สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
Sales Supervisor/Sales Executive 
Sales Manager - กำหนดเป้าหมายยอดขาย - สร้างการพัฒนา ทีมขาย - ดำเนินการ Training สินค้า (จัดตารางTraining ประจำเดือน, จัดทำคู่มือพี่เลี้ยง) - ควบคุมดูแล ,รายงานการออกตลาด Sales Supervisor - วางแผนและพัฒนาทีมขาย - การติดตามผลงาน - ดำเนินการ Trainning สินค้า (ช่วยจัดตาราง ประจำเดือน, เป็นวิทยากรในการอบรม) - รายงานการออกตลาด นำเสนอผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 30,000-60,000
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหา
รายละเอียดของงาน - วางแผนในการดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพ - คัดเลือกผู้สมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้นก่อนส่งต้นสังกัด - วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและเป็นวิทยากรหลักสูตรปฐมนิเทศ
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales Executive
- บริหารการขายทำยอดได้ให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเก่า - ออกพบลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง - เป็นที่ปรึกษาและแนะนํา แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารการขายใหม่ - จัดทํารายการออกพบลูกค้า - ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดและคู่แข่งอย่างสมํ่าเสมอ
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-30,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านกับผู้ขาย - งานด้านต้นทุนราคาการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing material costs & prices)  - งานด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบ (Products & Quality)  - หน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานทางด้านจัดซื้อ (Purchasing Organization)
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-40,000
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน - ผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี - รับผิดชอบในการจัดค่าใช้จ่าย และออกใบวางบิล จากโปรแกรม - รับผิดชอบในการหักการออกใบหัก ณ ที่จ่าย ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกและภายในบริษัท
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
สมุห์บัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - จัดทําและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - จัดทําบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะ ทางการเงินของบริษัท - จัดทํารายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานําส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน น
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000-40,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของบริษัท - ดูแลกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อสินค้าในประเทศ กับซัพพายเออร์ - เปรียบเทียบราคา และจัดหาแหล่งสินค้าใหม่ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุมและบริหารจัดการคลังสินค้าตามระบบ FIFO -วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า -กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -บริหารจัดการทั่วไป -ติดต่อปประสานงานกับหน่วงานที่เกี่ยวข้อง
20 ตุลาคม 2560
หัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO - ควบคุมการทํางานและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าอย่างเหมาะสม - ดูแลและตรวจเซ็คสต๊อกสินค้าและการจัดคลังสินค้า - ควบคุมการรับการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 ตุลาคม 2560
Account Executive (AE)
- บริหารการขายทำยอดให้ได้ตามเป้าหมาย - เปิดบิลขาย ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15,000-25,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560