอบหมายจากเภสัชกร
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าหน่วยโภชนบำบัด
-วางแผนและจัดทำมาตรฐานของงานด้านโภชนบำบัด -กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านโภชนบำบัด และระบบมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น HA , JCI -ประเมินภาวะโภชนาการ คำนวนและกำหนดปริมาณสารอาหาร ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และวางแผนรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พยาบาลวิชาชีพ แผนกเฉพาะทาง LR, ICU, PICU, OPD
1.การประเมินสภาพผู้ป่วย 2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3.การวางแผนการพยาบาล 4.การปฏิบัติการพยาบาล 5.การประเมินผล
20 มกราคม 2561
Nurse Case manager
1.จัดระบบบริการของแผนกให้รองรับความต้องการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถบริหารอัตรากำลังในส่วนงานให้พอเพียงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 3.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเสมอ 4.นิเทศ กำกับ ดูแล พนักงานในแผนกให้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ 5.ควบคุมและนำทีมพยาบาลวิชาชีพในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและปัญหาซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารของโรงพยาบาล
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ/ผู้จัดการบริหารคุณภาพ
1. ร่วมกับทีมบริหารคุณภาพในการประยุกต์และพัฒนาระบบคุณภาพให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไท 2. ร่วมกับทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล คณะกรรมการคุณภาพ ในการวางแผน นำสู่การปฏิบัติ ติดตาม ธำรงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ 3. เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการคุณภาพบุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน 4. ทบทวนและประเมินผลระบบ วิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินการด้านคุณภาพและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานของโรงพยาบาลพญาไท สรุปรายงานนำเสนอและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 5. เปร
20 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลเวชสถิติ
1.ให้รหัสโรค เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโรคและ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรายโรค 2.รายงานผลการวิเคราะห์สถิติโรคและค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหาร, ทีมดูแลผู้ป่วย , ทีมดูแลผู้รับบริการประเภทต่างๆ, การตลาด และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำผลไป วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการให้บริการและรักษาพยาบาล เช่น แนวโน้มของโรคที่มีผู้มารับบริการมาก เพื่อจัดทำมาตรฐานในการดูแล ผู้ป่วยรายโรค หรือรายการส่งเสริมการขายของฝ่ายการตลาด 3.รวบรวมสถิติผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งแรก ลงในแ
18 มกราคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560