สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรโครงการ
1.ดูแล วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน 2.ตรวจสอบแบบ ถอดปริมาณวัสดุเป็นต้น 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากรายการนำฝากเช็ค 2.รับเช็ค - จ่ายเช็ค 3.สรุปรายงานการจ่ายเช็คประจำเดือน 4.อื่นที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
วิศวกรขาย / เจ้าหน้าที่ขาย
ดูแลการขายสินค้าให้ลูกค้าและบริการหลังการขายพร้อมทั้งชำระเงินและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจ
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรสนาม
-ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดของข้อกำหนดของสัญญา -จัดทำแผนงานก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการก่อสร้างที่กำหนด -จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง -ตรวจสอบปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ตามรูปแบบและวิธีการก่อสร้าง -รายงานปัญหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ
1.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 5.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
- รับผิดชอบงานด้านคดีความและงานด้านบังคับคดี - งานร่างและตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งงานให้ความเห็นทางกฎหมาย - ควบคุมดูแลการจดทะเบียนต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ควบคุมดูและพนักงานในสายงาน รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือในการทำงาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงานโคกกรวด)
- รับผิดชอบวางแผน สั่งการ กำกับ และตรวจสอบให้งานในแผนกผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกร (ประจำโรงงานโคกกรวด)
1.ดูแล วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน 2.ตรวจสอบแบบ ถอดปริมาณวัสดุเป็นต้น 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานช่าง
- ตรวจสอบและบำรุงเครื่องจักรตามแผน และเมื่อเครื่องจักรเสีย - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการตรวจเช็คเครื่่องจักร - งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
14 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560