เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (พัฒนาการ)
รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 1.ผู้จัดการร้าน อัตราเงินเดือน 18,000+++ ขึ้นไป 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัตราเงินเดือน 15,000+++ ขึ้นไป 3.แคชเชียร์/ ขายหน้าร้าน อัตราเงินเดือน 9,000+++ขึ้นไป ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตรและจัดเตรียมการฝึกอบรม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ใน การอบรมและพัฒนาบุคลากร ช่วยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง เป็นต้น จัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ ในองค์กรด้วย หรืออาจมีชื่อเรียกตามงานที่เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000
พนักงานตรวจสอบร้าน(Audit)
วางแผนตรวจสอบแต่ละสาขา ในรายละเอียดของกระบวนการปฎิบัติงานของสาขาแต่ละรูปแบบ สร้างและพัฒนาAudit Program สำหรับตรวจสอบภายในของกลุ่มสาขารูปแบบต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เตรียมรายงานและเอกสาร ที่ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแต่ละไตรมาส ติดตามผู้บริหารสาขา เพื่อทบทวนการนำเสนอแนะจากการตรวจสอบที่ไปปฎิบัติ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
พนักงานธุรการบัญชี พนักงานการเงิน
-จัดการงานเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี -คีย์ข้อมูล การเบิกจ่ายของบริษัท -ตรวจเช็คสต็อก
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12000+
พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า (ระยอง)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้าน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12000++
พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า (พัฒนาการ )
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า (สระบุร๊)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12000+++
พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า (ปทุมธานี)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12000+++
ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ระยอง)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้าน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สระบุรี)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ปทุมธานี)
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
เจ้าหน้าที่บุคคล
เงินเดือน ประกันสังคม สรรหาว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ธุรการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
ผู้จัดการคลังสินค้า
ควบคุมพนักงานคลังสินค้า พนักงานขับรถ ควบคุมดูแลรถส่งของ จัดตารางการส่งของ ควบคุมสต๊อกสินค้าในคลัง
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
พนักงานคลังสินค้า
จัดเรียงสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้า ประเภทอาหารสัตว์
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9300
ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (เมืองทอง)
รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 1.ผู้จัดการร้าน อัตราเงินเดือน 18,000+++ ขึ้นไป 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัตราเงินเดือน 15,000+++ ขึ้นไป 3.แคชเชียร์/ ขายหน้าร้าน อัตราเงินเดือน 9,000+++ขึ้นไป ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า (เมืองทอง )
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม + ประกันสังคม + อื่นๆ ตามผลประกอบการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12000+++
พนักงานขับรถขนส่ง ,เด็กติดรถขนส่ง
-ขับรถส่งสินค้าตามสาขา ของบริษัท ในเขตกรุงเทพและปริมลฑณ/ต่างจังหวัด -รับงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
22 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9300-15000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560